vzpomínáme

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí (původní verze, 1975)

Hodnocení naučné stezky:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí (původní verze, 1975)

původní podoba naučné stezky, nahrazena v roce 1982 novou verzí

Vycházková stezka, předchůdkyně pozdější oficiální naučné stezky (vybudované v roce 1982, od té doby několikrát rekonstruované), seznamovala prostřednictvím tištěného průvodce a orientačních tabulí s přírodními poměry území státní přírodní rezervace Roztocký háj–Tiché údolí, a údolí Únětického potoka (vyhlášeného jako přírodní rezervace až v roce 1988).

Pokud jde o podobu této stezky, nezbývá nám než vycházet pouze ze zmiňovaného tištěného průvodce (Roztocký háj–Tiché údolí – Průvodce po státní přírodní rezervaci a blízkém okolí, autoři Zdena Stejskalová a Rostislav Jeslík, vydalo Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje a Středočeské muzeum Roztoky u Prahy v roce 1975). Jak vyplývá z průvodního textu (jehož krátká citace pro zajímavost následuje), neměla stezka žádné klasické zastávkové informační panely, ale pouze orientační tabule s plánky a pak směrovky k jednotlivým zastávkám (vyhlídkovým místům).

Vycházková stezka je vedena dvěma základními směry: jednak údolím Únětického potoka, jednak osou Velkého háje z Roztok do Suchdolu. Orientační tabule u hotelu Maxmiliánka a v úžině mezi Kozími hřbety a Holým vrchem u Únětic seznámí návštěvníky rezervace s vyhlídkovými body. Odbočky k význačným místům jsou označeny směrovkami s číslem zastavení, která jsou shodná v textu i v orientační mapě. Základní orientační mapa je v zámku v Roztokách.

Následuje informační náplň vycházkové stezky:

Stezka s jejími odbočkami vede členitým terénem s četnými vyhlídkami a seznamuje zájemce s geologickými útvary, botanickými a historickými objekty. Svým obsahem odpovídá průvodce celodenní vycházce nebo několika polodenním vycházkám. Procházky chráněným územím jsou zajímavé po celý rok, ale vzhledem k charakteru Roztockého háje a strání v Tichém údolí lze doporučit prohlídku v jarních měsících, kdy lze spatřit hájovou květenu a zajímavou květenu skal a strání.

V terénu se po stezce samozřejmě nic nezachovalo, případné pozůstatky byly v době naší návštěvy už odstraněny nebo překryty pozdějšími verzemi naučné stezky. Můžete-li přispět nějakými vzpomínkami na tuto stezku, dobovými fotografiemi apod., budeme velmi rádi, když se nám ozvete.

Základní údaje

Městský obvod:
PRAHA 6 (vede rovněž územím okresu Praha-západ)
Začínala a končila:
ROZTOKY U PRAHY (základní orientační mapa u zámku, orientační tabule u hotelu Maxmiliánka a v úžině mezi Kozími hřbety a Holým vrchem u Únětic)
Délka:
???
Zastávek:
15
Značení trasy:
bez vlastního značení, směrovky s číslem zastavení
Vznikla:
1975
Tvůrce stezky:
autoři průvodního textu Zdena Stejskalová a Rostislav Jeslík, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Naše návštěva:
listopad 2006
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zrušena a překryta novou verzí stezky z roku 1982

Seznam zastávek

 1. Říční terasa na Háji
 2. Čihadlo
 3. Velký háj
 4. Vyhlídka nad Spáleným mlýnem
 5. Horniny sopečného původu
 6. Lužní porosty
 7. Velký stěnový lom
 8. Trojanův mlýn a rákosiny
 9. Kozí hřbety
 10. Holý vrch
 11. Žalovská rokle
 12. Ve vrchu
 13. Štěrkopísková terasa, Vltava u Únětic
 14. Malý háj
 15. Roztoky – Tiché údolí

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář