vzpomínáme

Naučná stezka Vinařická hora (stará verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
2
Naučná stezka Vinařická hora (stará verze)

stará verze stezky, nahrazena v roce 2008 novou verzí

Tato stará verze naučné stezky seznamovala zhruba v letech 1999–2008 s přírodní památkou Vinařická hora, unikátní přírodní lokalitou, pozůstatkem bývalé sopky u obce Vinařice u Kladna. Informovala o geologické stavbě Vinařické hory, přírodních poměrech a zdejší zajímavé flóře a fauně.

Trasa naučné stezky byla vedena po kamenitých cestách a pěšinách, někdy velmi příkrých (na některých takových místech byla zbudována improvizovaná schodiště). Značena byla zelenobílými značkami naučných stezek, první část trasy vedla rovněž po žluté turistické značce.

Brzy po naší návštěvě v srpnu 2008 byla naučná stezka zrekonstruována do nové podoby. Trasa stezky a rozmístění zastávek zůstalo stejné, jen v úvodu mezi první a druhou zastávkou přibyla ještě jedna zastávka (jménem „V sadě“), a číslování ostatních se pak o jednu posunulo.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kladno
Začínala a končila:
obec VINAŘICE u Kladna, na konci ulice U Rybníka, u domu čp. 454
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
původně 1975; tato verze pravděpodobně kolem roku 1999 (?)
Tvůrce stezky:
Referát životního prostředí Okresního úřadu Kladno
Naše návštěva:
srpen 2008, srpen 2011
Stav naučné stezky:
stezka nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

 1. Přírodní památka Vinařická hora
 2. U jeřábu
 3. V lomu
 4. Bílá stráň
 5. Vřesoviště
 6. Habrový les
 7. Nad lomy
 8. Hlavní vrchol
 9. Jižní vrchol

Informační náplň

Zastávka 1: Přírodní památka Vinařická hora

 • rok vyhlášení přírodní památky, výměra, motiv ochrany
 • stručně o naučné stezce
 • seznam zastávek naučné stezky
Vyobrazení:
ortofotomapa Vinařické hory s vyznačením chráněného území a trasy naučné stezky

Zastávka 2: U jeřábu

 • Vinařická hora – významná botanická lokalita ve středních Čechách
 • společenstva, která se zde vyskytují
 • jeřáb muk
Vyobrazení:
jeřáb muk, dub letní, dub zimní

Zastávka 3: V lomu

 • jedinečný geologický profil tělesa sopky odkrytý v lomu
 • popis Vinařické hory jako sopky
 • starší sopečná fáze
 • mladší sopečná fáze
 • geologický profil na nejvyšší stěně lomu
 • druh zdejší vyvřelé horniny
 • rozvoj lomové činnosti, využití čediče
 • hnízdiště poštolek obecných
Vyobrazení:
zjednodušená geologická mapa Vinařické hory; poštolka obecná

Zastávka 4: Bílá stráň

 • jihozápadní svah Vinařické hory
 • horninové podloží, flóra
 • výhled z Bílé stráně
Vyobrazení:
bělozářka liliovitá, jehlice trnitá

Zastávka 5: Vřesoviště

 • podloží této části Vinařické hory
 • ptactvo přírodní památky
 • obec Třebichovice pod svahem
 • odbočka 50 metrů k vřesovišti
Vyobrazení:
vřes obecný; pěnice černohlavá, skřivan polní, strakapoud velký

Zastávka 6: Habrový les

 • habr obecný – informace o stromu, využití habrového dřeva
 • mufloni zde chovaní – charakteristika, význam
Vyobrazení:
muflon; habr obecný

Zastávka 7: Nad lomy

 • společenstva skalních stepí, sutí a primitivních půd
 • vzácní živočichové přírodní památky
Vyobrazení:
ještěrka obecná, okáč metlicový

Zastávka 8: Hlavní vrchol

 • nejvyšší bod Vinařické hory
 • výhled z vrcholu – města a obce v okolí, Slánská hora, Říp, České středohoří
Vyobrazení:
mapa kraje v okolí Vinařické hory

Zastávka 9: Jižní vrchol

 • druhý vrchol Vinařické hory s výhledem na jih
 • trnovník akát
Vyobrazení:
trnovník akát; schematický nákres území přírodní památky a trasy naučné stezky

Popis trasy

Vinařice → lom → vrchol Vinařické hory → Vinařice

Naučná stezka začínala stejně jako novější verze ve Vinařicích na konci ulice U Rybníka, u osamělého domu čp. 454, na úpatí Vinařické hory. Narozdíl od novější verze měla pouze 9 zastávek. Jejich rozmístění víceméně odpovídalo novější verzi, tak jenom stručně:

Na výchozím místě byla 1. zastávka (Přírodní památka Vinařická hora). Odtud naučná stezka mírně vystoupala sadem k jeřábu muku, kde byla 2. zastávka (U jeřábu). Za ní se cesta dělí, naučná stezka vedla nejprve vpravo do lomu, kde byla 3. zastávka (V lomu), pak se vrátila k rozcestí a pokračovala pěšinou vlevo. Na okraji výslunné stráně byla 4. zastávka (Bílá stráň). Dále trasa klesala k lesu, a posléze dorazila k 5. zastávce (Vřesoviště). Za ní vedla cestou zarostlou křovinami. Dále naučná stezka stoupala výše do svahu, kde byla 6. zastávka (Habrový les). Odtud stoupala ještě výše, dále ostrou serpentinou a pak až k okraji hlavního lomu, u něhož byla 7. zastávka (Nad lomy). Dále naučná stezka obešla horní okraj lomu a vystoupala na vrchol Vinařické hory, kde byla 8. zastávka (Hlavní vrchol). Odtud sešla kolem dalších odkryvů a hlavního lomu do sedla mezi hlavním a vedlejším vrcholem, odkud opět následoval výstup, tentokrát na jižní vrchol Vinařické hory. Na straně směrem k Vinařicím byla poslední, 9. zastávka (Jižní vrchol). Odtud se sestoupilo zpět do sedla a poté ke 2. zastávce (U jeřábu), a nakonec k výchozímu místu.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 05. 04. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kladno, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Jiří Šír hod.

  Podle návštěvy z 28.1.2011 má stezka nové panely a 10 zastavení. Trasa zůstala stejná. 1- Vinařická hora, přírodní památka, 2 – V sadě, 3 – U jeřábu, 4 – V lomu, 5 – Bílá stráň, 6 – Vřesoviště, 7 – Habrový les, 8 – Nad lomy, 9 – Hlavní vrchol, 10 – Jižní vrchol

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za potvrzení, že byla stezka opravdu obnovena. Na jaře se tam už chystáme 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář