vzpomínáme

Naučná stezka Kačinským zámeckým parkem (původní verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
7
Naučná stezka Kačinským zámeckým parkem (původní verze)

Původní verze naučné stezky, nahrazená v roce 2017 naučnou stezkou Zámecký park Kačina, která ale vede v druhé polovině jinou trasou.

Naučná stezka procházela přírodně krajinářským parkem kolem zámku KačinaKutné Hory. Seznamovala s historií parku, jeho budováním, údržbou, způsoby obnovy, faunou a flórou, a také s životem rodiny Chotků, která park a zámek nechala vybudovat. Rovněž se zmiňovala o dalších chotkovských zámeckých parcích (např. ve Veltrusích), stejně jako o zahradní architektuře a údržbě parků obecně.

Stezka nebyla náročná, vedla v okolí zámku a byla vhodným doplněním prohlídkového okruhu uvnitř. Trasa nebyla značená, byla vedena po cestách či pěšinách. V zadní části parku vedla užším vysekaným pruhem ve vysoké trávě. Naučná stezka Zámecký park Kačina, kterou byla nahrazena, vede více v bezprostřední blízkosti zámku, nezachází v druhé části trasy tak daleko.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začínala a končila:
zámek KAČINA, vstup do zámeckého parku od obce Svatý Mikuláš
Délka:
cca 2 km
Zastávek:
15
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
???
Naše návštěva:
červenec 2004, červen 2009, červen 2017
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
stezka zrušena, nahrazena částečně naučnou stezkou Zámecký park Kačina

Seznam zastávek

 1. Historie parku
 2. Proměny kačinského parku
 3. Kompozice kačinského parku
 4. Rostlinná skladba parku
 5. Živočišstvo žijící v parku
 6. Krajinářské úpravy Chotků
 7. Zahradní architektura
 8. Zaniklé chotkovské parky
 9. Ostatní chotkovské parky
 10. Voda v parku
 11. Metody obnovy parku
 12. Způsoby využití parku
 13. Zakládání parku
 14. Údržba parku
 15. Zahradnictví na Kačině

Informační náplň

Zastávka 1: Historie parku

 • zakládání parku
 • příprava a dovoz dřevin pro park
 • autor projektu parku
Vyobrazení:
Jan Karel Chotek; Jan Rudolf Chotek; busta F. N. Jacquina; chotkovská knihovna

Zastávka 2: Proměny kačinského parku

 • postupné úpravy parku pod vlivem romantismu
 • obměna vegetace
 • křoviny
 • přestavba čestného dvora a další úpravy
Vyobrazení:
šeřík; indikační skica z r. 1838; letecký snímek Kačiny a jejího okolí; řešení parteru před zámkem

Zastávka 3: Kompozice kačinského parku

 • původní kompozice parku a jeho okolí
 • změny a zaniklé prvky parku
 • současné plány na rekonstrukci parku
Vyobrazení:
kačinský zámek s parkovou úpravou centrálního dvorce; pohledy do kačinského parku

Zastávka 4: Rostlinná skladba parku

 • rozloha parku, podíl jednotlivých rostlinných typů
 • stromy
 • keře
 • trávníky
Vyobrazení:
jedlovec kanadský, dřezovec trojtrnný, jírovec maďal, zerav západní, líska turecká, katalpa trubačovitá, šeřík čínský, pustoryl vonný, svída krvavá, brslen evropský, štědřenec odvislý

Zastávka 5: Živočišstvo žijící v parku

 • živočichové v parku – obecně
 • jednotlivé druhy
 • význam kačinského parku pro živočichy
Vyobrazení:
prase divoké, jestřáb s mláďaty na hnízdě, králík divoký, pěnice hnědokřídlá, bažant polní, kachna březňačka

Zastávka 6: Krajinářské úpravy Chotků

 • krajinářské úpravy nejen na Kačině, ale i na dalších chotkovských sídlech
 • vliv vybudování kačinského zámku a rozlehlého parku na okolní krajinu
 • nedaleký vrch Kaňk
Vyobrazení:
pohled na Nové Dvory alejí od severu; památník havířských bouří na Kaňku; pozdější pohled na okolí stejného památníku; neutěšený pohled na holé stráně Kaňku; nezalesněný vrch Kaňk, pozůstatek po staletém dolování – na kresbě z 16. století

Zastávka 7: Zahradní architektura

 • romantické stavby v parku – význam
 • chrámek Templ, vyhlídkový altán, kaplička, ozdobná váza, novogotická umělá zřícenina atd.
 • další romantické stavby
 • užitné stavby
 • rybářské chaty na ostrovech v Mikulášském rybníku
Vyobrazení:
chrámek Templ; pavilon Kamajka na Vilemínině pahorku u Rohozce; železná váza s růžicí cest; platanový můstek přes hlavní vodní kanál

Zastávka 8: Zaniklé chotkovské parky

 • Nové Dvory
 • Třebešice
 • Hlízov
Vyobrazení:
zrušené chotkovské zahrady v Nových Dvorech, Třebešicích a Hlízově; Sidoniin les s rybníky a zahradními pavilony; zahradnické pomůcky a nářadí

Zastávka 9: Ostatní chotkovské parky

 • Veltrusy
 • Velké Březno
 • Bělušice
 • Jemniště, Volšov
Vyobrazení:
zámek Veltrusy s parkem; parter veltruského zámku; plán veltruského parku; zámek Krásné Březno s parkem; současný vzhled zámku Krásné Březno

Zastávka 10: Voda v parku

 • estetický a hospodářský význam vody v parku
 • vodotrysky, kanály, vodní nádrže, působení vodní hladiny apod.
 • zánik těchto prvků na Kačině
Vyobrazení:
mapa kačinského parku a okolí s vyznačením vodního systému; zbytky výpusti pod původním trkačem; pozůstatek můstku nad vodním kanálem; podzemí Templu; můstek nad vodním kanálem; zbytky hráze rybníka Templu; dobová kresba Kačiny a rybníčku Templu

Zastávka 11: Metody obnovy parku

 • úskalí obnovy historických parků
 • částečné rekonstrukce kačinského parku v minulosti
 • zásady důležité pro rekonstrukci historického parku
 • základní cíle rekonstrukcí přírodně krajinářských historických parků
Vyobrazení:
vstup do borového parku (1967); tentýž pohled v r. 1998; akáty před zámeckou knihovnou (1967); tentýž pohled v r. 1998

Zastávka 12: Způsoby využití parku

 • úloha zámeckých parků v životě šlechty
 • kratochvíle rodiny Chotků v zámeckém parku a jeho okolí
 • hony
 • zemědělské činnosti v parku
Vyobrazení:
projížďka po zámeckém vodním kanále; parforsní hon; rohozecká hájovna; letní idyla v zámeckém parku; kačinský zámecký park se zámkem

Zastávka 13: Zakládání parku

 • bodový přehled procesu zakládání parku
Vyobrazení:
sázení stromků; výsadba živého plotu; pozemky parku na vojenském plánu z 60. let 18. století; kaplička na Vojanském kopečku

Zastávka 14: Údržba parku

 • důležitost údržby parku
 • jednotlivé potřebné úkony
 • údržba parku v minulosti
Vyobrazení:
prořezávání větví a zastřihávání živých plotů; podzimní ukládání choulostivých exotických rostlin; krytá hala pro přezimování parkových rostlin; zahradnické práce v zámecké zahradě

Zastávka 15: Zahradnictví na Kačině

 • význam zahradnictví pro zámek
 • květiny, plodiny, dřeviny
 • důvody pro založení zahradnictví přímo na Kačině
Vyobrazení:
pěstování zeleniny v zámecké zahradě; sklizeň zelí; podzimní práce na zahradě; ukládání rostlin k přezimování; budova kačinského zahradnictví (1998); tentýž objekt v současnosti

Popis trasy

vstup do parku → blízké okolí zámku → zahradnictví → zámek

Naučná stezka začínala vstupem do zámeckého parku od obce Svatý Mikuláš. Za vraty jsme šli lesíkem příchozí cestou směrem k zámku. 1. zastávka (Historie parku) naučné stezky se nacházela hned při východu z lesa po levé straně na kraji trávníku. Zde jsme opustili cestu k zámku a pokračovali jsme volnou travnatou plochou podél lesa, žádná viditelná cesta či pěšina tudy tehdy nevedla.

Ušli jsme asi 200 metrů (směrem před hlavní průčelí zámku) a potkali jsme 2. zastávku (Proměny kačinského parku). Za ní jsme pokračovali ve stejném směru a poblíž rohu zámku jsme nalezli 3. zastávku (Kompozice kačinského parku). Směr jsme neměnili ani nadále, šli jsme širokým travnatým pruhem. Na příští křižovatce jsme zahnuli vpravo a přišli ke 4. zastávce (Rostlinná skladba parku).

Za ní jsme zahnuli doleva travnatou lesní cestou, pak jsme šli rovně, krátce poté jsme zatočili doprava, přešli jsme nízký pahorek, na jeho druhé straně sestoupili opět dolů, stočili se vlevo a téměř při příchodu na louku před námi byla 5. zastávka (Živočišstvo žijící v parku). Dál jsme vyšli na louku a pokračovali jsme dál, až jsme se zezadu zleva opět přiblížili k zámku. Šli jsme nicméně rovně přes louku a brzy jsme se napojili na písčitou vozovou cestu, u níž byla 6. zastávka (Krajinářské úpravy Chotků).

Cesta nás zavedla před zadní část zámku – tam jsme se napojili na kamenitou vozovou cestu, po níž jsme pokračovali vlevo. Po pravé straně jsme minuli kapličku; před sebou jsme spatřili branku v oplocení. Hned za kapličkou byla 7. zastávka (Zahradní architektura). Dál jsme mířili stejnou cestou k vrátkům, u nichž naučná stezka zatáčela vpravo podél oplocení. Hned za odbočkou byla 8. zastávka (Zaniklé chotkovské parky). Za ní se cesta stáčela mírně na pravou stranu, pak jsme spatřili v průseku zadní část zámku. Naproti byla 9. zastávka (Ostatní chotkovské parky). U dalšího průseku s vyhlídkou přímo na zadní průčelí zámku byla 10. zastávka (Voda v parku). Prošli jsme lesíkem a u dalšího průhledu na zámek jsme potkali 11. zastávku (Metody obnovy parku). Pokračovali jsme houštinkami a travnatými úseky, a stáčeli jsme se již pomalu po bok Kačiny. Na kraji další louky byla 12. zastávka (Způsoby využití parku).

U 12. zastávky jsme opustili cestu, zahnuli vpravo a začali stoupat travnatou loukou, jakoby k boční části zámku. Po asi 50 metrech byla 13. zastávka (Zakládání parku). Dále jsme stoupali mezi stromy ke 14. zastávce (Údržba parku). Pokračovali jsme cestou až téměř k zámku a hned u studny byla 15. zastávka (Zahradnictví na Kačině). Stezku jsme zakončili na nádvoří zámku.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 21. 08. 2005 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kutná Hora, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 7)

 • Veronika hod.

  Velmi příjemná procházka pro rodiny s dětmi i s kočárkem.

  Odpovědět
  • Tom hod.

   Doplním, že v okolí zámku Kačina vede ještě naučná stezka Zámeckou oborou – začíná za zámkem na trase stezky Kačinským zámeckým parkem, je asi 2 kilometry dlouhá, vede většinou lesními pěšinami bývalé kačinské obory.

   Odpovědět
 • Pepík hod.

  Celý park prochází obrovskou rekonstrukcí, informační tabule naučné stezky jsou podle sdělení dámy v pokladně zámku odstraněny.

  Odpovědět
  • Zbyněk hod.

   Dnes 9/9/2016 jsem byl za účelem procházce po naučné stezce na Kačině. Cedule stále chybí.

   Odpovědět
 • Zbyněk hod.

  Dnes 9/8/2016 cedule na naučné stezce stále chybí.

  Odpovědět
 • Zbyněk hod.

  Dnes 9/8/2016 cedule na naučné stezce stále chybí.

  Odpovědět
 • Zbyněk hod.

  Dnes 9/8/2016 cedule na naučné stezce stále chybí.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář