Naučná stezka Dobřichov – Stezka Markomanů

Hodnocení:
(počet hlasů: 9)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Dobřichov - Stezka Markomanů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské (období 0-180 našeho letopočtu) – Pičhora u Dobřichova. Zde bylo díky náhodě objeveno a následně podrobně prozkoumáno 160 žárových hrobů, patřících pravděpodobně členům družiny a bojovníkům markomanského krále Marobuda, který tehdy ovládal české území. Archeologický průzkum vedený na přelomu 19. a 20. století Josefem Ladislavem Píčem zde odkryl mnoho cenných a unikátních nálezů vojenské výbavy, zbraní, šperků, keramiky apod.

Trasa naučné stezky je doplněna různými praktickými rekonstrukcemi z té doby – kamennou pohřební hranicí, ukázkou žárového hrobu nebo markomanským obydlím.

Trasa je nenáročná, jen zpočátku krátce ostře stoupá. Vede většinou po kvalitních cestách. Není bezbariérová, s kočárkem je třeba některá místa přenést nebo objet jinudy (schodiště ke kostelu). Stezka je netradičně značena kameny-patníky s reliéfem obličeje, které se nacházejí při zemi na křižovatkách a jsou upřímně řečeno snadno přehlédnutelné. Dvě zastávky (č. 1 a 7) jsou vybaveny zvukovou nahrávkou v několika jazycích (česky, anglicky, francouzsky, rusky, německy), kterou je možné pustit.

Skok na: Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začíná i končí:
DOBŘICHOV, Horní náves
Délka:
cca 1,5 km
Zastávek:
8
Značení trasy:
kameny s reliéfem
Vznikla:
2014
Tvůrce stezky:
obec Dobřichov
Naše návštěva:
srpen 2014, duben 2017
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Informační náplň

Zastávka 1

 • uvítání na naučné stezce
 • komiks
Vyobrazení:
plánek naučné stezky

Zastávka 2

 • Čechy v pravěku
 • archeologické nálezy v Dobřichově
 • komiks
Vyobrazení:
dva kostrové hroby z konce neolitu (Pečky); ortofotomapa s vyznačením pravěkých sídlišť a hrobů

Zastávka 3

 • historie obce Dobřichov
 • kostel Nejsvětější Trojice
 • povodeň 2013 v Dobřichově
 • komiks
Vyobrazení:
dobřichovští vojáci během 1. světové války; půdorys kostela Nejsvětější Trojice; fotografie z povodní v roce 2013; výřez z 1. vojenského mapování (1764-1768) – maximální rozsah rybniční sítě

Zastávka 4

 • geologická minulost okolí
 • přírodní památka Sládkova stráň
 • flóra a fauna v okolí Dobřichova
 • komiks
Vyobrazení:
křídové pobřeží u Plaňan; otakárek fenyklový; vstavač kukačka; prvosenka jarní; rorýs obecný, cvrček polní

Zastávka 5

 • význam pohřebišť pro poznání posmrtných představ
 • další doklady náboženských představ – menší rituály
 • obětiště a svatyně – kultovní místa Germánů
 • komiks
Vyobrazení:
představa o pohřbu Germánů doby římské; terénní plán příkopového ohrazení na pohřebišti doby římské v Třebusicích; tzv. Tollundský muž oběšený a poté vhozený do bažiny (Dánsko); bohyně z Obedorly; rekonstrukce svatyně v Obedorle (Durynsko); uložení psích dvojčat na sídlišti v Dobroměřicích u Loun

Zastávka 6

 • germánská pohřebiště doby římské
 • cenné římské importy a jejich význam
 • čím je pozoruhodné pohřebiště na Pičhoře
 • komiks
Vyobrazení:
žárové hroby z pohřebiště v Mikulově; žárový hrob na Pičhoře; držadlo stříbrného poháru ve tvaru hlavy boha Pana (Sbírka Národního muzea); stříbrná spona s pozlaceným drátkem a výzdobou vyražených rozetek (Sbírka Národního muzea); bronzové vědro s ataší v podobě menády použité jako urna (Sbírka Národního muzea); mapa – tři hlavní směry, odkud do Čech proudily cenné výrobky v době Marobudovy říše

Zastávka 7

 • počátek výzkumu a jeho průběh
 • komiks
 • Josef Ladislav Píč
 • Jan Waněk
Vyobrazení:
fotografie Dobřichova z roku 1914; tabulka z Píčovy první publikace nálezů z Pičhory v Památkách archeologických; Josef Ladislav Píč; Jan Waněk

Zastávka 8

 • výzkum sídliště pod Pičhorou a sídliště v okolí
 • vzhled moderně zkoumaných sídlišť
 • zemědělství a chov domácích zvířat
 • komiks
Vyobrazení:
vyobrazení nálezů ze sídliště Pod Pičhorou, které objevil Jan Waněk; rekonstrukce germánského dvorce ze sídliště v Turnově-Maškových zahradách (kresba M. Ernée); kostěný hřeben ze starší doby římské; srovnání velikosti koně a skotu v dnešní době a v době římské

Popis trasy

Dobřichov (Horní náves) → kostel Nejsvětější Trojice → vyhlídka z Pičhory → markomanské obydlí → Dobřichov (Horní náves)

Stezka začíná v Dobřichově na Horní návsi, kde v parčíku nalezneme 1. zastávku. Odtud vyrážíme nejdříve ulicí Pod Kostelem, z níž krátce nato odbočíme vzhůru na dlouhé kamenné schodiště vedoucí ke kostelu. Kousek pod kostelem nacházíme 2. zastávku. Pokračujeme vzhůru zprava kolem kostela a navazující uličkou za ním. Za kostelem se nachází 3. zastávka.

Jdeme dále uličkou rovně podél plotů, až se stočí vpravo dolů a dorazí na křižovatku podobných okrajových ulic, kde je umístěna 4. zastávka a panel Poznej stromy.

Pokračujeme dál uličkou rovně (na západ), po okraji zástavby ven z obce. Po asi 250 metrech dorazíme k odbočce, kde zahneme vpravo směrem k již viditelnému altánku. U dřevěného ohrazení kolem rekonstrukce pohřební hranice nalezneme 5. zastávku.

Pak dojdeme rovně k altánu a vyhlídce. V tomto prostoru se nachází 6. a 7. zastávka.

Od vyhlídky se vrátíme zpět stejnou cestou kolem pohřební hranice na křižovatku a jdeme dále hlavní cestou vpravo dolů. Úvozem klesneme až k rekonstrukci markomanského obydlí, u něhož je 8. zastávka.

Od stavby sestoupíme dolů na křižovatku a zahneme vpravo. Tato ulička nás po asi 600 metrech dovede k výchozímu místu na Horní návsi v Dobřichově.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 30. 01. 2019 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kolín, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář