Naučné stezky v Praze

Aktualizovaný přehled všech naučných stezek v Praze naleznete na našem novém webu Naučné-stezky.cz.

Naučná stezka Povodím Botiče (nejstarší, původní verze)

(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře: zatím žádný
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
meandr Pitkovického potoka

původní verze naučné stezky, nahrazena novou verzí

Naučná stezka vznikla na jihovýchodním okraji Prahy, spojovala městské části a obce Hostivař, Petrovice, Křeslice a Jižní Město. Seznamovala s fragmenty relativně zachovalé přírody a chráněnými územími v povodí Botiče a Pitkovického potoka (přírodní památka Meandry Botiče a přírodní památka Pitkovická stráň). Dále seznamovala s pravěkým hradištěm Šance, Hostivařskou přehradou, a v závěru s lesním komplexem Milíčovského lesa a přilehlou rybniční soustavou Milíčovské rybníky. [Číst dál →]

Naučná stezka Povodím Botiče (stará verze do roku 2008)

(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře: zatím žádný
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
Naučná stezka Povodím Botiče (stará verze do roku 2008)

stezka v této trase zrušena, částečně nahrazena novou verzí

Seznamovala s fragmenty relativně zachovalé přírody a chráněnými územími v povodí Botiče a Pitkovického potoka (přírodní park Hostivař–Záběhlice, přírodní park Botič–Milíčov, PP Meandry Botiče, PP Pitkovická stráň). Dále seznamovala s pravěkým hradištěm Šance, Hostivařskou přehradou, a v závěru s lesním komplexem Milíčovského lesa a přilehlou rybniční soustavou Milíčovské rybníky (PP Milíčovský les a rybníky). [Číst dál →]

Naučná stezka Prahy 14

(počet hlasů: 4)
Komentáře: 4
Naučná stezka Prahy 14

Naučná stezka seznamuje s historií a současností, pamětihodnostmi, pozoruhodnými stavbami a zajímavostmi městské části Praha 14 a jejích jednotlivých čtvrtí (Hloubětín, Kyje, Hostavice, Jahodnice, Černý Most, Hutě). V úseku od Kyjského rybníka až k sídlišti Černý Most vede částí území přírodního parku Klánovice–Čihadla, a také kolem přírodní rezervace V Pískovně. [Číst dál →]

Naučná stezka Pražské botanické zahrady v Troji

(počet hlasů: 3)
Komentáře: zatím žádný
v této podobě zrušena, nahrazena novou naučnou stezkou
Naučná stezka Pražské botanické zahrady v Troji

původní stezka z r. 2001, nahrazená v současnosti novou verzí

Naučná stezka procházela zalesněnými svahy vltavského údolí, tzv. trojské kotliny, mezi pražskými částmi Troja a Bohnice. Stezka seznamovala s několika chráněnými územími (přírodní park Drahaň–Troja, přírodní památka Salabka, přírodní památka Havránka, přírodní památka Velká skála), provozními objekty Pražské botanické zahrady a historií trojské kotliny obecně. [Číst dál →]

Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha

(počet hlasů: 9)
Komentáře: zatím žádný
Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha

Naučná stezka prochází územím ve správě Botanické zahrady mezi pražskými částmi TrojaBohnice, ve svahu tzv. trojské kotliny. Stezka krom stručného představení venkovních expozic Botanické zahrady seznamuje s chráněnými územími na trase (přírodní památka Salabka, přírodní památka Havránka, přírodní památka Velká skála), a také obecně s historií trojské kotliny (pastevectví, vinařství). [Číst dál →]

Naučná stezka Problémy životního prostředí ve městě (Toulcův dvůr)

(počet hlasů: 4)
Komentáře: zatím žádný
Naučná stezka Problémy životního prostředí ve městě (Toulcův dvůr)

Naučná stezka, či spíše shluk několika informačních panelů, se nachází v areálu Toulcova dvora v Praze-Hostivaři, na hlavním nádvoří před ubytovnou. Seznamuje komplexně s problematikou životního prostředí ovlivněného činností člověka. Jednotlivé tabule se věnují např. ozonové díře, globálnímu oteplování, světelnému znečištění, koloběhu toxických látek v přírodě apod. [Číst dál →]

Naučná stezka Prokopské údolí – Butovickým hradištěm

(počet hlasů: 29)
Komentáře: 2
zrušená naučná stezka
Naučná stezka Prokopské údolí - Butovickým hradištěm

zrušená naučná stezka

Naučná stezka seznamovala s historií, faunou a flórou jedinečné geologické lokality na jihozápadním okraji Prahy – přírodní rezervace Prokopské údolí. Stezka začínala v městské části Praha-Butovice, odkud vystoupala na návrší Butovického hradiště s výhledem Hemrovy skály (pozůstatek podmořské sopky), a pak sestoupila do Prokopského údolí, kde se napojila na naučnou stezku Řeporyje – Hlubočepy. [Číst dál →]

Naučná stezka Prokopským údolím (původní verze)

(počet hlasů: 2)
Komentáře: 2
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
Naučná stezka Prokopským údolím (původní verze)

původní stezka z r. 1980, nahrazená v současnosti novou verzí

Tato původní verze současné naučné stezky spojovala pražské obce Butovice a Hlubočepy. Vedla přes Butovické hradiště do Prokopského údolí, seznamujíc s prostorem hradiště a jedinečnou geologickou lokalitou – přírodní rezervací Prokopské údolí. Dnes tuto starou verzi stezky připomínají jen zamalované značky a torza informačních panelů. [Číst dál →]

Naučná stezka Řeporyje-Hlubočepy (Údolím Dalejského potoka)

(počet hlasů: 2)
Komentáře: 9
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
Naučná stezka Řeporyje-Hlubočepy (Údolím Dalejského potoka)

tato verze zrušena, nahrazena naučnou stezkou Údolím Dalejského potoka

Tato původní naučná stezka procházela stejně jako novější verze DalejskýmProkopským údolím, významnou geologickou lokalitou na jihozápadním okraji Prahy. Seznamovala s pozůstatky rozsáhlé lomové činnosti, paleontologickými nálezy, a faunou a flórou zdejších chráněných území. [Číst dál →]

Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí

(počet hlasů: 29)
Komentáře: 6
Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí

Naučná stezka prochází dvěma chráněnými územími za severním okrajem Prahy, a to přírodní rezervací Roztocký háj – Tiché údolí, a přírodní rezervací Údolí Únětického potoka. Seznamuje s flórou a faunou chráněných území, pravěkým osídlením a geologickou stavbou okolí (Holý vrch, sedimenty původních vltavských říčních teras). [Číst dál →]