Naučná stezka Kamýk nad Vltavou – výlet do středověku

Hodnocení:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
1
Naučná stezka Kamýk nad Vltavou - výlet do středověku

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází upraveným areálem kolem zříceniny královského přemyslovského hradu Kamýk (Vrškamýk) nedaleko obce Kamýk nad Vltavou. Seznamuje s historií hradu a jeho jednotlivými součástmi, historií českých zemí v době jeho založení a jeho zakladateli. Okolní areál dále nabízí např. středověké dětské hřiště nebo vyhlídkovou věž.

Trasa vede většinou po vozové cestě nebo pěšinami. Není značena, ale čas od času potkáváme jednoduché cedulky „Směr prohlídky“. Vstup do oploceného areálu je symbolicky zpoplatněn. Ve vstupní části nalezneme zmiňovanou dřevěnou vyhlídkovou věž, místnůstku s modelem hradu, dále středověké dětské hřiště, labyrint a salaš s ovcemi (v době naší návštěvy bez ovcí). Odtud následuje asi půlkilometrový mírný výstup podél lesa do zadní části areálu, odkud se vstupuje do samotného hradu (po dvou dřevěných mostech). Po prohlídce pak obcházíme hrad a lesem se vracíme zpět k pokladně areálu.

Naučná stezka na hradě Kamýk vznikla v rámci projektu Kamýk nad Vltavou – výlet do středověku, jehož součástí bylo taktéž vybudování naučné stezky v obci.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná a končí:
areál zříceniny hradu Kamýk (Vrškamýk) u obce KAMÝK NAD VLTAVOU
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
úvodní + 5
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2010
Tvůrce stezky:
obec Kamýk nad Vltavou
Naše návštěva:
srpen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Zřícenina hradu Kamýk (úvodní)
 • Historie hradu Kamýk nad Vltavou
 • České země ve 13. století
 • Hrad v krajině
 • Přední hrad
 • Zadní hrad

Informační náplň

Úvodní: Zřícenina hradu Kamýk

 • uvítání na zřícenině hradu Kamýk
 • otevírací doba, tvůrci areálu
 • návštěvní řád areálu hradu Kamýk
Vyobrazení:
orientační plánek areálu hradu

Zastávka: Historie hradu Kamýk nad Vltavou

 • nejstarší historie hradu
 • majitelé hradu
 • interaktivní kotouč – srovnání událostí v Evropě, v Čechách a v Kamýku v daném roce
Vyobrazení:
pečeť krále Václava I.; znak českého království; meč ze 13. století; erb rodu Lobkoviců; hrad Kamýk

Zastávka: České země ve 13. století

 • vznik království
 • nástup Přemysla Otakara II.
 • hospodářský rozkvět za Přemysla Otakara II.
 • konec rodu Přemyslovců
Vyobrazení:
pohřební koruna krále Přemysla Otakara II.; král Václav I. (miniatura z Gelnhausenova kodexu); král Václav II. (miniatura z Codexu Manesse); mapa panství krále Přemysla Otakara II.; mapa držav posledních Přemyslovců (stav kolem r. 1303)

Zastávka: Hrad v krajině

 • výběr místa pro založení hradu
 • historický a stavební vývoj
 • navazující vznik obce Kamýk
 • zánik hradu
Vyobrazení:
turistická mapa širokého okolí obce Kamýk nad Vltavou; interaktivní vyobrazení – celkový pohled na hrad od západu; celkový pohled na hrad od východu

Zastávka: Přední hrad

 • základní typ hradu Kamýk
 • zástavba hradního areálu
Vyobrazení:
zbytky hradního paláce na historické pohlednici; archeologický průzkum pozůstatků brány předního hradu (několik fotografií); rekonstrukce pohledu na bránu předního hradu z prvního nádvoří; rekonstrukce pohledu na čelo zadního hradu z prvního nádvoří

Zastávka: Zadní hrad

 • využití palácového křídla
Vyobrazení:
archeologický průzkum brány zadního hradu; rekonstrukce nádvoří zadního hradu – pohled k západu; rekonstrukce nádvoří zadního hradu – pohled k východu; zbytky hradního paláce

Popis trasy

areál kolem zříceniny hradu Kamýk

K hradu Kamýku (Vrškamýku) se dostaneme z obce Kamýk nad Vltavou po zelené turistické značce. Výstup není nijak obtížný, velkou část vede po chodníku podél silnice, poté štěrkovou a lesní cestou. Před vstupem do oploceného areálu nacházíme úvodní panel (Zřícenina hradu Kamýk).

Vstoupíme branou a zaplatíme vstupné. Hned za provozní boudou směrem k dětskému hřišti nacházíme zastávku Historie hradu Kamýk nad Vltavou. Od ní pak začneme stoupat štěrkovou vozovou cestou zprava kolem ohrady pro ovce směrem k lesu. Na jeho okraji je zastávka České země ve 13. století.

Pokračujeme dále, o něco výše potkáváme zastávku Hrad v krajině. Dále nás cesta loukou dovede k okraji pole, kde se stočíme vlevo podél oplocení z kulatiny. Brzy přijdeme k dřevěnému mostu přes příkop, u něhož se nachází zastávka Přední hrad.

Přejdeme most a míříme kolem altánu k samotnému hradu. Před vstupem na další most potkáváme zastávku Zadní hrad. Po mostě vejdeme do hradu, po jeho prohlídce se vrátíme na most a za ním odbočíme vlevo dolů.

Cesta se stáčí vlevo kolem hradu. Za dalším levotočivým zalomením cesty, v ose hradu, odbočujeme vpravo. Poté podél lesa a lesem sestoupíme zpátky na prostranství s provozní budovou a vyhlídkovou věží, kde procházka po stezce končí.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 29. 08. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Příbram, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • koumák naučných stezek hod.

  Navštívil jsem naučnou stezku. Je lepší než ta dole. Zajímavá, hezky zpracovaná narozdíl od obce. Naštěstí neni ani jedna nijak poničená. Doporučuji k návštěvě.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář