Naučná stezka Thomayerovy sady

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
5
Naučná stezka Thomayerovy sady

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Stezka vede podél Rokytky a pak Thomayerovými sady mezi libeňským zámkem a slepým ramenem Vltavy s bývalým přístavem a loděnicemi. V druhé části trasy stezka vystoupá do skalnaté stráně a nabízí výhledy na areál bývalých loděnic. Technickou zajímavostí na trase jsou dvoje mohutná železná vrata a přečerpávací stanice jako součást protipovodňových opatření v ústí Rokytky do Vltavy.

Stezka seznamuje s historií Libně, faunou a flórou Thomayerových sadů, říční faunou, geologickou minulostí území, a také s životem a dílem spisovatele Eduarda Štorcha, který v Libni bydlel.

Trasa je vedena po kvalitních asfaltových cestách. Bohužel není značena, i když orientace není příliš složitá. Přesto doporučujeme se předem seznámit s vedením trasy, nebo si vytisknout plánek stezky (vyobrazen rovněž na úvodním panelu).

Stezka je dle našeho názoru skvělá a zajímavá, doporučujeme vaší návštěvě.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 8
Začíná:
PRAHA 8-LIBEŇ, rozhraní Elznicova náměstí a ulice U Českých loděnic
Končí:
PRAHA 8-LIBEŇ, ulice U Libeňského zámku
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
20
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
září 2006
Tvůrce stezky:
Mgr. Dominika Dobrylovská, žáci Základní školy Bohumila Hrabala (Zenklova 52, Praha 8), OŽP ÚMČ Praha 8
Naše návštěva:
duben 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvod, historie Thomayerových sadů
 2. Libeň a libeňský zámek
 3. Rokytka
 4. Využití vodních toků člověkem
 5. Savci
 6. Když je vody příliš…
 7. Živá Vltava
 8. Ryby a rybaření ve Vltavě
 9. Obojživelníci a plazi
 10. Prameny, studánka Libeňka
 11. Geologie území
 12. Mechorosty a lišejníky
 13. Bezobratlí
 14. Eduard Štorch
 15. Byliny
 16. Listnaté stromy
 17. Ptáci v parku
 18. Jehličnaté stromy
 19. Keře
 20. Libeňské památky

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod, historie Thomayerových sadů

 • vznik naučné stezky, její náplň a poslání, kdo se podílel na její výstavbě
 • seznam zastávek naučné stezky
 • historie Thomayerových sadů
 • historie libeňského zámku a Libně
 • kdo byl František Thomayer
 • park Thomayerovy sady
Vyobrazení:
děti, plánek stezky s vyznačením zastávek

Zastávka 2: Libeň a libeňský zámek

 • pravěké osídlení území Libně
 • osada Libeň – historie
 • majitelé Libně
 • Libeňský zámek
Vyobrazení:
novorománská synagoga z 19. století na Palmovce, libeňský zámek

Zastávka 3: Rokytka

 • informace o vodním toku Rokytka (délka, průtok atd.), její význam pro obyvatele Libně
 • pramen Rokytky
 • popis toku Rokytky – Říčany, PR Mýto, Královice, Koloděje, Počernický rybník, PR V Pískovně, PP Pražský zlom, Vysočany
 • kvalita vody v Rokytce
Vyobrazení:
horní tok Rokytky, Kyjský rybník, první betonový most v Čechách přes Rokytku na Elznicově náměstí

Zastávka 4: Využití vodních toků člověkem

 • Löwitův mlýn – stavební vývoj, historie
 • Maniny, libeňský a holešovický přístav, loděnice – historie
 • plánovaná výstavba kancelářské a obytné čtvrti „Libeňské doky“
Vyobrazení:
Löwitův mlýn, vizualizace projektu Libeňské doky

Zastávka 5: Savci

 • charakteristika savců
 • myšice křovinná
 • veverka obecná
 • potkan
 • ježek západní, ježek východní
 • bělozubka šedá
 • zajíc polní
Vyobrazení:
myšice křovinná, veverka obecná, ježek východní, bělozubka šedá

Zastávka 6: Když je vody příliš…

 • povodeň v srpnu 2002
 • záplavy Prahy v historii (12.–14. století, roky 1784, 1845, 1890, 1940)
 • povodně v roce 1997 (východní Čechy a Morava)
 • popis, škody a důsledky povodně v roce 2002
 • výstavba protipovodňových zábran
 • vodní dílo v ústí Rokytky na ochranu Libně
Vyobrazení:
zatopená ulice Na Hrázi (srpen 2002), zatopená Zenklova ulice u tramvajové zastávky Palmovka (srpen 2002), zatopená stanice metra Křižíkova (srpen 2002), vybudované vodní dílo v ústí Rokytky

Zastávka 7: Živá Vltava

 • význam Vltavy pro utváření krajiny a šíření rostlin a živočichů, říční ekosystém, vodní organismy
 • rostliny – rdest kadeřavý
 • vodní ptáci – kachna divoká, slípka zelenonohá
 • bezobratlí živočichové – hltanovka bahenní
 • korýš beruška vodní
 • měkkýši – škeble říční, plovatka bahenní, kružník bělavý
 • bruslařka obecná
Vyobrazení:
rdest kadeřavý; kachna divoká, slípka zelenonohá; beruška vodní; škeble říční; bruslařka obecná

Zastávka 8: Ryby a rybaření ve Vltavě

 • dominantní skupina vodních živočichů
 • co ovlivňuje počet a druhové zastoupení ryb ve Vltavě, vývoj v posledních letech
 • kaprovité ryby – ouklej obecná, kapr obecný, karas obecný, cejn velký
 • okounovité ryby – okoun říční, candát obecný
 • štika obecná
 • pstruh duhový, pstruh potoční
 • nepůvodní druhy – amur bílý, tolstolobik bílý
 • rybaření ve Vltavě
Vyobrazení:
ouklej obecná, kapr obecný, okoun říční, štika obecná, pstruh duhový, tolstolobik bílý

Zastávka 9: Obojživelníci a plazi

 • stručná charakteristika obojživelníků a plazů
 • obojživelníci – ropucha obecná, ropucha zelená
 • plazi – užovka obojková, ještěrka obecná, slepýš křehký
Vyobrazení:
ropucha obecná, ropucha zelená, užovka obojková, ještěrka obecná, slepýš křehký

Zastávka 10: Prameny, studánka Libeňka

 • voda – nezbytná podmínka života na Zemi
 • podíl sladké a slané vody na světě, zdroje sladké vody, znečišťování
 • srážky, vsakování, vznik pramenů
 • studánky – význam v minulosti
 • studánky v Praze
 • studánka Libeňka
Vyobrazení:
schéma vzniku pramene, studánka Petřínka

Zastávka 11: Geologie území

 • pestrý geologický podklad Prahy
 • skalní výchoz u zastávky naučné stezky – geologické složení
 • důvod úklonu vrstev – variské vrásnění
 • život v ordovickém moři
Vyobrazení:
Český masiv v ordoviku (mapa světa s vyobrazením tehdejšího rozložení kontinentů), život v ordovickém moři, ichnofosilie

Zastávka 12: Mechorosty a lišejníky

 • charakteristika mechorostů a lišejníků
 • mechorosty: rohozub nachový, kroucenec zední, bezvláska vlnkatá, paprutka nicí, rokyt cypřišový, baňatka obecná, kostrbatec zelený, prutník stříbrný, měřík bodlavý
 • lišejníky: lepraria, dutohlávka třásnitá, misnička zední, terčovník
Vyobrazení:
rohozub nachový, kroucenec zední, bezvláska vlnkatá, baňatka obecná, kostrbatec zelený, prutník stříbrný; dutohlávka třásnitá, misnička zední

Zastávka 13: Bezobratlí

 • stručná charakteristika bezobratlých živočichů
 • měkkýši: páskovka keřová, vřetenatka obecná, vrásenka okrouhlá, srstnatka chlupatá, oblovka lesklá, trojzubka stepní
 • hmyz: ruměnice pospolná, kněžice rudonohá, páteříček obecný, muchnice zahradní
 • další bezobratlí: mnohonožka zemní, svinule lesní
Vyobrazení:
páskovka keřová, vřetenatka obecná, vrásenka okrouhlá, srstnatka chlupatá; kněžice rudonohá, ruměnice pospolná, páteříček obecný, muchnice zahradní, babočka paví oko, mnohonožka zemní, svinule lesní

Zastávka 14: Eduard Štorch

 • citace z románu Eduarda Štorcha Lovci mamutů
 • kdo byl Eduard Štorch a jak byl jeho život spjat s Libní
 • zájmy E. Štorcha, pedagogická činnost
 • psaní knih pro mládež s pravěkovou a středověkou tématikou
 • přírodní památka Bílá skála
Vyobrazení:
kresba mamuta, Bílá skála

Zastávka 15: Byliny

 • základní charakteristika bylin
 • zástupci teplomilné květeny: mochna jarní, trýzel škardolistý, rozrazil rozprostřený, srpek obecný, hvozdík kartouzek, rozchodník zvrhlý, lipnice luční, lipnice cibulkatá
 • ostatní rostliny v parku: orsej jarní, snědek přímolistý a další
Vyobrazení:
mochna jarní, rozrazil rozprostřený, hvozdík kartouzek, lipnice cibulkatá, orsej jarní, snědek přímolistý, trýzel škardolistý

Zastávka 16: Listnaté stromy

 • stručná charakteristika listnatých stromů
 • rozmnožování stromů, stromy opadavé
 • druhy stromů v parku: jasan ztepilý, dub letní, javory, buk lesní
Vyobrazení:
schematický plán okolí zastávky s vyznačením druhů listnatých stromů; kresby listů: dub letní, dub zimní, javor mléč, javor klen, javor babyka

Zastávka 17: Ptáci v parku

 • život ptáků ve městech
 • sýkora koňadra, sýkora modřinka, červenka obecná, pěnkava obecná, pěnice pokřovní, pěnice černohlavá, drozd zpěvný, konipas horský, budníček menší, brhlík lesní, strakapoud velký, žluna zelená, holub hřivnáč, šoupálek krátkoprstý, stehlík obecný, rehek zahradní, kos černý, sojka obecná, straka obecná
Vyobrazení:
sýkora modřinka, pěnkava obecná, konipas horský, brhlík lesní, strakapoud velký, holub hřivnáč

Zastávka 18: Jehličnaté stromy

 • charakteristika jehličnatých dřevin
 • tis červený, borovice černá, jedle ojíněná, smrk pichlavý, jalovec čínský
Vyobrazení:
schematický plán okolí zastávky s vyznačením druhů jehličnatých stromů; tis červený, borovice černá, jedle ojíněná, smrk pichlavý, jalovec čínský

Zastávka 19: Keře

 • charakteristika keřů, jak se liší od stromů
 • zimolez tatarský, kalina svraskalá, zlatice převislá, štědřenec zlatý déšť, tavolník van Houtteův, brslen evropský, dřín obecný, dřišťál obecný, pustoryl věncový, hlohyně šarlatová
Vyobrazení:
zimolez tatarský, štědřenec zlatý déšť, tavolník van Houtteův, brslen evropský, dřišťál obecný, pustoryl věncový, hlohyně šarlatová

Zastávka 20: Libeňské památky

 • kostel sv. Vojtěcha
 • gymnázium
 • sokolovna
Vyobrazení:
kostel sv. Vojtěcha, gymnázium, sokolovna

Popis trasy

Praha-Libeň → ústí Rokytky do Vltavy → Thomayerovy sady → Libeňský zámek

Naučnou stezku zahájíme v Praze-Libni na Elznicově náměstí, na počátku ulice U Českých loděnic pod libeňským zámkem. Zde se nachází 1. zastávka. Odtud vyrážíme ulicí U Českých loděnic podél Rokytky, kde postupně nedaleko po sobě potkáváme zastávky 2–5. Při příchodu k vodnímu dílu na Rokytce a protipovodňovým zábranám nalézáme 6. zastávku.

Projdeme mezi sloupy pro mobilní hráze a pokračujeme navazující parkovou asfaltovou cestou podél říčního ramene. Zde potkáme zastávky 7 a 8. Za osmou zastávkou opustíme cestu a odbočíme vpravo na louku k informačním panelům viditelným na její protější straně. Zastávka 9 je nedaleko dětského hřiště ve tvaru lodě, 10. zastávka je pak směrem vpravo zpět k sloupům pro mobilní hráze, u obezděné studánky.

Po louce se vrátíme ke sloupům pro mobilní protipovodňové zábrany, ale neprojdeme mezi nimi, nýbrž ještě před nimi odbočíme asfaltovou cestou vlevo vzhůru. Po pár metrech u skalního výchozu nacházíme 11. zastávku. Od ní dál stoupáme, na následujícím rozcestí jdeme vpravo. Krátce nato potkáváme 12. zastávku. Stoupáme dál k nejbližší křižovatce, kde zahneme ostře vpravo serpentinou, stále vzhůru. Hned za křižovatkou je 13. zastávka. Vystoupáme až na malou plošinku se zábradlím, u níž se nachází 14. zastávka. Za ní dále stoupáme až na nejvýše položené místo, kde je 15. zastávka. Hned za ní se parkové cesty rozdělují, my jdeme tou vlevo dolů. Po pár metrech potkáváme 16. zastávku. Od ní vystoupáme zpět na horní cestu. U napojení nacházíme 17. zastávku. Odbočujeme vlevo a začneme pozvolna klesat parkem. Postupně potkáme zbývající zastávky 18–20. Dále vyjdeme z parku a po schodech sestoupíme do ulice U Libeňského zámku, která nás dovede do Zenklovy ulice, kde je nedaleko tramvajová zastávka.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 02. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 5)

 • Rickr hod.

  Děkuji za tip, opravdu pěkná stezka, zatím ani výrazněji nepoškozená. Možná malý tip pro tvůrce stezky – Sice jsem princip asi pochopil, ale stálo by za to popsat detailněji funkci uzávěrových vrat a čerpací stanice na Rokytce-je to hlavní magnet stezky.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Rickr]: Stezku v Thomayerových sadech považujeme za velmi povedenou, až na to chybějící značení. K té čerpací stanici – přeci jen je to školní stezka, takže má spíš všeobecné, historicko-přírodovědné zaměření. Ale možná by u těch vrat na Rokytce neškodil nějaký samostatný podrobný informační panel…

   Odpovědět
 • podkovička 2002 hod.

  Tato webová stránka je stršně dobrá, protože děláme ve škole projekt, a tak budu dělat o každé zastávce zvlášťˇa tahle stránka mi to moc usnadňuje.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   To je príma, jenom si nezapomeňte přečíst licenční podmínky, za jakých můžete obsah webu použít.

   Odpovědět
 • Petr Uher hod.

  Všech dnes už jednadvacet panelů v pořádku.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář