Tajuplná místa Podlipanska

Hodnocení:
(počet hlasů: 6)
Komentáře:
zatím žádný
Tajuplná místa Podlipanska

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Nejde v pravém slova smyslu o naučnou stezku, ale o celkem dvacet očíslovaných informačních panelů, rozmístěných na pozoruhodných místech a v různých obcích Podlipanska. Jejich náplní jsou převážně tajemné historky a pověsti, které se váží k daným lokalitám, doplněné fotografiemi a dalšími zajímavostmi. Mezi nejpozoruhodnější místa, která byste si neměli nechat ujít, patří město Kouřim a slovanské hradiště Stará Kouřim, pozůstatky kláštera v Klášterní Skalici nebo tvrz v Hradeníně.

Vzhledem ke své podobě (jednotlivé zastávky jsou od sebe i několik kilometrů vzdálené) jsou Tajuplná místa Podlipanska spíše určena motoristům, nebo cyklistům. I pěší turisté si nicméně přijdou na své, a to v Kouřimi, kde absolvují okruh hradištěm Stará Kouřim, kde jsou hned dvě zastávky, a další dvě ve městě. Ostatní zastávky nalezneme většinou na návsích daných obcí, u kostelů, nebo místech, k nimž se váží konkrétní pověsti. Některé panely jsou umístěné v centru obce, ale k místům, o nichž pojednávají, je třeba ještě pár set metrů urazit – to se týká např. zastávky v Lipanech a památníku bitvy u Lipan, nebo zastávky v Křečhoři a památníku bitvy u Kolína (Křečhoře).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná:
KOUŘIM – Mírové náměstí (nebo kdekoli jinde)
Končí:
HORNÍ KRUTY (nebo kdekoli jinde)
Délka:
různá
Zastávek:
20
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2008
Tvůrce stezky:
MAS Podlipansko, o. p. s.; texty Martin Drahovzal, ilustrace Jiří Filípek
Naše návštěva:
duben a říjen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Kouřim
  1. Kouřim – kostel sv. Štěpána
  2. Kouřim – hradby
  3. Kouřim – Stará Kouřim
  4. Kouřim – Lechův kámen
 2. Kostelec nad Černými lesy
 3. Vitice
 4. Lipany
 5. Klášterní Skalice
 6. Vrbčany
 7. Tatce
 8. Milčice
 9. Pečky
 10. Žabonosy
 11. Hradenín
 12. Blinka
 13. Chocenice
 14. Křečhoř
 15. Dolní Chvatliny
 16. Zásmuky
 17. Horní Kruty

Informační náplň

Zastávka 1a: Kouřim – kostel sv. Štěpána

 • O protestantské mši v chrámu sv. Štěpána
 • O zhýralém páterovi a hrůzyplné mši duchů
 • O bílé paní kouřimské a vyděšené školačce
Vyobrazení:
kostel sv. Štěpána v Kouřimi; Lechův kámen; pohled na kostel sv. Štěpána od Lechova kamene; hradby v Kouřimi; kaple sv. Kateřiny; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 1b: Kouřim – hradby

 • O pádu Kouřimova hradu a zrádné babě
 • O velikém holubím ohni a kouřimské letkyni
Vyobrazení:
Pražská brána; kostel sv. Štěpána; Lechův kámen na Staré Kouřimi; ilustrační kresba; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 1c: Kouřim – Stará Kouřim

 • O svatém Václavovi a knížeti Radslavovi
Vyobrazení:
kaple sv. Víta na Staré Kouřimi; Libušino jezírko; pohled na Kouřim od Lechova kamene; sekera; ilustrační fotografie; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 1d: Kouřim – Lechův kámen

 • O praotci Lechovi a velikém dýmu kúření
Vyobrazení:
Lechův kámen; pohled na kostel sv. Štěpána; kaple sv. Víta na Staré Kouřimi; kostel sv. Štěpána v Kouřimi; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 2: Kostelec nad Černými lesy

 • O rodu Smiřických, černé paní a ukrytém pokladu
 • O dobrotivé kněžně, světcově soše a opilém ševci
Vyobrazení:
černokostelecký zámek; ilustrační kresba; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 3: Vitice

 • Toulavé kosti
 • Na hrádku
 • Kdákalka
 • Raráškova díra
Vyobrazení:
kostel sv. Šimona a Judy; původní středověké dveře kostela; kaple Panny Marie; ilustrační kresba; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 4: Lipany

 • O poslední bitvě a hrobu Prokopa Velikého
Vyobrazení:
Prokop Holý; lipanská mohyla; lipanské bojiště; lipanský zámek; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 5: Klášterní Skalice

 • O šedých mniších, husitském drancování a ohnivém kruhu
Vyobrazení:
pozůstatek kláštera; socha sv. Prokopa u Klášterní Skalice; kaplička Panny Marie Pomocné; okno kláštera; svorník; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 6: Vrbčany

 • O korouhvi svatého Václava
Vyobrazení:
pohled na kostel od „kolínské“ silnice; románské podzemí kostela; letecký pohled na Vrbčany; ilustrační kresba; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 7: Tatce

 • Mordýřská krčma
 • Jezírko s pokladem
 • O zazděné jeptišce
Vyobrazení:
kaplička v obci; kaplička u silnice z Peček do Tatců; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 8: Milčice

 • selský písmák Vavák
 • O robotě a prokletém zemanovi v Milčicích
Vyobrazení:
Vavákův statek; náhrobek Františka Jana Vaváka ve Skramníkách; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 9: Pečky

 • O tvrzi Kandii, hradu Kotkově a loupeživých rytířích
Vyobrazení:
Hynkův mlýn; pohled na Pečky od Tatců; pohled na Pečky od kostela v Dobřichově; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 10: Žabonosy

 • O hrozivém loupežníku Kovaříkovi
 • O stříbrném tolaru strýce Vojtěcha
Vyobrazení:
románský kostel sv. Václava; rybník; socha sv. Jana Nepomuckého; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 11: Hradenín

 • Svitákův vaz
 • O pruské vojenské pokladně
 • střípky pověstí o Hradeníně
Vyobrazení:
hradenínská tvrz; zvonička; kaplička; ilustrační kresba; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 12: Blinka

 • O světýlkách U Spáleného kříže
Vyobrazení:
kaplička; U Spáleného kříže; ilustrační kresba; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 13: Chocenice

 • Vznik jednoho pořekadla
 • O prostřeleném obrazu
Vyobrazení:
kaple sv. Anny, raně gotický portál; ilustrační kresba; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 14: Křečhoř

 • O králi Bedřichovi, císařovně Marii Terezii a jedné písničce
Vyobrazení:
památník bitvy u Kolína (u Křečhoře) na Křečhořském vrchu; památník bitvy u Kolína na vrchu Bedřichově; Mariánský sloup na náměstí v Kolíně; ilustrační obrázky; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 15: Dolní Chvatliny

 • O mouřenínské princezně a šachové partii s dobrým koncem
Vyobrazení:
kostel sv. Petra a Pavla, pískovcový náhrobek v kostele, interiér kostela; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 16: Zásmuky

 • O Zdeňku Zásmuckém a dřímajících rytířích
 • O pokladu ve Vinném vrchu
Vyobrazení:
zámek, barokní klášter františkánů, pseudorománský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie; ilustrační kresba; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Zastávka 17: Horní Kruty

 • O pokladu v kostelu sv. Václava
 • O Krakovci a napoleonských válkách
Vyobrazení:
náves, Horní Kruty v krajině, kostel sv. Václava, kaplička, ilustrační kresby; schematický plán Podlipanska s vyznačením ostatních zastávek

Popis trasy

Jednotlivé zastávky nepropojuje žádná striktně určená trasa a panely od sebe často dělí značné vzdálenosti. Proto zde místo obvyklého textového popisu trasy uvádíme raději odkaz na schematický plánek s vyznačením zastávek (naleznete ho na každém informačním panelu), a seznam zastávek a jejich umístění. Pozor, některé jsou hůře k nalezení.

Umístění zastávek (kde a jak je nalézt)

1a. Kouřim – kostel sv. Štěpána

umístěna v uličce za kostelem (když ho ve směru z náměstí obcházíme zprava)

1b. Kouřim – hradby

umístěna u volně přístupných hradeb, dostaneme se sem, pokud vyjdeme z náměstí Pražskou ulicí, projdeme bránou a na následující křižovatce zahneme Okružní ulicí vpravo, z níž vzápětí odbočíme vpravo na travnatou plochu podél hradeb

1c. Kouřim – Stará Kouřim

umístěna na akropoli hradiště Stará Kouřim (na okraji lesíka, který pokrývá jeho nejvyšší vrchol), nedaleko kapličky sv. Víta; z Kouřimi se sem dostaneme pěšky po okružní trase žluté turistické značky po hradišti Stará Kouřim

1d. Kouřim – Lechův kámen

panel se nachází přímo u Lechova kamene, z Kouřimi se sem dostaneme pěšky po okružní trase žluté turistické značky po hradišti Stará Kouřim

2. Kostelec nad Černými lesy

umístěna na náměstí Smiřických, u hlavní silnice, na okraji parku před kostelem

3. Vitice

umístěna v horní části obce, u hlavní silnice naproti škole

4. Lipany

panel umístěn u hlavní silnice na návsi (?) ve středu obce

5. Klášterní Skalice

panel umístěn u pozůstatků kláštera v obci, u silnice směr Bošice

6. Vrbčany

panel umístěn pod zvonicí kostela, u cesty, která klesá od kostela dolů do obce

7. Tatce

umístěn na malé návsi (?), k níž se dostaneme, pokud v obci z hlavní silnice Milčice–Skramníky odbočíme směrem na Hořany a zhruba po 100 metrech zahneme vpravo mezi domy; panel je umístěn u středového travnatého ostrůvku

8. Milčice

panel umístěn u hlavní silnice v dolní části návsi ve směru na Sadskou, nedaleko autobusové zastávky

9. Pečky

panel je na Masarykově náměstí, u hlavní silnice na okraji parku

10. Žabonosy

panel umístěn ve středu obce ve svahu u hlavní silnice (v místě kousek nad silničním mostem přes potok)

11. Hradenín

panel umístěn v obci přímo u hradenínské tvrze, kam se dostaneme, pokud z hlavní silnice Plaňany–Svojšice odbočíme směrem na Blinku

12. Blinka

panel umístěn u kapličky na trianglu v centru obce

13. Chocenice

asi nejlépe ukrytá zastávka, jejíž hledání jsme již málem vzdali; nalezneme ji, pokud v Chocenicích z hlavní silnice Křečhoř–Břežany I odbočíme vlevo směrem na Libodřice, a pak zahneme první uličkou vpravo; panel se nachází po asi 60 metrech po pravé straně, za plotem ve volně přístupné zahradě

14. Křečhoř

panel umístěn v Křečhoři u silnice směr Kamhajek, na odbočce k památníku bitvy u Kolína

15. Dolní Chvatliny

panel umístěn ve středu obce u kostela, který se nachází asi 60 metrů od hlavní silnice u vedlejší silnice vedoucí směrem ke hřbitovu

16. Zásmuky

panel umístěn na Komenského náměstí u boudy autobusové zastávky

17. Horní Kruty

panel umístěn na návsi u boudy autobusové zastávky

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 07. 10. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář