vzpomínáme

Naučná geologická stezka Petřínem

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná geologická stezka Petřínem

dávno zapomenutá stezka

Stezka začínala na Malé Straně u domu, kde po čtyřicet let žil a pracoval jeden z nejvýznamnějších světových paleontologů Joachim Barrande. Seznamovala nejen s jeho osobou, ale také např. s petřínským sesuvem, který na dlouhá léta přerušil provoz lanovky na Petřín, a dalšími geologickými zajímavostmi nejznámějšího pražského kopce.

Na trase se rovněž seznámíme s Hladovou zdí a projdeme kolem petřínské rozhledny, a kolem Strahovského kláštera sestoupíme Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí, kde v komplexu budov původně sídlil Ústřední ústav geologický. Tyto budovy dnes však patří PSP ČR, čímž stezka trochu ztratila svoji pointu.

Stezka vedla výhradně po kvalitních asfaltových cestách, po sestupu z Petřína pak asfaltovými a dlážděnými ulicemi HradčanMalé Strany. Nebyla nijak značená, neměla žádné panely. Veškeré informace bylo nutno čerpat z tištěného průvodce.

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 1
Začínala:
PRAHA 1-MALÁ STRANA, křižovatka ulic Újezd a Vítězné
Končila:
PRAHA 1-MALÁ STRANA, Malostranské nám.
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
1985
Autoři stezky:
Zdeněk Jankovský a Jan Mestek, studenti Gymnázia Jana Nerudy v Praze, pod vedením RNDr. Karla Pošmourného, CSc.
Naše návštěva:
červen 2004, únor 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
byla pouze trasou popsanou v průvodci, v terénu po ní proto nenajdeme žádné stopy

Seznam zastávek

  • Joachim Barrande
  • Dejekční kužel
  • Nebozízek
  • Petřínský sesuv
  • Prospekční a odvodňovací štoly
  • Křídové uloženiny
  • Hladová zeď
  • Budovy Ústředního ústavu geologického

Popis trasy

Praha-Malá Strana → Nebozízek → Petřínská rozhledna → Strahovský klášter → Malostranské náměstí

Naučnou stezku zahájíme v Praze 1 na Malé Straně, na křižovatce ulic Vítězné a Újezd, u rohového domu, kde žil a pracoval Joachim Barrande (v přízemí Česká spořitelna, na rohu ve výši prvního patra Barrandova pamětní deska).

Dále přejdeme ulici Újezd a pokračujeme směrem vpravo po chodníku a posléze schodištěm vzhůru směrem k dolní stanici petřínské lanovky. Projdeme kolem ní (stáčíme se vlevo, máme ji po pravé ruce) a pár metrů nad ní odbočíme vpravo přes můstek nad tělesem lanovky. Za ním se stáčíme vlevo a kolem sochy Jana Nerudy stoupáme přímo do svahu.

Krátce poté odbočujeme cestou vpravo vzhůru napříč svahem (nepodcházíme tedy těleso lanovky). Vytrvale stoupáme až zhruba do poloviny svahu, kde odbočujeme ostře vlevo a dále stoupáme, ale opět ještě nepodcházíme těleso lanovky a ještě před ním odbočujeme znovu vpravo. Tato cesta nás levotočivým obloukem dovede až ke stanici lanovky na Nebozízku.

Zde již podejdeme trať a pokračujeme rovně navazující cestou až na nejbližší křižovatku, kde odbočíme ostře vpravo a jdeme směrem k restauraci na Nebozízku (nad stanicí lanovky). Ještě před ní znovu ostře odbočíme, tentokrát doleva a stoupáme několik desítek metrů až k Hladové zdi, kde se teď stáčíme vpravo a stoupáme v linii hradby až k Petřínské rozhledně.

Při příchodu k ní odbočujeme vlevo, projdeme bránou v hradbě a na nejbližší parkové křižovatce zahneme vpravo. Zpočátku jdeme parkem, posléze spíše ulicí, která klesá mezi dvěma mohutnými zdmi (ulice Strahovská) až do prostoru před Strahovským klášterem.

Dále přijdeme na ulici Pohořelec, po níž míříme vpravo dolů, a za prostranstvím pokračujeme ulicí po pravé straně (Úvoz), a dále Nerudovou ulicí pod Pražským hradem až dolů na Malostranské náměstí, kde před sídlem Ústředního ústavu geologického stezka končila. Budovy dnes mají jiné využití, patří Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 25. 07. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v Praze.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář