Naučná stezka Petřín

Hodnocení:
(počet hlasů: 4)
Komentáře:
2
Naučná stezka Petřín

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s vrchem Petřín, zeleným ostrovem uprostřed Prahy, který tvoří rozsáhlý komplex zahrad a parků, odkud se naskýtá nejen úchvatný výhled na historické centrum Prahy a řeku Vltavu, ale je i místem mnoha dalších zajímavostí. Z informačních tabulí se dozvíme o nejpozoruhodnějších sakrálních i světských stavbách (včetně petřínské rozhledny a pozemní lanové dráhy), petřínských zahradách a parcích, petřínském podzemí a systému odvodňovacích štol, pískovcových skalních výchozech chráněných jako přírodní památka Petřínské skalky, nebo se sochami zde umístěnými. Jedna ze zastávek nabízí rady pro pejskaře, jak a kde se se psy pohybovat, jak řešit setkání s cizími psy nebo cyklisty a běžci. Vrch Petřín je křížem krážem prostoupen kilometry parkových cest, a je ideálním místem příjemných procházek v kterémkoli ročním období.

Nejde v pravém slova smyslu o naučnou stezku (tedy jasně určenou, vyznačenou trasu), ale o samostatné informační panely rozmístěné podél různých cest. Jsou vícejazyčné, kromě podrobného českého textu obsahují ještě stručnější shrnutí v angličtině. Na každém panelu je plánek Petřína s vyznačením bodů zájmu, které se váží ke konkrétní informační náplni zastávky, a také plánek naučné stezky s vyznačením aktuální i všech ostatních zastávek. Území Petřína je bez větších problémů sjízdné s kočárkem, jen je třeba podle podrobného plánu Prahy předem naplánovat trasu, na níž se nevyskytuje žádné schodiště, a dále místy počítat s případným příkřejším výstupem (resp. sestupem).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 1, Praha 5
Začíná a končí:
PRAHA 1 nebo PRAHA 5, některá z cest vedoucích na Petřín
Délka:
různá
Zastávek:
10
Značení trasy:
bez trasy i značení
Vznikla:
2011/2012
Tvůrce stezky:
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Naše návštěva:
listopad 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
většina zastávek v pořádku, některé mírně počmárané; zastávka Umělci počmáraná silně

Seznam zastávek

 • Petřínská fauna
 • Petřínské podzemí
 • Petřínské stavby
 • Sakrální stavby
 • Umělci
 • Zahrady
 • PP Petřínské skalky
 • Ropucha obecná
 • Pes v parku
 • Památné stromy

Informační náplň

Zastávka: Petřínská fauna

 • Petřín jako zelený ostrov uprostřed Prahy
 • savci žijící na Petříně
 • plch velký
 • kuna skalní
 • ježek západní
 • brouci
 • roháč západní
 • ptáci
Vyobrazení:
plch velký; kuna skalní; ježek západní; roháč obecný; plánek Petřína; plánek naučné stezky

Zastávka: Petřínské podzemí

 • historické a novodobé podzemní štoly
 • současná funkce těchto štol
 • systémy odvodnění Petřína
 • jižní systém odvodnění – Zahrada Kinských
 • Petřínské prameny
 • těžba uhlí na Petříně
Vyobrazení:
ilustrační fotografie z petřínského podzemí; plánek Petřína s vyznačením štol a studánek; plánek naučné stezky

Zastávka: Petřínské stavby

 • stručný výčet zajímavých světských staveb na Petříně
 • Petřínská rozhledna
 • pozemní lanová dráha
 • restaurace Nebozízek
 • Hladová zeď
 • vila Kinských
Vyobrazení:
Petřínská rozhledna (historický nákres a současná fotografie); pozemní lanová dráha (historický nákres, fotografie lanovky zničené po sesuvu, současné foto); restaurace Nebozízek; Štefánikova hvězdárna; Hladová zeď; vila Kinských; plánek Petřína s vyznačením zajímavých staveb; plánek naučné stezky

Zastávka: Sakrální stavby

 • spojení Petřína a víry v historii
 • kostel sv. Vavřince
 • kostel sv. Michala
 • Křížová cesta
 • Kaple Božího hrobu
 • drobné sakrální památky
Vyobrazení:
kostel sv. Vavřince; kostel sv. Michala; Křížová cesta; Kaple Božího hrobu; barokní boží muka v Zahradě Kinských; krucifix ve Velké strahovské zahradě; kaple sv. Ludvíka; plánek Petřína s vyznačením sakrálních památek; plánek naučné stezky

Zastávka: Umělci

 • umělci spojení s Petřínem
 • sochy na Petříně
  • Jaroslav Vrchlický
  • Hana Kvapilová
  • Jan Neruda
  • Karel Hynek Mácha
  • Vítězslav Novák
  • Ferdinand Laub
Vyobrazení:
socha Hany Kvapilové, Jaroslava Vrchlického, Jana Nerudy, Karla Hynka Máchy, Vítězslava Nováka a Ferdinanda Lauba; další sochy na Petříně; plánek Petřína s vyznačením soch; plánek naučné stezky

Zastávka: Zahrady

 • vznik a vývoj zahrad na Petříně
 • Velká strahovská zahrada
 • Seminářská zahrada
 • Lobkovická zahrada
 • Zahrada Kinských
 • Růžový sad, Květnice
 • Park U Rozhledny
 • Sad Nebozízek
Vyobrazení:
Velká strahovská zahrada; Zahrada Kinských; Seminářská zahrada; Růžový sad; Park U Rozhledny; plánek Petřína s vyznačením petřínských zahrad; plánek naučné stezky

Zastávka: PP Petřínské skalky

 • popis území přírodní památky Petřínské skalky, předmět ochrany
 • geologická charakteristika zdejších skalních výchozů
 • poškozování skal
 • vznik skalek a skalních měst
 • mikrotvary ve skalních stěnách
 • sesuvy na Petříně
 • Petřínská propast
Vyobrazení:
ilustrační fotografie skalních výchozů; vznik skalních měst; plánek Petřína s vyznačením území přírodní památky Petřínské skalky; plánek naučné stezky

Zastávka: Ropucha obecná

 • popis
 • kde se na Petříně vyskytuje
 • způsob života ropuch
 • jak a kde přežívají ropuchy ve městech
 • aktivita ropuch a věk
Vyobrazení:
ropuchy – ilustrační fotky; plánek Petřína s vyznačením území výskytu ropuch; plánek naučné stezky

Zastávka: Pes v parku

 • se psem v parku
 • jak řešit setkání s jinými psy
 • volný pohyb psů
 • psí exkrementy a kam s nimi
 • jak řešit setkání s běžci, cyklisty, bruslaři apod.
Vyobrazení:
ilustrační fotografie; plánek Petřína s vyznačením parkové plochy; plánek naučné stezky

Zastávka: Památné stromy

 • památné stromy na Petříně
 • podle čeho se vybírá strom k ochraně
 • platan javorolistý
 • javor babyka
 • jasan ztepilý
 • porost na Petříně – polopřirozené dubohabřiny a ovocné sady
 • břečťan popínavý
 • typy půd na Petříně
Vyobrazení:
platan javorolistý; javor babyka; jasan ztepilý; břečťan popínavý; ilustrační foto; plánek Petřína s vyznačením tří zdejších památných stromů; plánek naučné stezky

Popis trasy

Naučná stezka nemá určenu oficiální trasu, není značena a panely jsou umístěny u různých cest po celé ploše Petřína. Proto zde místo obvyklého textového popisu uvádíme pouze odkaz na plánek Petřína s vyznačením zastávek (naleznete ho na každém jednotlivém informačním panelu). Doporučujeme jej přesto vytisknout a vzít s sebou, případně mít s sebou i podrobný plán Prahy.

Rozmístění zastávek

Petřínská fauna

umístěna na křižovatce cesty vedoucí od ulice Úvoz pod Strahovským klášterem směrem k pomníku Jaroslava Vrchlického, a schodiště, které zespoda navazuje na Vlašskou ulici a stoupá k Petřínské rozhledně

Petřínské podzemí

umístěna na cestě vedoucí od ulice Úvoz pod Strahovským klášterem směrem k pomníku Jaroslava Vrchlického

Petřínské stavby

na hlavní cestě u Petřínské rozhledny

Sakrální stavby

na hlavní cestě před kostelem sv. Vavřince

Umělci

umístěna u pomníku Karla Hynka Máchy

Zahrady

umístěna na okraji Růžového sadu (mezi Štefánikovou hvězdárnou a areálem vysokoškolských kolejí na Strahově)

PP Petřínské skalky

v ohybu cesty, která míří nad jezírkem se sochou Lachtana směrem k Hladové zdi

Ropucha obecná

umístěna těsně pod jezírkem s Lachtanem

Pes v parku

umístěna v Zahradě Kinských, na úpatí svahu Petřína

Památné stromy

umístěna na spodním konci Zahrady Kinských, směrem k náměstí Kinských

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 10. 11. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 2)

 • Petr Uher hod.

  Při procházce Petřínem (20.2.2023) jsem využil Vašeho popisu původní trasy a spojil s trasou novou. K té zapomenuté není vlastně co dodat, prostě neexistuje, jenom poznámka ke startu – na rohu ulic Vítězná × Újezd je místo České spořitelny prodejna asijských a amerických potravin Fivuza. Novou trasu jsem šel také podle Vašeho plánku, v pohodě nacházím všechna místa, i když některé panely chybí a jiné jsou tu navíc. Takže není panel s názvem Petřínské podzemí, a to možná z důvodu, že Vojířova štola XXII je od roku 2016 uzavřená (jednání o otevření stále probíhají, zadrhlo se to – jak jinak – na penězích, určitě už by nebyl vstup zdarma) a nejsou ani dva panely na Petříně – Sakrální stavby a Petřínské stavby. Ale máme zde dva panely navíc, napsal bych, že neoficiální, i když v některých internetových pramenech jsou jim přidělena čísla včetně zakreslení do mapy. Je pravda, že stejně jako celou Naučnou stezku Petřín, tak nové panely má pod palcem Stanice přírodovědců DDM s požehnáním Magistrátu, ale ani na stránkách Stanice přírodovědců, MHMP, IPR nebo na panelech uváděné adresy „hradcanskevcely.cz“ jsem nic konkrétního nenašel, a přesto vím z tisku, že s celou oblastí Petřína se bude něco dělat – pokud budou finance.

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  V pondělí 11. března 2024 jsem se byl po roce podívat na naučnou stezku Petřín, ale nemám dobrou zprávu – její stav je zase o něco horší než minule, chybí další panel (Zahrady). Po komunikaci se zřizovatelem této stezky vím, že ke zlepšení v nejbližší době nedojde a nejen z důvodu finančních. Je pravda, že po celém území Petřínských sadů se pracuje na úpravách cest a zelených ploch (proto také mizí tabule naučné stezky), ale jako by firmy provádějící údržbu nebraly na ostatní ohled, klidně zruší – například uvedené tabule – aniž by se dohodly na dalším postupu s původním stavitelem (majitelem, zřizovatelem). Škoda, stezka to byla hezká, zajímavá a s množstvím informací, nyní z ní zbývá pouze zlomek.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář