Naučná stezka Stromovkou za poznáním

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 7)
Komentáře:
2
Naučná stezka Stromovkou za poznáním

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka seznamuje s přírodou a historií rozsáhlého parku Stromovka (chráněného jako přírodní památka Královská obora) ležícího mezi pražskými čtvrtěmi Holešovice a Bubeneč. Stezka začíná nedaleko holešovického Výstaviště, dále vede kolem planetária, Maroldova panoramatu bitvy u Lipan, Rudolfovy štolyŠlechtovy restauraceMístodržitelskému letohrádku, kde končí.

Stezka je nenáročná, vede po kvalitních, většinou asfaltových cestách. Trasa není značená, na každém panelu je plánek stezky s vyznačením trasy a zastávek. Bohužel, vinou činnosti vandalů bylo již týden po otevření stezky šest z deseti zastávek zcela zničených. Na místech některých chybějících zastávek byly umístěny alespoň provizorní panely (informující o tom, že to konkrétní zastavení bylo zničeno vandaly a je právě opravováno), což jednoznačně chválíme a zatím jsme se u žádné stezky s ničím podobným nesetkali, ale bohužel na některých místech chyběly i provizorní panely – návštěvník tak bez plánku v ruce brzy ztratí správný směr (obzvlášť v druhé části stezky, kde je trasa zbytečně komplikovaná). Plánek stezky proto doporučujeme vytisknout a vzít s sebou.

Stromovka je křížem krážem prostoupena mnoha cestami, a je ideálním místem procházek nebo rekreačního sportování v kterémkoli ročním období.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Městský obvod:
Praha 7
Začíná:
PRAHA 7, ulice U Výstaviště, u tramvajové zastávky „Výstaviště“ na tramvajové smyčce na okraji Stromovky
Končí:
Stromovka, u Místodržitelského letohrádku
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
úvodní + 9
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
listopad 2009
Tvůrce stezky:
Bayer, s. r. o., Mario Čumpelík (výtvarný návrh), MČ Praha 7
Naše návštěva:
listopad 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
6 zastávek zničených vandaly (stav týden po otevření naučné stezky)

Seznam zastávek

 • úvodní – Stromovkou za poznáním
 1. Planetárium
 2. Fauna
 3. Povodeň
 4. ???
 5. Rudolfova štola
 6. Šlechtovka
 7. ???
 8. Stromy
 9. Letohrádek

Informační náplň

Úvodní: Naučná stezka Stromovkou za poznáním

 • stručně o Stromovce
 • představení naučné stezky
Vyobrazení:
plánek Stromovky s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 1: Planetárium

 • výrazná souhvězdí charakteristická pro různá roční období – Labuť, Pegas, Lev, Orion
 • Planetárium – budova, vybavení, poslání
Vyobrazení:
souhvězdí Labuť, Pegas, Lev, Orion; plánek Stromovky s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 2: Fauna

 • zvířata chovaná v Královské oboře za císaře Rudolfa II.
 • současná fauna – kvíz: straka obecná, veverka obecná, sojka obecná, ježek západní
Vyobrazení:
straka obecná, veverka obecná, sojka obecná, ježek západní; plánek Stromovky s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 3: Povodeň

 • povodně na českých řekách
 • povodeň ve Stromovce v roce 2002 a její důsledky
 • postupná obnova, vysazování nových stromů a keřů jako náhrada za uhynulé
 • torzo stromu s tyčí ukazující výšku hladiny při povodni
Vyobrazení:
povodeň; plánek Stromovky s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 4: ???

 • v době naší návštěvy chyběla

Zastávka 5: Rudolfova štola

 • informace o Rudolfově štole – důvod vzniku, její budování
 • vývoj Rudolfovy štoly v dalších staletích
 • Phendlerův plán
 • břečťan popínavý
 • kvíz k Rudolfově štole
Vyobrazení:
ústí Rudolfovy štoly ve Stromovce, Rudolf II., břečťan popínavý; plánek Stromovky s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 6: Šlechtovka

 • dřívější atmosféra okolí Šlechtovy restaurace
 • původně Královská dvorana, lovecký zámeček
 • přestavba na restauraci, původ názvu
 • pozdější vlastníci, současnost
Vyobrazení:
Šlechtova restaurace; plánek Stromovky s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 7: ???

 • v době naší návštěvy chyběla

Zastávka 8: Stromy

 • vývoj Královské obory jako parku, výsadba cizokrajných dřevin
 • zerav západní
 • lípa srdčitá
 • javor klen
 • bříza bělokorá
 • dub letní
Vyobrazení:
listy – zerav západní, lípa srdčitá, javor klen, bříza bělokorá, dub letní; plánek Stromovky s vyznačením trasy naučné stezky

Zastávka 9: Letohrádek

 • historický a stavební vývoj Místodržitelského letohrádku za různých českých panovníků a správců
 • Přemysl Otakar II.
 • Vladislav Jagellonský
 • Rudolf II.
 • Jan Rudolf Chotek
 • sluneční hodiny v rohu terasy u letohrádku
Vyobrazení:
Přemysl Otakar II., Vladislav Jagellonský, Rudolf II., Jan Rudolf Chotek; plánek Stromovky s vyznačením trasy naučné stezky

Popis trasy

Výstaviště → Planetárium → rybníky → Rudolfova štola → Šlechtova restaurace → Místodržitelský letohrádek

Naučná stezka má sice určenu oficiální trasu, ale protože není v terénu značena a zejména v druhé polovině je zbytečně komplikovaná (a je těžké ji v prostředí parku popsat), uvádíme zde místo obvyklého textového popisu pouze plánek obory s vyznačením zastávek (naleznete ho na každém jednotlivém informačním panelu). Doporučujeme jej vytisknout a vzít s sebou, pro projití celé stezky je naprosto nezbytný (některé zastávky mohou být zničené vandaly).

plánek naučné stezky Stromovkou za poznáním

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 20. 03. 2010 v rubrikách Naučné stezky v Praze.

Komentáře (celkem: 2)

 • Frederic Warbuel

  Publikováno hod.

  Kdo je autorem panelu 9? Tento panel obsahuje nesmysl – pohled na lovecký letohrádek Přemysla Otakara II. ze 13. stol. na jehož obrázek se odkazuje na veduty Prahy ze 16. stol. kde je zobrazen letohrádek po doložené výstavbě Vladislavem II. na konci 15. stol. Má autor panelu důkazy o tom, že letohrádek existoval už ve 13. stol.? Pokud ano, tak sem s nimi – jinak ať panel opraví!

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář