Naučná stezka U Eremita

Hodnocení:
(počet hlasů: 10)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka U Eremita

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází územím přírodní rezervace U Eremita, součásti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, rozkládající se na strmém zalesněném skalním svahu nad řekou Berounkou mezi obcemi Roztoky u Křivoklátu a Branov. Stezka, vedoucí většinou po úzké skalní římse, postupně seznamuje s pětatřiceti známými i vzácnějšími dřevinami, které zde rostou.

Naučná stezka je vzhledem ke svému charakteru určena výhradně pro pěší. Za vlhkého počasí nebo sněhu může být pohyb po ní velmi nebezpečný. Některé vysloveně neschůdné úseky jsou přemostěny dřevěnými můstky. Až na počáteční krátký výstup vede stezka prakticky po rovině.

Trochu problém je naučnou stezku vůbec nalézt, protože k ní od silnice nevede žádný ukazatel a její začátek je skryt v lese (více viz popis trasy). Na výchozím a konečném místě je tentýž panel s vyobrazením 35 očíslovaných dřevin – odpovídající čísla pak naleznete v terénu, bohužel již bez příslušného názvu stromu/keře. Z tohoto důvodu doporučujeme si v nějakém infocentru (ne všude ho ale mají) předem obstarat tištěného průvodce ke stezce („Přírodní rezervace U Eremita – Dřeviny CHKO Křivoklátsko – Průvodce po naučné stezce“, vydala Správa chráněných oblastí ČR a Lesy České republiky). Na obou koncových panelech je přihrádka, kde by měla být tato brožurka návštěvníkům k dispozici, ale obě schránky byly samozřejmě prázdné, protože se průvodce nedoplňují/kradou. Trasa není nijak značena, po jejím absolvování je nejlepší se stejnou cestou vrátit zpět.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU, u silnice směr Branov, ústí potoka Klučná do Berounky, okraj přírodní rezervace U Eremita
Končí:
na okraji lesa po průchodu přírodní rezervací U Eremita směr Branov
Délka:
1 km
Zastávek:
úvodní (na dvou místech) + 1 + 35 kovových kolíků s čísly u jednotlivých druhů dřevin
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2000
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Křivoklátsko
Naše návštěva:
září 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Úvodní – dřeviny CHKO Křivoklátsko
 • Pěnovcové ložisko na tisové stráni U Eremita
 1. Meruzalka srstka
 2. Trnka obecná
 3. Habr obecný
 4. Čilimníkovec černající
 5. Topol osika
 6. Bříza bradavičnatá
 7. Dub letní
 8. Dub zimní
 9. Lípa srdčitá
 10. Svída krvavá
 11. Jeřáb ptačí
 12. Jeřáb břek
 13. Jeřáb muk
 14. Růže šípková
 15. Řešetlák počistivý
 16. Hloh obecný
 17. Lípa velkolistá
 18. Meruzalka rybíz
 19. Jedle bělokorá
 20. Jmelí bílé
 21. Zimolez pýřitý
 22. Tis červený
 23. Javor mléč
 24. Javor klen
 25. Líska obecná
 26. Jilm vaz
 27. Vrba jíva
 28. Borovice lesní
 29. Buk lesní
 30. Olše lepkavá
 31. Bez černý
 32. Smrk ztepilý
 33. Třešeň ptačí
 34. Jasan ztepilý
 35. Javor babyka

Informační náplň

Úvodní: Dřeviny CHKO Křivoklátsko

 • přírodní rezervace U Eremita – charakteristika, přírodní poměry, fauna, flóra
 • dřeviny CHKO Křivoklátsko
Vyobrazení:
35 dřevin, které jsou pak v terénu očíslované

Zastávka: Pěnovcové ložisko na tisové stráni U Eremita

 • unikátní ložisko travertinu u pramene potoka
Vyobrazení:
půdní horizont; mnohozubka evropská, vřetenka šedavá, slimáčník horský

Popis trasy

výchozí místo → přírodní rezervace U Eremita

Jak je řečeno v úvodu, je trochu problém vůbec naučnou stezku nalézt – začíná sice v lese nedaleko silnice, ale od ní k výchozímu místu nevede žádný ukazatel. Dostaneme se sem z Roztok u Křivoklátu úzkou silnicí směr Karlova Ves a Branov. Po asi kilometru projdeme úzkým úsekem této silnice mezi skalní stěnou a řekou. Hned poté odbočíme uzounkou pěšinou vpravo k řece, a u břehu zahneme vlevo ještě užší pěšinkou směrem k potoku. Ten v těchto místech vtéká do Berounky. Překročíme potok a za ním krátce vystoupáme do velmi příkrého svahu. V jeho horní části již vidíme úvodní informační panel naučné stezky.

Trasa pak pokračuje jediným možným směrem rovně po úzké skalní římse nad řekou. Během chůze si povšimneme kovových zabetonovaných číslovek (jsou velmi nízko u země), které označují dřeviny vyobrazené na úvodním panelu. Zhruba uprostřed stezky potkáváme zastávku Pěnovcové ložisko na tisové stráni U Eremita.

Blízko závěru stezky není již svah tak prudký. Mineme hranici přírodní rezervace a posléze sestoupíme na kraj lesa, kde nalezneme stejný infopanel jako na začátku, s vyobrazením dřevin. Zde naučná stezka končí, a my se můžeme buď vrátit stejnou cestou zpět k výchozímu místu, případně si výlet prodloužit o cestu k blízkému branovskému přívozu, známému z knih Oty Pavla.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 09. 07. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář