vzpomínáme

Školní naučná stezka Křivoklát (původní verze 1980)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Školní naučná stezka Křivoklát (původní verze 1980)

původní verze stezky z roku 1980, nahrazená později upravenými verzemi

Tato stránka popisuje původní podobu školní naučné stezky Křivoklát. Tato stezka (i její pozdější verze) se nacházela na okraji obce Křivoklát. Začínala poblíž základní školy, odkud stoupala hluboce zařízlým lesnatým údolím proti proudu potoka. Na příkladu této konkrétní lokality seznamovala s faunou, flórou a přírodními poměry CHKO Křivoklátsko.

Pokud jde o „filozofii“ této školní naučné stezky, citujeme z tištěného průvodce, konkrétně z předmluvy „Naučné stezky a škola“ od významného propagátora a realizátora naučných stezek té doby, RNDr. Jana Čeřovského:

Školní naučná stezka v Křivoklátě je mimotřídním prostorem pro školní výuku, výuku dokonale zasazenou do terénu, spojenou s přírodním a životním prostředím, se životem a praxí. Je moderním ekologickým areálem pro místní školu, a ta ho spolu se Správou chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace UNESCO „Křivoklátsko“ nabízí jako učebnu v přírodě i jiným školám z bližšího i vzdálenějšího okolí. Křivoklátská školní naučná stezka je tedy svým způsobem originál. Rozhodně však není střežený monopol. Naopak – čím více školních naučných stezek podle jejího vzoru bude vznikat, tím větší bude uspokojení jejích tvůrců a provozovatelů z dobře vykonané práce.

Stezka končila po necelém kilometru od výchozího místa na horním okraji lesa, odkud bylo třeba se vrátit stejnou cestou zpět. Trasa nebyla zřejmě nijak značená. Vedla lesní cestou nebo pěšinou a místy poměrně příkře stoupala.

Naučná stezka prošla v průběhu let několika rekonstrukcemi. Zásadní změnou bylo její propojení s Vyhlídkovou stezkou Křivoklát – školní stezka pak nekončila v horní části údolí a nebylo nutno se vrátit stejnou cestou zpět ke škole, ale bylo možné pokračovat po značkách naučných stezek v červenobílém provedení spojovací trasou a pak po Vyhlídkové stezce do Křivoklátu.

Skok na: Seznam zastávek

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začínala:
obec KŘIVOKLÁT, u základní školy
Končila:
horní okraj lesa, při vyústění lesní cesty na svažitou louku
Délka:
cca 0,8 km
Zastávek:
25
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
1980 (otevřena 29. září 1980)
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Křivoklátsko, Základní škola Křivoklát
Naše návštěva:
červenec 2005
Stav naučné stezky:
tato verze zrušena, překryta novějšími verzemi stezky

Seznam a informační náplň zastávek

 1. Nepřístupné skalní svahy údolí Berounky
 2. Geologický vývoj širšího okolí Křivoklátu
 3. Sutě a suťové půdy – jižní vysýchavé svahy
 4. Sutě a suťové půdy – severní vlhké svahy
 5. Habrové doubravy
 6. Bučiny
 7. Vlhké půdy
 8. Ptačí budky
 9. Lesní typy
 10. Obnova přirozených a hospodářských lesů
 11. Geologická činnost vody
 12. Umělé vysazování lesa
 13. Typy hornin na trase naučné stezky
 14. Prameniště
 15. Přirozená a umělá skladba dřevin na určitém stanovišti
 16. Lesní louky
 17. Křoviny
 18. Louky a pastviny
 19. Myslivost, péče o zvěř
 20. Péče o louky a pastviny, zarůstání lesem
 21. Hloubková eroze
 22. Okraj lesa
 23. Pastviny
 24. Meze na rozhraní lesa a zemědělské krajiny
 25. Zemědělská krajina

Publikováno dne 20. 05. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář