Dobřichovická naučná stezka

Hodnocení:
(počet hlasů: 15)
Komentáře:
6
Dobřichovická naučná stezka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází městem Dobřichovice a jeho okolím (obcí Karlík), ležícím na řece Berounce kousek od Prahy. Seznamuje s pozoruhodným kostelem sv. Martina a Prokopa v Karlíku, a historickými památkami Dobřichovic – barokním sousoším z 18. století, křižovnickým zámkem nebo vilovou čtvrtí Brunšov. Končí u železniční stanice Dobřichovice.

Stezka je vedena většinou po asfaltových komunikacích (většinou vedlejšími, ale i frekventovanějšími ulicemi města), jen v úseku mezi Dobřichovicemi a Karlíkem vede polní cestou (částečně nově vydlážděnou), která může být v nepříznivém počasí rozbahněná. Trasa stezky není nijak značena, což místy bohužel komplikuje orientaci – na každém informačním panelu je sice plánek s rozmístěním zastávek, ale ten může být zničený.

Na tvorbě stezky se podíleli žáci místní základní školy – text každého panelu je dílem jiné třídy.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná:
DOBŘICHOVICE; křižovatka ulic Palackého a 5. května
Končí:
DOBŘICHOVICE; nádraží ČD
Délka:
cca 5 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
zhruba v letech 2002–2003
Tvůrce stezky:
Základní škola v Dobřichovicích za finančního přispění obce Dobřichovice
Naše návštěva:
leden 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Stará škola
 2. Sokolovna a nová škola
 3. Vinice na Krásné stráni
 4. Kostel v Karlíku
 5. Kalvárie, barokní sousoší
 6. Mlýn a elektrárna
 7. Křižovnické náměstí
 8. Vila rytíře Randy, most
 9. Ulice K Tenisu
 10. Vilová čtvrť Brunšov
 11. Nádraží

Informační náplň

Zastávka 1: Stará škola

 • centrum obce Dobřichovice
 • základní škola – jedna z nejstarších budov v obci
 • historie a současnost dobřichovické školy

Zastávka 2: Nová škola

 • informace o nové budově školy
 • dobřichovický Sokol – historie
 • sokolovna a přilehlé stavby

Zastávka 3: Vinice na Krásné stráni

 • bývalé vinice
 • historie vinařství v Dobřichovicích
 • místní názvy připomínající někdejší vinice

Zastávka 4: Kostel v Karlíku

 • původně románská rotunda sv. Martina
 • rozšíření v barokním stylu
 • další opravy a přestavby kostela
 • hřbitov v Karlíku

Zastávka 5: Kalvárie, barokní sousoší

 • barokní sousoší z 18. století – významná historická památka v Dobřichovicích
 • rekonstrukce sousoší v roce 1905
 • další opravy sochy v letech 1993 a 1999
 • vysazené katalpy trubačovité

Zastávka 6: Mlýn a elektrárna

v době naší návštěvy chyběla

Zastávka 7: Křižovnické náměstí

 • historie zámku křižovníků
 • lípa – památný a nejkrásnější strom Dobřichovic
 • socha sv. Jana Nepomuckého

Zastávka 8: Vila rytíře Randy, Most

v době naší návštěvy chyběla

Zastávka 9: Ulice K Tenisu

 • zdejší vily a jejich slavní obyvatelé (dřívější i dnešní)
 • dva památné stromy

Zastávka 10: Vilová čtvrť Brunšov

 • zdejší vily a jejich slavní obyvatelé
 • čtvrť Brunšov

Zastávka 11: Nádraží

 • stavba železné dráhy
 • vedení tratě
 • historický provoz na trati
 • nádražní budova

Popis trasy

Dobřichovice (centrum) → obec Karlík → Dobřichovice → Brunšov → Dobřichovice (nádraží)

Naučná stezka začíná v centru Dobřichovic, na křižovatce ulic Palackého a 5. května. Od železničního nádraží se sem dostaneme tak, že po východu z nádražní budovy jdeme vpravo po silnici až k místu, kde vpravo odbočuje ulice přes železniční přejezd. Přejdeme koleje a míříme dál rovně k lávce přes Berounku. Přejdeme na druhý břeh a zahneme ulicí vlevo. To je již ulice 5. května, která nás zavede do centra.

Od výchozího místa (1. zastávka) jdeme ulicí Palackého ve směru od řeky. Při příchodu ke kruhovému objezdu vidíme naproti u oplocení školního pozemku 2. zastávku. Od ní pak jdeme vpravo po obvodu kruhového objezdu, a poté krátce po hlavní ulici (Pražská), než vzápětí zahneme do Viničné ulice. Ulice se posléze změní ve vozovou cestu. Na okraji Dobřichovic nacházíme 3. zastávku.

Pokračujeme vozovou polní cestou (může být rozbahněná) až do obce Karlík, na křižovatku tvaru T, kde odbočujeme vlevo ulicí K Třešňovce, která nás dovede do centra obce. Dál jdeme vlevo ke kostelu sv. Martina a Prokopa. U zdi poblíž vstupu na hřbitov se nachází 4. zastávka.

Z Karlíku jdeme po silnici mezi poli zase zpět do Dobřichovic. V Dobřichovicích, na křižovatce s Pražskou ulicí, nalézáme barokní sousoší s 5. zastávkou.

Přejdeme Pražskou ulici a pokračujeme protější Vítovou. Tudy jdeme až k řece a ke kapli sv. Judy Tadeáše přiléhající zezadu k zámku. Zde by někde měla být 6. zastávka, v době naší návštěvy chyběla.

Odtud se vrátíme na nejbližší křižovatku a zatáčíme vpravo ulicí 5. května až do centra Dobřichovic (k výchozímu místu stezky), kde zahneme vpravo směrem k silničnímu mostu přes Berounku. Ještě před mostem však odbočujeme vpravo na Křižovnické náměstí u zámku. Zde se nachází 7. zastávka. (Odtud můžeme sestoupit k řece a parčíku pod zámkem.)

Vrátíme se zpět na ulici a zatáčíme vpravo na most přes Berounku. Přejdeme řeku a na druhém břehu jdeme vlevo po silnici, ale nedlouho poté odbočujeme vpravo, širokou slepou ulicí (zde by někde měla být 8. zastávka – nenalezena), a začneme stoupat navazujícím schodištěm. Vyjdeme do ulice U Rokle, jíž míříme vpravo vzhůru na nejbližší křižovatku, kde odbočujeme vlevo (do ulice K Tenisu). Zde na křižovatce se nachází 9. zastávka. Odtud jdeme asi 100 metrů na křižovatku, kde odbočujeme šikmo vlevo Svážnou ulicí, v době naší návštěvy spíše širokou travnatou cestou než ulicí. Níže ve svahu je již dlážděná. Po asi 200 metrech sestoupíme k žluté vile, u níž se nachází 10. zastávka. Za ní pokračujeme dolů v původním směru na hlavní ulici, a po ní vpravo směrem k železniční stanici, naproti níž je poslední, 11. zastávka.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 13. 04. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 6)

 • Jana hod.

  Trochu bych inovovala stránku týkající se naučné stezky Dobřichovice.
  Cesta z Dobřichovic na Karlík je dnes již prakticky ze 2/3 nádherně upravená, se zámkovou dlažbou a moderními sochami. Bohužel několik desítek metrů před Karlíkem se jedná stále ještě o polní cestu. Jak jsem se dočetla z internetových stránek obce, důvodem jsou nevyřešené majetkové vztahy k polnostem, na kterých je cesta.
  Naučná stezka by se mohla ještě rozšířit cca o 1 km, a to směrem ke zbytkům hrádku Karlík. Když se vydáme po silnici z Karlíka směrem do Karlického údolí, tak zhruba po 300 m od posledních domů obce je odbočka do lesa (vpravo). Vede tudy lesní cesta do mírného kopce. Cca po 100 m dojdeme ke studánce a hned nad ní, jakoby na vrcholu vlevo, je ostroh s kamennými zbytky hrádku Karlík. Během času si lidé kameny rozebrali zřejmě ke stavebním účelům, někdo si z těchto kamenů udělal přímo uprostřed „hradu“ ohniště, těžko se dnes dá říci, jak hrad vypadal, můžeme tak soudit jen podle několika patrných výkopů, pravděpodobně základů nebo příkopů okolo hradu.
  No a odtud se můžeme vrátit stejnou cestou zpět do Karlíka a dále do Dobřichovic nebo pokračovat lesem dále do Vonoklas.
  Zvlášť na jaře je to velice hezká vycházka.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkujeme za aktuální info. Při obou našich návštěvách jsme si výlet také vždy prodloužili cestou z Dobřichovic přes Vonoklasy a zadem ke Karlíku (hrádku), a pak přes Karlík (obec) zpět do Dobřichovic, protože naučná stezka jako taková je na celodenní výlet relativně krátká. Hrádek Karlík asi nezapadal do konceptu stezky, která měla možná za cíl spíš vzbudit zájem dobřichovických školáků o památky ve vlastním městě.

   Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Stezku jsem si prošel v sobotu, 6. panel stále chybí, 8. se sice objevil (stojí dole pod schody), ale naopak beze stopy zmizely panely č. 2, 9 a 10. Z prostranství, kde by měl stát 6. panel, se k 7. panelu dá projít skrz zámecké nádvoří (vrata jsou na obou stranách otevřena), tudíž se není třeba vracet.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Děkuji za aktuální informace, v Dobřichovicích už jsme byli hodně dávno 🙂

   Odpovědět
 • Petra hod.

  Dneska jsme tuto trasu velmi zhruba prošli: nádraží, Stará škola, Sokolovna, Cesta mramoru, Karlík obec, Karlík zřícenina a zpět. Nebyli jsme na vinici, ani na Brunšově ani na kalvárii a dalo to i tak něco pod 10 km. Trasa je mnohem delší než uvádíte.

  Odpovědět
 • LadyM hod.

  Procházka krásná a mnohé se zde změnilo k lepšímu, ale ty panely na zastávkách jsou některé v žalostném stavu – zdá se, že tam jsou už skoro 20 let, bylo by moc fajn je zase nějak obnovit.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář