Naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice

Hodnocení:
(počet hlasů: 35)
Komentáře:
13
Naučná stezka Vinořský park - Satalická bažantnice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka spojuje dvě městské části na severovýchodním okraji Prahy – Vinoř a Satalice. Trasa prochází nejprve územím přírodní rezervace Vinořský park, původně přírodně krajinářským parkem vinořského zámku, úzkým podmáčeným údolím ohraničeným pískovcovými skalkami, které je také archeologickou lokalitou (slovanské hradiště), a poté lesním komplexem přírodní památky Satalická bažantnice.

Naučná stezka začíná i končí na zastávkách autobusu MHD. Ve Vinoři má stejné výchozí místo jako naučná stezka Vinoř–Jenštejn od stejných tvůrců. Je vedena po žluté turistické značce + slepá odbočka ke studánce pod rybníkem Velká Obůrka po červené (v tomto úseku vede rovněž po trase naučné stezky Vinoř–Jenštejn).

Stezka je nenáročná, bez převýšení, vedoucí převážně po kvalitních lesních a vozových cestách, nebo ulicemi města. Jednotlivá zastavení jsou doplněna dalšími úkoly a zajímavostmi. Naučná stezka je dle našeho názoru mimořádně povedená, doporučujeme vaší návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 9
Začíná:
PRAHA-VINOŘ, Mladoboleslavská ulice, zastávka autobusu MHD „Vinořský hřbitov“
Končí:
PRAHA-SATALICE, ulice K Radonicům, zastávka autobusu MHD „Satalická obora“
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede celou trasou po žluté turistické značce (kromě slepé odbočky z trasy u rybníku Velká Obůrka vedoucí po červené)
Vznikla:
listopad 2008
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Naše návštěva:
duben 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %, některé panely počmárané

Seznam zastávek

 1. Vinoř – Malá a Velká Obůrka
 2. Vinoř – V Podskalí
 3. U Pohanků
 4. U Kamenného stolu
 5. Pod hradištěm
 6. Na rozcestí
 7. V aleji
 8. Bažantnice v Satalicích
 9. Satalice

Informační náplň

Zastávka 1: Vinoř – Malá a Velká Obůrka

Vyobrazení:
útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu, alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice, pískovcové skály nad rybníkem Velká Obůrka, hrad Jenštejn, dům v areálu hradu; schematický plánek naučné stezky Vinořský park–Satalická bažantnice; schematický plánek naučné stezky Vinoř–Jenštejn

Zastávka 1: Velká a Malá Obůrka (stará verze zastávky před vybudováním naučné stezky Vinoř–Jenštejn)

 • uvítání na naučné stezce, informace o její informační náplni a trase, dopravní spojení z konečného místa stezky
 • studánky v Praze
 • studánka V Obůrkách
 • studánka Pod hradištěm
 • pramen Malá trhlina
 • otázka: Jaká je průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele České republiky?
Vyobrazení:
útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu, alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice, pískovcové skály nad rybníkem Velká Obůrka, studánka V Obůrkách, studánka Pod hradištěm, pramen Malá trhlina; schematický plánek naučné stezky; výřez plánu Prahy s vyznačením trasy a zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Vinoř – V Podskalí

 • Vinoř – o původu jména
 • vznik obce a první zmínky
 • historické události
 • pověsti a záhady místního kraje – pověst o pyšné hraběnce Černínské
 • vinořské podzemí
 • Kamenný stůl a jeskyně ve Vinořském parku
 • úkol: Víš, jaké to je se ztratit v podzemním labyrintu?
Vyobrazení:
znak Vinoře; Vratislav I. (fresková malba ze znojemské rotundy); vinořský zámek, kostel Povýšení svatého Kříže ve Vinoři, vchod do „vodní jeskyně“, podzemní katakomby; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 3: U Pohanků

 • biotop stojatých vod
 • typy stojatých vod
 • funkce rybníků na trase naučné stezky, chov ryb
 • ptactvo
 • otázka: Odkud se k nám rozšířila tradice vánočního kapra?
Vyobrazení:
pásma ve stojatých vodách; kapr obecný, karas obecný, koljuška tříostrá, štika obecná, plotice obecná, lín obecný; labuť velká, konipas horský, kachna divoká, slípka zelenonohá, volavka popelavá, samička lysky černé s mládětem; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 4: U Kamenného stolu

 • biotop lužní les
 • vznik lužního lesa ve Vinořském parku, fauna
 • rybník U Kamenného stolu
 • netopýři v Praze
 • úkol 1: Kolika let se v našich podmínkách dožívají stromy topol, lípa a tis?
 • úkol 2: Jaký obvod kmene má stará lípa na druhé straně cesty?
Vyobrazení:
ropucha obecná při páření, čolek obecný, skokan zelený, slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková; obnovení původní louky ve Vinořském parku; kolonie netopýra rezavého, netopýr rezavý, albinotický netopýr ušatý, netopýr večerní; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 5: Pod hradištěm

 • invazivní nepůvodní druhy rostlin – vysvětlení pojmu
 • nepůvodní druhy v České republice
 • invazivní druhy v přírodní rezervaci Vinořský park
 • likvidace křídlatky japonské a bolševníku velkolepého
 • archeologické nálezy v okolí
 • slovanské hradiště u Vinořského parku
 • pravěké sídliště V Obůrkách
 • úkol: Víte, z jakých částí světa jsou původem trnovník akát, okurka setá a jírovec maďal?
 • srovnání výšky bolševníku, křídlatky, kolotočníku a netýkavky
Vyobrazení:
bolševník velkolepý, kolotočník zdobný, netýkavka malokvětá, křídlatka japonská; homo erectus; rekonstruovaný plánek Velkého a Malého Hradiště, pozůstatky hradiště; kultura nálevkovitých pohárů; únětická kultura; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 6: Na rozcestí

 • zemědělství, důsledky
 • ovlivnění chráněných území u Vinoře a Satalic
 • ekotony – vysvětlení pojmu, význam ekotonů v krajině
 • zvláště chráněná území
 • značení chráněných území
Vyobrazení:
různá podoba ekotonů; intenzivně obdělávaná zemědělská půda s ostrým přechodem pole a lesa; ideální rozložení ekotonů výrazně podporující druhovou diverzitu; příklady označování chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací v terénu, způsoby označení přírodních rezervací a přírodních památek tabulemi v terénu, nejčastěji viditelné tabule, malování pruhového značení; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 7: V aleji

 • barokní krajina
 • baroko – vysvětlení pojmu
 • krajina a její vnímání člověkem
 • genius loci – duch místa
 • mezi jírovci z roku 1890
 • jírovec maďal
 • kaštanovník setý
 • škůdce klíněnka jírovcová
 • jak pomoci napadeným jírovcům?
 • kaštany – vzpomínka na dětství
Vyobrazení:
Trojský zámek – příklad pražské barokní architektury; selské baroko z 19. století; boží muka v krajině; kvetoucí jírovec, plody jírovce maďalu, plody kaštanovníku setého; klíněnka jírovcová, listy jírovce napadené klíněnkou, předčasně uschlé listy; figurka z kaštanů; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 8: Bažantnice v Satalicích

 • biotop les
 • přirozené a umělé lesy
 • porosty v Satalické bažantnici a Vinořském parku
 • bažantnice v Satalicích – historie, současnost, vyhlášení přírodní rezervace
 • otázka: Kolik lidí by mohlo žít z kyslíku, který vyrobí jeden z dubů, jaké tu můžete vidět?
 • úkol: Najdi ke každému savci jeho stopu.
Vyobrazení:
stejnověký les; habr obecný, dub letní; bažantnice v Satalicích (letecký pohled); krahujec obecný, bažant obecný, datel černý; jeden z památných dubů na palouku; schematický plánek naučné stezky

Zastávka 9: Satalice

 • uvítání na naučné stezce, informace o její informační náplni a trase, dopravní spojení z konečného místa stezky
 • Satalice – o původu jména
 • historické události
Vyobrazení:
útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu, alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice, centrální část Vinořského parku kolem Vinořského potoka; budova hostince v 19. století a dnes; schematický plánek naučné stezky; výřez plánu Prahy s vyznačením trasy a zastávek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Vinoř → Vinořský park → Bažantnice v Satalicích → Praha-Satalice

Naučnou stezku zahájíme na zastávce autobusu MHD Vinořský hřbitov (kam se dostaneme autobusem ze stanice metra trasy C Letňany). Přímo u zastávky (ve směru od Prahy) je turistický rozcestník, my vyrážíme po žluté značce směr Satalice – žlutá značka nás bude (kromě jedné slepé odbočky) provázet po celé trase naučné stezky.

Od autobusové zastávky mírně klesáme ulicí se zámkovou dlažbou, která se stáčí vlevo; před první rohovou zahradou s bílou ohradní zdí odbočíme vpravo. Kamenitá vozová cesta nás dovede ke dvěma rybníkům – zahneme vpravo na dělicí hráz mezi nimi, přejdeme můstek a na konci hráze dorazíme k 1. zastávce (Vinoř – Malá a Velká Obůrka), která je společná jak pro naučnou stezku Vinořský park–Satalická bažantnice, tak pro naučnou stezku Vinoř–Jenštejn, a můžeme se zde tak na poslední chvíli rozhodnout, jestli zamíříme raději do Satalic, nebo Jenštejna. V každém případě odtud naše stezka nejprve odbočuje slepou odbočkou po červené značce vlevo, po trase právě naučné stezky Vinoř–Jenštejn, ale jen po břehu rybníka až k jeho zadní části, k výpusti, pod níž se nachází studánka V Obůrce, o níž se píše v textu. Od ní se pak vracíme stejnou cestou zpět k 1. zastávce a pokračujeme již jen po trase NS Vinořský park–Satalická bažantnice.

Po návratu od studánky k 1. zastávce pokračujeme opět po žluté značce rovně mezi domy, ulicí V Podskalí. Po necelém půl kilometru potkáváme 2. zastávku (Vinoř – V Podskalí). Pokračujeme dál ulicí až na křižovatku s hlavní, kterou přejdeme a jdeme dál protější parkovou cestou podél rybníka. Krátce poté nalezneme 3. zastávku (U Pohanků). Od ní míříme k závoře a pak dál širší cestou do nitra vinořského parku. Tato cesta nás po asi 300 metrech dovede k rybníku, u něhož se nachází 4. zastávka (U Kamenného stolu).

Dál vede cesta rovně kolem rybníka a poté podmáčeným lesem. Po asi 200 metrech se stočí vpravo jakoby do protisměru, přejde rouru a krátce za ní nás přivede k 5. zastávce (Pod hradištěm). Poté vede cesta podél skalních výchozů, obchází zprava plošinu hradiště. Údolí se neustále zužuje, až posléze vyjdeme ven z lesa na křižovatku polních vozových cest se stromořadím. Přímo na křižovatce nacházíme 6. zastávku (Na rozcestí).

Dál pokračujeme cestou vedoucí alejí v přímém směru. Tam zhruba v půli cesty mezi Vinořským parkem a Satalickou bažantnicí potkáváme 7. zastávku (V aleji). Jdeme dál alejí vstříc širokému lesnímu komplexu Satalické bažantnice, krátce po vstupu do lesa odbočujeme po žluté značce vpravo a hned vzápětí vlevo. Zakrátko přijdeme k 8. zastávce (Bažantnice v Satalicích).

Pěšina se dál vine lesem až na širší prostranství s památným stromem. Protilehlou cestou pak pokračujeme dál k již viditelným okrajovým domům Satalic. Projdeme ohradní zídkou a dáme se vlevo. Hned u východu ze Satalické bažantnice je umístěna poslední, 9. zastávka (Satalice). Odtud míříme uličkou podél ohradní zdi k viditelné kapli sv. Anny. Před ní zahneme vpravo k autobusové zastávce MHD Satalická obora, kde naučná stezka končí. Autobus nás dopraví zpět do Letňan.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 12. 09. 2009 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 13)

 • Nina Havlová hod.

  Dobrý den, ve středu 28.10.09 jsem byla s kamarádkou projít tuto naučnou stezku, byly jsme kladně překvapeny. Podzimní procházka byla nádherná, lidí málo. Vřele doporučuji, je se na co dívat.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Nina Havlová]: Naprostý souhlas, procházka po této stezce je opravdu velmi příjemná. Asi nejvíc nás uchvátily skály nad rybníkem ve Vinoři a zamokřené údolíčko Vinořského parku, a nejednou nás udivilo, jak krásně může být na zdánlivě obyčejném okraji Prahy.
   Tvůrci stezky navíc nenechali nic náhodě, stezka vede po již existující kvalitně vyznačené turistické trase a začíná i končí na zastávce MHD s velmi dobrým spojením k metru.

   Odpovědět
 • svost hod.

  Stav stezky v březnu 2010:
  Panely jsou už od čmáranic dávno umyté, bohužel panel zastávky č. 5 je poničen pádem stromu a zastávky 3 a 4 zničili stavbaři (leží opřené o stromy a počasí zvolna ničí texty). Poničený je i panel č. 1. Cesta je ve vinořské části parku rozježděna cyklisty a část i těžkou technikou. Rybník „U kamenného stolu“ podlehl tzv. „revitalizaci“ (vyzdění hráze sem nepatřící žulou).

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Tak doufám, že se tahle hodně pěkná stezka dočká na začátku turistické sezóny nějaké opravy. Pokud nedošlo k nějakému skluzu, měla by být revitalizace rybníka U Kamenného stolu už dokončena (k prosinci 2009), takže odtamtud snad už veškerá těžká technika zmizí. S tím, že jsou stavbařům nějaké naučné stezky ukradené a po stavebních pracech se neobtěžují obnovit původní stav, jsme se bohužel setkali už mnohokrát.

   Odpovědět
   • svost hod.

    Rybník už je napuštěn, okolí celkem slušně uvedeno do původního stavu, dokonce i panely stezky č. 3 a 4 osazeny zpět. Žulové opevnění hráze se sem sice nehodí, ale není nejhorší. Špatný stav cesty k Satalicím trvá.

    Odpovědět
    • Tom hod.

     Děkujeme za aktuální informaci – pro nás je to trochu z ruky a nedostaneme se tam často, abychom to omrkli. 🙂

     Odpovědět
 • Gábina hod.

  Stezku doporučuji, šli jsme po ní v březnu 2011,vše v pořádku, až na pár poničenenějších panelů. Rybník napuštěn, stopy po těžké technice jsme nezaznamenali :-)Moc krásná procházka, skvělá dostupnost.

  Odpovědět
 • Jana hod.

  V neděli jsem s kamarádkou prošla NS Vinořský park-Satalice a obě jsme byly nadšené. Cesta dobře značená, informační tabule dokonalé a hlavně nepočmárané, stále bylo co obdivovat. Zajímavé byly i hádanky, škoda jen, že na konci stezky už vandalové okénka s odpovědí poničili, utrhali. Místy byla cestička sice blátivá, ale vůbec nám to nevadilo, i to do přírody patří. Vřele doporučuji, i my se tam rády budeme vracet.

  Odpovědět
 • svost hod.

  Cesta oborou ve vinořské části by nutně potřebovala údržbu.(všimněte si,o kolik cesta ustoupila dolů do bažiny, původní vyštěrkovaná cesta je překryta opadem ze svahů a dnes se vlastně chodí po jejím okraji a někde i pod ním)K devastaci cesty vydatně přispívají cyklisté(hlavně ti, co tam musí jezdit i za mokra,souběžně vede do Vinoře krásná asfaltka), zavést sem cyklostezku bez opravy cesty nebyl dobrý nápad. A úplně největší hrůzou je „údržba“ kaštanové aleje mezi satalickou a vinořskou částí. Nově vysazené stromy jsou duby, navíc už nikdo neumí vysadit je v přímé řadě a pravidelných rozestupech.

  Odpovědět
 • Josef hod.

  28.12.2013 místy blátivo, ale prošli jsme. Všechny informační panely dobře čitelné, některé hravé prvky pro děti poškozené.

  Odpovědět
 • Lucie hod.

  Dobrý den, stezku jsme prošli pár dní zpátky a je značená velice přehledně, kopíruje žlutou turistickou značku. Všechny informační tabule u jednotlivých zastavení jsou v pořádku, pouze doplňkové dřevěné prvky stojící v blízkosti tabulí jsou často poničené či nefunkční.

  Odpovědět
 • Rickr hod.

  Stezka velice pěkná, panely v pořádku. Jen je trochu matoucí, že některé informace nejsou na místech, kde se jev nachází – třeba povídání o kamenném stolu a skalách okolo je na zastávce V podskalí u domků, u vlastního útvaru je přírodovědná tabule…

  Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Naučná stezka je velmi pěkná, Praha 9 se o vybrané cesty opravdu stará a v minulém, ale i v letošním roce budou probíhat docela významné změny ve značení – a je to vidět i u této stezky, kdy došlo v závěru minulého roku ke změně barvy z křižovatky U Pohanků, kde žlutá značka odbočuje směrem k Vinořskému zámku a dále do Miškovic, a na naší naučné stezce je místo žluté značka červená, která přichází již z Brandýsa nad Labem a spojuje dvě naučné stezky, tedy Jenštejn – Vinoř – Satalice a končí u metra Černý Most. Všechny panely jsou na místě, značení přehledné.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář