vzpomínáme

Naučná stezka Brdatka (stará verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Brdatka (stará verze)

stará verze stezky, nahrazená v roce 2006 v plném rozsahu novou verzí

Naučná stezka se nacházela nedaleko hradu Křivoklátu, spojovala obec Křivoklát s údolím řeky Berounky. Na své trase seznamovala s faunou, flórou a přírodními poměry přírodní rezervace Brdatka, rozkládající se na strmém zalesněném svahu v meandru řeky, součásti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Stezka byla nenáročná, vedla převážně po lesních cestách a pěšinách, krátkým úsekem po silnici se slabším provozem (nová verze tento úsek vynechává a vede jinudy). První polovina byla prakticky bez převýšení (s výjimkou stoupání z obce Křivoklát k výchozímu místu), od zastávky 9 pak klesala, zpočátku po silnici, později příkřejší lesní cestou vlhkým lesnatým údolím Štíhlice až k řece. Stezka neměla vlastní značení, vedla nejdříve po červené, a pak po zelené turistické značce.

Stezku jsme procházeli v červenci 2005. Nedlouho po naší návštěvě byla poničena vandaly, a následně rekonstruována (v roce 2006). Trasa nové verze byla oficiálně protažena až do Zbečna (stará verze končila v ústí potoka Štíhlice do Berounky a pokračování do Zbečna byla jen logická možnost, nezahrnutá již do naučné stezky).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začínala:
KŘIVOKLÁT-AMALÍN, v lese na trase červené turistické značky (úvodní informační panel se nachází rovněž v obci Křivoklát na parkovišti nad hradem)
Končila:
na břehu Berounky (příchod údolím Štíhlice), na trase zelené turistické značky směrem do Zbečna
Délka:
cca 3,5 km
Zastávek:
16
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede nejdříve po červené a pak po zelené turistické značce
Vznikla:
původně 1978, tato verze asi 1990
Tvůrce stezky:
panely NS zpracovala pro Správu CHKO Křivoklátsko firma a-z ART Beroun, výtvarné návrhy ak. malíři V. Žabinský a D. Němec
Naše návštěva:
červenec 2005, září 2010
Stav naučné stezky:
nahrazena v roce 2006 v plném rozsahu novou verzí

Seznam zastávek

 1. Naučná stezka přírodní rezervací Brdatka
 2. Zakrslá doubrava
 3. Panorama I.
 4. Přírodní rezervace Brdatka
 5. Pásma lesních typů v PR Brdatka
 6. Typická květena PR Brdatka
 7. Zastoupení živočichů v PR Brdatka
 8. Panorama II.
 9. Vysýchavá buková doubrava lipnicová
 10. Dubová bučina válečková
 11. Fořtmanská seč
 12. Lesní prameniště
 13. Vlhkomilná společenstva
 14. Geologie a geomorfologie
 15. Studánka Štíhlice
 16. Naučná stezka přírodní rezervací Brdatka

Informační náplň

Zastávka 1: Naučná stezka přírodní rezervací Brdatka

 • uvítání na naučné stezce
 • stručný popis trasy
 • údaje o stezce
Vyobrazení:
roháč obecný, ještěrka zelená, lejsek bělokrký, okáč rosičkový; plánek stezky

Zastávka 2: Zakrslá doubrava

 • společenstva extrémně suchých a teplých stanovišť na skalnatých a kamenitých svazích
 • zdejší dřeviny a byliny
Vyobrazení:
strakapoud velký, bekyně velkohlavá, plšík lískový; habr obecný, jeřáb břek, dub zimní, dub letní

Zastávka 3: Panorama I. (vyhlídka do údolí východním směrem)

 • pohled do největšího meandru řeky Berounky
 • stručný popis geologické stavby levého a pravého břehu
Vyobrazení:
panorama s popisem vrcholů a význačných bodů v krajině; poštolka obecná, krahujec obecný, kukačka obecná

Zastávka 4: Přírodní rezervace Brdatka

 • informace o přírodní rezervaci Brdatka
 • rostlinný kryt
 • jak jsou v terénu značeny hranice přírodních rezervací a přírodních památek
 • zásady, které je nutné dodržovat při návštěvě přírodní rezervace
Vyobrazení:
plch velký, včelojed lesní

Zastávka 5: Pásma lesních typů v PR Brdatka

 • zakrslá doubrava
 • habrová doubrava
 • habrová javořina
Vyobrazení:
Dominantní dřeviny ve všech typových pásmech (schéma), dub zimní, borovice lesní, habr obecný, lípa srdčitá, javor mléč

Zastávka 6: Typická květena PR Brdatka

Vyobrazení:
kokořík vonný, jaterník podléška, zvonek broskvolistý, jestřábník chlupáček, chrpa chlumní, ptačinec velkokvětý, bělozářka liliovitá, hvozdík kartouzek, mochna skalní, smolnička obecná, tařice skalní

Zastávka 7: Zastoupení živočichů v PR Brdatka

 • pestrost složení fauny daná výrazně odlišnými stanovištními podmínkami
 • fauna v údolí řeky
 • fauna na skalních výchozech
 • fauna v lesních společenstvech
Vyobrazení:
mravkolev běžný, ještěrka obecná, kuna skalní, jezevec lesní, kachna divoká, výr velký

Zastávka 8: Panorama II. (vyhlídka do údolí jihojihozápadním směrem)

 • pohled proti proudu Berounky
Vyobrazení:
panorama s popisem vrcholů a význačných bodů v krajině; siluety dravců v letu (káně lesní, jestřáb lesní), jestřáb lesní

Zastávka 9: Vysýchavá buková doubrava lipnicová

 • charakteristika tohoto lesního typu
 • zdejší dřeviny a byliny
 • datlovití ptáci
Vyobrazení:
buk lesní, lipnice hajní, mařinka vonná, pstroček dvoulistý; prase divoké, žluna zelená

Zastávka 10: Dubová bučina válečková

 • charakteristika tohoto lesního typu
 • zdejší dřeviny a byliny
 • přeměna na smrkovou monokulturu
Vyobrazení:
válečka lesní, borovice lesní, douglaska tisolistá, modřín opadavý, smrk ztepilý; krajník hnědý, střevlík fialový, střevlík vrásčitý, tesařík dubový

Zastávka 11: Fořtmanská seč (lesní louka)

 • stará lesní louka patřící k lesovně Písky postavené za Fürstenberků
 • zavedení systému lesní služby, budování příbytků pro lesní správce
 • péče o louku
 • živočichové okolí
Vyobrazení:
mládě zajíce polního, myšice lesní, káně lesní, srnec obecný; trávy medyněk vlnatý, strdivka nící, kostřava obrovská; violka Rivinova

Zastávka 12: Lesní prameniště

 • biotopy pro některé druhy obojživelníků
 • ptáci
Vyobrazení:
zblochan vzplývavý, šťavel kyselý; chrobák lesní, stonožka škvorová, konipas horský, rejsek obecný, mlok skvrnitý, skokan hnědý, čolek horský

Zastávka 13: Vlhkomilná společenstva

 • pestrost a význam vlhkomilných společenstev
 • vybrané rostliny
Vyobrazení:
sýkora modřinka, střízlík obecný; játrovky a mechy: kapraďovka sleziníková, měřík čeřitý, ploník obecný; ropucha zelená, plzák lesní; řeřišnice hořká, rozrazil potoční, mokrýš střídavolistý, olše lepkavá

Zastávka 14: Geologie a geomorfologie

v době naší návštěvy byla zastávka zničena

Zastávka 15: Studánka Štíhlice

 • přirozené střídání lesních dřevin v prolomených částech lesních porostů
 • výsadba nepůvodní dřeviny trnovníku akátu a zhoubné důsledky pro bylinné patro
Vyobrazení:
chrostík velký, skorec vodní, světluška větší, vřetenovka hladká, užovka obojková, norník rudý; kapraď samec, trnovník akát, kopytník evropský

Zastávka 16: Naučná stezka přírodní rezervací Brdatka

 • uvítání na naučné stezce
 • stručný popis trasy
 • údaje o stezce
Vyobrazení:
plánek stezky, ondatra pižmová, lejsek bělokrký, zmije obecná

Popis trasy

obec Křivoklát → Amalín → PR Brdatka → údolí Berounky

Naučnou stezku jsme zahájili v horní části obce Křivoklát, na parkovišti ve svahu nad hradem. Zde byl úvodní panel stezky, spíše reklamní, protože stejný jsme pak potkali ještě jednou na okraji obce (výchozí místo stezky).

Z parkoviště jsme vyrazili vzhůru po silnici. O několik desítek metrů výše jsme se napojili na červenou turistickou značku od hradu. Po ní jsme stoupali téměř až na okraj obce, kde červená značka odbočuje do vedlejší ulice a téměř vzápětí vstupuje do lesa. Dál jsme šli zcela bez odboček cestou zpočátku po rovině, později zaříznutou v lesnatém a skalnatém svahu nad řekou Berounkou. Potkali jsme zastávky 1 a 2, u 3. zastávky bylo zábradlí s výhledem do údolí řeky. Dále jsme potkali zastávky 4 a 5, a pak jsme přišli k odpočinkovému altánu s dalším výhledem na řeku a 6. zastávkou.

Potkali jsme zastávku 7, u 8. zastávky byl další výhled na řeku. Posléze jsme opustili území přírodní rezervace Brdatka a pozvolna sestoupili k silnici. Šli jsme po ní vpravo dolů až na rozcestí červené a zelené turistické značky, kde jsme červenou značku opustili a odbočili po zelené vpravo do lesa vozovou cestou. Potkali jsme 10. zastávku, posléze jsme vyšli na louku, na níž se cesta stáčí vpravo a začíná klesat. Když jsme opět vstoupili do lesa, potkali jsme 11. zastávku.

Odtud cesta klesá vlhkým zarostlým údolím, kde některé úseky cest byly hůře schůdné. Postupně jsme potkali zastávky 12–15. Posléze cesta sestoupila až mezi chaty a ještě níže ke břehu Berounky (16. zastávka), kde naučná stezka končila.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 08. 05. 2008 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář