Naučná stezka Peklo

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s lokalitou v okolí rybníka Peklo na západním okraji Kolína, ležící mezi věží bývalé kolínské vodárny (dnes veřejnosti přístupná rozhledna) a silničním obchvatem Kolína. Naučná stezka vede nejprve rozlehlou zahrádkářskou osadou a poté obchází rybník Peklo.

Naučná stezka je vedena většinou po vozových cestách s různými povrchy (asfalt, štěrk, tráva) nebo pěšinami. Není bezbariérová, ale s terénním kočárkem se projet dá. Trasa vede po zelené turistické značce, až u poslední zastávky se od ní odpojí. Procházka je to velmi příjemná.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná:
KOLÍN – ulice A. M. Jelínka, na okraji zahrádkářské osady
Končí:
KOLÍN – ulice K Rybníku
Délka:
3 km
Zastávek:
9
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede po zelené turistické značce
Vznikla:
2023/24
Tvůrce stezky:
město Kolín
Naše návštěva:
květen 2024
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Zahrádkářství u Pekla
 2. Biodiverzita a ÚZES
 3. Včely a včelařství
 4. Luční a ruderální společenstva
 5. Archeologické nálezy v trase obchvatu Kolína
 6. Historie mlýna a rybníka Peklo
 7. Geologie a paleontologie okolí rybníka
 8. Voda v krajině
 9. Mokřadní a vodní společenstva

Informační náplň

Zastávka 1: Zahrádkářství u Pekla

 • informace o naučné stezce, seznam zastávek
 • obecně o zahrádkářství
 • Zahrádkářský spolek v Kolíně
 • kvíz – ovoce
Vyobrazení:
jablka, moštárna, plánek naučné stezky

Zastávka 2: Biodiverzita a ÚZES

 • biodiverzita
 • ekologická stabilita krajiny
 • biotop
 • územní systém ekologické stability
 • biocentrum
 • biokoridor
 • interakční prvek
 • kvíz – různé typy biotopů
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 3: Včely a včelařství

 • obecně o včelách, význam včel
 • vývoj plodu
 • roj
 • brtnictví
 • medonosné rostliny
 • kvíz – pojmy související s včelami a včelařením
Vyobrazení:
matka, trubec, dělnice; vývoj včelího plodu; divočina, klát, košnice; nástavkový úl; ilustrační obrázky

Zastávka 4: Luční a ruderální společenstva

 • co je louka
 • louky jako polopřirozená náhradní vegetace
 • mezofilní ovsíkové louky
 • širokolisté suché trávníky
 • ruderální společenstvo
 • ruderalizace
 • apofytizace
 • kvíz – poznávačka rostlin a hmyzu
Vyobrazení:
okáč bojínkový, kozí brada luční, krasec lesknavý, vikev setá, ilustrační obrázek

Zastávka 5: Archeologické nálezy v trase obchvatu Kolína

 • popis archeologických nálezů na deseti lokalitách v trase silničního obchvatu
 • kvíz – poznávačka nalezených předmětů z konkrétních lokalit
Vyobrazení:
ilustrační obrázky z lokalit, letecké snímky

Zastávka 6: Historie mlýna a rybníka Peklo

 • mlýn Peklo
 • rybník Peklo
 • kvíz – pojmy související s tématem
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 7: Geologie a paleontologie okolí rybníka

 • geologická charakteristika území a rozbor jednotlivých vrstev
 • kvíz – poznávačka hornin a paleontologických nálezů
Vyobrazení:
geologická mapa, skalní výchozy nad severním břehem rybníka

Zastávka 8: Voda v krajině

 • samočisticí schopnost krajiny
 • význam vody v krajině
 • kvíz – související pojmy
Vyobrazení:
ilustrační obrázky

Zastávka 9: Mokřadní a vodní společenstva

 • informace o naučné stezce, seznam zastávek
 • co je společenstvo
 • mokřad
 • bahnité potoční náplavy
 • vegetace letněných rybníků
 • vodní toky a nádrže bez významné vegetace
Vyobrazení:
vážka černořitná, kosatec žlutý, ilustrační obrázek; plánek naučné stezky

Popis trasy

výchozí místo → zahrádkářská osada → údolí Pekelského potoka → rybník Peklo → konečné místo

Naučnou stezku zahájíme kousek (asi 150 m) od bývalé kolínské vodárny, v ulici A. M. Jelínka na okraji zahrádkářské osady. Zde odbočíme vlevo k jasně viditelnému infopanelu 1. zastávky (Zahrádkářství u Pekla), umístěnému u klubovny místní organizace zahrádkářského svazu.

Naučná stezka odtud vede v přímém směru vozovou cestou podél oplocených zahrad. Po asi 300 metrech se cesta stočí vpravo, a krátce poté potkáme 2. zastávku (Biodiverzita a ÚZES).

Jdeme stále podél zahrad, po levé straně už máme výhled na rybník Peklo pod námi. Po asi 100 metrech mineme vyhlídku se zábradlím, a krátce poté odbočíme vozovou cestou vlevo. Za odbočkou se nachází 3. zastávka (Včely a včelařství).

Pokračujeme dále, krátce nato mineme další vyhlídku se zábradlím, a následně projdeme vraty chatové osady. Jdeme teď už spíše travnatou cestou, stále podél zahrad. Cesta se postupně zužuje a klesá podél plotů a křovin. Po cca půl kilometru pak dorazíme k vratům na konci osady, kde je 4. zastávka (Luční a ruderální společenstva).

Zde zahneme vlevo a mírně klesáme širokou štěrkovou vozovou cestou podél zahrad a sadu ke státní silnici. Nedaleko před ní zahneme vlevo a sejdeme do malé kotlinky s posezením, kde je umístěna 5. zastávka (Archeologické nálezy v trase obchvatu Kolína).

Dále pokračujeme směrem vlevo, úzkou asfaltovou komunikací, nejdříve opět mezi zahradami, poté mírně stoupáme podél pole. Po asi 600 metrech, v místě malého esíčka cesty, odbočíme štěrkovou vozovou cestou vlevo. Dál jdeme opět mezi ploty zahrad, až dorazíme na hráz rybníka Peklo, kde je umístěna 6. zastávka (Historie mlýna a rybníka Peklo).

Pokračujeme v přímém směru podél rybníka. Po pravé straně je nejprve svah s chatami, poté už jen křoviny a les. Zhruba v půli rybníka potkáme 7. zastávku (Geologie a paleontologie okolí rybníka) a téměř na jeho zúženém konci 8. zastávku (Voda v krajině).

Poté nás travnatá pěšina dovede k mostu přes Pekelský potok, za nímž je vlevo poslední, 9. zastávka (Mokřadní a vodní společenstva).

Zde definitivně opustíme zelenou turistickou značku a pokračujeme dál rovně vzhůru – cesta postupně vystoupá k silničnímu podchodu a následně nás dovede k okraji sídliště. Odtud je už jako výrazný orientační bod vidět věž bývalé kolínské vodárny, blízko níž jsme naučnou stezku zahajovali.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 19. 05. 2024 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář