vzpomínáme

Naučná přírodopisná stezka Chloumek

Hodnocení naučné stezky:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná přírodopisná stezka Chloumek

zrušená stezka, nahrazená naučnou stezkou Mělník-Chloumek

Dnes již zničená naučná stezka procházela příměstským lesem na severním okraji Mělníka, místní části Chloumek. Seznamovala komplexně s životem v lese, flórou a faunou. Končila v lomu pod vrchem Chloumeček s poutní kaplí sv. Jana Nepomuckého. Stezka byla nenáročná, téměř bez převýšení, vedena převážně po lesních cestách a pěšinách.

Trasa byla značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Úvodní panel obsahoval plánek stezky s vyznačením trasy i umístěním jednotlivých zastávek. Zajímavostí je, že stezka částečně používala tytéž informační panely jako naučná stezka Loučeň. V první části trasy vedla souběžně s Pionýrskou naučnou stezkou.

V době naší návštěvy byla stezka již bohužel zničena, panely bez textů ležely povalené nebo dokonce podřezané a rozštípané podél cesty.

V dubnu 2007 byla nahrazena naučnou stezkou Mělník-Chloumek.

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mělník
Začínala:
MĚLNÍK-Chloumek, Lesní ul., naproti kostelu Nejsvětější Trojice
Končila:
MĚLNÍK-Chloumek, vrch Chloumeček, lom pod kaplí sv. Jana Nepomuckého
Délka:
2–3 km
Zastávek:
úvodní + 11
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
???, tištěný průvodce vydán v roce 1986
Tvůrce stezky:
???
Naše návštěva:
duben 2004
Stav naučné stezky:
zničená

Seznam zastávek

 • Úvodní
 1. Naše lesy
 2. Hlavní jehličnaté stromy našich lesů
 3. Hlavní listnaté stromy našich lesů
 4. Život v houštinách; Naši datlovití ptáci a drobní hlodavci
 5. Dravci a šelmy
 6. Myslivost
 7. Smíšené lesy
 8. Lesní zpěvní ptáci
 9. Brouci a motýli
 10. Okraje lesa
 11. Geologický vývoj a pravěké osídlení

Popis trasy

Trasa stezky byla jednoduchá, uvádíme pouze její stručný popis.

Stezka začínala u kostela Nejsvětější Trojice. Odtud vedla kolmo od silnice k lesu po červené turistické značce. Na kraji lesa se v době naší návštěvy ještě nacházel úvodní panel s plánem stezky. Trasa pokračovala dál po červené, až na křižovatku, kde červená odbočuje vpravo – zde ji stezka opouštěla a odbočovala vlevo. Následující přímou cestou vedla stezka prakticky dvě třetiny trasy (cca 1,5 km), až na kraj lesa. V tomto úseku byly zastávky 1–7.

Na kraji lesa odbočovala vlevo, podél okraje, ale hned jen asi o 50 metrů dál odbočovala vlevo vozovou cestou opět do lesa. Po necelém kilometru trasy, kde byly zastávky 8–10, se postupně přiblížila k silnici. V blíže nespecifikovaném místě odbočila vpravo k ní a mířila pak k nápadnému vršku Cloumeček s kaplí sv. Jana Nepomuckého. Vystoupala do lomu v úbočí pod kaplí. Zde někde se zřejmě nacházela závěrečná 11. zastávka a stezka zde končila.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 10. 02. 2010 v rubrikách Naučné stezky v okrese Mělník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vložit komentář