Naučná stezka Barrandovské skály

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Barrandovské skály

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s přírodně cenným územím na jižním okraji Prahy, mezi městskými částmi Hlubočepy a Malá Chuchle. Začíná u Barrandovského mostu a vede dále po staré Zbraslavské silnici mezi železniční tratí a skalním profilem národní přírodní památky Barrandovské skály. Naučná stezka seznamuje s geologickou stavbou, historií a přírodou zdejšího významného území, paleontologickými nálezy a dalšími zajímavostmi.

Trasa naučné stezky je zcela nenáročná, bez převýšení, vedoucí po kvalitní asfaltové komunikaci, díky čemuž je vhodná např. i pro jízdu s kočárky apod. Zákaz vjezdu sem sice není, ale je zde minimální provoz. Pozor je nutné dávat zejména na bezohledné cyklisty. Trasa je značená zeleno-bílými značkami naučných stezek, a také vede v celé délce po žluté turistické značce. Zabloudit téměř nelze, jdeme pořád po té samé silnici bez odboček.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 5
Začíná:
PRAHA-HLUBOČEPY; před Barrandovským mostem, nedaleko zastávky tramvaje „Hlubočepy“
Končí:
PRAHA-MALÁ CHUCHLE, Zbraslavská ulice, rozcestí „Malá Chuchle“, nedaleko zastávky autobusu MHD „Malá Chuchle“
Délka:
2,5 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zeleno-bílé značky naučných stezek, zároveň žlutá turistická značka
Vznikla:
2014
Tvůrce stezky:
ing. Radek Borovička, ZO ČSOP Natura, quo vadis?
Naše návštěva:
listopad 2022
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Zbraslavská silnice
 2. Devon – ems
 3. KUKUK
 4. U kapličky
 5. Lomy pod terasami
 6. Barrandova skála
 7. Hranice silur-devon
 8. Bazaltová žíla
 9. Vyskočilka
 10. Most inteligence

Informační náplň

Zastávka 1: Zbraslavská silnice

 • Praha obsazená francouzskou armádou v roce 1741
 • stavba staré Zbraslavské silnice
 • vznik odkryvu Barrandovských skal
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
Karel Alexandr Lotrinský, Joachim Barrande, Barrandovské skály na historickém obrazu; plánek naučné stezky

Zastávka 2: Devon – ems

 • mikrokontinent Perunika
 • Barrandovský most
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
poloha Peruniky v různých obdobích, stratigrafická tabulka, profil zlíchovským souvrstvím, stavba Barrandovského mostu; plánek naučné stezky

Zastávka 3: KUKUK

 • sběratel ing. František Hanuš
 • Ketnerův útes korálový u kapličky
 • bohaté paleontologické nálezy
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
paleontologické nálezy, ing. František Hanuš, profil hraničních poloh mezi pražským a zlíchovským souvrstvím; plánek naučné stezky

Zastávka 4: U kapličky

 • kaple Panny Marie Bolestné
 • lom U kapličky
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
kaple, nápis na kapli, stratigrafická tabulka, Nowakia acuaria, plavení zkamenělin; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Lomy pod terasami

 • mezinárodní stratotyp
 • stará plovárna
 • Trilobit bar
 • osud teras za totality
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
paleontologické nálezy, stratigrafická tabulka, bazén pod terasami v době provozu, Barrandovské terasy; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Barrandova skála

 • proměny Barrandovy skály
 • Joachim Barrande
 • nápis na skále
 • druhy vrás
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
Joachim Barrande, trilobit Spiniscutellum, kresba Barrandovy skály, vrásy, stratigrafická tabulka; plánek naučné stezky

Zastávka 7: Hranice silur-devon

 • stratotyp silur-devon
 • mezinárodní stratotyp přídolí
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
trilobit Prionopeltis, hraniční mezinárodní stratotyp přídolí Na požárech u Řeporyj, Barrandova skála v roce 1859, Tomáš Garrigue Masaryk u Barrandovy skály, stratigrafická tabulka; plánek naučné stezky

Zastávka 8: Bazaltová žíla

 • podmořská sopka
 • bazalty
 • akátové porosty
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
sesuvy svahu (historické fotografie), stratigrafická tabulka, plamének plotní; plánek naučné stezky

Zastávka 9: Vyskočilka

 • chadnutí bazaltu
 • diabazové růžičky
 • zájezdní hostinec Vyskočilka
 • hranice berounského kraje
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
diabazové růžičky, Panská skála u Kamenického Šenova, graptolit Cyrtograptus murchisoni, stratigrafická tabulka, mapa stabilního katastru; plánek naučné stezky

Zastávka 10: Most inteligence

 • stavba mostu a zahájení provozu
 • význam mostu
 • tematický kvíz
Vyobrazení:
historické fotografie, tunel; plánek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Hlubočepy → Barrandovské skály → Praha-Malá Chuchle

Ideálním výchozím místem naučné stezky je stanice tramvají „Hlubočepy“ na rozhraní ulic Hlubočepská a Na Zlíchově.

Od tramvajové zastávky (při příjezdu od centra) přejdeme Hlubočepskou ulici, na druhé straně pokračujeme vpravo a krátce poté sejdeme vlevo k malému viaduktu (pro pěší) pod jednokolejnou železniční tratí (Praha – Rudná). Projdeme jím a hned za ním na malém asfaltovém prostranství nacházíme 1. zastávku naučné stezky.

Dál pokračujeme asfaltovou silničkou vpravo k Barrandovskému mostu. Asfaltky se budeme držet až do Malé Chuchle. Přímo pod mostem nalezneme 2. zastávku. Další zastávky jsou v tomto úseku poměrně blízko za sebou, v řádu desítek až stovek metrů.

Pozor jen při příchodu do Malé Chuchle – trasa zde opouští přímou ulici Podjezd a odbočuje šikmo vpravo do Zbraslavské ulice, je nutno se držet turistického značení. Potom mezi domy kousek před mostem inteligence nacházíme poslední, 10. zastávku.

Podejdeme most inteligence a po asi 200 metrech dorazíme na parkové prostranství (rozcestí Malá Chuchle), kde odbočíme vlevo směrem k viaduktu hlavní tratě, a dále pak směrem k zastávce autobusu MHD Malá Chuchle.

Nebo je možné pokračovat navazující naučnou stezkou Chuchelský háj, jdoucí dál Zbraslavskou ulicí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 16. 11. 2022 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář