Naučná stezka K hradu Zvěřinci

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 7)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka K hradu Zvěřinci

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka vede z osady Zadní Boudy u obce Jesenice na Sedlčansku k pozůstatkům středověkého hradu Zvěřinec na nedalekém kopci. Stezka seznamuje s pověstmi o hradu, jeho historií a s pobytem básníka a prozaika Karla Hynka Máchy, jehož předkové pocházeli z okolního kraje a který má na hradě Zvěřinci i pamětní desku.

Stezka není příliš náročná, i když převážnou část trasy stoupá. Vede po lesních cestách a pěšinách. Nemá vlastní značení, vede po červené a žluté turistické značce, v závěrečném úseku pak po červené významové značce. Informační panely jsou vícejazyčné, kromě českého textu na nich naleznete i stručnější shrnutí v angličtině.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná:
osada ZADNÍ BOUDY, část obce JESENICE (na Sedlčansku)
Končí:
hrad Zvěřinec
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
4
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede téměř celou cestu po žluté a červené turistické značce, v závěru po červené významové značce
Vznikla:
2005
Tvůrce stezky:
obec Jesenice prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska, Městské muzeum Sedlčany
Naše návštěva:
duben 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Zveme vás na Zvěřinec
 2. Pověsti lesa zvěřineckého
 3. Historie hradu Zvěřince
 4. Karel Hynek Mácha na Zvěřinci

Informační náplň

Zastávka 1: Zveme vás na Zvěřinec

 • vrch Zvěřinec, původ názvu
 • Přední a Zadní Boudy
 • hrad Zvěřinec
Vyobrazení:
schematický plánek naučné stezky a nejbližšího okolí; současný pohled na Zadní Boudy (2 fotografie)

Zastávka 2: Pověsti lesa zvěřineckého

 • tajné chodby z hradu s pokladem
 • další příběhy o pokladech
 • přízraky objevující se na hradě
Vyobrazení:
ilustrační obrázek

Zastávka 3: Historie hradu Zvěřince

 • nejstarší písemná zmínka o Zvěřinci
 • údajný pobyt Mistra Jana Husa na Zvěřinci
 • místa v okolí pojmenovaná po Janu Husovi
 • další majitelé hradu
 • zánik hradu
Vyobrazení:
plánek hradu Zvěřince; středověká sekyra ze Zvěřince; pozůstatek kamenné hradby (?)

Zastávka 4: Karel Hynek Mácha na Zvěřinci

 • vášeň Karla Hynka Máchy pro hradní zříceniny
 • pobyt v nedalekých Měšeticích, odkud pocházel jeho otec a děd
 • Máchovi přátelé ze zdejšího kraje a další literáti
 • pamětní deska Karlu Hynku Máchovi na hradě
Vyobrazení:
schematický plánek naučné stezky a nejbližšího okolí; jaterník podléška; pamětní deska Karlu Hynku Máchovi

Popis trasy

Jesenice-Zadní Boudy → hrad Zvěřinec

Naučnou stezku zahájíme v osadě Zadní Boudy, na rozcestí červené a žluté turistické značky, kde (hned u silnice) nalezneme 1. zastávku (Zveme vás na Zvěřinec). Odtud vyrážíme současně po červené i žluté značce (kterých se budeme držet až téměř na konec stezky) travnatou vozovou cestou podél oplocení domu k lesu.

Na křižovatce v lese jdeme vpravo, stále podél oplocení. Brzy poté opouštíme vozovou cestu a odbočujeme vlevo na lesní pěšinu, která následně začne ostřeji stoupat. Ve svahu pak potkáváme 2. zastávku (Pověsti lesa zvěřineckého).

Stoupáme dál pěšinou, později spíše úvozovou cestou, až na rozcestí Zvěřinec-zřícenina, kde opustíme žlutou značku a také standardní červenou, a odbočíme vpravo cestou značenou červenou významovou značkou. Hned za rozcestím je umístěna 3. zastávka (Historie hradu Zvěřince).

Po cestě vystoupáme k pozůstatkům hradu. V jeho areálu pak nalezneme 4. zastávku (Karel Hynek Mácha na Zvěřinci). Zde naučná stezka končí, a další průzkum hradní zříceniny již záleží na naší fantazii. Minimálně doporučujeme vystoupat po významové značce k nejvyšší části hradu, kde nalezneme pamětní desku Karlu Hynku Máchovi. Z hradu se pak můžeme vrátit stejnou cestou do výchozího místa v Zadních Boudách.

Fotogalerie naučné stezky

Vložit komentář

Vložit komentář