Stříbrná stezka – jižní okruh

Hodnocení:
(počet hlasů: 18)
Komentáře:
1
Stříbrná stezka - jižní okruh

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Seznamuje s pozůstatky po historické těžbě stříbra v okolí města Kutná Hora (haldy, odvaly, kamenolomy, zazděné štoly). Stezka začíná i končí v historickém centru Kutné Hory (v závěru vede mj. i kolem chrámu sv. Barbory), ale prochází územím na jihozápad od města.

Část trasy vede romantickým údolím říčky Vrchlice, kde v minulosti pracovalo mnoho mlýnů. Prochází také kolem rozsáhlého archeologického pracoviště u obce Bylany.

Stezka vede většinou po lesních či polních cestách, krátkými úseky i po silnici. Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, částečně vede také po značených turistických cestách.

Trasa stezky je velmi členitá a poměrně náročná, je třeba stále sledovat značení a dávat pozor na odbočky. Sváteční turisté nebo rodiny s dětmi by si měli absolvování celé trasy naráz dobře rozmyslet.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
KUTNÁ HORA, Palackého nám.
Délka:
12 km
Zastávek:
úvodní + 14
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1998
Tvůrce stezky:
Odbor KČT TJ Turista Kutná Hora
Naše návštěva:
červenec 2003
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Úvodní – Naučná stezka po stopách hornické činnosti na Kutnohorsku
 1. Štola sv. Jiří na Oselském pásmu
 2. Halda dolu Mladá Kralice na Roveňském pásmu
 3. Vyhlídka na chrám sv. Barbory
 4. Struskové odvaly v údolí Vrchlice
 5. Kamenolom před Vrbovým mlýnem
 6. Štola sv. Antonína Paduánského
 7. Poličanská štola
 8. Mlýn Cimburk
 9. Velký rybník
 10. Bylany – osada z mladší doby kamenné
 11. Struskové odvaly v Markovičkách
 12. Štola u Bylanky (Maurské žíly)
 13. Haldy dolu Hutrejtéře – jižní část Oselského pásma
 14. Vyšatův lom (Vyšatova skála)

Informační náplň

Úvodní panel

 • důvody vzniku naučné stezky
 • informace o celé trase stezky včetně jižního i severního okruhu
 • podrobné informace o zajímavostech jižního okruhu
Vyobrazení:
schematická mapa okolí Kutné Hory s vyznačením počátku okruhů naučných stezek

Zastávka 1: Štola sv. Jiří na Oselském pásmu

 • informace o štole sv. Jiří
 • krápníková a sintrová výzdoba
 • informace o Oselském pásmu

Zastávka 2: Halda dolu Mladá Kralice na Roveňském pásmu

 • rozvoj dolování zde ve 13. a 14. století
 • obnova dolování v 16. století a úskalí těžby
 • jáma Rovina
 • základní charakteristika a geologická stavba Roveňského pásma
Vyobrazení:
pásmo Rovina podle stavu z konce 19. století (mapka)

Zastávka 3: Vyhlídka na chrám sv. Barbory

 • chrám sv. Barbory
 • historie stavby chrámu
 • vnitřní výzdoba
 • zbytky gotické kaple Božího těla
Vyobrazení:
chrám sv. Barbory

Zastávka 4: Struskové odvaly v údolí Vrchlice

 • zpracovávání vydobytých rud
 • hutě
 • zachované odvaly
 • tzv. královské hutě

Zastávka 5: Kamenolom před Vrbovým mlýnem

 • tzv. alpské žíly
 • kamenolomy v údolí Vrchlice
 • prof. Karel Vrba
 • lom před Vrbovým mlýnem, výskyt zajímavých minerálů
Vyobrazení:
idealizovaný náčrtek jedné z puklin s brookity

Zastávka 6: Štola sv. Antonína Paduánského

 • důvody pro oblibu údolí Vrchlice u středověkých havířů
 • zachované štoly
 • štola sv. Antonína Paduánského
 • výskyt zajímavých a vzácných minerálů
Vyobrazení:
situační náčrtek

Zastávka 7: Poličanská štola

 • informace o Poličanské štole
 • unikátní zachovaná důlní mapa
 • význam a pozdější využití štoly
 • Denemarský mlýn

Zastávka 8: Mlýn Cimburk

 • romantické rozvaliny mlýna Cimburk
 • zaniklé mlýny v údolí Vrchlice
 • hradiště Cimburk
Vyobrazení:
schéma mlýna

Zastávka 9: Velký rybník

 • informace o Velkém rybníku a jeho význam pro mlynářství v údolí Vrchlice, dnešní využití
 • využití vodní energie k dolování
 • důvody pro stavbu další velké vodní nádrže v minulosti
 • vodní nádrž Vrchlice
Vyobrazení:
vodní kolo; vodní kolo z díla G. Agricoly Deremetalica, Libri XII

Zastávka 10: Bylany – osada z mladší doby kamenné

 • pravěké osídlení údolí potoka Bylanky
 • rozsáhlý archeologický průzkum
 • historie a stavební vývoj hradiště
Vyobrazení:
keramika

Zastávka 11: Struskové odvaly v Markovičkách

 • hutě mezi Bylany a Kutnou Horou, ságrovny mědi
 • proces ságrování
 • složení struskových hald, kovy, minerály
 • problémy při hutnění rud
Vyobrazení:
kresba hutě; struskové a rudní haldy v okolí Kutné Hory

Zastávka 12: Štola u Bylanky (Maurské žíly)

 • 100 metrů dlouhá odbočka naučné stezky ke středověké štole
 • charakteristika Maurských žil
 • speleologický průzkum štoly
Vyobrazení:
tři ukloněné šachty

Zastávka 13: Haldy dolu Hutrejtéře – jižní část Oselského pásma

 • základní popis této části Oselského pásma
 • popis dolu Hutrejtéře
 • hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice
Vyobrazení:
přehledná mapa Oselského pásma v Kutné Hoře 1:5 000

Zastávka 14: Vyšatův lom (Vyšatova skála)

 • informace o bývalém Vyšatově lomu
 • těžba cenomanských pískovců a jejich využití ve stavebnictví
 • další lomy na Kutnohorsku
 • vznik zdejších hornin – geologická minulost území

Popis trasy

Kutná Hora (Palackého nám.) → Dolní Žižkov → údolím Vrchlice k Velkému rybníku → Bylany → Škvárovna → kostel Nejsvětější Trojice → Žižkov → chrám sv. Barbory → Kutná Hora (Palackého nám.)

Stezka začíná v centru Kutné Hory na Palackého náměstí, úvodní panel je v jeho dolní části vpravo od informačního centra. Odtud jdeme vzhůru do horní části náměstí, kde zahýbáme vlevo do ulice Jakubské. U kostela sv. Jakuba zahneme vpravo a stoupáme uličkou na Komenského náměstí. V jeho zhruba polovině odbočujeme vlevo do ulice Barborské, jíž stoupáme asi 60 metrů k budově Hrádku. Zde stezka opouští tuto ulici a odbočuje vlevo dolů, uličkou se schodištěm, jménem Pod Hrádkem. Ta klesá a stáčí se vpravo. V nižší části, pod chrámem sv. Barbory, nacházíme 1. zastávku. Krátce poté se napojujeme na ulici Pod Barborou. Po ní zahýbáme vlevo a mezi domky přijdeme k silničnímu mostu přes potok Vrchlici. Přejdeme jej a za mostem jdeme krátce vlevo, ale hned při nejbližší příležitosti odbočíme vpravo úzkou pěšinkou mezi domy. Ta mírně vystoupá podél plotu a dovede nás k přechodu jednokolejné železniční trati. Za tratí kousek vystoupáme na horní zpevněnou cestu a dál pokračujeme vpravo. Hned po 20 metrech ale opouštíme červenou značku a asfaltku a odbočujeme VLEVO prudce do lesnatého svahu – překročíme betonovou strouhu a začneme stoupat do stráně po schůdkách se zábradlím.

Prudce stoupáme lesem zpočátku hrubě dlážděnou cestou, s polorozpadlými zídkami po stranách, dál lesní cestou. Ta nás vyvede na travnatou louku (vpravo je výhled na chrám sv. Barbory). My pokračujeme po jejím levém okraji. Zkřížíme žlutou značku, ale pokračujeme dál rovně a kamenitou prašnou vozovou cestou vcházíme znovu do lesa. Asi 50 metrů za loukou nacházíme 2. zastávku.

Za 2. zastávkou odbočuje stezka naprosto neznatelnou odbočkou vpravo (již asi 10 metrů za zastávkou), skoro šikmo zpátky lesní cestou (pokud jsme tedy již vyšli na širokou silničku a prostranství u oploceného pozemku, musíme se vrátit). Další značka je až 20 metrů za odbočkou. Po asi 50 metrech dojdeme znovu na žlutou značku (na rozcestí je i ukazatel naučné stezky) – po ní pokračujeme vlevo, opět širší lesní cestou, vpravo se blížíme k planině. Dál jdeme pěšinkou po okraji zpustlé louky či pole, vlevo je les. Zhruba na polovině chůze podél volné plochy je 3. zastávka.

Dojdeme na konec plochy a pokračujeme kamenitou lesní cestou z rohu louky vlevo. Posléze vyjdeme z lesa a dospějeme k jednokolejnému železničnímu přejezdu a zastávce „Kutná Hora – Předměstí“. Přejdeme kolej a sklesneme na spodní silnici, kde zahýbáme vlevo ke garážím. Jdeme ulicí k novým rodinným domkům a současně se žlutou značkou procházíme mezi vilkami a zahradami. Na menší návsi zahneme vpravo, mineme zpustlou autobusovou zastávku a vyjdeme na hlavní silnici. Zde pokračujeme po hlavní silnici vlevo, stoupáme až na kraj obce a v místě nad vsí, kde hlavní vede vlevo a stoupá, odbočujeme vedlejší asfaltovou vozovou cestou šikmo vpravo (stále se žlutou značkou – značená odbočka je špatně vidět). Nejdříve po rovině, dál klesáme. Stáčíme se vpravo, dál vlevo, stále klesáme až na asfaltovou plochu u starých struskových hald, dále před námi jsou opět domky. 4. zastávka je na konci plochy u domků.

Od zastávky 4 jdeme vpravo ulicí Na Rudě, ta mírně klesá podél domků, dál podél osamocené novostavby; pak projdeme mezi dvěma sloupky a k lávce. Přejdeme potok Vrchlici a hned za ním přijdeme na asfaltovou cestu, k rozcestí V hutích. Zde opustíme žlutou značku a pokračujeme vlevo po pevné asfaltce (proti proudu Vrchlice), která mírně stoupá, společně s ČERVENOU značkou. Asi 300 metrů za rozcestím je 5. zastávka.

Dál jdeme stále po asfaltce. Mineme rozlehlý průmyslový areál, o 50 metrů dál nacházíme 6. zastávku.

Jdeme dál asfaltkou, až přijdeme k mostu přes Vrchlici, která přitéká zprava. Hned za mostem je 7. zastávka. Vpravo je romantická stavba Denemarského mlýna.

Dál pokračujeme kamenitou, zpevněnou cestou, hned za pozemkem mlýna ohraničeným suchou kamennou zídkou stezka odbočuje podél ní vpravo. Na úrovni mlýna (rozcestí DENEMARK) odbočuje NS z vozové cesty vlevo šikmo vzhůru lesní kamenitou pěšinkou. Mírně stoupáme, a pak se stáčíme vlevo. Vpravo pod sebou vidíme menší hráz na Vrchlici, vlevo je nižší skalní svah. Pěšina klesá na úroveň hladiny nádržky, přejdeme zde po železné lávce na druhý břeh a napojíme se na asfaltovou vozovou cestu, a pokračujeme vlevo podél kamenné zdi ke Spálenému mlýnu. Mineme mlýn a dál pokračujeme lesní pěšinou na nízkém úzkém náspu, vpravo od nás je členitá vysoká skalní stěna, vlevo o něco dál šumí Vrchlice. Přejdeme po malé dřevěné lávce potůček, dál jdeme pěšinou podél plotu z pletiva. O kus dál přejdeme potůček po betonové lávce a dojdeme k širokému jezu. Dál pokračujeme v přímém směru, až přijdeme k zarostlé ruině mlýna. Hned za ní je 8. zastávka.

Pokračujeme po pěšince a posléze vyjdeme na obrovskou travnatou louku, po níž pokračujeme vlevo, pěšinkou vyšlapanou po jejím okraji. Za loukou opět vstoupíme do lesa. Krátce vystoupáme po skalní plošině a dál jdeme lesní cestou podél skalních stěn, až dojdeme k 9. zastávce.

Dál jdeme do prudkého kopce, kamínkovou cestou, vzápětí opustíme červenou značku a držíme se směrem vpravo, až vyjdeme z lesa; po pravé straně máme pole. Přijdeme k závoře a prašné polní cestě. Jdeme po ní vpravo, po MODRÉ značce.

Polní vozová cesta se změní spíše v pěšinu úzkým remízkem mezi dvěma lány polí, který se postupně čím dál víc zahlubuje a mírně klesá. Vpravo od nás máme výhled na zalesněné údolí Vrchlice, před námi je vidět Kutná Hora.

Sklesneme až na okraj vsi, vpravo je oplocený objekt archeologického ústavu, kousek za ním jsou informační tabule téhož, a u nich je 10. zastávka.

Napojíme se na zprava přicházející asfaltku, předtím panelovku, po ní jdeme stále rovně k obci. Na asfaltovém prostranství před vsí modrá značka i naučná stezka odbočují vpravo podél elektrického vedení. Široká cesta nejdříve mírně a táhle klesá, než začne opět mírně stoupat ke skupince domů Škvárovna. Zde se napojíme na žlutou značku a jdeme po ní vpravo asfaltovou vozovou cestou. Nejdříve mezi zahradami, dále k lesíku, povrch se změní v kamenitou cestu s travnatým pásem uprostřed, vpravo mineme malý rybník, vstoupíme opět mezi domky, kamenitá cesta míří k závoře se zákazem vjezdu. Dále jdeme spíše v trávě vyjetou cestou, která mírně stoupá, a krátce dál za domy na okraji svahu struskové haldy klesající vpravo dolů je 11. zastávka.

Pokračujeme po okraji svahu a klesáme travnatou kamenitou pěšinkou mezi stromy až k chatové osadě. Cesta se dál změní v kamenitou vozovou, klesá až k úzké asfaltce. Po ní vede vpravo, stále klesáme. Mezi chatami, v místě, kde silnička zahýbá vlevo a vpravo se přiblížíme k potoku, jdeme vpravo přes betonový můstek přes potok Bylanku. Přejdeme můstek a dál jdeme listnatým lesem, ale asi 30 metrů za lávkou opustíme vozovou cestu s travnatým pásem uprostřed a zatáčíme vlevo – stoupáme kamenitou lesní pěšinou (stále po žluté). Vystoupáme 50 metrů do kopce, cesta se vyrovná, dál se stáčí vpravo a mírně klesá, do vlhčího hustě zalesněného údolí, posléze dojdeme ke 12. zastávce (je u ní i lavička, vlevo odbočuje značená významová odbočka). Od zastávky jdeme právě touto odbočkou k zazděným vstupům do štol, a vracíme se zpět k zastávce 12.

Klesáme lesní cestou, míjíme několik laviček, cesta se mírně stáčí, k chalupě (Na Bylance), pak se stáčí vpravo a míří k dalším domům. Od chalupy je to již kamenitá vozová cesta, vlevo je chatová osada, vpravo les. Asi 100 metrů od kraje chatové osady naučná stezka i žlutá značka odbočuje VPRAVO (NE vlevo přes lávku!) a míříme opět ven z chatové osady. Výrazně stoupáme kamenitou vozovou cestou, míjíme další domy, téměř neznačeným úsekem, značku nalezneme až v místě, kde se cesta vyrovná. Asi 20 metrů dál musíme opustit vozovou cestu a odbočíme VPRAVO volným travnatým prostorem, zcela neznačeným, mezi stromy a keři. Dál pokračujeme úzkou pěšinkou vyšlapanou v trávě, vlevo před sebou nad lesem vidíme věžičku kostela. Procházíme velmi zarostlým travnatým úsekem a míříme k lesu. Na jeho okraji odbočujeme VLEVO (spolu se žlutou) a pěšinou na rozhraní lesa a pole a kolem rozcestí Svatá Trojice, a dál zhruba ve stejném směru, stáčeje se velmi mírně vlevo, a posléze přicházíme na širokou panelovou cestu, a ke kostelu Nejsvětější Trojice. Zde je 13. zastávka.

Odbočíme vlevo na panelovku kolem kostela, za ním vyjdeme z lesa a klesáme po okraji pole, stáčíme se vlevo, až k novostavbě rodinných domků, okrajové to zástavbě Kutné Hory. Dál jdeme ulicí až na hlavní, jdeme po ní vlevo, krátce nato přejdeme silniční most přes potok, ulice se stáčí vlevo a začne výrazně stoupat. Dál se stáčí vpravo a stále stoupá. V pravotočivé zatáčce za rovným úsekem je 14. zastávka.

Za lomem jdeme ještě krátce po hlavní, než za levotočivou zatáčkou odbočíme vpravo do ulice Za Barborou, která nás přivede prakticky až k chrámu sv. Barbory. Projdeme brankou ve zdi do zahrady kolem chrámu a hned za ní zatáčíme vpravo podél zadní stěny chrámu až k vyhlídce do údolí Vrchlice. Obejdeme chrám a na jeho opačné straně jdeme uličkou od chrámu podél mohutné budovy jezuitské koleje.

Za ní zahýbáme vlevo a jdeme dál rovně a mírně vpravo až na Rejskovo náměstí s Kamennou kašnou, odkud klesáme vpravo Rejskovou ulicí na Komenského náměstí. Pod ním odbočujeme vlevo do ulice Jakubské a ta nás dovede do horní části Palackého náměstí. Odtud klesneme k výchozímu místu.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 11. 09. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kutná Hora, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Jan Škoda hod.

  Stezka je v bezvadném stavu, značení velmi dobré.
  V rámci projektu Europa Jagellonica o víkendech zpřístupněn kostel Nejsv. Trojice (10 – 18 hod, 10 Kč vstupné).

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář