Naučná stezka Mokřady Pšovky a Liběchovky

Hodnocení:
(počet hlasů: 11)
Komentáře:
zatím žádný
naučná stezka Mokřady Pšovky a Liběchovky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Krátká naučná stezka prochází částí přírodní rezervace Mokřady dolní Liběchovky, nacházející se na území CHKO Kokořínsko, u obce Želízy na Mělnicku. Trasa lužním lesem v záplavovém území potoka Liběchovky vedoucí buď pěšinou, nebo po povalovém chodníku přes podmáčený terén, seznamuje s přírodními poměry a významem mokřadů v krajině a faunou a flórou tohoto biotopu v povodí Liběchovky a Pšovky.

Stezka je za ideálního stavu krátká a nenáročná. Protože je však velmi náchylná k poškození (povodněmi, ale i vandaly), můžete zde narazit pouze na fragmenty podemletých povalových chodníků, vyvrácené panely a jinak neudržovanou trasu. Trasa je kompletně schůdná jen za normálního vodního stavu, a problémem může být i stav povalových chodníků, nebo i podmáčené části trasy bez chodníků. Pokud chybí úvodní informační panel, není ani jednoduché naučnou stezku nalézt (respektive ji neminout). Pokud ji ale objevíte a vydáte se po ní, jistě nebudete litovat. Pro návštěvu lužního lesa je ideální jarní období, kdy zde všechno kvete.

Tato stezka nahradila původní naučnou stezku Mokřady dolní Liběchovky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mělník
Začíná a končí:
obec ŽELÍZY, údolí potoka Liběchovky, na trase modré a žluté turistické značky, mezi rozcestím ŽelízyŽelízy, BUS
Délka:
300 metrů
Zastávek:
7
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
někdy mezi roky 2009 až 2012, nahradila původní naučnou stezku Mokřady dolní Liběchovky
Tvůrce stezky:
Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO Kokořínsko
Naše návštěva:
září 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvodní; Co je mokřad?
 2. Co tu žije a roste?
 3. Jak je chránit?
 4. Proč je voda tolik důležitá?
 5. Říčka Liběchovka
 6. Olšiny
 7. PR Mokřady dolní Liběchovky

Informační náplň

Zastávka 1: Úvodní; Co je mokřad?

 • uvítání na naučné stezce
 • co je mokřad
 • funkce mokřadu v krajině
 • skokan hnědý
Vyobrazení:
skokan hnědý

Zastávka 2: Co tu žije a roste?

 • flóra a fauna mokřadů
 • šidélko kroužkované
Vyobrazení:
orsej jarní, blatouch bahenní, vrkoč bažinný, šidélko kroužkované

Zastávka 3: Jak je chránit?

 • jak jsou legislativně chráněny mokřady Liběchovky a Pšovky
 • význam a ochrana tůní
 • význam pravidelného kosení rákosu
 • slepýš křehký
Vyobrazení:
uměle vybudovaná tůňka po vykopání a po třech letech; slepýš křehký

Zastávka 4: Proč je voda tolik důležitá?

 • podíl vody na zemi
 • fauna říčky Liběchovky
 • hospodaření s pitnou vodou
 • ledňáček říční
Vyobrazení:
ledňáček říční; ilustrační obrázek

Zastávka 5: Říčka Liběchovka

 • informace o toku Liběchovky
 • dvě přírodní rezervace v okolí – Mokřady horní Liběchovky a Mokřady dolní Liběchovky
 • co je meandr
 • mřenka mramorovaná
Vyobrazení:
schéma meandru; mřenka mramorovaná

Zastávka 6: Olšiny

 • přirozená vegetace v okolí menších toků
 • složení a charakteristika olšin
 • flóra a fauna olšin
 • ještěrka obecná
Vyobrazení:
vývoj od obhospodařovaných luk k olšinám; ještěrka obecná

Zastávka 7: PR Mokřady dolní Liběchovky

 • vyhlášení, rozloha, předmět ochrany
 • co je přírodní rezervace
 • přírodní památky v okolí Želíz
 • jak se chovat v přírodě
 • užovka obojková
Vyobrazení:
schematická mapa přírodních památek v okolí; užovka obojková

Popis trasy

výchozí místo → okruh mokřadem → konečné místo

Jak je již řečeno v úvodu, stezku může být obtížné nalézt – přestože jsme věděli, že tam je a kde ji máme hledat, podařilo se nám ji napoprvé minout. V případě, že chybí úvodní panel (u hlavní asfaltky), je počátkem naučné stezky úzká zarostlá pěšina odbočující (ve směru z centra Želíz) vpravo do vegetace, doplněná případně povalovým chodníkem. Malým územím, kde se stezka nachází, vede pouze pěšina naučné stezky, takže zabloudit nelze. Jednotlivé zastávky jsou rozmístěné rovnoměrně podél trasy.

Trasa má tvar písmene „U“ obráceného vzhůru nohama. Začíná v jeho pravé části, a vede střídavě pěšinou a povalovým chodníkem proti proudu potoka, zpočátku rovně, poté se stáčí vlevo (zde je stále znatelná pěšina nebo povalový chodník). U dalšího oblouku potoka se od něj trasa již odklání, odbočuje vlevo a nevýrazným travnatým úsekem mezi křovinami, rovnoběžně s první třetinou trasy se vrací zpět na asfaltovou komunikaci, kde končí, kus dál od místa, kde naučná stezka začínala. V tomto závěrečném úseku stezky již není povalový chodník a cesta může být místy podmáčená.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 25. 05. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Mělník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář