Naučná stezka Kamenné řady u Kounova

Hodnocení:
(počet hlasů: 14)
Komentáře:
2
Naučná stezka Kamenné řady u Kounova

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Kounovské kamenné řady jsou jedinou známou kulturní památkou tohoto druhu ve střední a východní Evropě, megalitickou stavbou, jejíž účel je i přes intenzivní zkoumání prakticky dodnes zahalen tajemstvím. Naučná stezka seznamuje nejen s kamennými řadami, ale také s přírodními poměry přírodního parku Džbán a náhorní plošiny Rovina, kde se řady nacházejí.

Naučná stezka začíná u železniční stanice Mutějovice. Vede po lesních cestách a pěšinách, částečně vozovými a polními cestami. Krom výstupu od výchozího místa na náhorní plošinu pak vede víceméně po vrstevnici. Nemá vlastní značení, vede zpočátku po žluté turistické značce (od výchozího místa až k hájovně Rovina) a pak po modré značce. Stezka končí 11. zastávkou, odkud je nutno buď pokračovat po modré značce k silnici a po ní vpravo do Domoušic (vlak), nebo se vrátit téměř stejnou cestou zpět k výchozímu místu.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Rakovník
Začíná:
železniční stanice MUTĚJOVICE (není totožná s obcí Mutějovice – je od ní vzdálená cca 2–3 km)
Končí:
u 11. zastávky na trase modré turistické značky za hájovnou Rovina
Délka:
cca 4 km (+ návrat do výchozího místa)
Zastávek:
11
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede nejprve po žluté a pak po modré turistické značce
Vznikla:
1987; tato verze 2007 (?)
Tvůrce stezky:
???
Naše návštěva:
červenec 2004, únor 2011
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Úvod
 2. Geologické, mineralogické a paleontologické zajímavosti naučné stezky
 3. Společenstvo prosvětleného lesního okraje
 4. Významné dřeviny lesních společenstev – zemědělství na Rovině
 5. Přírodní společenstvo lesního okraje a mýtin
 6. Kamenné řady u Kounova
 7. Původ a účel řad
 8. Největší kameny řad
 9. Společenstvo suťového lesa
 10. Hradiště
 11. Význam lesa – umělé společenstvo listnatého lesa

Informační náplň

Zastávka 1

 • tabulová plošina Džbán (vznik, vývoj, kde se rozkládá, další informace)
 • seznam zastávek stezky
Vyobrazení:
nákres s plánkem stezky; okrajový svah Džbánu

Zastávka 2: Geologické, mineralogické a paleontologické zajímavosti naučné stezky

 • geologický podklad naučné stezky
 • opuky – vznik, paleontologické nálezy
 • další minerály a horniny
 • význam kořenů dřevin
Vyobrazení:
geologická mapa okresu Rakovník; zkameněliny (Mutiella ringmerensis, Inoceramus labiatus, Protocardium hillanum)

Zastávka 3: Společenstvo prosvětleného lesního okraje

 • rostliny
 • hmyz
 • ptactvo
Vyobrazení:
válečka lesní, ostřice chabá, kopretina chocholičnatá, zimostrázek alpinský, orlíček planý, okrotice bílá; různorožec vrbový, mravenec dřevokaz; brhlík lesní, strakapoud velký

Zastávka 4: Významné dřeviny lesních společenstev – zemědělství na Rovině

 • lesní porosty v oblasti Roviny
 • charakteristické druhy rostlin
 • půdní typ na Rovině
 • pěstované zemědělské plodiny
Vyobrazení:
jeřáb obecný, javor babyka, kalina obecná, hloh obecný, svída krvavá, jeřáb muk

Zastávka 5: Přírodní společenstvo lesního okraje a mýtin

 • tzv. okrajový efekt
 • charakteristické společenstvo organismů
 • živočichové lesního okraje
 • živočichové rozhraní pole a lesa
Vyobrazení:
vrbka úzkolistá, bez hroznatý; babočka osiková, střevlík měděný, tesařík obecný; káně lesní, poštolka obecná

Zastávka 6: Kamenné řady u Kounova

 • kamenné řady – charakteristika, stručný popis, použité kameny
 • rozebírání řad v minulosti
 • průzkum řad
Vyobrazení:
plánek kamenných řad

Zastávka 7: Původ a účel řad

 • unikátnost řad v rámci střední a východní Evropy
 • teorie o původu a účelu kamenných řad
 • případné využití pro astronomická pozorování, rozmístění kamenů pro určení slunovratu
 • průzkum řad v 70. letech
Vyobrazení:
podrobný plánek kamenných řad

Zastávka 8: Největší kameny řad

 • dva největší kameny v areálu – Pegas a Gibbon
 • hypotéza o kalendářní funkci
 • menhiry mimo areál kamenných řad
 • další menhiry severozápadních Čech
Vyobrazení:
nákres kamenných řad; kameny Gibbon, Pegas a Gibbon II

Zastávka 9: Společenstvo suťového lesa

 • severní okraj stezky – rostlinstvo strmého svahu a přilehlých stanovišť
 • flóra
 • bezobratlí živočichové
 • ptactvo
Vyobrazení:
buk lesní, bažanka vytrvalá, vraní oko čtyřlisté, samorostlík klasnatý; vřetenovka hladká, řasnatka lesní, běžec černý, ropucha obecná, střízlík obecný

Zastávka 10: Hradiště

 • zbytky hradiště na ostrožně tabule Rovina, lesní porost
 • ohrožení hradiště sesuvy půdy
 • zbytky opevnění – valy
 • pravděpodobná historie hradiště, archeologické nálezy
Vyobrazení:
plán situace (s vyznačením polohy kamenných řad a hradiště a neaktuální trasy naučné stezky); střepy, rekonstrukce nádob, část sekeromlatu, bronzový nůž

Zastávka 11: Význam lesa – umělé společenstvo listnatého lesa

 • lipový les
 • význam a výhody listnatých porostů oproti jehličnatým
 • byliny listnatých lesů
 • hmyz, ptactvo
Vyobrazení:
lípa srdčitá, javor mléč, netýkavka malokvětá, hvozdík kartouzek; skokan hnědý, pěnkava obecná

Popis trasy

železniční stanice Mutějovice → kounovské kamenné řady → hájovna Rovina → hradiště

Naučná stezka začíná u železniční stanice Mutějovice (pozor, poloha železniční stanice není totožná s polohou obce Mutějovice – je od ní vzdálená po silnici cca 2–3 km), ležící na trati Rakovník–Louny. Hned naproti nádraží přes silnici nacházíme 1. zastávku. Odtud vyrážíme vzhůru lesní cestou po žluté turistické značce.

Cesta se stáčí nejprve vpravo, pak vlevo. Po asi 400 metrech od výchozího místa potkáváme 2. zastávku (Geologické, mineralogické a paleontologické zajímavosti naučné stezky). Poté dál mírně stoupáme lesní vozovou cestou. Po dalších asi 250 metrech těsně před pravotočivou zatáčkou potkáváme 3. zastávku (Společenstvo prosvětleného lesního okraje).

Spolu s cestou zahneme vpravo a po 300 metrech dorazíme na konec lesa, kde se kolmo napojíme na polní cestu, po níž pokračujeme vlevo. Téměř vzápětí narazíme na 4. zastávku (Významné dřeviny lesních společenstev – zemědělství na Rovině).

Cesta vede zpočátku na rozhraní lesa a pole, ale od 5. zastávky (Přírodní společenstvo lesního okraje a mýtin), kterou potkáme po dalších 200 metrech, míří přímo napříč polem.

Po asi 600 metrech polní cesty dorazíme k dalšímu lesu. Lesem pak ujdeme ještě asi 250 metrů, k rozcestí Kounovské kamenné řady. Na rozcestí je umístěna 6. zastávka (Kamenné řady u Kounova).

Zde opustíme vozovou cestu a odbočujeme vpravo (stále po žluté) podél jedné z mnoha kamenných řad, spíše volným lesním úsekem než nějakou cestou. Po asi 100 metrech si nalevo na kraji mladé smrčiny povšimneme 7. zastávky (Původ a účel řad).

Odtud pokračujeme opět spíše volným lesem ve stejném směru podél kamenné řady. Po dalších 100 metrech přijdeme až k předhraně srázu, z níž seběhneme k 8. zastávce (Největší kameny řad). U této zastávky je rovněž odbočka délky 200 metrů vedoucí ke kamenu Gibbon I. Tato odbočka je značená značkou naučné stezky s písmenem G a ukazateli.

Od Gibbona se vrátíme k 8. zastávce a pokračujeme cestou po hraně srázu. Po asi 130 metrech přijdeme k 9. zastávce (Společenstvo suťového lesa).

Za zastávkou vejdeme brzy do světlého vzdušného lesa a pokračujeme stále rovně až k oplocenému výběhu pro koně a domku. Zde opustíme přímý směr a odbočujeme vlevo pěšinou mezi lesem a ohradou, která nás dovede na širokou polní cestou, po níž odbočujeme vpravo, k již viditelné hájovně Rovina. Dorazíme k ní, obejdeme ji a přijdeme na rozcestí. Zde opustíme žlutou značku a odbočujeme vpravo po modré.

Po necelých 300 metrech vozové cesty podél objektů hájenky dojdeme k 10. zastávce (Hradiště). Po dalším asi půl kilometru dorazíme k 11. zastávce (Význam lesa – umělé společenstvo listnatého lesa).

Tím naučná stezka končí, a my máme na výběr buď pokračovat po modré značce dolů k silnici a po ní vpravo do Domoušic (3 km) na vlak, nebo se odtud vrátit zpět ve vlastních stopách k výchozímu místu u železniční stanice Mutějovice, případně od hájovny Rovina sejít do Kounova (rovněž vlak), kde je muzeum kamenných řad (otevřené ale pouze v sezoně od dubna do října).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 13. 02. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Rakovník, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Jirka hod.

  Naučnou stezku jsem prošel v sobotu 24.5.2010. Dobrým výchozím místem je nádraží Mutějovice. Trasa naučné stezky je vedena po značkách žluté turistické trasy. Tabule jsou mírně zašlé, na několika místech byly však doplněny novými tabulemi a směrovkami. Díky nim lze snadno najít nejzajímavější místa včetně známých menhirů Pegas a Gibon. Kamenné řady jsou nepřehlédnutelné, stezka je křižuje na několika místech. Krásná a poučná procházka, vřele doporučuji.

  Odpovědět
 • Rickr hod.

  Stezka v pořádku. Potvrzuji info o dodatečných směrovkách k největším kamenům – mimo v textu zmíněné odbočky ke Gibonnu I je značena i cesta k Pegasu – od zastávky 6.
  Na úvodní tabuli jsou přehozeny anotace k zastávkám 2 a 3 – tak se neděste, že jste jednu vynechali, popis zde na stránkách je správně 🙂

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář