Naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 32)
Komentáře:
13
Naučná stezka Vinořský park - Satalická bažantnice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka spojuje dvě městské části na severovýchodním okraji Prahy – Vinoř a Satalice. Trasa prochází nejprve územím přírodní rezervace Vinořský park, původně přírodně krajinářským parkem vinořského zámku, úzkým podmáčeným údolím ohraničeným pískovcovými skalkami, které je také archeologickou lokalitou (slovanské hradiště), a poté lesním komplexem přírodní památky Satalická bažantnice.

Naučná stezka začíná i končí na zastávkách autobusu MHD. Ve Vinoři má stejné výchozí místo jako naučná stezka Vinoř–Jenštejn od stejných tvůrců. Je vedena po žluté turistické značce + slepá odbočka ke studánce pod rybníkem Velká Obůrka po červené (v tomto úseku vede rovněž po trase naučné stezky Vinoř–Jenštejn).

Stezka je nenáročná, bez převýšení, vedoucí převážně po kvalitních lesních a vozových cestách, nebo ulicemi města. Jednotlivá zastavení jsou doplněna dalšími úkoly a zajímavostmi. Naučná stezka je dle našeho názoru mimořádně povedená, doporučujeme vaší návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 9
Začíná:
PRAHA-VINOŘ, Mladoboleslavská ulice, zastávka autobusu MHD „Vinořský hřbitov“
Končí:
PRAHA-SATALICE, ulice K Radonicům, zastávka autobusu MHD „Satalická obora“
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede celou trasou po žluté turistické značce (kromě slepé odbočky z trasy u rybníku Velká Obůrka vedoucí po červené)
Vznikla:
listopad 2008
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %, některé panely počmárané

Seznam zastávek

 1. Vinoř – Malá a Velká Obůrka
 2. Vinoř – V Podskalí
 3. U Pohanků
 4. U Kamenného stolu
 5. Pod hradištěm
 6. Na rozcestí
 7. V aleji
 8. Bažantnice v Satalicích
 9. Satalice

Informační náplň

Zastávka 1: Vinoř – Malá a Velká Obůrka

Vyobrazení:
útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu, alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice, pískovcové skály nad rybníkem Velká Obůrka, hrad Jenštejn, dům v areálu hradu; schematický plánek naučné stezky Vinořský park–Satalická bažantnice; schematický plánek naučné stezky Vinoř–Jenštejn

Zastávka 1: Velká a Malá Obůrka (stará verze zastávky před vybudováním naučné stezky Vinoř–Jenštejn)

 • uvítání na naučné stezce, informace o její informační náplni a trase, dopravní spojení z konečného místa stezky
 • studánky v Praze
 • studánka V Obůrkách
 • studánka Pod hradištěm
 • pramen Malá trhlina
 • otázka: Jaká je průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele České republiky?
Vyobrazení:
útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu, alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice, pískovcové skály nad rybníkem Velká Obůrka, studánka V Obůrkách, studánka Pod hradištěm, pramen Malá trhlina; schematický plánek naučné stezky; výřez plánu Prahy s vyznačením trasy a zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Vinoř – V Podskalí

 • Vinoř – o původu jména
 • vznik obce a první zmínky
 • historické události
 • pověsti a záhady místního kraje – pověst o pyšné hraběnce Černínské
 • vinořské podzemí
 • Kamenný stůl a jeskyně ve Vinořském parku
 • úkol: Víš, jaké to je se ztratit v podzemním labyrintu?
Vyobrazení:
znak Vinoře; Vratislav I. (fresková malba ze znojemské rotundy); vinořský zámek, kostel Povýšení svatého Kříže ve Vinoři, vchod do „vodní jeskyně“, podzemní katakomby; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 3: U Pohanků

 • biotop stojatých vod
 • typy stojatých vod
 • funkce rybníků na trase naučné stezky, chov ryb
 • ptactvo
 • otázka: Odkud se k nám rozšířila tradice vánočního kapra?
Vyobrazení:
pásma ve stojatých vodách; kapr obecný, karas obecný, koljuška tříostrá, štika obecná, plotice obecná, lín obecný; labuť velká, konipas horský, kachna divoká, slípka zelenonohá, volavka popelavá, samička lysky černé s mládětem; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 4: U Kamenného stolu

 • biotop lužní les
 • vznik lužního lesa ve Vinořském parku, fauna
 • rybník U Kamenného stolu
 • netopýři v Praze
 • úkol 1: Kolika let se v našich podmínkách dožívají stromy topol, lípa a tis?
 • úkol 2: Jaký obvod kmene má stará lípa na druhé straně cesty?
Vyobrazení:
ropucha obecná při páření, čolek obecný, skokan zelený, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková; obnovení původní louky ve Vinořském parku; kolonie netopýra rezavého, netopýr rezavý, albinotický netopýr ušatý, netopýr večerní; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 5: Pod hradištěm

 • invazivní nepůvodní druhy rostlin – vysvětlení pojmu
 • nepůvodní druhy v České republice
 • invazivní druhy v přírodní rezervaci Vinořský park
 • likvidace křídlatky japonské a bolševníku velkolepého
 • archeologické nálezy v okolí
 • slovanské hradiště u Vinořského parku
 • pravěké sídliště V Obůrkách
 • úkol: Víte, z jakých částí světa jsou původem trnovník akát, okurka setá a jírovec maďal?
 • srovnání výšky bolševníku, křídlatky, kolotočníku a netýkavky
Vyobrazení:
bolševník velkolepý, kolotočník zdobný, netýkavka malokvětá, křídlatka japonská; homo erectus; rekonstruovaný plánek Velkého a Malého Hradiště, pozůstatky hradiště; kultura nálevkovitých pohárů; únětická kultura; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 6: Na rozcestí

 • zemědělství, důsledky
 • ovlivnění chráněných území u Vinoře a Satalic
 • ekotony – vysvětlení pojmu, význam ekotonů v krajině
 • zvláště chráněná území
 • značení chráněných území
Vyobrazení:
různá podoba ekotonů; intenzivně obdělávaná zemědělská půda s ostrým přechodem pole a lesa; ideální rozložení ekotonů výrazně podporující druhovou diverzitu; příklady označování chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací v terénu, způsoby označení přírodních rezervací a přírodních památek tabulemi v terénu, nejčastěji viditelné tabule, malování pruhového značení; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 7: V aleji

 • barokní krajina
 • baroko – vysvětlení pojmu
 • krajina a její vnímání člověkem
 • genius loci – duch místa
 • mezi jírovci z roku 1890
 • jírovec maďal
 • kaštanovník setý
 • škůdce klíněnka jírovcová
 • jak pomoci napadeným jírovcům?
 • kaštany – vzpomínka na dětství
Vyobrazení:
Trojský zámek – příklad pražské barokní architektury; selské baroko z 19. století; boží muka v krajině; kvetoucí jírovec, plody jírovce maďalu, plody kaštanovníku setého; klíněnka jírovcová, listy jírovce napadené klíněnkou, předčasně uschlé listy; figurka z kaštanů; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 8: Bažantnice v Satalicích

 • biotop les
 • přirozené a umělé lesy
 • porosty v Satalické bažantnici a Vinořském parku
 • bažantnice v Satalicích – historie, současnost, vyhlášení přírodní rezervace
 • otázka: Kolik lidí by mohlo žít z kyslíku, který vyrobí jeden z dubů, jaké tu můžete vidět?
 • úkol: Najdi ke každému savci jeho stopu.
Vyobrazení:
stejnověký les; habr obecný, dub letní; bažantnice v Satalicích (letecký pohled); krahujec obecný, bažant obecný, datel černý; jeden z památných dubů na palouku; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 9: Satalice

 • uvítání na naučné stezce, informace o její informační náplni a trase, dopravní spojení z konečného místa stezky
 • Satalice – o původu jména
 • historické události
Vyobrazení:
útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu, alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice, centrální část Vinořského parku kolem Vinořského potoka; budova hostince v 19. století a dnes; schematický plánek naučné stezky; výřez plánu Prahy s vyznačením trasy a zastávek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Vinoř → Vinořský park → Bažantnice v Satalicích → Praha-Satalice

Naučnou stezku zahájíme na zastávce autobusu MHD Vinořský hřbitov (kam se dostaneme autobusem ze stanice metra trasy C Letňany). Přímo u zastávky (ve směru od Prahy) je turistický rozcestník, my vyrážíme po žluté značce směr Satalice – žlutá značka nás bude (kromě jedné slepé odbočky) provázet po celé trase naučné stezky.

Od autobusové zastávky mírně klesáme ulicí se zámkovou dlažbou, která se stáčí vlevo; před první rohovou zahradou s bílou ohradní zdí odbočíme vpravo. Kamenitá vozová cesta nás dovede ke dvěma rybníkům – zahneme vpravo na dělicí hráz mezi nimi, přejdeme můstek a na konci hráze dorazíme k 1. zastávce (Vinoř – Malá a Velká Obůrka), která je společná jak pro naučnou stezku Vinořský park–Satalická bažantnice, tak pro naučnou stezku Vinoř–Jenštejn, a můžeme se zde tak na poslední chvíli rozhodnout, jestli zamíříme raději do Satalic, nebo Jenštejna. V každém případě odtud naše stezka nejprve odbočuje slepou odbočkou po červené značce vlevo, po trase právě naučné stezky Vinoř–Jenštejn, ale jen po břehu rybníka až k jeho zadní části, k výpusti, pod níž se nachází studánka V Obůrce, o níž se píše v textu. Od ní se pak vracíme stejnou cestou zpět k 1. zastávce a pokračujeme již jen po trase NS Vinořský park–Satalická bažantnice.

Po návratu od studánky k 1. zastávce pokračujeme opět po žluté značce rovně mezi domy, ulicí V Podskalí. Po necelém půl kilometru potkáváme 2. zastávku (Vinoř – V Podskalí). Pokračujeme dál ulicí až na křižovatku s hlavní, kterou přejdeme a jdeme dál protější parkovou cestou podél rybníka. Krátce poté nalezneme 3. zastávku (U Pohanků). Od ní míříme k závoře a pak dál širší cestou do nitra vinořského parku. Tato cesta nás po asi 300 metrech dovede k rybníku, u něhož se nachází 4. zastávka (U Kamenného stolu).

Dál vede cesta rovně kolem rybníka a poté podmáčeným lesem. Po asi 200 metrech se stočí vpravo jakoby do protisměru, přejde rouru a krátce za ní nás přivede k 5. zastávce (Pod hradištěm). Poté vede cesta podél skalních výchozů, obchází zprava plošinu hradiště. Údolí se neustále zužuje, až posléze vyjdeme ven z lesa na křižovatku polních vozových cest se stromořadím. Přímo na křižovatce nacházíme 6. zastávku (Na rozcestí).

Dál pokračujeme cestou vedoucí alejí v přímém směru. Tam zhruba v půli cesty mezi Vinořským parkem a Satalickou bažantnicí potkáváme 7. zastávku (V aleji). Jdeme dál alejí vstříc širokému lesnímu komplexu Satalické bažantnice, krátce po vstupu do lesa odbočujeme po žluté značce vpravo a hned vzápětí vlevo. Zakrátko přijdeme k 8. zastávce (Bažantnice v Satalicích).

Pěšina se dál vine lesem až na širší prostranství s památným stromem. Protilehlou cestou pak pokračujeme dál k již viditelným okrajovým domům Satalic. Projdeme ohradní zídkou a dáme se vlevo. Hned u východu ze Satalické bažantnice je umístěna poslední, 9. zastávka (Satalice). Odtud míříme uličkou podél ohradní zdi k viditelné kapli sv. Anny. Před ní zahneme vpravo k autobusové zastávce MHD Satalická obora, kde naučná stezka končí. Autobus nás dopraví zpět do Letňan.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 12. 09. 2009 v rubrikách Naučné stezky v Praze. Aktualizace textu na této stránce: říjen 2010.

Komentáře (celkem: 13)

 • Nina Havlová

  Publikováno hod.

  Dobrý den, ve středu 28.10.09 jsem byla s kamarádkou projít tuto naučnou stezku, byly jsme kladně překvapeny. Podzimní procházka byla nádherná, lidí málo. Vřele doporučuji, je se na co dívat.

  Odpovědět
  • Tom

   Publikováno hod.

   [Nina Havlová]: Naprostý souhlas, procházka po této stezce je opravdu velmi příjemná. Asi nejvíc nás uchvátily skály nad rybníkem ve Vinoři a zamokřené údolíčko Vinořského parku, a nejednou nás udivilo, jak krásně může být na zdánlivě obyčejném okraji Prahy.
   Tvůrci stezky navíc nenechali nic náhodě, stezka vede po již existující kvalitně vyznačené turistické trase a začíná i končí na zastávce MHD s velmi dobrým spojením k metru.

   Odpovědět
 • svost

  Publikováno hod.

  Stav stezky v březnu 2010:
  Panely jsou už od čmáranic dávno umyté, bohužel panel zastávky č. 5 je poničen pádem stromu a zastávky 3 a 4 zničili stavbaři (leží opřené o stromy a počasí zvolna ničí texty). Poničený je i panel č. 1. Cesta je ve vinořské části parku rozježděna cyklisty a část i těžkou technikou. Rybník „U kamenného stolu“ podlehl tzv. „revitalizaci“ (vyzdění hráze sem nepatřící žulou).

  Odpovědět
  • Tom

   Publikováno hod.

   Tak doufám, že se tahle hodně pěkná stezka dočká na začátku turistické sezóny nějaké opravy. Pokud nedošlo k nějakému skluzu, měla by být revitalizace rybníka U Kamenného stolu už dokončena (k prosinci 2009), takže odtamtud snad už veškerá těžká technika zmizí. S tím, že jsou stavbařům nějaké naučné stezky ukradené a po stavebních pracech se neobtěžují obnovit původní stav, jsme se bohužel setkali už mnohokrát.

   Odpovědět
   • svost

    Publikováno hod.

    Rybník už je napuštěn, okolí celkem slušně uvedeno do původního stavu, dokonce i panely stezky č. 3 a 4 osazeny zpět. Žulové opevnění hráze se sem sice nehodí, ale není nejhorší. Špatný stav cesty k Satalicím trvá.

    Odpovědět
    • Tom

     Publikováno hod.

     Děkujeme za aktuální informaci – pro nás je to trochu z ruky a nedostaneme se tam často, abychom to omrkli. 🙂

     Odpovědět
 • Gábina

  Publikováno hod.

  Stezku doporučuji, šli jsme po ní v březnu 2011,vše v pořádku, až na pár poničenenějších panelů. Rybník napuštěn, stopy po těžké technice jsme nezaznamenali :-)Moc krásná procházka, skvělá dostupnost.

  Odpovědět
 • Jana

  Publikováno hod.

  V neděli jsem s kamarádkou prošla NS Vinořský park-Satalice a obě jsme byly nadšené. Cesta dobře značená, informační tabule dokonalé a hlavně nepočmárané, stále bylo co obdivovat. Zajímavé byly i hádanky, škoda jen, že na konci stezky už vandalové okénka s odpovědí poničili, utrhali. Místy byla cestička sice blátivá, ale vůbec nám to nevadilo, i to do přírody patří. Vřele doporučuji, i my se tam rády budeme vracet.

  Odpovědět
 • svost

  Publikováno hod.

  Cesta oborou ve vinořské části by nutně potřebovala údržbu.(všimněte si,o kolik cesta ustoupila dolů do bažiny, původní vyštěrkovaná cesta je překryta opadem ze svahů a dnes se vlastně chodí po jejím okraji a někde i pod ním)K devastaci cesty vydatně přispívají cyklisté(hlavně ti, co tam musí jezdit i za mokra,souběžně vede do Vinoře krásná asfaltka), zavést sem cyklostezku bez opravy cesty nebyl dobrý nápad. A úplně největší hrůzou je „údržba“ kaštanové aleje mezi satalickou a vinořskou částí. Nově vysazené stromy jsou duby, navíc už nikdo neumí vysadit je v přímé řadě a pravidelných rozestupech.

  Odpovědět
 • Josef

  Publikováno hod.

  28.12.2013 místy blátivo, ale prošli jsme. Všechny informační panely dobře čitelné, některé hravé prvky pro děti poškozené.

  Odpovědět
 • Lucie

  Publikováno hod.

  Dobrý den, stezku jsme prošli pár dní zpátky a je značená velice přehledně, kopíruje žlutou turistickou značku. Všechny informační tabule u jednotlivých zastavení jsou v pořádku, pouze doplňkové dřevěné prvky stojící v blízkosti tabulí jsou často poničené či nefunkční.

  Odpovědět
 • Rickr

  Publikováno hod.

  Stezka velice pěkná, panely v pořádku. Jen je trochu matoucí, že některé informace nejsou na místech, kde se jev nachází – třeba povídání o kamenném stolu a skalách okolo je na zastávce V podskalí u domků, u vlastního útvaru je přírodovědná tabule…

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář