vzpomínáme

Naučná stezka Trojskou kotlinou (Trojská naučná stezka)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Trojskou kotlinou (Trojská naučná stezka)

zrušená stezka, nahrazena v odlišné trase naučnou stezkou Pražské botanické zahrady v Troji

Naučná stezka procházela zalesněnými svahy vltavského údolí mezi pražskými městskými částmi TrojaBohnice. Cílem stezky bylo „seznámit návštěvníky s přírodními a historickými zajímavostmi a krásami Trojské kotliny, popularizovat práci botanické zahrady a rozšířit mezi veřejnost hlavní zásady ochrany přírodního a životního prostředí“.

Stezka seznamovala s třemi chráněnými územími (chráněnými přírodními výtvory) – CHPV Salabka, CHPV Havránka, CHPV Velká skála (všechna tato území mají dnes status přírodní památky), historií a současností zoologické zahrady, historií a současností botanické zahrady, přírodními poměry Trojské kotliny, archeologickými nálezy a historií osídlení, a s architekturou a historií Trojského zámku.

Naučná stezka vznikla již relativně dávno, a do dnešní doby se po ní mnoho nezachovalo. Naštěstí vedla ve velké míře jinou trasou než pozdější verze stezky, která ji nahradila (a nebyla jí tedy překryta), a navíc její tehdejší tištěný průvodce obsahuje plánek, díky němuž se nám její trasu podařilo téměř celou projít, případně odvodit. Chcete-li si trasu projít také, níže naleznete její popis. Jediným pozůstatkem je dnes v každém případě pouze zamalované původní značení.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 7
Začínala:
PRAHA-TROJA, stanice autobusu MHD u zoologické zahrady
Končila:
PRAHA-TROJA, křižovatka ulic Trojská a Pod Havránkou
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1985 (?, v tomto roce vydán tištěný průvodce)
Tvůrce stezky:
aktiv Komise pro tvorbu a ochranu životního prostředí při OV SSM v Praze 7, PBZ Praha, Státní ochrana přírody, ONV Prahy 7
Naše návštěva:
listopad 2004, červen 2007
Stav naučné stezky:
stezka zrušena, nahrazena naučnou stezkou Pražské botanické zahrady v Troji

Seznam zastávek

 1. Zoo Praha
 2. PBZ Praha
 3. Nad kaplí sv. Kláry
 4. Pískovna
 5. Salabka
 6. Na Libuli
 7. Nad Havránkou
 8. Haltýř
 9. Velká skála
 10. Pustá vinice
 11. Trojský zámek

Informační náplň

(zpracováno dle průvodce Trojská naučná stezka, vydala PBZ v Troji ve Státním zemědělském nakladatelství, 1985)

Zastávka 1: Zoo Praha

 • vstupní text naučné stezky
 • vznik, historie, tehdejší současnost a poslání Zoo Praha

Zastávka 2: PBZ Praha

 • vznik, historie a poslání Pražské botanické zahrady

Zastávka 3: Nad kaplí sv. Kláry

 • vývoj a současný (dobový) stav přírodního a životního prostředí Trojské kotliny

Zastávka 4: Pískovna

 • geologický vývoj širšího okolí Trojské kotliny
 • důležité geologické jevy na území Pražské botanické zahrady

Zastávka 5: Salabka

 • geologie a flóra CHPV Salabka
 • historie vinic v Troji

Zastávka 6: Na Libuli

 • archeologické nálezy v Trojské kotlině
 • pravěké osídlení

Zastávka 7: Nad Havránkou

 • fauna, flóra a geologický vývoj CHPV Havránka

Zastávka 8: Haltýř

 • prameny
 • prameništní a ruderální vegetace
 • historie Haltýře
 • flóra skalního hřbetu
 • hnutí Brontosaurus

Zastávka 9: Velká skála

 • buližníkový suk Velké skály a jeho složení
 • vegetace CHPV Velká skála

Zastávka 10: Pustá vinice

 • flóra zdejšího vřesoviště
 • geologie území Pusté vinice
 • historie osídlení v Troji

Zastávka 11: Trojský zámek

 • historie a architektura Trojského zámku

Popis trasy

Zoo Praha → Botanická zahrada → PP Salabka → PP Velká skála → Trojský zámek

Naučná stezka začínala před zoologickou zahradou v Praze-Troji – zde byla 1. zastávka (Zoo Praha). Odtud vedla vzhůru k severu Trojskou ulicí, z níž posléze odbočila vpravo do Nádvorní, a hned vzápětí vlevo na vozovou cestu ostře stoupající zahloubeným úvozem. Po asi 100 metrech, u vrat oplocení území Botanické zahrady, byla 2. zastávka (PBZ Praha).

Novější verze stezky zde odbočuje vlevo vzhůru podél oplocení, stará verze vstupovala na území Botanické zahrady, vedla rovně a pak v levotočivé serpentině vzhůru. Výše ve svahu za pravotočivou serpentinou byla 3. zastávka (Nad kaplí sv. Kláry).

Kus za ní stezka opustila hlavní cestu a začala stoupat vlevo pěšinou. Ta po asi 100 metrech prošla (v době naší návštěvy) brankou v oplocení a napojila se na úvozovou cestu, již jsme opustili u 2. zastávky. Touto cestou vystoupala k bývalé pískovně (dnes netradičně pojaté dětské hřiště) – zde byla 4. zastávka (Pískovna).

Stezka dále odbočovala z vozové cesty vlevo, a pak se vinula cestou lesem, která nás posléze dovede k vyhlídce do mělkého údolí přírodní památky Salabka – zde byla 5. zastávka (Salabka).

Stezka pokračovala dál po cestě, stáčející se teď vpravo vzhůru. Po 300 metrech dorazíme na křižovatku, kde stezka odbočovala vpravo (novější verze stezky vede vlevo). Vedla podél (současného) oplocení, a velmi záhy jím prošla cestou vlevo, opět na území Botanické zahrady.

Po této cestě vedla dalších asi 300 metrů, na křižovatku tvaru obráceného Y, kde odbočovala vlevo. Následující část trasy je dnes poněkud nejasná, v současnosti je zde tzv. Areál Sever Botanické zahrady s placeným vstupem, a původní stezka velmi pravděpodobně protínala území dnešní expozice „Mexiko“. V každém případě se dá toto místo z jihu obejít. Pravděpodobně v místě, které je v mapě označeno jako „Vyhlídka Libule“, byla 6. zastávka (Na Libuli). O něco dál po úzké pěšině pod „Mexikem“ a pak směrem vlevo, po hranici PP Havránka, bychom dorazili k bývalé 7. zastávce (Nad Havránkou).

Stezka dál pokračovala pěšinou podél okraje chráněného území, načež odbočila úzkou pěšinou vpravo do úzkého zahlubujícího se údolí. V jeho spodní části dorazíme k prameni potoka Haltýře – zde se nacházela 8. zastávka (Haltýř).

Dále trasa zahnula vlevo a začala velmi prudce stoupat lesem. O něco výše zahnula vlevo a podél skupinky oplocených chatek dospěla ke křižovatce, kde byla 9. zastávka (Velká skála).

Od ní pak stezka vedla vpravo po pěšině okrajovým lesem (novější verze nevede lesem, ale cestou těsně podél něj), poté mírně zpustlou vozovou cestou po jeho okraji. Na křižovatce níže vedla rovně, dále odbočuje vpravo do ulice Pod Havránkou. Po ní mířila vpravo dolů, ale téměř vzápětí odbočila cestou vpravo. O kus níže byla 10. zastávka (Pustá vinice).

Klesala vinoucí se pěšinou, posléze sestoupila po schodech zpět do ulice Pod Havránkou, která nás dovede až dolů k Trojské ulici, kde na křižovatce bývala 11. zastávka (Trojský zámek). Zde naučná stezka končila.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 04. 01. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář