Vodácká naučná stezka Berounka

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 4)
Komentáře:
zatím žádný
Vodácká naučná stezka Berounka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

navštívená část z Berouna do Hlásné Třebáně

Začíná zhruba na západní hranici CHKO Křivoklátsko a končí na východní hranici CHKO Český kras. Její trasu tvoří řeka Berounka, a je primárně určena vodákům. V úseku, který jsme prošli, tedy z Berouna do Hlásné Třebáně, jsou nicméně všechny informační panely na jednom břehu (levém), a je zde tedy přístupná i pěším turistům.

V tomto úseku se zaměřuje na historii, někdejší lomovou činnost, hrad KarlštejnNPR Karlštejn. Hlavní část úseku vede po více či méně kvalitních vozových cestách (Beroun – Srbsko), dále pak spíše nevýrazným pásem břehu, do Karlštejna přichází po silnici. Poslední panel se nachází u Klučického jezu za Karlštejnem, kde je třeba překonat poměrně nebezpečný úsek nepřehledné a frekventované silnice. Vzhledem k cílové skupině nemá stezka žádné značení – její osou je řeka Berounka.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
(Rokycany), Rakovník, Beroun
Začíná:
ZVÍKOVEC
Končí:
HLÁSNÁ TŘEBÁŇ
Délka:
cca 60 km
Zastávek:
13
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
1985, rekonstrukce 1998, 2000
Tvůrce stezky:
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Správa CHKO Český kras, Správa CHKO Křivoklátsko
Naše návštěva:
leden 2004
Stav navštíveného úseku naučné stezky:
všechny zastávky v pořádku

Seznam navštívených zastávek

 • 10. Tetínské skály
 • 11. Lom Alkazar – okraj národní přírodní rezervace Karlštejn
 • 12. Hrad Karlštejn – jedno centrum stejnojmenné národní přírodní rezervace
 • 13. Strmý sráz na pravém břehu Berounky

Informační náplň

Zastávka 10: Tetínské skály

 • osídlení ostrohu a založení slovanského hradiště
 • Tetín a stavební vývoj
 • květena skalních vápencových výchozů
 • archeologické nálezy v jeskyních, zánik jeskyně Turské maštale
 • pokyny pro stanování v oblasti
Vyobrazení:
schematický plánek Berouna; mapa úseku řeky od Tetína do Řevnic; dub šípák; pavouk stepník rudý

Zastávka 11: Lom Alkazar – okraj národní přírodní rezervace Karlštejn

 • těžba vápenců na území Českého krasu
 • rozvoj železáren a cementáren v Berouně
 • bývalá úzkorozchodná železnice údolím Berounky
 • plán na vybudování podzemní továrny na balistické rakety Němci na konci druhé světové války, zmínka o pověsti o dozorci Hagenovi
 • národní přírodní rezervace Karlštejn – důvod ochrany, flóra a fauna
Vyobrazení:
tařice skalní; motýlice lesklá; vrápenec malý; výřez plánku stezky s vyobrazením příští zastávky; mapa úseku řeky

Zastávka 12: Hrad Karlštejn – jedno centrum stejnojmenné národní přírodní rezervace

 • budování hradu Karlštejn a důsledky stavby pro okolní krajinu
 • vinařství
 • devastace rostlinných společenstev výsadbou nevhodných dřevin (borovice černá, trnovník akát)
 • postupná obnova původní vegetace
 • Budňanská skála – popis a geologická charakteristika
 • fauna vázaná na řeku a říční břehy
 • význam NPR Karlštejn
Vyobrazení:
ulita plže – platyconus sp., úlomky stonků spodnodevonských lilijic, schránka hlavonožce ophioceras simplex

Zastávka 13: Strmý sráz na pravém břehu Berounky

 • přírodní rezervace Voškov
 • geologické složení srázu, důvod vyhlášení chráněného území
 • krajina podél řeky Berounky za hranicemi CHKO Český kras
 • porost suťových svahů
Vyobrazení:
třemdava bílá, koniklec luční; volavka popelavá; užovka obojková; mapa okolí

Popis trasy

Beroun → lom Alkazar → obec Karlštejn → Hlásná Třebáň

Pokud budeme popisovat ne stezku jako takovou, ale trasu, kterou jsme za jejím alespoň částečným objevováním podnikli, jdeme následovně: Zahájíme na železniční stanici Beroun (hlavní trať Praha – Plzeň). Vyjdeme z nádražní budovy a jdeme k rozcestníku před dálničním mostem, kde se dáme vpravo po červené a modré značce (dálnici nepodcházíme). Zpočátku jdeme po vozové cestě mezi plechovým oplocením, po asi půl kilometru dojdeme k řece Berounce. Zde se značky rozdělují – modrá vede dál po břehu, my však jdeme dál po červené, která se odklání cestou vpravo a stoupá k jednokolejnému železničnímu mostu přes řeku. Vyjdeme na most, přejdeme na druhý břeh Berounky (na mostě je chodník pro pěší), tam však červenou značku nadobro opustíme, na vhodném místě sejdeme z mostu a dojdeme k řece. Nyní již jdeme po proudu vozovou cestou nedaleko břehu.

Postupně mineme 10. zastávku (Tetínské skály) a později 11. (v lomu Alkazar). Táž cesta nás dovede k lávce přes potok Loděnice (Kačák), který se vlévá do Berounky, a dál pokračujeme (po žluté značce) stále po břehu kamenitou cestou skalnatým kaňonem Berounky do Srbska. Projdeme obcí a míříme k můstku přes řeku. Před ním sejdeme vlevo dolů a jdeme dál po břehu, zpočátku podél zahrádek, dále spíše nevýrazným úsekem břehu. Zleva se k nám posléze přidá silnice, a pokud bude následující úsek pro chůzi nepohodlný nebo zcela nevhodný, můžeme jít po ní. Blíže ke Karlštejnu narazíme na pruh pole, takže nám asi nic jiného nezbyde. A v místě, kde až ke břehu zasahuje kemp, nemáme opravdu jinou možnost. 12. zastávka se poněkud diskutabilně nachází přímo v areálu kempu (je viditelná ze silnice – přímo naproti hlavnímu vjezdu a recepci).

Jdeme dál po silnici nad řekou, vlevo mineme Budňanskou skálu, vpravo silniční most přes řeku. Posléze vstoupíme do obce Karlštejn, projdeme jí a dál pokračujeme hodně nepříjemným úsekem úzké frekventované silnice mezi skalami. Za táhlou zatáčkou je vpravo pod námi jez – přímo u něj je 13. zastávka.

Výlet nejlépe ukončíme na železniční zastávce v Zadní Třebáni, kam se dostaneme další chůzí podél řeky. Zde však již většinou chybí cesty a některé zarostlé úseky nás donutí se od řeky odklonit a jít postranními ulicemi Hlásné Třebáně. Když se opět nejbližší uličkou dostaneme k řece a jdeme dál po proudu, narazíme na lávku pro pěší. Přejdeme po ní řeku a přímo vlevo před námi je nádraží Zadní Třebáň.

Fotogalerie naučné stezky

Vložit komentář

Vložit komentář