Naučné stezky v okrese Kolín

Kudrnáčova stezka

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
2
Kudrnáčova stezka

Kudrnáčova stezka spojuje Poříčany a Klučov, dvě zdánlivě obyčejné obce ležící vedle sebe na hlavní železniční trati Praha–Kolín, a zábavnou formou ukazuje, že i takové obce a jejich okolí, které známe maximálně jako šmouhu z okna vlaku, mohou mít zajímavou historii a památky, a že cesta mezi nimi může být poutavá, plná objevů a nevšedních výhledů do krajiny. [Číst dál →]

Naučná stezka Borky

Hodnocení:
(počet hlasů: 24)
Komentáře:
2
naučná stezka Borky v Kolíně

Naučná stezka prochází různorodým lesním komplexem a lesoparkem Borky na severozápadním okraji Kolína. Trasa vede smíšenými, listnatými i jehličnatými lesy a částečně rovněž po břehu řeky Labe. Seznamuje s různými typy lesa, a rostlinami a živočichy na ně vázanými. Je doplněna interaktivními panely Lesní svět. [Číst dál →]

Naučná stezka Borky (stará verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 21)
Komentáře:
10
v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí
Naučná stezka Borky

původní verze naučné stezky, nahrazená v roce 2020 novou verzí

Příjemná naučná stezka prochází různorodým lesním komplexem a lesoparkem Borky na severozápadním okraji Kolína. Trasa vede smíšenými, listnatými i jehličnatými lesy, lužními lesy či borovou monokulturou, a částečně rovněž po břehu řeky Labe. Seznamuje s různými typy lesa, a rostlinami a živočichy na ně vázanými. Jedna zastávka je umístěna u psího útulku. [Číst dál →]

Naučná stezka Dobřichov – Stezka Markomanů

Hodnocení:
(počet hlasů: 9)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Dobřichov - Stezka Markomanů

Naučná stezka seznamuje s evropsky významným archeologickým nalezištěm, nejbohatším germánským pohřebištěm v Čechách ze starší doby římské (období 0-180 našeho letopočtu) – Pičhora u Dobřichova. Zde bylo díky náhodě objeveno a následně podrobně prozkoumáno 160 žárových hrobů, patřících pravděpodobně členům družiny a bojovníkům markomanského krále Marobuda, který tehdy ovládal české území. Archeologický průzkum vedený na přelomu 19. a 20. století Josefem Ladislavem Píčem zde odkryl mnoho cenných a unikátních nálezů vojenské výbavy, zbraní, šperků, keramiky apod. [Číst dál →]

Naučná stezka Hradešín

Hodnocení:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
2
Naučná stezka Hradešín

Naučná stezka seznamuje s historií obce Hradešín, ležící na svazích stejnojmenného vrchu nedaleko Českého Brodu. Stezka vede přes vrchol Hradešína se stavebně pozoruhodným kostelem sv. Jiří (původně románská rotunda, k níž byla později přistavěna gotická loď kostela a renesanční předsíň) na severní okraj obce, odkud je za dobrého počasí vidět Říp, Bezděz nebo i Krkonoše. Stezka končí u barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého v obci. [Číst dál →]

Naučná stezka Klepec

Hodnocení:
(počet hlasů: 19)
Komentáře:
2
Naučná stezka Klepec

Krátká naučná stezka, nebo spíše dva samostatné informační panely se značkou naučné stezky, seznamují s přírodní památkou Klepec mezi obcemi Přišimasy a Limuzy u Českého Brodu. Na vrcholu Klepce se zvětrávacími procesy odkryly bizarní žulové skalní útvary vyčnívající na povrch. Podle svých tvarů dostaly různá lidová jména (Slouha, Fůra sena). Předmětem ochrany jsou rovněž dva zatopené žulové lůmky se vzácnou flórou a faunou. [Číst dál →]

Naučná stezka Lipanská mohyla

Hodnocení:
(počet hlasů: 10)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Lipanská mohyla

Naučná stezka spojuje obce Vitice a Lipany cestou přes Lipskou horu, v jejímž okolí se dne 30. května 1434 odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev českých dějin z období husitských válek, bitva u Lipan, v níž se střetla vojska radikálních husitů s koalicí umírněných kališníků a katolíků. Radikálové zde byli poraženi, což v důsledku ukončilo husitskou revoluci. Na severním svahu Lipské hory byl v roce 1881 slavnostně odhalen památník této bitvy – 11 metrů vysoká pískovcová Lipanská mohyla. Ta je od té doby nejen zdejší krajinnou dominantou, ale i místem pravidelných vzpomínkových akcí (např. rekonstrukce bitvy apod.). [Číst dál →]

Naučná stezka Peklo

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný

Naučná stezka seznamuje s lokalitou v okolí rybníka Peklo na západním okraji Kolína, ležící mezi věží bývalé kolínské vodárny (dnes veřejnosti přístupná rozhledna) a silničním obchvatem Kolína. Naučná stezka vede nejprve rozlehlou zahrádkářskou osadou a poté obchází rybník Peklo. [Číst dál →]

Naučná stezka Pňovský luh

Hodnocení:
(počet hlasů: 3)
Komentáře:
2
Naučná stezka Pňovský luh

Naučná stezka vedoucí převážně lužními lesy v okolí starých labských ramen mezi obcí Pňov-Předhradí a současným korytem řeky Labe seznamuje zejména s historickými a přírodními zajímavostmi tohoto území. Část trasy vede i podél Labe kolem zdymadla Velký Osek. [Číst dál →]