vzpomínáme

Naučná stezka Průhonickým parkem – 2. okruh (obora)

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Průhonickým parkem - 2. okruh (obora)

zrušená stezka

Obora je odlehlejší a klidnější částí Průhonického parku, který se rozkládá v údolí potoka Botiče za jihozápadním okrajem Prahy a tvoří botanicky, umělecky i esteticky hodnotný ostrov zeleně v jinak intenzivně zemědělsky využívané krajině středních Čech. Park dnes slouží nejen k vědeckým a studijním účelům, ale také jako příjemné místo k procházce a odpočinku.

Obora nabízí návštěvníkům méně parkově upravené a více přírodnější prostředí, které doplňují dva rybníky – jednak Bořín připomínající řeku meandrující skalním kaňonem, a rybník Labeška s klidným a zadumaným okolím.

Naučnou stezku tvořily dva okruhy – jeden v přední, navštěvovanější části parku (viz NS Průhonickým parkem – 1. okruh), a druhý v Oboře. Ke stezce vyšel (pravděpodobně v druhé polovině 90. let 20. století) tištěný průvodce. S instalováním informačních panelů se vzhledem k charakteru parku nepočítalo. Trasa naučné stezky měla být vyznačena, ale z neznámého důvodu k tomu nedošlo. Vedla po kvalitních zpevněných cestách a nebyla nijak náročná.

Při vstupu do parku se platí vstupné – platí pro území celého parku, tedy i Obory.

Skok na: Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-západ
Začínala a končila:
hlavní vstup do Obory u hájenky, na silnici Dobřejovice–Rozkoš
Délka:
cca 4–5 km
Zastávek:
16
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
někdy v 80. letech 20. století
Tvůrce stezky:
Botanický ústav ČSAV, Průhonice
Naše návštěva:
květen 2005
Stav naučné stezky:
závisí na dostupnosti kdysi vydaného průvodce, stezka je jinak zrušena

Informační náplň

Zastávka 1

 • stručná charakteristika Obory
 • opatření proti škůdcům
 • rostliny v blízkém okolí zastávky
 • dravci hnízdící v parku

Zastávka 2

 • pohled na hladinu rybníka Labešky
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 3

 • Zdiměřický potok
 • rozdíl mezi toky Zdiměřického potoka a Botiče
 • vodní hmyz Zdiměřického potoka
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 4

 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 5

 • pohled na tzv. Hřeben
 • zdiměřická kaplička
 • seizmické sklepy Geofyzikálního ústavu
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 6

 • tzv. Hřeben
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 7

 • kamenný domek, tzv. wachhaus
 • hranice panství hraběte Silva-Taroucy, zbytky dochované kamenné zdi
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 8

 • pohled na rybník Bořín
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 9

 • nejkrásnější pohledy na rybník Bořín a protější skalnaté svahy
 • původní složení dřevin
 • ideální podmínky pro růst jehličnanů
 • důsledky nepříznivých vlivů na zdejší porosty (vichřice, záplavy) a nové výsadby
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 10

 • nejzazší cíp Průhonického parku
 • zamokřené území vhodné pro růst vlhkomilných a bahenních rostlin
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 11

 • náhorní plošina nad rybníkem Bořín
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 12

 • skály nad hrází Bořína – nejvyšší místo Průhonického parku
 • pohled na rybník Bořín
 • živočichové okolí rybníka
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 13

 • Habrová stráň
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 14

 • vyhlídka na rybník Labeška
 • systematické sledování ryb
 • živočichové rybníka Labešky
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 15

 • hráz rybníka Labešky
 • ptáci v okolí rybníka
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Zastávka 16

 • Česká chaloupka
 • rostliny v blízkém okolí zastávky

Popis trasy

vstup do Obory → Zdiměřický potok → rybník Bořín → rybník Labeška → Česká chaloupka

Do Obory vstupujeme brankou ve vratech u hájenky a pokračujeme navazující vozovou cestou na nejbližší křižovatku (1. zastávka).

Jdeme dál rovně lesem, postupně překřížíme čtyři tzv. vyhlídky, neboli volné luční pásy mezi stromy, jimiž vlevo od nás zhlédneme hladinu rybníka Labešky. V druhém průhledu byla 2. zastávka. Cesta se mírně stáčí vlevo a vyjde ven z lesa – vlevo od nás je louka s meandry potoka Botiče. Dál se cesta výrazně stáčí vpravo. V této zatáčce byla 3. zastávka. Vlevo přes louku k mostku sice odbočuje cesta, ale my se zlákat nedáme a držíme se stále cesty, po níž jsme sem přišli – odpojíme se tedy od Botiče a jdeme napravo podél Zdiměřického potoka. Asi 300 metrů od odbočky byla 4. zastávka.

Cesta vede stále rovně podél potoka, až nás dovede k přechodu přes něj – zde se zároveň dostáváme téměř k samé hranici parku. Cesta přejde potok a stáčí se ostře vlevo (5. zastávka) a začne stoupat. Výše se stáčí vpravo (6. zastávka) a přijde na rozcestí, kde odbočuje vpravo ke kamennému domku (7. zastávka). Dole pod sebou spatříme hladinu rybníka Bořín, kolem něhož v následujícím úseku půjdeme.

Od domku nás tedy vede cesta rovně, vlevo pod sebou máme rybník Bořín. Cesta se vine úbočím a mírně klesá. Za levotočivou zatáčkou, asi 150 metrů od domku, byla 8. zastávka. Dál se cesta stáčí vpravo, kopírujíc zakroucený tvar rybníka. Asi 100 metrů za zatáčkou byla 9. zastávka. Postupně výrazně sklesne nevysoko nad úroveň hladiny rybníka. Na jeho konci vede krátce volně lesem, po můstku přejde potok Botič a dál se stočí obloukem vlevo (10. zastávka). Uděláme prakticky obrat o 180° a jdeme jakoby zpět, po protějším břehu rybníka (obcházíme jej). Hned za zatáčkou u konce (začátku) rybníka se cesta rozděluje – my jdeme tou, která začíná šikmo vpravo stoupat. Postupně vystoupáme poměrně vysoko na skalnatá úbočí nad rybníkem, kudy vede cesta se zídkou a odkud jsou jedinečné výhledy na hladinu rybníka. Za první ostrou pravotočivou zatáčkou byla 11. zastávka.

Jdeme stále touž cestou, a před další ostrou pravotočivou zatáčkou, která nás již zcela odvede od údolí s rybníkem, byla 12. zastávka.

Dál vede trasa prakticky stále po rovině nad údolím Botiče (vlevo pod námi). V místě, kde se od nás ostře vlevo odděluje cesta a klesá k Botiči, byla 13. zastávka.

Pokračujeme dál rovně po vrstevnici, po asi 300-400 metrech obcházíme vlevo menší rybníček. Asi 200 metrů za ním byla 14. zastávka. Dále cesta vede nad rybníkem Labeška, na jehož hráz posléze sklesneme. Zde u výtoku z rybníka byla 15. zastávka.

Jdeme rovně po hrázi rybníka a nedaleko za ním přijdeme k tzv. České chaloupce. Zde byla poslední, 16. zastávka. Dále už jdeme jen rovně, mírně vpravo, až k vratům, kudy jsme vstupovali do Obory.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 22. 04. 2007 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-západ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář