Naučná stezka Zahrady

Hodnocení:
(počet hlasů: 9)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Zahrady

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází okolím osady Zahrady a obce TuchorazČeského Brodu. Začíná před autokempingem u Podviničního rybníka, vede do Zahrad, a poté se okruhem kolem Mlýnského rybníkaTuchorazské hlásky vrací na hráz Mlýnského rybníka v Zahradách, kde končí.

Stezka seznamuje s historií tuchorazské tvrze, z níž se dochovala romantická Tuchorazská hláska, tvořící dominantu svahu nad Mlýnským rybníkem, a dále flórou a faunou Mlýnského rybníka a jeho okolí.

Trasa stezky mezi kempem a Zahradami je vedena po silnici, hlavní část (tedy okruh kolem Mlýnského rybníka a hlásky) po lesních cestách a pěšinách. První část trasy vede po červené a zelené turistické značce, hlavní část okruhu po značkách naučných stezek. Z důvodu nedávného odbahňování Mlýnského rybníka může být část trasy (hráz horního Mlýnského rybníka) velmi špatně schůdná za deštivého počasí (bahno). Tuchorazská hláska není veřejnosti přístupná (byla pouze výjimečně při slavnostním otevření naučné stezky).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná:
cca 2,5 km od města Český Brod, u autokempu SUS+Lonská Camping Český Brod u Podviničního rybníka, u silnice Český Brod–Vrátkov
Končí:
osada Zahrady u Českého Brodu, hráz Mlýnského rybníka
Délka:
cca 2,5 km
Zastávek:
5
Značení trasy:
úsek od kempu do Zahrad speciálně neznačen (vede po červené a zelené turistické značce), okruh v okolí Mlýnského rybníka značen zelenobílými značkami naučných stezek
Vznikla:
květen 2008
Tvůrce stezky:
01/71 ZO ČSOP Koniklec, 05/04 ZO ČSOP Český Brod, Město Český Brod, Region Pošembeří, RWE Transgas Net, Český rybářský svaz Praha, Střední odborné učiliště rybářské Třeboň, Skautské středisko Český Brod, Spolek sv. Simeona
Naše návštěva:
květen 2008
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Mapa trasy naučné stezky
 2. Místní historie
 3. Jak cestují rostliny
 4. Pozorování ptactva
 5. Ryby, rybníky a rybaření

Informační náplň

Zastávka 1: Mapa trasy naučné stezky

Vyobrazení:
mapka okolí naučné stezky, plánek stezky s vyznačením trasy a jednotlivých zastávek

Zastávka 2: Místní historie

 • Tuchorazská hláska a její historie
 • Pověst o Bílých paních
 • O pokladu v Tuchorazské hlásce
 • Věž hlásky
 • text pamětní desky mistra Květoně, který dokončil stavbu (1474)
 • Tuchorazský mlýn
 • prastarý záznam popisující tuchorazský mlýn + slovníček použitých (archaických) výrazů
 • otázka: Batohem tu sketu tkýšil. Co že to udělal?
Vyobrazení:
erb pánů z Landštejna, ilustrace tvrze z roku 1474, půdorys prvního a druhého patra hlásky, pohled na hlásku v roce 1907, ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Zastávka 3: Jak cestují rostliny

 • přenos vzduchem
 • přenos zvířaty na těle
 • přenos trusem
 • přenos lidmi
 • přenos vodou
 • cizokrajné dřeviny na Černokosteleckém panství
 • ořechovec srdcovitý
 • zerav západní
 • vrba křehká
 • otázka: Některé rostliny při svém rozšiřování spoléhají na mravence. Víte, co jim za to nabízejí?
Vyobrazení:
jasan ztepilý, javor klen, borovice lesní, jírovec maďal, lopuch větší, líska obecná, jmelí bílé, ostružiník křovitý, jeřáb ptačí, blatouch bahenní (?), ořechovec srdcovitý, zerav západní, vrba křehká; plánek naučné stezky

Zastávka 4: Pozorování ptactva

 • Otázka: Co dělají labutě v noci?
Vyobrazení:
kachna divoká, polák chocholačka, potápka roháč, slípka zelenonohá, lyska černá, rákosník zpěvný, moták pochop, volavka popelavá, labuť velká, ledňáček říční

Zastávka 5: Ryby, rybníky a rybaření

 • historie zdejších rybníků
 • počátky chovu ryb pro obživu, zakládání rybníků
 • zdroje znečištění vody
 • amur bílý
 • sumec velký
 • tolstolobik bílý
 • kapr obecný
 • výtěr kapra obecného
 • otázka: Starají se ryby o svá mláďata?
Vyobrazení:
výlov rybníka (září 2007), amur bílý, sumec velký, tolstolobik bílý, kapr obecný; výtěr kapra obecného (pět fotografií), ilustrační obrázky, plánek naučné stezky

Popis trasy

kemp u Podviničního rybníka (Podviňáku) → Zahrady → horní Mlýnský rybník → Tuchorazská hláska → hráz Mlýnského rybníka → Zahrady

Naučná stezka začíná před autokempem SUS+Lonská Camping Český Brod u Podviničního rybníka, asi 2,5 km z centra Českého Brodu po červené turistické značce.

U silnice nedaleko hlavní brány kempu (vlevo od ní) nalezneme úvodní panel s plánkem okolí naučné stezky. Od něj pak jdeme po červené a zelené turistické značce asi 1 km po silnici podél Podviničního rybníka do osady Zahrady. Na rozcestí ve středu Zahrad (u hráze Mlýnského rybníka) opustíme červenou i zelenou turistickou značku a pokračujeme rovně po silnici nyní již jen po značkách naučných stezek. Po pár metrech potkáváme 2. zastávku (Místní historie).

Pokračujeme dále po silnici podél potoka Šembery po levé straně a domů Zahrad po pravé. Po dalších asi 100 metrech potkáváme 3. zastávku (Jak cestují rostliny). Za ní jdeme dalších asi 300 metrů, k místu, kde vlevo odbočuje lávka přes Šemberu na hráz horního Mlýnského rybníka. Zde silnici opustíme, přejdeme po lávce a pokračujeme po hrázi. Uprostřed ní se nachází 4. zastávka (Pozorování ptactva). (Trasa stezky po této hrázi může být za deštivého počasí z důvodu nedávného odbahňování rybníka hůře schůdná.)

Od 4. zastávky míříme na konec hráze, překonáme úzký podmáčený úsek po provizorní lávce a začneme mírně stoupat zarostlou vozovou lesní cestou, která se stáčí mírně vpravo do stráně nad rybníkem. Po asi 200 metrech se napojíme na širší udržovanou vozovou cestu, po níž zatáčíme vlevo vzhůru. Po dalších 200–300 metrech dorazíme do prostoru pod Tuchorazskou hláskou. Ta je veřejnosti nepřístupná, proto se spokojíme s pohledem z povzdálí, a pak sestupujeme po červené značce vozovou cestou přes louku a pak řídkým lesem, a posléze podél chalup až ke hrázi Mlýnského rybníka. Ještě před ní si vpravo povšimneme brány bývalého tuchorazského mlýna. Dále pokračujeme na hráz Mlýnského rybníka. V její zhruba polovině nacházíme poslední, 5. zastávku (Ryby, rybníky a rybaření). Červená značka nás pak po hrázi dovede do středu osady Zahrady, kde naučná stezka končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 08. 06. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář