Oppidum Hrazany

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
zatím žádný
Oppidum Hrazany

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Neoficiální naučná stezka, spíše několik samostatných informačních panelů, seznamuje s územím keltského oppida Hrazany, které leží na vysokém protáhlém ostrohu oblévaném dnes přehradní nádrží Slapy, dříve nad soutokem Vltavy a potoka Mastník, nad obcí Hrazany nedaleko Sedlčan. Naučná stezka je spolu se stezkami na dalších středočeských oppidech Stradonice a Závist součástí projektu Keltská Evropa.

Jak je již řečeno výše, spíše než o naučnou stezku jde o porůznu rozmístěné panely bez propojující trasy. Většina panelů je alespoň instalována u nějaké cesty, kromě zastávky Na Doubí mimo cestu na kraji lesa. Na úvodním panelu je zobrazen větší plánek jejich rozmístění, na ostatních panelech je pouze malý schematický. Orientace ale není příliš složitá. „Trasa“ vede většinou mimo značené cesty, až posléze se napojí na modrou turistickou značku, a brzy poté na žlutou. Není náročná, i když výraznější převýšení má. Není bezbariérová, pro kočárky je spíše nevhodná.

Po absolvování stezky je možno pokračovat po žluté značce kolem vrchu Červenka až na konec ostrohu, kde nalezneme pozůstatky malého hrádku Ostromeč. Cestou k němu si povšimneme odbočky k vyhlídce opata Zavorala do údolí Slapské přehrady. Od Ostromeče je pak třeba se vrátit stejnou cestou zpět.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Příbram
Začíná a končí:
obec HRAZANY (u Sedlčan); úvodní informační panel se nachází na dvou místech, jednak v centru obce, a také u hotelu Hrazany nad obcí
Délka:
cca 1,5 km (samotný okruh hradištěm, nepočítaje příchozí cesty)
Zastávek:
úvodní panel (na dvou různých místech) + 4 informační panely v prostoru hradiště
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2005
Tvůrce stezky:
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Naše návštěva:
březen 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Oppidum Hrazany (na dvou místech)
 • Na Doubí
 • U Vltavské brány
 • V sedle Hrádnice
 • Svahy Červenky

Informační náplň

Úvodní panel: Oppidum Závist

 • způsob provádění archeologického průzkumu oppida
 • prováděné výzkumy v jednotlivých letech
 • stručné shrnutí celkové stavby a podoby oppida
Vyobrazení:
podrobný plánek lokality

Zastávka: Na Doubí

 • technika stavění místních hradeb – podoba a vnitřní struktura starší hradby
 • podoba a vnitřní struktura mladší hradby
Vyobrazení:
půdorys tělesa mladší hradby, rekonstrukce tělesa mladší hradby

Zastávka: U Vltavské brány

 • podoba bran oppida
 • původní podoba brány nad vltavským údolím
 • neúspěšná první přestavba brány
 • další obnovy brány
Vyobrazení:
půdorys hlavní brány; rekonstrukce brány; půdorys brány nad vltavským údolím

Zastávka: V sedle Hrádnice

 • vývoj osídlení oppida
 • horizont I–V
Vyobrazení:
rekonstrukce dvorové zástavby

Zastávka: Svahy Červenky

 • osídlení na svazích Červenky
 • podoba sídelních areálů dvorců
Vyobrazení:
rekonstrukce terasovité úpravy dvorců; soudobá keltská keramika

Popis trasy

Stezka nemá oficiálně určenu žádnou trasu, jde spíše o samostatné panely rozmístěné po areálu oppida. Úvodní informační panel s podrobnějším plánkem lokality se nachází jednak v centru obce Hrazany, a také o něco výše ve svahu, u samostatně stojícího hotelu Hrazany.

Ze středu Hrazan tedy vyrážíme vzhůru úzkou asfaltkou mezi poli směrem k lesu a hotelu. Nahoře, naproti hlavní hotelové budově, nacházíme opět úvodní panel.

Od něj stoupáme lesní cestou jakoby za panel, zpočátku souběžně s asfaltkou, po níž jsme přišli k hotelu (máme ji po pravé ruce pod sebou). Projdeme řídkým lesem k poli za ním a dáme se zpočátku nevýraznou cestou vlevo na rozhraní lesa a pole. Po asi 100 metrech dorazíme k mohutnému valu, jehož tělesem cesta prochází. Ještě předtím ale odbočíme vpravo, podél něj, po okraji pole. Po dalších asi 100 metrech dorazíme k informačnímu panelu zastávky Na Doubí.

Vrátíme se zpátky na cestu, projdeme valem a začneme zpočátku zvolna, později příkřeji klesat lesem. Sestoupíme na okraj lesa a před námi se otevře široká louka a také omezený výhled na Slapskou přehradu a úzký zalesněný ostroh zbytku oppida. Od lesa klesáme travnatou plochou podél elektrického vedení k viditelnému osamělému stavení. Po asi 200 metrech dorazíme k vozové cestě, po níž pokračujeme vlevo (napojíme se zde také na modrou turistickou značku). Zakrátko potkáme panel zastávky U Vltavské brány.

Urazíme zbytek vzdálenosti ke statku. Naproti němu, u ruiny jakési stavby, pak nacházíme zastávku V sedle Hrádnice.

Na následujícím turistickém rozcestí opustíme modrou značku a pokračujeme rovně po žluté. Vozová cesta se vzápětí stočí vpravo, a zakrátko potkáme poslední zastávku, Svahy Červenky.

Tím naučná stezka končí, ale doporučujeme pokračovat dále po žluté značce, minimálně k vyhlídce opata Zavorala, která nabízí úchvatný pohled do údolí Slapské přehrady, případně (stále po žluté značce) dorazit až téměř na konec ostrohu, kde se nachází pozůstatky hrádku Ostromeč. Odtud se pak po žluté značce a pak po modré (v přímém směru, nikoliv vlevo do údolí Mastníku) vrátíme do Hrazan.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 28. 03. 2013 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Příbram, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář