vzpomínáme

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí (původní verze, 1975)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
1
Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí (původní verze, 1975)

původní podoba naučné stezky, nahrazena v roce 1982 novou verzí

Vycházková stezka, předchůdkyně pozdější oficiální naučné stezky (vybudované v roce 1982, od té doby několikrát rekonstruované), seznamovala prostřednictvím tištěného průvodce a orientačních tabulí s přírodními poměry území státní přírodní rezervace Roztocký háj–Tiché údolí, a údolí Únětického potoka (vyhlášeného jako přírodní rezervace až v roce 1988).

Pokud jde o podobu této stezky, nezbývá nám než vycházet pouze ze zmiňovaného tištěného průvodce (Roztocký háj–Tiché údolí – Průvodce po státní přírodní rezervaci a blízkém okolí, autoři Zdena Stejskalová a Rostislav Jeslík, vydalo Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje a Středočeské muzeum Roztoky u Prahy v roce 1975). Jak vyplývá z průvodního textu (jehož krátká citace pro zajímavost následuje), neměla stezka žádné klasické zastávkové informační panely, ale pouze orientační tabule s plánky a pak směrovky k jednotlivým zastávkám (vyhlídkovým místům).

Vycházková stezka je vedena dvěma základními směry: jednak údolím Únětického potoka, jednak osou Velkého háje z Roztok do Suchdolu. Orientační tabule u hotelu Maxmiliánka a v úžině mezi Kozími hřbety a Holým vrchem u Únětic seznámí návštěvníky rezervace s vyhlídkovými body. Odbočky k význačným místům jsou označeny směrovkami s číslem zastavení, která jsou shodná v textu i v orientační mapě. Základní orientační mapa je v zámku v Roztokách.

Následuje informační náplň vycházkové stezky:

Stezka s jejími odbočkami vede členitým terénem s četnými vyhlídkami a seznamuje zájemce s geologickými útvary, botanickými a historickými objekty. Svým obsahem odpovídá průvodce celodenní vycházce nebo několika polodenním vycházkám. Procházky chráněným územím jsou zajímavé po celý rok, ale vzhledem k charakteru Roztockého háje a strání v Tichém údolí lze doporučit prohlídku v jarních měsících, kdy lze spatřit hájovou květenu a zajímavou květenu skal a strání.

V terénu se po stezce samozřejmě nic nezachovalo, případné pozůstatky byly v době naší návštěvy už odstraněny nebo překryty pozdějšími verzemi naučné stezky. Můžete-li přispět nějakými vzpomínkami na tuto stezku, dobovými fotografiemi apod., budeme velmi rádi, když se nám ozvete.

Plánek naučné stezky s vyznačením tehdejších zastávek (na podkladu Mapy.cz) pro nás vypracoval p. Petr Uher – děkujeme!

Základní údaje

Městský obvod:
PRAHA 6 (vede rovněž územím okresu Praha-západ)
Začínala a končila:
ROZTOKY U PRAHY (základní orientační mapa u zámku, orientační tabule u hotelu Maxmiliánka a v úžině mezi Kozími hřbety a Holým vrchem u Únětic)
Délka:
???
Zastávek:
15
Značení trasy:
bez vlastního značení, směrovky s číslem zastavení
Vznikla:
1975
Tvůrce stezky:
autoři průvodního textu Zdena Stejskalová a Rostislav Jeslík, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Naše návštěva:
listopad 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zrušena a překryta novou verzí stezky z roku 1982

Seznam zastávek

 1. Říční terasa na Háji
 2. Čihadlo
 3. Velký háj
 4. Vyhlídka nad Spáleným mlýnem
 5. Horniny sopečného původu
 6. Lužní porosty
 7. Velký stěnový lom
 8. Trojanův mlýn a rákosiny
 9. Kozí hřbety
 10. Holý vrch
 11. Žalovská rokle
 12. Ve vrchu
 13. Štěrkopísková terasa, Vltava u Únětic
 14. Malý háj
 15. Roztoky – Tiché údolí

Publikováno dne 14. 03. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky v Praze, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Petr Uher hod.

  Za poslední dva měsíce jsem byl pětkrát v oblasti Roztockého háje, abych prošel všechny cesty nabízených verzí naučných stezek (1975, 1982, 1998, 2006, existují i další, zcela jistě vyšel Průvodce 1990). Všechna „nej” má samozřejmě verze první z roku 1975 – je nejdelší, zahrnuje nejvíc navštívených míst, věnuje se pouze vymezené chráněné oblasti a možná až v dnešní době, tedy po jejím kompletním projití jsem přesvědčený, že byla nejlepší. Teprve studiem té doby zjišťuji nesrovnalosti v některých rádoby Průvodcích, například, že jako jediná tato verze procházela přímo po vrcholcích Sedleckých skal – není tomu tak: První verze se k Sedleckým skalám nepřibližuje a ani žádná z následných verzí oficiálně nevedla přímo po skalách, od roku 1982 je v těchto místech jako přímá součást naučné stezky pouze vyhlídka do údolí Vltavy. Cesta po vrcholcích skal samozřejmě vede, patří mezi nejkrásnější v celé chráněné oblasti, ale i nejstarší verze se k Sedleckým skalám vyjadřuje jen okrajově. Verze 1975 ale měla svoji jedinečnost tím, že vstoupila přímo do středu Velkého háje, prošla k okraji Suchdola a sestoupila přes vyhlídku na Spálený mlýn k Únětickému potoku – žádná jiná verze tudy již neprochází. Pomohlo mi, že zde zůstalo kompletní značení typické pro naučné stezky, jinými slovy – nedá se zabloudit. Další vyjímečnost této verze jsou Čihadla. Učinil jsem mnoho dotazů na toto místo a slyšel několik různých možností polohy, nakonec jsem snad objevil tu správnou – je v oblasti Velkého háje neznačenou odbočkou nad Maxmiliánku v místech, kde cesta začíná klesat do Tichého údolí. Stejně jako se chodilo přes Velký háj, vstupovalo se na několika místech do Malého háje a do oblasti Za Malým hájem, dnes jsou zde však tabulky s upozorněním, že můžeme chodit pouze po značených cestách (Přírodní rezervace s přísnějšími podmínkami), což asi všichni porušujeme – kromě běžného turismu jsou to školní výlety, běžecké závody, orientační soutěže, koupání v Únětickém potoce, táboráky a další. I ve všední dny je zde skutečně hodně lidí. A tak z těch povolených míst nám zbývají Kozí hřbety, na které jsou dnes již jen odkazy, v roce 1975 to byla přímá součást naučné stezky s vlastní odbočkou. V podstatě se dá říci, že existuje pouze verze 1975, protože všechny ostatní z důvodu ochrany přírody jsou pouze torzem původní stezky. Když už jsem zmínil rok 1990, je zde stejné vedení jako u verze 1998, ale místo panelu Vltavská terasa tam bylo zastavení s názvem Staropleistocénní sedimenty.
  Ještě drobnost ke značení cest: Velkým hájem procházela v té době žlutá turistická značka, která tam vstoupila z ulice K Roztokům, tedy pravděpodobně od Kamýcké ulicí Na Rybářce a Otvovickou, pokračovala širokou (úvozovou) cestou podél vlevo vedoucí naučné stezky a obě dvě cesty se potom spojily v blízkosti stavení Na Háji.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář