vzpomínáme

Naučná stezka Housle (původní verze)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Housle (původní verze)

původní verze naučné stezky, nahrazená novou verzí

Naučná stezka procházela územím přírodní památky Housle, úzkou pískovcovou roklí a jejím okolím v městské části Lysolaje na severozápadním okraji Prahy. Stezka seznamovala s faunou, flórou, geologickým vývojem chráněného území, historickým osídlováním Prahy, ochranou životního prostředí a zdravým životním stylem. Trasa byla krátká a nenáročná.

Naučnou stezku jsme procházeli prvně v srpnu 2003 (tehdejší podobě odpovídá popis na této stránce). Při opětovné návštěvě v srpnu 2010 jsme zjistili, že bylo upraveno umístění některých zastávek a dvě byly zcela odstraněny (nebo byly v době naší návštěvy zničené – bohužel se to nedá poznat, protože jednotlivé zastávky nejsou v terénu číslované). Bez náhrady zmizela původní druhá zastávka „Přírodní památka Housle“ téměř na začátku stezky. O pár metrů dál byla naopak nově umístěna zastávka „Voda jako živel – eroze“, která byla původně až jako čtvrtá v pořadí (na jejím dřívějším místě v lese za bývalou pískovnou dnes není nic). Dále byla zrušena (?) zastávka „Introdukované dřeviny“, původně jedenáctá v pořadí (opět bez náhrady). Podrobnější informace o nové verzi naučné stezky

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 6
Začínala i končila:
PRAHA-LYSOLAJE, pod zastávkou autobusu MHD „Lysolaje“, studánka u kapličky
Délka:
cca 2,5 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
2001
Tvůrce stezky:
ZČHB Kandík
Naše návštěva:
srpen 2003, srpen 2010
Stav naučné stezky:
původní verze stezky, nahrazená novou verzí

Seznam zastávek

ve skutečnosti nebyly číslované, zde jen pro přehlednost

 • (1) Zázračná studánka
 • (2) Přírodní památka Housle
 • (3) Pískovna – těžba nerostného bohatství
 • (4) Voda jako živel – eroze
 • (5) Osídlení Prahy a přírodní divadlo
 • (6) Geologický profil rokle
 • (7) Sukcese
 • (8) Fauna
 • (9) Houževnatost rostlin
 • (10) Křoviny Houslí
 • (11) Introdukované dřeviny
 • (12) Ptáci

Informační náplň

Zastávka (1): Zázračná studánka

 • vodní režim v rokli, studánky a jejich zánik
 • vznik pramenů
 • spotřeba vody člověkem, průmyslové využití
 • šetření vodou

Zastávka (2): Přírodní památka Housle

 • základní údaje o přírodní památce Housle
 • hlavní předmět ochrany
 • cíle ochrany rokle
 • negativní vlivy a možnosti dalšího ohrožení
 • informace o naučné stezce

Zastávka (3): Pískovna – těžba nerostného bohatství

 • těžba nerostných surovin
 • spotřeba surovin na jednoho člověka
 • pozitiva těžby rud
 • příklady míst, kde dřívější těžba přispěla k atraktivitě či neobvyklosti lokality
 • rekultivace lomů
 • současnost zdejší bývalé pískovny

Zastávka (4): Voda jako živel – eroze

 • vznik rokle Housle působením vody
 • tok řeky a její vliv na krajinu (rozděleno na horní, střední a dolní tok)
Vyobrazení:
meandrující říční tok

Zastávka (5): Osídlení Prahy a přírodní divadlo

 • pravěké osídlení území dnešní Prahy a okolí (starší a střední doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná)
 • Keltové
 • Praha významným centrem Čech
 • rozvoj Prahy až do současnosti
 • náplň života Pražanů v minulosti
 • informace o přírodním divadle v rokli
 • tradice ochotnictví, jeho útlum po nástupu televize
 • vliv televizních pořadů na děti, souvislost násilí v televizi s nárůstem zločinnosti

Zastávka (6): Geologický profil rokle

 • stručné shrnutí informací o přírodní památce Housle
 • stručně popsaný vznik rokle a motiv ochrany
 • podrobně popsaný vývoj rokle Housle v jednotlivých geologických epochách
 • typy hornin
 • zarůstání rokle
Vyobrazení:
geologické podmínky Prahy (mapa)

Zastávka (7): Sukcese

 • přirozený vývoj v přírodě
 • mechy a kapraďorosty v rokli
Vyobrazení:
dvouhrotec, měřík

Zastávka (8): Fauna

 • význam přírodní památky pro živočichy
 • bezobratlí
 • mravenci
 • živočichové okrajů lesa, polí a luk (bělozubka, rejsek)
 • liška obecná

Zastávka (9): Houževnatost rostlin

 • zarůstání strže a rozrušování hornin
 • nepůvodní problematické dřeviny (trnovník akát, smrk ztepilý)
 • stavba stromu
 • typy zakořenění

Zastávka (10): Křoviny Houslí

 • zalesňování okolí rokle
 • bez černý
 • význam a funkce křovin

Zastávka (11): Introdukované dřeviny

 • zalesňování okolí rokle nepůvodními dřevinami
 • trnovník akát
 • dub červený
 • modřín opadavý
 • smrk ztepilý
Vyobrazení:
trnovník akát, dub červený, dub letní

Zastávka (12): Ptáci

 • ochrana ptactva
 • ptáci vyskytující se na území PP Housle
 • lovná zvěř
 • myslivost

Popis trasy

Praha-Lysolaje → rokle Housle → Praha-Lysolaje

Naučnou stezku jsme zahájili v Praze-Lysolajích, na zastávce autobusu MHD „Lysolaje“. Od autobusového obratiště jsme sešli asfaltovým chodníkem dolů k okrouhlé studánce a potoku. Zde jsme odbočili vpravo a šli (stále po asfaltovém chodníku) ke kapličce. Za ní jsme nalezli úvodní zastávku Zázračná studánka.

Pokračovali jsme dál asi 50 metrů k zastávce Přírodní památka Housle. Zde se cesta rozdvojovala, my jsme šli tou napravo. Prošli jsme krátkým lesním úsekem a na jeho okraji, před travnatou kotlinkou, jsme nalezli zastávku Pískovna – těžba nerostného bohatství. Dále jsme prošli kotlinkou (bývalá pískovna) a znovu vstoupili do lesa. Nyní vedla stezka stále rovně dnem rokle až na její konec a postupně míjela zastávky Voda jako živel – eroze, Osídlení Prahy a přírodní divadlo, Geologický profil rokle, Sukcese, Fauna, a Houževnatost rostlin.

Na konci rokle jsme se obrátili a šli stejnou cestou zpátky, ale ještě před návratem do bývalé pískovny se stezka stáčela v úhlu 180° vpravo a začala stoupat úbočím rokle. Dál vedla po okraji srázu nad roklí. Minuli jsme turistickou orientaci „Housle“ a kousek za ní, kde se cesta rozděluje, jsme šli vlevo k zastávce Křoviny Houslí. Odtud jsme šli vozovou cestou vlevo opět podél rokle, a vraceli se jakoby zpět k Lysolajím. Po asi 200 metrech jsme dorazili k zastávce Introdukované dřeviny. V následující pravotočivé zatáčce pak byla poslední zastávka Ptáci.

Dále jsme stoupali vpravo cestou k poli, na jeho okraji jsme odbočili vlevo a šli jsme na rozhraní lesa a pole. Tuto část stezky zjevně nikdo neprocházel ani neudržoval, byla zpustlá, zarostlá kopřivami a značení bylo také nevýrazné. Těsně před malým sadem stezka nevýrazně odbočovala vlevo do lesa, zcela neznatelnou cestou. Šli jsme prakticky pořád nedaleko okraje srázu, klesali a prodírali se porostem. V závěru jsme klesali prudčeji a nakonec sestoupili do bývalé pískovny, kde jsme se znovu napojili na hlavní cestu a vrátili se po ní vpravo do Lysolají.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 28. 10. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář