Naučná stezka Novostrašecko

Hodnocení:
(počet hlasů: 4)
Komentáře:
3
Naučná stezka Novostrašecko

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází severním okolím města Nové Strašecí, přes Mšecké Žehrovice a podél kaskády rybníků na potoce Lodenici (Loděnici). Stezka má obecně vlastivědné zaměření, prochází mimo jiné kolem území přírodní rezervace Louky v oboře Libeň, a nedaleko Mšeckých Žehrovic míjí známé keltské kultovní místo – dvě zastávky jsou proto věnovány i Keltům.

Stezka je vedena převážně po vozových polních a lesních cestách, nebo po silnici. Ve vlhkém počasí můžeme místy narazit na podmáčený, hůře schůdný úsek. Trasa je značena zelenobílými značkami naučných stezek, ale ne vždy dostatečně. Naštěstí stezka využívá (s výjimkou úseku mezi Mšeckými Žehrovicemi a Červeným rybníkem) barevně značené turistické trasy (červená – modrá – žlutá). Kultovní místo je bohužel nepřístupné – je na území oplocené obory.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
NOVÉ STRAŠECÍ, nádraží ČD
Končí:
hájovna Lipina (do Nového Strašecí odtud ještě cca 3 km)
Délka:
12 km
Zastávek:
17
Značení trasy:
málo výrazné značení zelenobílými značkami naučných stezek; současně, s výjimkou úseku mezi Mšeckými Žehrovicemi a Lodenickými rybníky, vede po trasách turistických značek (nejdříve červené, pak modré a nakonec žluté)
Vznikla:
1994
Tvůrce stezky:
Rakovník
Naše návštěva:
listopad 2002
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
velká část tabulí byla zničena

Seznam zastávek

 1. železniční stanice Nové Strašecí – trasa
 2. u silnice k městu – výhled
 3. lipová alej – zeleň ve městě
 4. náměstí – Nové Strašecí
 5. park – péče o dřeviny
 6. Libeňská obora – zemědělství, zeleň v krajině
 7. chráněné území Libeňské louky
 8. rybník Soudný – květena, chráněná území Džbánu
 9. keltské kultovní místo
 10. cesta na Mšecké Žehrovice – kdo byli Keltové
 11. Mšecké Žehrovice – obec
 12. buk u Mšeckých Žehrovic – památné stromy
 13. u silnice na Mšec – geologie Džbánu
 14. Červený rybník – Lodenické rybníky
 15. rybník Punčocha – život v rybníku
 16. les – lesnictví, lesní květena
 17. hájovna – trasa

Informační náplň

Zastávka 1

 • základní info o naučné stezce
 • seznam zastávek

Zastávka 2: Krajina v okolí Nového Strašecí

 • krajina ovlivněná činností člověka
 • vodojem, zemědělství, pozůstatky důlní činnosti, rybníky

Zastávka 3: Lipová alej

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 4: Nové Strašecí

 • historie města
 • zajímavé budovy ve městě
Vyobrazení:
znak a prapor města

Zastávka 5: Péče o dřeviny

 • péče o dřeviny podle stanovištních podmínek
 • význam zeleně

Zastávka 6: Zemědělství a zeleň v krajině

 • zemědělská činnost – obilí, chmel
 • nepříznivý vliv zemědělství na krajinu
 • význam zeleně
Vyobrazení:
chmel, javor mléč, hloh obecný, svída krvavá

Zastávka 7: Libeňské louky

 • popis chráněného území
 • flóra
Vyobrazení:
upolín nejvyšší, hořeček brvitý, zeměžluč obecná, ostřice davallová, ostřice chabá

Zastávka 8: Rybník Soudný

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 9: Keltské kultovní místo

 • popis lokality
 • nálezy objevené při archeologickém průzkumu
 • archeologický výzkum železářské hutě ve Mšeci

Zastávka 10: Kdo byli Keltové

 • původ Keltů, vznik názvu Bohemia
 • význam nerostného bohatství Rakovnicka pro osídlování
 • Keltové
Vyobrazení:
výroba švartnových náramků; rotační mlýnek na obilí; sapropelitové – švartnové výrobky

Zastávka 11: Mšecké Žehrovice

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 12: Památné stromy

 • památný buk – popis
 • důvod památkové ochrany některých stromů
 • sankce za poškození chráněného stromu

Zastávka 13: Džbán

 • tabulová plošina Džbán – geologická stavba
 • vymezení oblasti
Vyobrazení:
schematická mapa Džbánu

Zastávka 14: Lodenické rybníky

 • kaskáda rybníků na Lodenickém potoce
 • ryby a rybářství
 • význam rybníků
Vyobrazení:
mapa rybníků v okolí

Zastávka 15: Rybník Punčocha

byla v době naší návštěvy zničená

Zastávka 16: Lesnictví a květena Džbánu

 • význam lesa
 • složení místních lesů
 • rostlinstvo
Vyobrazení:
kruštík širolistý, žindava evropská, jaterník podléška, samorostlík klasnatý, lilie zlatohlavá

Zastávka 17: Hájovna

byla v době naší návštěvy zničená

Popis trasy

Nové Strašecí (nádraží) → Libeňské louky → Mšecké Žehrovice → Červený rybník → rybník Punčocha → hájovna Lipina → Nové Strašecí

Naučná stezka Novostrašecko začíná u nádraží ČD Nové Strašecí. Z boku nádražní budovy na malém prostranství je úvodní panel, kde je jednak plán stezky, a také seznam všech zastávek.

Od nádraží jdeme vpravo rovnoběžně s tratí. Asi padesát metrů od úvodního panelu je 2. zastávka – zde rovněž přijdeme k hlavní silnici. Odtud pokračujeme vpravo po silnici, po mostě přejdeme železniční trať a hned za ní se z rušné silnice opět odkloníme, seběhneme po chodníku kolem zábradlí na spodní slepou ulici a poté cca kilometr mírně stoupáme stromořadím vstříc městu Nové Strašecí. POZOR – tento úsek není vůbec značen, spoléhá na inteligenci návštěvníků. Zhruba v polovině svahu se nachází 3. zastávka, nyní již zničená. Postupně vejdeme do okrajové zástavby malého města, stále držíme přímý směr, a při příchodu na příčnou hlavní ulici přejdeme po přechodu pro chodce a dál pokračujeme stále rovně nejbližší protilehlou ulicí po pravé ruce (má zámkovou dlažbu). Ta nás po cca 100 metrech dovede na novostrašecké náměstí. Zde, v nejbližším rohu vnitřního parčíku, se nachází 4. zastávka s dvojitým panelem.

Od něj pokračujeme napříč náměstím k jeho nejvzdálenějšímu rohu, kde odbočíme šikmo vlevo dolů (po chvíli míjíme v dolíku nový sportovní areál – pokud ne, spletli jsme směr :-). Zde bychom opět marně hledali jakékoliv značení. Sejdeme do dolíku a poté opět stoupáme. Přejdeme příčnou hlavní ulici a míříme stále rovně cestou na rozhraní okrajového parčíku a vilové zástavby. Asi po 100–200 metrech chůze parkem narazíme na 5. zastávku.

Jdeme stále rovně, před námi se objeví dálniční most – podejdeme jej, dál pokračujeme podél oplocení fotbalového hřiště (vpravo) a asi po 200 metrech dorazíme na rozcestí ve tvaru T již zcela na okraji města, před námi je dál jen les. Zde odbočíme vpravo a naše cesta pokračuje spolu s červenou turistickou značkou zprvu podél oplocení hřiště, poté po okraji lánu pole. Podejdeme dráty, kousek za nimi je vlevo u cesty 6. zastávka. Pokud půjdeme dál, narazíme na 7. zastávku (po cca kilometru). Panel 8. zastávky dole u soustavy rybníků je zničený.

Přejdeme po hrázi rybníka a mírně a krátce stoupáme na návrší před námi, ke keltskému kultovnímu místu. Je bohužel oplocené a pokud nechceme porušovat zákazy vstupu, nezbývá nám než se spokojit s prostým nahlédnutím mezi kůly plotu. Asi dvacet metrů od příchodu k oplocení je 9. zastávka, o kousek dál 10. Obě jsou trochu poničené a dost rezavé, ale stále čitelné.

Z návrší dál pro změnu klesáme zarostlou vozovou cestou mezi loukami oplocenými kulatinou až k rybníku a cestou vedoucí od jeho cípu směrem ke vsi před námi (Mšecké Žehrovice). Musíme projít přímo obcí, proto na okraji zástavby odbočíme ulicí vlevo do vsi. Ulice zprvu vede po rovině, poté stoupá, uděláme obrat vlevo a pak sestoupíme vpravo do středu obce. Zde u kostela je 11. zastávka, již zničená. Jdeme stále ulicí rovně (opustíme červenou značku, která míří vpravo), vyjdeme z Žehrovic a začneme stoupat v serpentýně vlevo. Po levé straně ve svahu pod námi již vidíme památný strom, ohromný buk. Na jeho úrovni je vlevo pod silnicí 12. zastávka.

Pokračujeme po silnici stále do kopce, stočíme se v další serpentýně vpravo a vyjdeme na návrší. Kolem silnice jsou pole, v dálce před námi les. Hned v místě, kde silnice přestane stoupat a vyrovná se, nalezneme 13. zastávku.

Pokračujeme dál po silnici, postupně opět mírně klesáme, až přijdeme na křižovatku – druhá silnice se zde stáčí v serpentýně ve tvaru U. My jdeme vpravo (pravým ramenem „U“), stále klesáme. Asi po půl kilometru sejdeme dolů k velkému Červenému rybníku ze soustavy Lodenických rybníků. Ještě před ním však odbočíme zpevněnou vozovou cestou vlevo směrem k chatové osadě. Zde se rovněž napojíme na modrou značku. Kousek od silnice je 14. zastávka (viditelná už zdálky při příchodu).

Odtud jdeme dále vstříc chatové osadě, proplétáme se místy těžko schůdnou rozježděnou cestou mezi chatami, vpravo máme stále některý z rybníků. Zde se bohužel ztrácí značení NS, musíme jít stále dál a dál (cca 2,5–3 km od silnice u Červeného rybníka), a ve chvíli, kdy dojdeme na malé rozcestí, kde odbočuje vlevo prudce do stráně žlutá turistická značka, vyrazíme po ní (nesmíme odbočku minout, jinak si výlet řádně prodloužíme). Jsme u rybníka Punčocha (na protějším břehu je oblý poloostrov s chatami). Někde tady by měla být 15. zastávka, ale bohužel zde už zřejmě není (buď jsme ji minuli, nebo je zničená).

Stoupáme po žluté značce lesní cestou, je dobře značená a prakticky nemůžeme zabloudit. (Žluté značky se ostatně budeme držet až do Nového Strašecí.). Když vystoupáme svah a staneme na horní zalesněné plošině, narazíme brzy na 16. zastávku. Odtud pak již jdeme prakticky stále v přímém směru až k hájovně Lipina, kde naučná stezka končí. Závěrečná 17. zastávka je bohužel zničená, ale podle dostupných informací by měla být stejná nebo podobná, jako byl úvodní panel u nádraží v Novém Strašecí.

Za hájovnou se napojíme na hlavní silnici s velkým provozem. Zahneme na ni vpravo a jdeme stále rovně, občas zahlédneme žlutou značku. V místě, kde krátce před dálničním mostem odbočuje vlevo asfaltová silnička, musíme odbočit. POZOR – Tato odbočka není vůbec nijak označená, první značka je až za odbočkou. Krátce řečeno – pokud jsme již podešli dálniční most, jdeme špatně!

Mineme nějaké podnikatelské pozemky a asi po 300 metrech dojdeme na rozcestí, kde jsme už byli v první polovici dne – za fotbalovým hřištěm na okraji města. Zde tedy zahneme vpravo a pak se vracíme nám již známou trasou do centra Nového Strašecí a přes náměstí a dál zpátky k nádraží (případně můžeme využít autobus z Palackého ulice).

Publikováno dne 15. 03. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • Jirka hod.

  Tabule byly opraveny!

  Odpovědět
  • Tom hod.

   [Jirka]: Dobrý den, děkujeme za zprávu. A byly obnoveny původní tabule, nebo prošla stezka kompletní rekonstrukcí s úplně novou podobou cedulí?

   Odpovědět
 • ŠJ hod.

  Dobrý den, údajný tvůrce stezky „OÚ Rakovník“ je kdo – okresní úřad, nebo městský úřad? Zkratka je nejasná, měla by být buď OkÚ, nebo MěÚ.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář