Naučná stezka Zásmucká bažantnice

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Zásmucká bažantnice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Trasa naučné stezky prochází územím bývalé obory a bažantnice na okraji obce Zásmuky. Zásmucká obora byla od 18. století ohrazena a až do druhé světové války sloužila k chovu trofejních bílých jelenů. V současné době se v části blíže obci nachází uprostřed lesního porostu i fotbalové hřiště a psí cvičiště, ale díky činnosti místních ochránců přírody zároveň dochází k postupné revitalizaci lesního porostu (s velkým zastoupením mohutných dubů) a byl obnoven nevelký rybník v severozápadní části obory.

Trasa naučné stezky je značena dřevěnými ukazateli s motivem jelena, většinou až na pár úseků dostatečně. Seznamuje s historií, flórou a faunou obory. Vede po lesních cestách a pěšinách, nenáročným terénem vhodným i pro kočárky. Některé zastávky jsou doplněny herními prvky nebo praktickými úkoly pro děti. Procházka oborou je klidná a příjemná.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná a končí:
ZÁSMUKY, Barákova ulice, vstup do bývalé bažantnice
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
5 (plus uvítací panel na náměstí)
Značení trasy:
dřevěné ukazatele s motivem jelena
Vznikla:
2014
Tvůrce stezky:
ZO ČSOP Zásmuky
Naše návštěva:
srpen 2014, červen 2015, srpen 2017
Stav naučné stezky:
100 %

Seznam zastávek

 • Úvodní panel – Náměstí
 1. Brána u tří veteránů – Zásmucká bažantnice
 2. Dub Leopold – Život na stromě
 3. Rybník – Život u vody
 4. Pětikmenný dub – Život ve stínu stromů
 5. Jelení tunel – Historie obory a bažantnice

Informační náplň

Úvodní: Náměstí

 • uvítání a pozvánka na naučnou stezku Zásmucká bažantnice
 • informační náplň naučné stezky
 • historie obory
Vyobrazení:
hrací prvek – dřevěný brouk páchník; dub Leopold; rybník; brána u tří veteránů; hrací prvek – provazová cedule; hrací prvek – otočná cedule ptáčci; Jelení tunel; hrací prvek – jak daleko doskočíš?; pětikmenný dub; mapa naučné stezky

Zastávka 1: Brána u tří veteránů

 • uvítání na naučné stezce
 • informace o trase a informační náplni
 • historie obory
Vyobrazení:
hrací prvek – dřevěný brouk páchník; dub Leopold; rybník; brána u tří veteránů; hrací prvek – provazová cedule; hrací prvek – otočná cedule ptáčci; Jelení tunel; hrací prvek – jak daleko doskočíš?; pětikmenný dub; mapa naučné stezky

Zastávka 2: Dub Leopold

 • strom – domov, skrýš i potrava pro stovky živočichů
 • dřevokazné houby
Vyobrazení:
ostříž lesní, ochmet evropský, puštík obecný, tesařík dubový, datel černý, netopýr rezavý, lišaj dubový, obaleč dubový, červenka obecná, terčovka bublinatá, šoupálek dlouhoprstý, páchník obecný, veverka obecná, sýček obecný, kuna lesní, roháč obecný, žlabatka dubová a její hálky, škvor velký, kovařík krvavý, chroust obecný, holub doupňák, hřib dubový, brhlík lesní, břečťan popínavý, bělokaz kůrový, ryzec peprný, muchomůrka císařka, holubinka namodralá; mapa naučné stezky

Zastávka 3: Rybník

 • historie rybníka v bažantnici
 • probíhající obnova rybníka
Vyobrazení:
pohled na rybník před výstavbou (duben 2014); okřehek menší, rákos obecný, orobinec úzkolistý; buchanka obecná, hrotnatka obecná, skokan zelený, skokan hnědý, vážka ploská, čolek obecný – larva a dospělec, užovka obojková, znakoplavka obecná, vodouch stříbrný, škeble rybničná, bahenka živorodá, plovatka bahenní, houba rybničná, potápník vroubený, pijavka koňská, okružák ploský; mapa naučné stezky

Zastávka 4: Pětikmenný dub

 • dub s pěti kmeny
 • jarní květy
 • život v podrostu a půdě
Vyobrazení:
pětikmenný dub; orsej jarní, plicník lékařský, violka psí, dymnivka dutá, sasanka hajní, křivatec žlutý, česnek medvědí, prvosenka jarní, bledule; larva chrousta obecného, žížala obecná, krtek obecný, štírci, stínka obecná, svinka obecná, ploštice vroubenka smrdutá, mnohonožka lesní, slimák popelavý, hlemýžď zahradní, slepýš křehký, myšice lesní, lasice kolčava; mapa naučné stezky

Zastávka 5: Jelení tunel

 • centrální část zásmucké obory
 • tzv. Jelení tunel pod Císařskou silnicí
 • chov bílých jelenů
 • obnova stromů v oboře
 • citace z absolventské práce adjunkta p. Miloslava Melouna (1929)
Vyobrazení:
historická mapa Zásmuk a obory (Josefské mapování, 1764-1783); historická pohlednice; bílý jelen; Jelení tunel zřícený při povodni v roce 2013; kresba jelena s popisem; mapa naučné stezky

Popis trasy

Zásmuky → okruh zásmuckou bažantnicí

Naučná stezka začíná v Zásmukách u vstupu do obory v Barákově ulici, nedaleko nádraží, kde je i autobusová zastávka "Zásmuky, žel. st.".

Nebo můžeme naučnou stezku zahájit na náměstí, kde je autobusová zastávka s přímým spojením Praha-Kutná Hora i dostatečné možnosti parkování. Je zde rovněž úvodní panel naučné stezky (se stejnou náplní, jako má pak 1. zastávka). Z náměstí vyrazíme dolů obcí po hlavní silnici. Po necelém půl kilometru, v místě, kde hlavní ulice zatáčí vlevo, zahneme vpravo do Barákovy ulice a mírně klesáme asi 300 metrů směrem k železniční stanici. Na křižovatce Barákovy a Nádražní dorazíme k výchozímu místu naučné stezky – vratům v ohradní zdi obory. I zde v okolí je možno zaparkovat.

Vstoupíme do obory a hned za vraty potkáváme 1. zastávku (Brána u tří veteránů). Od ní se dáme lesní cestou vpravo, ale téměř vzápětí odbočíme vlevo. Poté jdeme rovně, asi 150 metrů, přejdeme křižovatku a poté dle ukazatele zahneme z cesty vpravo pěšinou k nedaleké a již viditelné 2. zastávce (Dub Leopold).

Za ní se obloučkem vrátíme zpět na původní cestu, zahneme po ní vpravo a pokračujeme v původním směru. Nyní jdeme většinou rovně lesem, po levé straně míjíme fotbalové hřiště a psí cvičiště. Po dalších asi 100 metrech dojdeme k rybníku. Po jeho boku potkáme 3. zastávku (Rybník).

Dále sestoupíme na hráz rybníka, přejdeme ji a pokračujeme navazující lesní cestou vedoucí zde prakticky souběžně s ohradní zdí. Po asi 100 metrech za rybníkem se nachází 4. zastávka (Pětikmenný dub).

Pokračujeme lesem podél zdi, poté nepřehlédneme odbočku šikmo vlevo (je špatně vyznačená). Po krátkém lesním úseku přejdeme asfaltku a pokračujeme protilehlou pěšinou. Po dalších asi 60 metrech dorazíme k 5. zastávce (Jelení tunel).

Přejdeme nad tunelem a pokračujeme cestou opět podél zdi po pravé straně. Po asi 80 metrech dorazíme k dřevěným schůdkům vedoucím vpravo vzhůru k silnici, kudy již můžeme území obory opustit, nebo zahnout cestou vlevo a pokračovat oborou po trase naučné stezky až k výchozímu místu.

Zahneme tedy vlevo a úzká lesní pěšina nás po asi 150 metrech dovede k fotbalovému hřišti. Zde odbočíme širší cestou vpravo, na další křižovatce opět vpravo a nakonec dorazíme k výchozímu místu u 1. zastávky a vyjdeme ven z obory. Poté se případně vrátíme známou nám již cestou do centra Zásmuk.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 10. 01. 2019 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář