Naučná stezka Jílovské zlaté doly (jednosměrná část)

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
2
Naučná stezka Jílovské zlaté doly (jednosměrná část)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s pozůstatky po historické těžbě zlata v jižním okolí města Jílové u Prahy, a je tak zajímavým doplněním návštěvy Regionálního muzea v Jílovém, kde naleznete mimo jiné obsáhlou expozici dolování zlata. Stezka končí v údolí řeky Sázavy v Kamenném Přívozu. Na trase je možno navštívit zpřístupněnou štolu Josef a štolu sv. Antonína Paduánského.

Stezka vede téměř výhradně po pevných cestách, většinou asfaltových, jen místy pěšinami, které mohou být v nepříznivém počasí rozmoklé. Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel velmi nedostatečně (doporučujeme se před návštěvou seznámit s popisem trasy níže na této stránce).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začíná:
HORNÍ STUDENÉ (část města JÍLOVÉ U PRAHY); turistický rozcestník modré a žluté značky na okraji zástavby, mezi 4. a 5. zastávkou okružní části naučné stezky Jílovské zlaté doly
Končí:
KAMENNÝ PŘÍVOZ; příchod stezky na hlavní ulici
Délka:
3,5 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, místy bohužel zcela nedostatečně
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Naše návštěva:
červen 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
zastávka A počmáraná

Seznam zastávek

 1. Bejčkova strouha – důl Anna
 2. Žilníky Klobásského pásma
 3. Štola sv. Josefa, Kocourské doly
 4. Žampašský most, gabro ve Studeném
 5. Žampach
 6. Vodní náhon, řeka Sázava
 7. Kamenný Přívoz

Informační náplň

Zastávka A: Bejčkova strouha – důl Anna

 • informace o dvou směrech naučné stezky
 • popis zajímavostí na jednosměrné části stezky
 • žíla Anna
 • haldy pod závodem HAKI
Vyobrazení:
náčrt hlavních prací po zlatě u Jílového (mapa, zpracována dr. Barvířem kolem roku 1900)

Zastávka B: Žilníky Klobásského pásma

 • Klobásské žilníky
 • výtok důlních vod ze štoly sv. Prokopa
 • štola, důl a těžební komplex Karla Vojtěcha
 • další pozůstatky po historické těžbě
Vyobrazení:
některé základní pojmy a hlavní typy hornických prací (nákres)

Zastávka C: Štola sv. Josefa, Kocourské doly

 • štola sv. Josefa
 • okolí štoly Josef, Kocourské žilné pásmo (charakteristika, doly)
 • úpravna zlatonosných rud na Žampachu
 • železniční viadukt na Žampachu, technická památka
 • Jílovský zlatonosný revír
 • Starokocourská odvodňovací dědičná štola
 • starší doly z povrchu
 • použití zlata
Vyobrazení:
plánek štoly sv. Josefa, dukát Jana Lucemburského, rýžování zlatonosných písků, ruční drcení rud, mlátek, želízko; železniční viadukt na Žampachu

Zastávka D: Žampašský most; gabro ve Studeném

 • Žampašský most – technický unikát, popis, charakteristika
 • stavba mostu
 • žíla horniny gabro, použití
Vyobrazení:
kamenný železniční viadukt přes údolí Kocourského potoka u Jílového (nákres)

Zastávka E: Žampach

 • minulost pravého břehu Sázavy
 • zlato v Sázavě, využití vody z řeky ke zpracování vytěžené horniny
 • náhon
 • arcibiskupská úpravna rud
Vyobrazení:
mapka Jílovského horního revíru (kreslil J. Grimm roku 1864)

Zastávka F: Vodní náhon, řeka Sázava

 • vodní náhon z Kamenného Přívozu na Žampach – popis, důvod výstavby
 • řeka Sázava – údaje o toku
 • voroplavba
 • ryby v řece

Zastávka G: Kamenný Přívoz

 • historie Kamenného Přívozu
 • způsoby obživy zdejších obyvatel
 • současnost obce
 • významné osobnosti
 • stručný popis naučné stezky v opačném směru

Popis trasy

(Jílové u Prahy →) Horní Studené → Dolní Studené → štola Josef → Žampach → Kamenný Přívoz

Naučná stezka začíná na okraji Horního Studeného, na rozcestí žluté a modré turistické značky, na trase okružní části naučné stezky Jílovské zlaté doly, v úseku trasy mezi její 4. a 5. zastávkou. Odtud vyrážíme po žluté a modré značce značce směr Žampach a Kamenný Přívoz. Hned v úvodu trasy je zastávka A (Bejčkova strouha – důl Anna). Za ní klesáme lesní cestou asi půl kilometru do Dolního Studeného. Zde cesta vyústí na asfaltovou silnici, po níž pokračujeme vlevo dolů. Níže v obci se od nás oddělí modrá značka a my jdeme dále jen po žluté.

Opustíme hustší zástavbu a dále klesáme úzkou asfaltkou podél potoka (máme ho po levé ruce). Na zahradě první chaty po pravé straně nacházíme zastávku B (Žilníky Klobásského pásma). Od ní klesáme dále, až k velkému panelu zastávky C (Štola sv. Josefa, Kocourské doly) u dřevěné chatičky po pravé straně – provoznímu objektu a pokladně štoly Josef a nově objevené štoly sv. Antonína Paduánského, které jsou obě zpřístupněny veřejnosti (trasa s průvodcem, Paduán není přístupný dětem do 12 let). Návštěvu obou vřele doporučujeme.

Za zastávkou C dále klesáme údolím až k mohutnému kamennému železničnímu viaduktu. U něj je zastávka D (Žampašský most, gabro ve Studeném).

Dále sestoupíme k okraji zástavby a pokračujeme širší asfaltkou vlevo mezi domy, nedaleko řeky Sázavy. Zakrátko potkáváme po levé straně zastávku E (Žampach). Silnička nás posléze dovede na křižovatku se skálou naproti. Zde se rozloučíme se žlutou značkou a pokračujeme dále rovně po zelené, stále podél řeky. Při příchodu k vratům jdeme cestou vedoucí mezi pletivovým plotem a zábradlím nad řekou, a dále pak delším úzkým koridorem mezi starým náhonem po levé straně a řekou po pravé.

Nakonec, už v Kamenném Přívoze, se cesta stočí vlevo na můstek přes náhon, za nímž je zastávka F (Vodní náhon, řeka Sázava). Vyjdeme vlevo vzhůru dvojitou serpentinkou chodníčku a dál pokračujeme dlážděným chodníkem podél domů nad řekou. Posléze dorazíme do centra obce k hlavní ulici, kterou přejdeme. Naproti je zastávka G (Kamenný Přívoz), kde naučná stezka končí. Odtud můžeme pokračovat buď vpravo po hlavní k autobusové zastávce, nebo rovně po červené značce na vlak.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 15. 08. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Jan Škoda hod.

  Podle oficiálních stránek stezky
  muzeumjilove.cz/Muzeum-Jilove-Naucna-Stezka.aspx
  následuje po zastávce E (Žampach) zastávka F Styk hornin Jílovského pásma a Středočeského plutonu (u rozcestí žlutá-zelená), následující zastávky jsou pak značeny G (vodní náhon) a H (Kamenný Přívoz).

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Dobrý den, děkujeme za upřesnění. Protože informace na oficiálních stránkách (nejen stezky v Jílovém) často neodpovídají skutečnosti, směrodatné je pro nás vždy to, co nalezneme v terénu. Zde popsaný stav tedy odpovídá naší poslední návštěvě (včetně písmenného označení zastávek), ale když jsme stezku procházeli poprvé před cca deseti lety, obsahovala i tu vámi zmiňovanou zastávku Styk hornin Jílovského pásma. Při nějaké poslední rekonstrukci tedy byla tato zastávka zřejmě znovu doplněna.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář