Naučná stezka Kamýk nad Vltavou

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
3
Naučná stezka Kamýk nad Vltavou

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučnou stezku tvoří několik spíše samostatných informačních panelů rozmístěných v obci Kamýk nad Vltavou nebo jejím okolí. Ty seznamují s historií obce, nejdůležitějšími stavbami (kostel Narození Panny Marie, manské dvory), zachovanými betonovými objekty lehkého opevnění (řopíky) z druhé světové války nebo zdejší malou zaniklou židovskou komunitou. Stezka končí u židovského hřbitova v lese nad obcí.

Jak je již řečeno v úvodu, spíše než o naučnou „stezku“ se jedná o samostatné panely, které nepropojuje žádná určená trasa. Na každém panelu je schematický plánek obce s vyznačením ostatních zastávek (kromě 6. zastávky mimo plánek). Tyto jsou v něm číslované, ale samotné panely v terénu již číslované nejsou. Zmiňovaná 6. zastávka leží ve svahu cca 2 km nad obcí, u židovského hřbitova ukrytého v lese, k němuž nenavádí žádné ukazatele a z ostatních panelů se bohužel dozvíte pouze vzdálenost od Kamýku nad Vltavou a obecný směr – bez přesnějších informací ale není možné hřbitov nalézt. Osobně jsme se kvůli tomu museli do Kamýka vypravit ještě jednou, tentokrát vybaveni informacemi z internetu, protože napoprvé jsme hřbitov nenašli, ani nepotkali nikoho z místních, kdo by nás k němu dokázal přesně navést. Doporučujeme se před návštěvou Kamýka nad Vltavou seznámit s mapkou a popisem trasy níže na této stránce.

Naučná stezka v Kamýku vznikla v rámci projektu Kamýk nad Vltavou – výlet do středověku, jehož součástí byla taktéž rekonstrukce zříceniny hradu Kamýk (Vrškamýk) a vybudování turistického zázemí a naučné stezky v areálu hradu.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná:
obec KAMÝK NAD VLTAVOU, nové parkoviště u Vltavy
Končí:
židovský hřbitov asi 2 km od Kamýka, v lese, asi 300 metrů od silnice z Kamýka nad Vltavou směr Krásná Hora nad Vltavou
Délka:
cca 3 km
Zastávek:
6
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2010
Tvůrce stezky:
obec Kamýk nad Vltavou
Naše návštěva:
červenec a srpen 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Dějiny obce Kamýk nad Vltavou
 2. Kostel Narození Panny Marie
 3. Manské dvory ve vsi
 4. Pozůstatky vojenské obranné linie „Vltavská čára“
 5. Židovské osídlení v Kamýku nad Vltavou
 6. Židovský hřbitov

Informační náplň

Zastávka 1: Dějiny obce Kamýk nad Vltavou

 • pravěk
 • středověk
 • od pozdního středověku do raného novověku
 • od zániku poddanství do 20. století
Vyobrazení:
šest historických pohlednic Kamýku nad Vltavou; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 2: Kostel Narození Panny Marie

 • jedna z nejvýznamnějších památek Kamýku
 • zaniklý kostel sv. Petra
 • architektonický popis kostela Narození Panny Marie
 • historický a stavební vývoj
Vyobrazení:
kostel Narození Panny Marie (1893); Kamýk kolem roku 1860 (kresba); pohled na levý břeh Kamýku (kolem roku 1935); plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 3: Manské dvory ve vsi

 • nejvýznamnější středověké necírkevní objekty v Kamýku
 • dům čp. 1
 • dům čp.2
Vyobrazení:
starý manský dvůr v Kamýku před přestavbou (kolem roku 1930); dům čp. 2 kolem roku 1900; pohled na manský dvůr na pravém břehu v pozadí zříceného mostu; poloha manských dvorů v Kamýku na staré mapě; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 4: Pozůstatky vojenské obranné linie „Vltavská čára“

 • zachovaný jedinečný soubor železobetonových řopíků u Kamýka
 • charakteristika opevnění
 • stavba, důvod zániku
 • čtyři zachované řopíky
Vyobrazení:
lehké opevnění (řopík) po odstřelu v srpnu 1939 (úsek „Vltavské čáry“ č. 131 Těchnice–Břeha) – 2 fotografie; letecký snímek pevnostní linie v prostoru Kamýka – úsek č. 126 (v roce 1938); průřez plně vybaveným řopíkem model 37, typ A-180; stav československého opevnění v září 1938; mapa průběhu obranné linie „Vltavská čára“; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 5: Židovské osídlení v Kamýku nad Vltavou

 • pozůstatek sídelního okrsku někdejší židovské komunity
 • vývoj židovského osídlení
 • židovské domky, zaniklá synagoga
Vyobrazení:
mapa židovského osídlení v Kamýku; židovská modlitebna kolem roku 1960; židovská modlitebna po roce 1970; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky

Zastávka 6: Židovský hřbitov

 • založení židovského hřbitova a jeho umístění
 • rozšiřování hřbitova
 • náhrobky na hřbitově
 • zachovalá márnice se zbytky zařízení k omývání zemřelých
 • rekonstrukce hřbitova v 90. letech 20. století
 • příprava na židovský pohřeb
Vyobrazení:
areál židovského hřbitova s márnicí a zděnou bránou (60. léta 20. století); areál židovského hřbitova s obvodovou zdí (60. léta 20. století); list Václava Miloty Hrušovského z Hrušova o založení židovského hřbitova na Radobylce; plánek s rozmístěním zastávek naučné stezky
 

Popis trasy

obec Kamýk nad Vltavou (levý břeh Vltavy) → pravý břeh → židovský hřbitov nad obcí

Jak je řečeno výše, naučná stezka nemá oficiálně určenu žádnou trasu, jde spíše o samostatné panely, navíc dost neviditelně umístěné, zapadlé v postranních uličkách. Naštěstí je na každém plánek, takže pokud se vám podaří objevit jeden, máte napůl vyhráno. Zastávky jsou na panelu číslované, ale samotné panely v terénu nikoliv. Pozor, 6. zastávka není na plánku vyznačena a neznalý návštěvník ji nemá šanci nalézt.

Procházku po Kamýku zahájíme na velkém novém moderním parkovišti, které se nachází u Vltavy na levém břehu, pod křižovatkou hlavních ulic, z nichž jedna (ve směru od mostu) vede rovně po proudu podél Vltavy, zatímco druhá míří vlevo směrem na Příbram. Velké parkoviště je z hlavní ulice zcela neviditelné, utopené pod miniaturním parkovištěm hned u silnice. Stejně tak utopená je zde i 1. zastávka (Dějiny obce Kamýk nad Vltavou).

Dále můžeme vyjít na hlavní ulici a pokračovat po ní směrem vlevo až k první odbočce opět vlevo, kde nacházíme 3. zastávku (Manské dvory ve vsi).

Vrátíme se na hlavní a pokračujeme vlevo, ale vzápětí odbočíme do vedlejší ulice vpravo a začneme stoupat širším schodištěm ke kostelu, u něhož nacházíme 2. zastávku (Kostel Narození Panny Marie).

Sestoupíme zpět na hlavní a jdeme po ní vpravo k mostu přes Vltavu, ten přejdeme a za ním odbočíme silnicí vpravo. Tudy jdeme asi 300 metrů ke 4. zastávce (Pozůstatky vojenské obranné linie „Vltavská čára“). Od ní se vrátíme zpět k mostu (cestou nepřehlédneme zmiňované opevnění – jednak bunkr v zahradě hned u silnice, a další vysoko na skalní vyhlídce). U mostu pokračujeme rovně, v pravotočivé zatáčce po pravé straně pak nacházíme 5. zastávku (Židovské osídlení v Kamýku nad Vltavou).

Od ní pak jdeme po žluté turistické značce hlavní frekventovanou ulicí vzhůru. Po asi půl kilometru se značka naštěstí ze silnice na čas odpojí – silnice vede v serpentině vlevo, my stoupáme stále po žluté rovně kolem rekreačního objektu, a poté pěšinou k lesíku. Posléze mineme po levé straně dřevěnou rozhlednu (hezký výhled např. na kamýckou přehradu), a nakonec vystoupáme opět na silnici.

Po ní pokračujeme dále vzhůru, po 150 metrech mineme odbočku vlevo a po 200 metrech další (zde opustíme žlutou značku). Nyní jdeme již jen asi 100 metrů, a za lesíkem odbočujeme ze silnice vpravo na velmi nevýraznou zarostlou vozovou polní cestu. Ta vede po okraji pole, stáčí se vlevo a posléze vstoupí do lesa a vede nedaleko jeho okraje. Po dalších asi 150 metrech dorazíme k bráně židovského hřbitova, u něhož nalezneme 6. zastávku (Židovský hřbitov). Zde naučná stezka končí, a nám nezbývá, než se stejnou cestou vrátit zpět do Kamýka.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 29. 08. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Příbram, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • koumák naučných stezek hod.

  Navštívil jsem naučnou stezku. Je docela zajímavá. Ale neškodilo by ji označit a panely lépe umístit a udělat jich víc a kratší(např. přímo na skalní vyhlídce). K 6. panelu jedině pěšky. Chtěl jsem tam popojet autem a nešlo ani nikde blíž zaparkovat. Takže ji nějak zviditelnit.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Když jsme byli v Kamýku podruhé (protože napoprvé se nám židovský hřbitov nepodařilo najít), zaparkovali jsme alespoň na odbočce směr Dražkov hned za křižovatkou – odtud je ke hřbitovu přeci jen blíž. Pokud jde o stezku jako takovou, trochu mě v poslední době děsí, jestli ty chaotické „stezky“ bez trasy a značení nejsou nějaký nový trend budování naučných stezek, na který si chtě nechtě budeme muset zvyknout. (Naštěstí ale zatím stále vznikají i ty tradiční.)

   Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Stezku jsem si včera prošel, přibyla ještě 7. zastávka – Historie mostu a povodní, panel je umístěn na začátku mostu na levém břehu (vedle benzínové pumpy). Poloha židovského hřbitova i cesta k němu je dobře vyznačena na mapy.cz

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář