Vyhlídková stezka Křivoklát

Hodnocení:
(počet hlasů: 9)
Komentáře:
1
Vyhlídková stezka Křivoklát

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Vyhlídková stezka Křivoklát prochází západním okolím obce Křivoklát. Její trasa nabízí několik neobvyklých pohledů na hrad Křivoklát (národní kulturní památku) z protějšího zalesněného svahu údolí Rakovnického potoka, z míst položených výše než hrad samotný. Na jejích dvou zastávkách se dozvíme informace o hradu a obci.

Trasa stezky vede zpočátku po silnici, pak prudce stoupá po lesní cestě a dál vede po vrstevnici úzkou pěšinou zaříznutou v příkrém lesnatém svahu; není tedy vhodná pro kočárky ani handicapované. Je značena značkou naučných stezek, ale v červeno-bílém provedení. Původně navazovala na Školní naučnou stezku Křivoklát, ale po její rekonstrukci se s napojením na ni již nepočítá a spojovací trasa mezi oběma stezkami zpustla. Vyhlídkovou stezku je samozřejmě možné projít i samostatně – viz popis trasy, kde je uvedena jak samostatná, tak spojená varianta.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
obec KŘIVOKLÁT; původně navazovala na Školní naučnou stezku Křivoklát, s níž tak tvořila jedinou trasu. Po obnově školní naučné stezky a zpustnutí spojovacího úseku na ni ztratila oficiální napojení
Končí:
obec Křivoklát
Délka:
1,7 km
Zastávek:
2
Značení trasy:
červenobílá značka naučných stezek
Vznikla:
1997
Tvůrce stezky:
Spolek pro obnovu Křivoklátu
Naše návštěva:
květen 2004
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
oba panely v pořádku, ve spojovacím úseku ke školní naučné stezce Křivoklát se neobnovuje značení, ani není jinak udržován

Seznam zastávek

 • Hrad Křivoklát
 • Obec Křivoklát

Informační náplň

Zastávka: Hrad Křivoklát

 • jediná národní kulturní památka v okrese Rakovník
 • stručné informace o vybudování hradu a jeho účelu
 • rozvoj hradu a okolního kraje za Václava I., Václava IV., Jagellonců, úpadek za Habsburků
 • požáry v letech 1597 a 1643
 • přechod panství do vlastnictví Fürstenberků a jeho následný rozkvět
 • přechod do vlastnictví státu v 1. polovině 20. století
 • zpřístupnění hradu veřejnosti, stručná charakteristika expozic
Vyobrazení:
hrad Křivoklát od malíře Jana Kroupy z roku 1850; průjezd na druhé hradní nádvoří z 13. století s otevřenou přízemní lodžií z 15. století; okenní vitráž se sv. Václavem z presbytáře hradní kaple – přelom 15. a 16. století; apoštol Jidáš z hradní kaple – kolem roku 1495; dvouocasý lev, znak českých králů – detail kamenného erbu nad první hradní bránou; apoštol sv. Jan z hradní kaple – kolem r. 1495; okenní vitráž se sv. Jiřím z presbytáře hradní kaple (přelom 15. a 16. století); první hradní brána v Prochodité věži byla vystavěna koncem 15. století za Vladislava II. Jagellonského

Zastávka: Obec Křivoklát

 • historie obce spjata s dějinami hradu
 • založení a rozvoj obce
 • dnešní čtvrtě Budy a Amalín
 • správní celek Křivoklát
 • kulturní a přírodní památky v obci a okolí
 • současnost obce Křivoklát
Vyobrazení:
novogotický kostel sv. Petra v Amalíně po přestavbě v letech 1880–1885; původní kostel sv. Petra z roku 1522 zobrazený malířem Karlem Liebscherem v 19. století; pohled na obec a hrad od jihozápadu počátkem 19. století na rytině pocházející z výučního listu; socha sv. Petra nad portálem stejnojmenného kostela v Amalíně po přestavbě v druhé polovině 19. století; kaplička sv. Eustacha z roku 1697; Panna Marie s Jezulátkem z kapličky postavené v r. 1769 v Budech; novogotický pomník knížete Karla Egona II. z Fürstenberka byl postaven v letech 1858–1860 zaměstnanci křivoklátského panství – autorem bysty je sochař Emanuel Max; kapličku Panny Marie vystavěl v Budech roku 1769 bukovský sedlák Václav Kratina

Popis trasy

Vyhlídková stezka Křivoklát původně navazovala na školní naučnou stezku Křivoklát. Nová verze školní stezky již s touto možností nepočítá, a spojovací cesta mezi oběma stezkami není udržovaná. Přesto byla v době naší návštěvy relativně schůdná, zachované bylo i značení, ač rychle podléhá vlivu počasí. V následujícím textu uvádíme jak možnost projít si vyhlídkovou stezku samostatně, tak původní variantu (tedy absolvovat zároveň školní i vyhlídkovou stezku).

Pouze vyhlídková stezka

Z centra obce Křivoklát vyrážíme k severu po silnici směr Rakovník. Na okraji obce, zhruba na úrovni ústí železničního tunelu, odbočujeme ze silnice vlevo lesní cestou po červené turistické značce. Prudce stoupáme, pak projdeme serpentinou. O něco výše nacházíme 1. zastávku vyhlídkové stezky (Obec Křivoklát). Dále stoupáme, posléze stezka opouští červenou turistickou značku a odbočuje po vrstevnici vlevo, úzkou pěšinou značenou značkami naučných stezek v červenobílém provedení.

Nyní jdeme výhradně po této pěšině. Vede již většinou po rovině, a je zařízlá ve velmi prudkém svahu. V místě, kde se mezi stromy otevře vyhlídka na hrad, je 2. zastávka (Hrad Křivoklát). Pokračujeme dále stejnou cestou. Překonáme po lávce úzkou strž. Nakonec přijdeme na křižovatku s širší cestou. Po ní pokračujeme vlevo, a zpočátku mírně, později prudčeji klesáme. Postupně sestoupíme svahem až k okraji zástavby obce Křivoklát, a pěšinou podél zdí a pak prolukou mezi domy vyjdeme na hlavní ulici ve spodní části obce.

Spojená varianta (školní + vyhlídková stezka)

Ke školní stezce zde uvádíme pouze stručný popis – pro podrobnější informace viz přímo školní naučnou stezku Křivoklát.

Školní stezka začíná naproti základní škole na okraji Křivoklátu. Její trasa pak příkře stoupá lesní cestou podél toku potoka. Stezka končí po východu z lesa na okraji svažité louky.

Odtud se vrátíme kousek zpátky do lesa, a dáváme pozor, abychom nepřehlédli poněkud zpustlou odbočku vlevo do úzké rokle, jíž protéká potok. Je označena již nevýraznými značkami naučných stezek v červenobílém provedení.

Pěšina sestoupí šikmo svahem k potoku, který překoná po lávce, a za ním začne velmi příkře stoupat do protilehlého svahu. Jakmile vystoupáme na rovnou plošinu, míříme zde směrem vlevo. Vcházíme do chatové osady. Napojíme se na vozovou cestu vedoucí po jejím okraji – jdeme po ní vlevo. Posléze mezi živým plotem dojdeme k další vozové cestě. Zahýbáme po ní vpravo (značky v tomto úseku nacházíme namalované na poklopech kanálů).

Nyní mírně klesáme touto štěrkovou vozovou cestou na rozhraní chatové osady a louky k lesu. V lese se změní spíše v pěšinu. Klesáme dále, ale dáváme velký pozor, abychom nepřehlédli velmi nevýraznou odbočující pěšinku označenou šipkou s červenobílou značkou. Jakmile ji najdeme, máme vyhráno, a odbočíme na ni. Nyní již jdeme po vyhlídkové stezce Křivoklát. Její popis naleznete výše pod nadpisem „Pouze vyhlídková stezka“, s tím rozdílem, že ji nyní jdeme v opačném směru.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 17. 05. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Miloslav Klvač hod.

  stav:říjen 2018 V místě je přeznačena,zřejmě kvůli nové rozhledně Velká Buková,červená trasa KČT.Je vedena od hradu Křivoklát vzdušnou čarou 0,5 km blíže k Velké Bukové(dobře vidět na mapy.cz).Naučná stezka není značena červenobíle,ale zeleně.Stezka je vedena od hradu spolu s červenou KČT,kde se v lese od červené odděluje(strom se zelenou značkou je vyvrácený) a jde příkrým svahem.Občas je spadlý strom-dá se podlézt nebo přelézt.Lávka na roklí je zachovalá,ale otočená vzhůru o 90 st.,takže se přejít nedá.Nutno obejít kolem kamenné hráze.Obchůzka je jen asi 30 m,ale v prudkém srázu.Nic pro děti,seniory nebo cyklisty.Tak tak jsem nespadl do rokle-hloubka 2-3 metry.Na mapy.cz je stezka chybně vyznačena delší cca o 800 m,než ve skutečnosti je.Když se přijde na konec vesnice,v lese u silniční serpentiny stezka vede zpět po lesní cestě(na mapě šedá přerušovaná čára).Je to velmi prudké stoupání.Pak pokračuje zpět k červené KČT.Informační tabule stezky na konci trasy,kde se vrací zpět,je velmi nečitelná.Zastávka Obec Křivoklát má text velmi špatně čitelný,obrázky docela zachovalé,zastávka Hrad Křivoklát má obrázky i text lepší-tabule od vzniku stezky zřejmě nikdo neudržuje.Škoda-jsou informačně zajímavé.
  Pokud půjdete stejným směrem jako já,tedy nejprve Školní naučnou stezkou od ZŠ Křivoklát-doporučuji tuto super trasu podél rokle,popis dnes již neznačené spojnice k trase Křivoklátské výhledy sedí.Od školní stezky lesem přes potok-z lávky zbylo poloviční torzo,ale potůček se dá překročit.Vystoupáte po svahu a vstoupíte do chatové osady.Hned na paloučku je kuriozita-zaniklá chata s cihlovými základy,ale vysokým komínem se stříškou.Dá se jít buď vlevo a narazit na červenou KČT a pokračovat k vyhlídce Hřebínek,nebo vpravo cestou mezi chatami dojít do lesa a pak se napojit na lesní pěšinu k vyhlídce Hřebínek.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář