Naučná stezka Dobřichov – Stezka Markomanů

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Dobřichov - Stezka Markomanů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské (období 0-180 našeho letopočtu) – Pičhora u Dobřichova. Zde bylo díky náhodě objeveno a následně podrobně prozkoumáno 160 žárových hrobů, patřících pravděpodobně členům družiny a bojovníkům markomanského krále Marobuda, který tehdy ovládal české území. Archeologický průzkum vedený na přelomu 19. a 20. století Josefem Ladislavem Píčem zde odkryl mnoho cenných a unikátních nálezů vojenské výbavy, zbraní, šperků, keramiky apod.

Trasa naučné stezky je doplněna různými praktickými rekonstrukcemi z té doby – kamennou pohřební hranicí, ukázkou žárového hrobu nebo markomanským obydlím.

Trasa je nenáročná, jen zpočátku krátce ostře stoupá. Vede většinou po kvalitních cestách. Není bezbariérová, s kočárkem je třeba některá místa přenést nebo objet jinudy (schodiště ke kostelu). Stezka je netradičně značena kameny-patníky s reliéfem obličeje, které se nacházejí při zemi na křižovatkách a jsou upřímně řečeno snadno přehlédnutelné. Dvě zastávky (č. 1 a 7) jsou vybaveny zvukovou nahrávkou v několika jazycích (česky, anglicky, francouzsky, rusky, německy), kterou je možné pustit.

Skok na: Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná i končí:
DOBŘICHOV, Horní náves
Délka:
cca 1,5 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
kameny s reliéfem
Vznikla:
2014
Tvůrce stezky:
obec Dobřichov
Naše návštěva:
srpen 2014, duben 2017
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Informační náplň

Zastávka 1

 • uvítání na naučné stezce
 • komiks
Vyobrazení:
plánek naučné stezky

Zastávka 2

 • Čechy v pravěku
 • archeologické nálezy v Dobřichově
 • komiks
Vyobrazení:
dva kostrové hroby z konce neolitu (Pečky); ortofotomapa s vyznačením pravěkých sídlišť a hrobů

Zastávka 3

 • historie obce Dobřichov
 • kostel Nejsvětější Trojice
 • povodeň 2013 v Dobřichově
 • komiks
Vyobrazení:
dobřichovští vojáci během 1. světové války; půdorys kostela Nejsvětější Trojice; fotografie z povodní v roce 2013; výřez z 1. vojenského mapování (1764-1768) – maximální rozsah rybniční sítě

Zastávka 4

 • geologická minulost okolí
 • přírodní památka Sládkova stráň
 • flóra a fauna v okolí Dobřichova
 • komiks
Vyobrazení:
křídové pobřeží u Plaňan; otakárek fenyklový; vstavač kukačka; prvosenka jarní; rorýs obecný, cvrček polní

Zastávka 5

 • význam pohřebišť pro poznání posmrtných představ
 • další doklady náboženských představ – menší rituály
 • obětiště a svatyně – kultovní místa Germánů
 • komiks
Vyobrazení:
představa o pohřbu Germánů doby římské; terénní plán příkopového ohrazení na pohřebišti doby římské v Třebusicích; tzv. Tollundský muž oběšený a poté vhozený do bažiny (Dánsko); bohyně z Obedorly; rekonstrukce svatyně v Obedorle (Durynsko); uložení psích dvojčat na sídlišti v Dobroměřicích u Loun

Zastávka 6

 • germánská pohřebiště doby římské
 • cenné římské importy a jejich význam
 • čím je pozoruhodné pohřebiště na Pičhoře
 • komiks
Vyobrazení:
žárové hroby z pohřebiště v Mikulově; žárový hrob na Pičhoře; držadlo stříbrného poháru ve tvaru hlavy boha Pana (Sbírka Národního muzea); stříbrná spona s pozlaceným drátkem a výzdobou vyražených rozetek (Sbírka Národního muzea); bronzové vědro s ataší v podobě menády použité jako urna (Sbírka Národního muzea); mapa – tři hlavní směry, odkud do Čech proudily cenné výrobky v době Marobudovy říše

Zastávka 7

 • počátek výzkumu a jeho průběh
 • komiks
 • Josef Ladislav Píč
 • Jan Waněk
Vyobrazení:
fotografie Dobřichova z roku 1914; tabulka z Píčovy první publikace nálezů z Pičhory v Památkách archeologických; Josef Ladislav Píč; Jan Waněk

Zastávka 8

 • výzkum sídliště pod Pičhorou a sídliště v okolí
 • vzhled moderně zkoumaných sídlišť
 • zemědělství a chov domácích zvířat
 • komiks
Vyobrazení:
vyobrazení nálezů ze sídliště Pod Pičhorou, které objevil Jan Waněk; rekonstrukce germánského dvorce ze sídliště v Turnově-Maškových zahradách (kresba M. Ernée); kostěný hřeben ze starší doby římské; srovnání velikosti koně a skotu v dnešní době a v době římské

Popis trasy

Dobřichov (Horní náves) → kostel Nejsvětější Trojice → vyhlídka z Pičhory → markomanské obydlí → Dobřichov (Horní náves)

Stezka začíná v Dobřichově na Horní návsi, kde v parčíku nalezneme 1. zastávku. Odtud vyrážíme nejdříve ulicí Pod Kostelem, z níž krátce nato odbočíme vzhůru na dlouhé kamenné schodiště vedoucí ke kostelu. Kousek pod kostelem nacházíme 2. zastávku. Pokračujeme vzhůru zprava kolem kostela a navazující uličkou za ním. Za kostelem se nachází 3. zastávka.

Jdeme dále uličkou rovně podél plotů, až se stočí vpravo dolů a dorazí na křižovatku podobných okrajových ulic, kde je umístěna 4. zastávka a panel Poznej stromy.

Pokračujeme dál uličkou rovně (na západ), po okraji zástavby ven z obce. Po asi 250 metrech dorazíme k odbočce, kde zahneme vpravo směrem k již viditelnému altánku. U dřevěného ohrazení kolem rekonstrukce pohřební hranice nalezneme 5. zastávku.

Pak dojdeme rovně k altánu a vyhlídce. V tomto prostoru se nachází 6. a 7. zastávka.

Od vyhlídky se vrátíme zpět stejnou cestou kolem pohřební hranice na křižovatku a jdeme dále hlavní cestou vpravo dolů. Úvozem klesneme až k rekonstrukci markomanského obydlí, u něhož je 8. zastávka.

Od stavby sestoupíme dolů na křižovatku a zahneme vpravo. Tato ulička nás po asi 600 metrech dovede k výchozímu místu na Horní návsi v Dobřichově.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 30. 01. 2019 v rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vložit komentář