Naučná stezka vodníka Jezeráčka

Hodnocení:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
zatím žádný
naučná stezka vodníka Jezeráčka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Zbytečná a nudná naučná stezka vodníka Jezeráčka se nachází v obci Veltruby ležící mezi Kolínem a Poděbrady. Vede kolem nezajímavého místního rybníka, jehož zanedbané okolí bylo veltrubskými občany částečně prosekáno, aby se tam dalo projít. Součástí této akce bylo i vybudování naučné stezky, seznamující s přírodními poměry okolí řek, chovem ryb, vodníky, kulturní krajinou apod., a v menší míře i o Veltrubech a jejich okolí.

Naučná stezka je nenáročná, zcela bez převýšení. První polovina vede převážně nevzhledným pásem vysekaným ve vegetaci, poté spíše pěšinami v trávě apod. Není bezbariérová, ale s kočárkem jsme ji projeli relativně v pohodě (otázkou je, proč se sem táhnout, natož s kočárkem). Není nijak značena. Na každém panelu je plánek s vyznačením konkrétní zastávky.

Bohužel si Veltrubští ve své obci nevybudovali vlastní originální naučnou stezku, ale spokojilli se s nudnými informačními panely dodanými Polabským ekocentrem (stejnou podobu mají i mnohé jiné naučné stezky v Polabí), s vesměs univerzálními texty o flóře a fauně Polabí, navíc částečně recyklovanými z jiných naučných stezek tohoto tvůrce. Návštěva pro nás tak byla velkým zklamáním, navíc nás za polovinou trasy chytil prudký déšť, což mohla být pomsta vodníka Jezeráčka za to, že se nám stezka nelíbila.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná a končí:
VELTRUBY, u rybníka uprostřed obce, ulice Za Jezerem
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2012
Tvůrce stezky:
Polabské ekocentrum ČSOP
Naše návštěva:
srpen 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvod
 2. U vrby
 3. Pod pánova (???)
 4. Ve špičce
 5. U struhy
 6. Na hrázi
 7. U lípy

Informační náplň

Zastávka 1: Úvod

 • úvod – kdo je vodník
 • vodníci a hastrmani – podrobně
 • příběh o vodníku Jezeráčkovi
 • Rybářská Bašta
 • základní informace o naučné stezce
Vyobrazení:
vodník u říčky; plastika vodníka na sumci; vodník u Bučického mlýna; Rybářská Bašta v 60., 70. a 80. letech; ilustrační obrázky; plánek naučné stezky

Zastávka 2: U vrby

 • úvod – zamyšlení nad stromy
 • význam památných stromů v krajině
 • evidence vyhlášených památných stromů
 • památné stromy mající nějaký historický význam
 • současný stav ochrany památných stromů
 • Nej… mezi památnými stromy
 • vrba – charakteristika, využití
Vyobrazení:
jasan ztepilý v Nymburce; hrušeň obecná u Chvalovic; buk lesní v Kolíně; Tachlovická vrba; dub na hrázi Žehuškého (?, sic) rybníka; Oldřišský dub u Pňova (v roce 1900 a 1998); koruna památného dubu letního u Svojšic; největší buk v okrese Nymburk; vrba; plánek naučné stezky

Zastávka 3: Pod pánova (sic; Pánova? – název nevysvětlen)

 • úvod – lužní les
 • vegetace břehů v okolí Labe
 • život v tůních
 • řeka Labe
Vyobrazení:
lužní les se sasankou hajní; lužní les s dymnivkou dutou; ptačinec velkokvětý; orsej jarní; plicník lékařský; česnek medvědí; dymnivka dutá; jasan ztepilý; dub letní; dub zimní; líska obecná; jmelí bílé; perloočka; buchanka; splešťule blátivá; chrostík a schránky larev; žábronožka sněžní; larvy vážky; ilustrační fotografie, plánek naučné stezky

Zastávka 4: Ve špičce

 • úvod – rybí osádka Labe
 • ryby Polabí
 • rozmnožování ryb
 • rybáři ve Veltrubech
 • smysl hospodaření na vodních plochách
Vyobrazení:
řez břehovou částí; pohled pod hladinu; bolen dravý; okoun říční; štika obecná; lín obecný; kapr obecný; candát obecný; úhoř říční; cejn velký; sumeček americký; sumec velký; rozmnožování hořavky duhové; rozmnožování lososa; rozmnožování úhoře; stavba těla ryby; jikry; plůdek se žloutkovým váčkem; plůdek; tři fotografie místní organizace Českého rybářského svazu; ilustrační foto; plánek naučné stezky

Zastávka 5: U struhy

 • úvod – zamyšlení nad rovnováhou krajiny
 • fauna polí, luk a remízků
 • fauna v blízkosti vod
 • význam vody v krajině
Vyobrazení:
zajíc polní; myšice pokřovní; ježek východní; křeček polní; lasice kolčava; lasice hranostaj; liška obecná; prase divoké; koroptev polní; křepelka polní; bažant obecný; straka obecná; ropucha obecná; potápník vroubený; užovka obojková; čáp bílý; ledňáček říční; kachna divoká; polák chocholačka; volavka popelavá; ondatra pižmová; vydra říční; nutrie obecná; rákosník proužkovaný; ilustrační foto; plánek naučné stezky

Zastávka 6: Na hrázi

 • úvod – louky a pastviny
 • pole a kulturní krajina
 • louky
 • význam luk a pastvin
Vyobrazení:
mák vlčí; zvonek rozkladitý; šalvěj luční; kozí brada luční; silenka nadmutá; rákos obecný; blatouch bahenní; úpolín nejvyšší; prstnatec pleťový; kosatec sibiřský; otakárek fenyklový; ocún jesenní; květnatá louka; zlatohlávek; rosnička zelená, ještěrka živorodá; struktura travního porostu a příklad jeho využití bezobratlými; ilustrační foto; plánek naučné stezky

Zastávka 7: U lípy

 • Veltruby
 • Hradišťko I.
 • veltrubské pověsti
 • lípa obecně, Veltrubská lípa
Vyobrazení:
původní dřevěný most na návsi; Boží muka; kostel Nanebevzetí Panny Marie; socha sv. Václava; Veltruby na Müllerově mapě z roku 1720; první vojenské mapování – josefské (1764–1768); 2. vojenské mapování – Františkovo (1836–1852); 3. vojenské mapování – františko-josefské (1877–1880); současný letecký snímek obce; Veltrubská lípa; plánek naučné stezky

Popis trasy

Veltruby → kolem rybníka → Veltruby

Naučnou stezku zahájíme ve Veltrubech v ulici Za Jezerem, na břehu úzkého protáhlého rybníka, u jakéhosi bývalého (?) zemědělského (?) stavení, kde nalezneme 1. zastávku (Úvod).

Dále vyrážíme cestou od hlavní silnice podél břehu ke zdi jakéhosi přízemního objektu, u níž nalezneme 2. zastávku (U vrby).

Pokračujeme v přímém směru zpočátku docela slušnou cestou, poté jen hnusným pásem vysekaným ve vegetaci, podél oplocení zemědělského areálu. Posléze potkáme 3. zastávku (Pod pánova).

Na konci přímého úseku se pak nachází 4. zastávka (Ve špičce).

Za ní zahneme vpravo, abychom stále kopírovali břeh rybníka. V místě, kde se rybník zúží natolik, že je možné jeho přítokovou strouhu překonat po kovové lávce, je 5. zastávka (U struhy).

Přejdeme lávku a dále pokračujeme vpravo po opačném břehu zpět do Veltrub. Je třeba se držet „cesty“, spíše úzkého pásu vysekaného v rákosinách co nejblíže břehu, nikoliv lákavé vozové cesty, která vede od břehu dál – minuli bychom 6. zastávku (Na hrázi).

Za ní pak už můžeme zvolit jakoukoli schůdnou cestu, protože poslední, 7. zastávka (U lípy) se nachází až na úplném konci naučné stezky u silnice v obci. Zde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 06. 04. 2014 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář