Naučná stezka Mýto

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
1
Naučná stezka Mýto

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s přírodní rezervací Mýto, součástí přírodního parku Rokytka, ležící na jihovýchodním okraji Prahy u obce Nedvězí. Osou chráněného území i okruhu naučné stezky je potok Rokytka. Ten v rámci rezervace protéká úzkým údolíčkem s nivními loukami a úbočími porostlými řídkým listnatým lesem, a vytváří klikaté koryto mnohde hluboce zaříznuté do svahu. Návštěvu Mýta doporučujeme zvláště na jaře, kdy les, louky a břehy Rokytky každoročně ožívají zajímavou květenou.

Příjemná a nenáročná trasa vede zpočátku po asfaltové a dlážděné vedlejší ulici, a dále převážně po lesních a lučních cestách a pěšinách (které mohou být v údolí podmáčené). Značení naučné stezky je vzorně provedeno klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Trasa vzhledem k přírodnímu terénu není bezbariérová; s kočárkem jsme ji projeli, ale v úseku za 4. zastávkou je třeba počítat s náročnějším terénem. Plánek naučné stezky

Naučná stezka je velmi povedená a území Mýta rozhodně stojí za návštěvu.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 10
Začíná a končí:
PRAHA-NEDVĚZÍ, centrum obce (zastávka autobusu MHD „Hájová“)
Délka:
cca 2–3 km
Zastávek:
6
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
září 2012
Tvůrce stezky:
4. ZO ČSOP Botič–Rokytka
Naše návštěva:
prosinec 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Obec Nedvězí – její historie a krajina kolem
 2. PR Mýto jako součást přírodního parku Rokytka
 3. Rokytka a její meandry
 4. Přípotoční niva a geomorfologie
 5. Flóra PR Mýto
 6. Fauna v okolí velkého meandru

Informační náplň

Zastávka 1: Obec Nedvězí – její historie a krajina kolem

 • představení naučné stezky a území, kudy vede
 • historie obce Nedvězí a jejího okolí
Vyobrazení:
městský znak Nedvězí; letecký snímek Nedvězí; údolní niva Rokytky; meandry Rokytky; plánek naučné stezky

Zastávka 2: PR Mýto jako součást přírodního parku Rokytka

 • charakteristika přírodního parku Rokytka
 • charakteristika přírodní rezervace Mýto, předmět ochrany
Vyobrazení:
mapa s vyznačením přírodního parku Rokytka a přírodní rezervace Mýto; niva Rokytky; zalesněný svah nad Rokytkou; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Rokytka a její meandry

 • Rokytka – základní údaje o toku
 • meandrování Rokytky
 • tzv. velký meandr
 • divočení řeky
Vyobrazení:
Velký meandr; schéma tvorby meandrů; obnažený profil svahu; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Přípotoční niva a geomorfologie

 • charakteristika zdejších údolních luk
 • rostlinná společenstva na zdejších loukách
 • lom, k němuž vede od zastávky krátká slepá odbočka
Vyobrazení:
niva s údolní loukou a vodními zdroji; pcháč zelinný; bývalý lom na pravém břehu Rokytky; plánek naučné stezky

Zastávka 5: Flóra PR Mýto

 • střední část rezervace
 • flóra na březích Rokytky a na lesnatých svazích
Vyobrazení:
dymnivka dutá; sasanka pryskyřníkovitá; kopytník evropský; křivatec žlutý; černýš hajní, udatna lesní; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Fauna v okolí velkého meandru

 • ptactvo
 • savci
 • ryby
Vyobrazení:
drozd zpěvný; rehek zahradní; ledňáček říční; pěnkava obecná; pěnice černohlavá; strakapoud velký; ježek západní; veverka obecná; plánek naučné stezky

Popis trasy

Praha-Nedvězí → PR Mýto → Praha-Nedvězí

Procházku po naučné stezce zahájíme v centru obce Nedvězí, před budovou úřadu městské části, kde je umístěna 1. zastávka (Obec Nedvězí – její historie a krajina kolem).

Odtud vyrážíme po zelenobílých značkách naučných stezek asfaltovanou uličkou, která vede proti proudu Rokytky po jejím pravém břehu (máme ji tedy po pravé straně). Procházíme mezi domy obce, až přijdeme k lesu, kde nalezneme 2. zastávku (PR Mýto jako součást přírodního parku Rokytka).

Pokračujeme dál rovně, nyní po vozovce se zámkovou dlažbou. Po asi 100 metrech přijdeme k 3. zastávce (Rokytka a její meandry).

Jdeme dál po zámkové dlažbě, až přijdeme ke skupině několika domů ve svahu po levé straně. Projdeme kolem nich a na konci zástavby pokračujeme v přímém směru cestou po levém okraji protáhlé louky.

Na jejím konci se stočíme vpravo, k panelu 4. zastávky (Přípotoční niva a geomorfologie) a dřevěné lávce přes Rokytku. Po ní budeme zakrátko pokračovat, ale nejdříve jdeme ještě asi 50 metrů cestou v přímém směru, k malému lomu ve svahu po levé straně, o němž je řeč na panelu. Od lomu se vrátíme zpět ke 4. zastávce a odbočíme vlevo přes lávku.

Dále pěšina mírně stoupá do svahu nad Rokytkou, jejíž meandry máme vpravo pod sebou. Posléze vystoupáme až téměř k hornímu okraji lesa, podél něhož pak jdeme dál. Nad jedním z meandrů potkáme 5. zastávku (Flóra PR Mýto).

Pěšina se vine mezi stromy, až dorazíme k 6. zastávce (Fauna v okolí velkého meandru). Za ní opustíme přímý směr a začneme pěšinou šikmo klesat k Rokytce. Projdeme nízkým valem a podél něj míříme vlevo směrem k Nedvězí. Pěšina nás dovede až k volejbalovému hřišti, za nímž následuje hřiště dětské. Dále projdeme jeho brankou a dorazíme zpět ke 2. zastávce, odkud se směrem vlevo již známou cestou mezi domy dostaneme zpět do centra obce Nedvězí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 27. 12. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 1)

 • Jan Škoda hod.

  Tabule č. 1 je hned vedle zastávky autobusu č. 267 Hájová ve směru od centra. Nejezděte proto až na konečnou Nedvězí, museli byste se vracet.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář