Naučná stezka Kamýk nad Vltavou

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
3
Naučná stezka Kamýk nad Vltavou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučnou stezku tvoří několik spíše samostatných informačních panelů rozmístěných v obci Kamýk nad Vltavou nebo jejím okolí. Ty seznamují s historií obce, nejdůležitějšími stavbami (kostel Narození Panny Marie, manské dvory), zachovanými betonovými objekty lehkého opevnění (řopíky) z druhé světové války nebo zdejší malou zaniklou židovskou komunitou. Stezka končí u židovského hřbitova v lese nad obcí.

Jak je již řečeno v úvodu, spíše než o naučnou „stezku“ se jedná o samostatné panely, které nepropojuje žádná určená trasa. Na každém panelu je schematický plánek obce s vyznačením ostatních zastávek (kromě 6. zastávky mimo plánek). Tyto jsou v něm číslované, ale samotné panely v terénu již číslované nejsou. Zmiňovaná 6. zastávka leží ve svahu cca 2 km nad obcí, u židovského hřbitova ukrytého v lese, k němuž nenavádí žádné ukazatele a z ostatních panelů se bohužel dozvíte pouze vzdálenost od Kamýku nad Vltavou a obecný směr – bez přesnějších informací ale není možné hřbitov nalézt. Osobně jsme se kvůli tomu museli do Kamýka vypravit ještě jednou, tentokrát vybaveni informacemi z internetu, protože napoprvé jsme hřbitov nenašli, ani nepotkali nikoho z místních, kdo by nás k němu dokázal přesně navést. Doporučujeme se před návštěvou Kamýka nad Vltavou seznámit s mapkou a popisem trasy níže na této stránce.

Naučná stezka v Kamýku vznikla v rámci projektu Kamýk nad Vltavou – výlet do středověku, jehož součástí byla taktéž rekonstrukce zříceniny hradu Kamýk (Vrškamýk) a vybudování turistického zázemí a naučné stezky v areálu hradu.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná:
obec KAMÝK NAD VLTAVOU, nové parkoviště u Vltavy
Končí:
židovský hřbitov asi 2 km od Kamýka, v lese, asi 300 metrů od silnice z Kamýka nad Vltavou směr Krásná Hora nad Vltavou
Délka:
cca 3 km
Zastávek:
6
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2010
Tvůrce stezky:
obec Kamýk nad Vltavou
Naše návštěva:
červenec a srpen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Dějiny obce Kamýk nad Vltavou
 2. Kostel Narození Panny Marie
 3. Manské dvory ve vsi
 4. Pozůstatky vojenské obranné linie „Vltavská čára“
 5. Židovské osídlení v Kamýku nad Vltavou
 6. Židovský hřbitov

Informační náplň

Zastávka 1: Dějiny obce Kamýk nad Vltavou

 • pravěk
 • středověk
 • od pozdního středověku do raného novověku
 • od zániku poddanství do 20. století
Vyobrazení:
šest historických pohlednic Kamýku nad Vltavou; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Kostel Narození Panny Marie

 • jedna z nejvýznamnějších památek Kamýku
 • zaniklý kostel sv. Petra
 • architektonický popis kostela Narození Panny Marie
 • historický a stavební vývoj
Vyobrazení:
kostel Narození Panny Marie (1893); Kamýk kolem roku 1860 (kresba); pohled na levý břeh Kamýku (kolem roku 1935); plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 3: Manské dvory ve vsi

 • nejvýznamnější středověké necírkevní objekty v Kamýku
 • dům čp. 1
 • dům čp.2
Vyobrazení:
starý manský dvůr v Kamýku před přestavbou (kolem roku 1930); dům čp. 2 kolem roku 1900; pohled na manský dvůr na pravém břehu v pozadí zříceného mostu; poloha manských dvorů v Kamýku na staré mapě; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 4: Pozůstatky vojenské obranné linie „Vltavská čára“

 • zachovaný jedinečný soubor železobetonových řopíků u Kamýka
 • charakteristika opevnění
 • stavba, důvod zániku
 • čtyři zachované řopíky
Vyobrazení:
lehké opevnění (řopík) po odstřelu v srpnu 1939 (úsek „Vltavské čáry“ č. 131 Těchnice–Břeha) – 2 fotografie; letecký snímek pevnostní linie v prostoru Kamýka – úsek č. 126 (v roce 1938); průřez plně vybaveným řopíkem model 37, typ A-180; stav československého opevnění v září 1938; mapa průběhu obranné linie „Vltavská čára“; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 5: Židovské osídlení v Kamýku nad Vltavou

 • pozůstatek sídelního okrsku někdejší židovské komunity
 • vývoj židovského osídlení
 • židovské domky, zaniklá synagoga
Vyobrazení:
mapa židovského osídlení v Kamýku; židovská modlitebna kolem roku 1960; židovská modlitebna po roce 1970; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 6: Židovský hřbitov

 • založení židovského hřbitova a jeho umístění
 • rozšiřování hřbitova
 • náhrobky na hřbitově
 • zachovalá márnice se zbytky zařízení k omývání zemřelých
 • rekonstrukce hřbitova v 90. letech 20. století
 • příprava na židovský pohřeb
Vyobrazení:
areál židovského hřbitova s márnicí a zděnou bránou (60. léta 20. století); areál židovského hřbitova s obvodovou zdí (60. léta 20. století); list Václava Miloty Hrušovského z Hrušova o založení židovského hřbitova na Radobylce; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky
 

Popis trasy

obec Kamýk nad Vltavou (levý břeh Vltavy) → pravý břeh → židovský hřbitov nad obcí

Jak je řečeno výše, naučná stezka nemá oficiálně určenu žádnou trasu, jde spíše o samostatné panely, navíc dost neviditelně umístěné, zapadlé v postranních uličkách. Naštěstí je na každém plánek, takže pokud se vám podaří objevit jeden, máte napůl vyhráno. Zastávky jsou na panelu číslované, ale samotné panely v terénu nikoliv. Pozor, 6. zastávka není na plánku vyznačena a neznalý návštěvník ji nemá šanci nalézt.

Procházku po Kamýku zahájíme na velkém novém moderním parkovišti, které se nachází u Vltavy na levém břehu, pod křižovatkou hlavních ulic, z nichž jedna (ve směru od mostu) vede rovně po proudu podél Vltavy, zatímco druhá míří vlevo směrem na Příbram. Velké parkoviště je z hlavní ulice zcela neviditelné, utopené pod miniaturním parkovištěm hned u silnice. Stejně tak utopená je zde i 1. zastávka (Dějiny obce Kamýk nad Vltavou).

Dále můžeme vyjít na hlavní ulici a pokračovat po ní směrem vlevo až k první odbočce opět vlevo, kde nacházíme 3. zastávku (Manské dvory ve vsi).

Vrátíme se na hlavní a pokračujeme vlevo, ale vzápětí odbočíme do vedlejší ulice vpravo a začneme stoupat širším schodištěm ke kostelu, u něhož nacházíme 2. zastávku (Kostel Narození Panny Marie).

Sestoupíme zpět na hlavní a jdeme po ní vpravo k mostu přes Vltavu, ten přejdeme a za ním odbočíme silnicí vpravo. Tudy jdeme asi 300 metrů ke 4. zastávce (Pozůstatky vojenské obranné linie „Vltavská čára“). Od ní se vrátíme zpět k mostu (cestou nepřehlédneme zmiňované opevnění – jednak bunkr v zahradě hned u silnice, a další vysoko na skalní vyhlídce). U mostu pokračujeme rovně, v pravotočivé zatáčce po pravé straně pak nacházíme 5. zastávku (Židovské osídlení v Kamýku nad Vltavou).

Od ní pak jdeme po žluté turistické značce hlavní frekventovanou ulicí vzhůru. Po asi půl kilometru se značka naštěstí ze silnice na čas odpojí – silnice vede v serpentině vlevo, my stoupáme stále po žluté rovně kolem rekreačního objektu, a poté pěšinou k lesíku. Posléze mineme po levé straně dřevěnou rozhlednu (hezký výhled např. na kamýckou přehradu), a nakonec vystoupáme opět na silnici.

Po ní pokračujeme dále vzhůru, po 150 metrech mineme odbočku vlevo a po 200 metrech další (zde opustíme žlutou značku). Nyní jdeme již jen asi 100 metrů, a za lesíkem odbočujeme ze silnice vpravo na velmi nevýraznou zarostlou vozovou polní cestu. Ta vede po okraji pole, stáčí se vlevo a posléze vstoupí do lesa a vede nedaleko jeho okraje. Po dalších asi 150 metrech dorazíme k bráně židovského hřbitova, u něhož nalezneme 6. zastávku (Židovský hřbitov). Zde naučná stezka končí, a nám nezbývá, než se stejnou cestou vrátit zpět do Kamýka.

Fotogalerie naučné stezky

Komentáře (celkem: 3)

 • koumák naučných stezek

  Publikováno hod.

  Navštívil jsem naučnou stezku. Je docela zajímavá. Ale neškodilo by ji označit a panely lépe umístit a udělat jich víc a kratší(např. přímo na skalní vyhlídce). K 6. panelu jedině pěšky. Chtěl jsem tam popojet autem a nešlo ani nikde blíž zaparkovat. Takže ji nějak zviditelnit.

  Odpovědět
  • Tom

   Publikováno hod.

   Když jsme byli v Kamýku podruhé (protože napoprvé se nám židovský hřbitov nepodařilo najít), zaparkovali jsme alespoň na odbočce směr Dražkov hned za křižovatkou – odtud je ke hřbitovu přeci jen blíž. Pokud jde o stezku jako takovou, trochu mě v poslední době děsí, jestli ty chaotické „stezky“ bez trasy a značení nejsou nějaký nový trend budování naučných stezek, na který si chtě nechtě budeme muset zvyknout. (Naštěstí ale zatím stále vznikají i ty tradiční.)

   Odpovědět
 • Jan Škoda

  Publikováno hod.

  Stezku jsem si včera prošel, přibyla ještě 7. zastávka – Historie mostu a povodní, panel je umístěn na začátku mostu na levém břehu (vedle benzínové pumpy). Poloha židovského hřbitova i cesta k němu je dobře vyznačena na mapy.cz

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář