Naučná stezka Hostibejk

Hodnocení:
(počet hlasů: 9)
Komentáře:
2
panel naučné stezky na Hostibejku

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s pozoruhodnou geologickou lokalitou a lesoparkem na vrchu Hostibejk, chráněném jako přírodní památka, v Kralupech nad Vltavou. Informuje o historii Hostibejku, jeho přeměně v městský park, unikátním geologickém odkryvu druhohorních, svrchnokřídových sedimentů, stromech a ptactvu. Jedna ze zastávek je umístěna u památníku tragické události z konce druhé světové války, která se zde odehrála.

Naučná stezka není značena ani nemá určenou trasu, jde pouze o několik očíslovaných informačních panelů chaoticky rozmístěných po lokalitě Hostibejku. Bohužel na žádném z nich není plánek s vyznačením ostatních zastávek, pouze zeměpisná poloha aktuální a následující zastávky. Po Hostibejku se pohybujeme po cestách a pěšinách, které jsou sice převážně bezbariérové, nicméně občas je nutné objíždět jinudy různá schodiště apod. Trasa, kterou níže na této stránce popisujeme, bezbariérová není.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Mělník
Začíná a končí:
KRALUPY NAD VLTAVOU, park na vrchu Hostibejk nad křižovatkou ulic Přemyslova a Dobrovského (bez konkrétního místa začátku; panely jsou sice číslované, ale rozmístěné nahodile po lokalitě)
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
6
Značení trasy:
bez trasy i značení
Vznikla:
prosinec 2008
Tvůrce stezky:
Město Kralupy nad Vltavou; Mero, a. s.
Naše návštěva:
říjen 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Vyhlídka
 2. Geologické útvary
 3. Stromy
 4. Ptactvo
 5. Památník a oběti války
 6. Historie a pověst

Informační náplň

Zastávka 1: Vyhlídka

 • historie vrchu Hostibejk
 • Zemědělský okrašlovací spolek pro Kralupy a okolí, zalesnění Hostibejku
 • lesopark na Hostibejku po první světové válce
 • vyhlídka na město, stavba altánku
 • betonový bunkr nad altánkem
 • zajímavosti – kostel na Palackého náměstí, původní kralupské nádraží, zvoncovité poháry objevené při rozšiřování kolejiště
Vyobrazení:
holý Hostibejk v 19. století; nejstarší fotografie Kralup (1875, pohled z Hostibejku); panorama z Hostibejku (stará pohlednice); Kralupy po druhé světové válce

Zastávka 2: Geologické útvary

 • památky na geologický vývoj regionu
 • skalní útvar Hostibejk
 • geologické složení spodní části kopce až k altánku
 • geologické složení nejsvrchnější části Hostibejku
 • profil styku karbonu a křídy u silnice na Nelahozeves
 • bizarní tvary pískovcových skal u Dvořákovy stezky
 • sprašová rokle v Zeměchách
 • zajímavosti – zkamenělina karbonského štírka nalezená v Kralupech, kralupský uhelný revír
Vyobrazení:
geologický odkryv ve svrchní části kopce; přechod mezi jezerním a mořským pískovcem; styk karbonu a permu v poslední zatáčce Lobče; sprašová rokle v Zeměchách

Zastávka 3: Stromy

 • přeměna Hostibejku v městský park na počátku 20. století
 • trnovník akát
 • štědřenec odvislý
 • dub letní, dub zimní, dub červený
 • borovice černá, borovice lesní
 • javory
 • zajímavosti – původ akátu; houby žijící v symbióze s kořeny borovice lesní; listí na dubech
Vyobrazení:
trnovník bílý; dub letní; borovice černá; javor babyka

Zastávka 4: Ptactvo

 • úbytek ptačích druhů typických pro hospodářskou krajinu
 • vrabec domácí, vrabec polní
 • sýkora modřinka
 • brhlík lesní
 • pěnkava obecná
 • další ptactvo na Hostibejku
 • zajímavosti – vrabci, přikrmování ptactva v zimě, ptačí budky v okolí panelu
Vyobrazení:
vrabec polní; sýkora modřinka; brhlík lesní; pěnkava obecná

Zastávka 5: Památník a oběti války

 • příhoda z konce druhé světové války
 • zděný bunkr na Hostibejku
 • osudy židovských občanů Kralup za druhé světové války
 • bombardování města v březnu 1945
 • zajímavosti – bombardování města (množství bomb, rozsah škod), počet židovských obětí, socha Prométhea v hale kralupského nádraží
Vyobrazení:
prozatímně umístěné pamětní desky přímo na bunkru; nově postavená pamětní deska s čestnou stráží; Žižkova ulice s židovskými obchody; město poničené náletem (na snímku Palackého náměstí)

Zastávka 6: Historie a pověst

 • amatérský archeolog Václav Krolmus v Lobči
 • citace z jeho deníku o vrchu Červená hůra
 • pověst o zkamenělé hostinské z Lobče
 • různé názvy vrchu Hostibejk
 • zajímavosti – připojení Lobče ke Kralupům, významné archeologické nálezy v Lobči
Vyobrazení:
vrch Hostibejk na staré pohlednici; dnešní pohled na Hostibejk

Popis trasy

Hostibejk → po Hostibejku

Naučnou stezku zahájíme v Kralupech nad Vltavou na úpatí Hostibejku, na křižovatce ulic Přemyslova a Dobrovského (od železničního i autobusového nádraží je to sem cca 500 m Jungmannovou a poté Podřipskou ulicí). Právě odtud stoupá v několika zatáčkách do svahu Hostibejku betonová rampa, která se o něco výše změní ve schodiště. Vystoupáme po něm až na výškovou úroveň vyhlídkového altánu, kde se napojíme na vodorovnou parkovou cestu, u níž se nachází panel 2. zastávky (Geologické útvary).

Od něj se vydáme podél členité skalní stěny směrem k vyhlídkovému altánu (stojíme-li čelem k panelu druhé zastávky, pak jdeme vlevo). U altánu, z něhož je pěkný výhled na město a železniční trať, nalezneme panel 1. zastávky (Vyhlídka).

Odtud míříme stejnou cestou dále vlevo za roh, podél skalní stěny. Po několika desítkách metrů dorazíme k panelu 6. zastávky (Historie a pověst).

Vrátíme se zpět k altánu a pak stejnou cestou až ke 2. zastávce, kde odbočíme vpravo vzhůru po schodech. Vystoupáme na travnatou louku, kde naproti spatříme panel 5. zastávky (Památník a oběti války).

Odtud se opět vrátíme po schodišti dolů k 2. zastávce, a zahneme vpravo. Nyní jdeme v přímém směru po vrstevnicové parkové cestě. Po cca 200 metrech potkáme panel 3. zastávky (Stromy).

Pokračujeme stejnou cestou dál, posléze po pravé straně mineme velké dětské hřiště. Za ním klesneme ještě pár metrů na malou plošinu s altánem ve tvaru obří houby. Zde nalezneme poslední, 4. zastávku (Ptactvo). Tím naučná stezka končí, a my můžeme zvolit některou z cest k sestupu z Hostibejku.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 23. 09. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Mělník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • deeny84 hod.

  Moc hezký článek, děkuji mnohokrát za tip!

  Odpovědět
 • Anonym hod.

  Velmi hezká procházka, zvláště na podzim, kdy je půvab lesoparku umocněn žloutnoucím listím. Hezký výhled na město, Říp a Mělník.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář