Historická naučná stezka Čáslav

Hodnocení:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
zatím žádný
Historická naučná stezka Čáslav

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka procházející převážně historickým centrem a jeho okolím seznamuje s nejvýznamnějšími památkami Čáslavi. Postupně navštívíme dvě dominanty města, kostel sv. Petra a Pavla a evangelický kostel, dále sochu Jana Žižky z Trocnova od Josefa Václava Myslbeka na náměstí, část městských hradeb, městské popraviště atd.

Naučná stezka nemá informační panely, před procházkou je nutné si v místním infocentru opatřit skládačku/mapu Čáslav – historická naučná stezka (doporučujeme se předem seznámit s otevírací dobou infocentra, která se liší v sezóně a mimo sezónu, a ve státních svátcích je zavřeno.) Skládačka obsahuje plán města s vyznačením trasy naučné stezky a jejích zastávek, spolu s doplňkovým textem. V terénu pak nalezneme (většinou na sloupech veřejného osvětlení) samolepky se značkou naučné stezky a číslem zastavení. Pozor – tato čísla jsou vesměs umístěna zcela jinde, než jak jsou vyznačena v plánku, často i daleko od popisovaných památek (protože čísla v plánku vyznačují konkrétní popisované památky, nikoliv místa, kde je v terénu umístěno číslo zastavení). Doporučujeme proto čísla v terénu ignorovat a spolehnout se pouze na plánek. Trasa je značena zelenobílými značkami naučných stezek, bohužel nedostatečně (někde značení je, někde zcela chybí) – opět doporučujeme jít podle plánku. Naučná stezka vede výhradně ulicemi města (většinou vedlejšími) a je bez větších problémů sjízdná s kočárkem.

Skok na: Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
ČÁSLAV, náměstí Jana Žižky z Trocnova, před radnicí (u infocentra)
Délka:
necelé 4 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek, nedostatečné
Vznikla:
2011
Tvůrce stezky:
město Čáslav
Naše návštěva:
listopad 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

  1. Radnice
  2. Kostel sv. Petra a Pavla
  3. Evangelický kostel
  4. Mariánský sloup
  5. Pomník Jana Žižky z Trocnova
  6. Otakarova bašta
  7. Čáslavská stínadla
  8. Dusíkovo divadlo
  9. Židovská synagoga
  10. Městské muzeum

Popis trasy

náměstí Jana Žižky z Trocnova → kostel sv. Petra a Pavla → evangelický kostel → náměstí → hradby → čáslavská stínadla → městské muzeum → náměstí

Naučnou stezku zahájíme v infocentru na náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde si vyzvedneme skládačku/mapu Čáslav – historická naučná stezka. Infocentrum je zároveň i 1. zastávkou (Radnice). Její číslo nalezneme nalepené na vstupních dveřích infocentra. Tato čísla zastávek nás budou provázet po celé trase, bohužel, jsou většinou umístěna zcela jinde, než jak je vyznačeno v plánku.

Od infocentra jdeme vzhůru a pak vpravo ke kostelu sv. Petra a Pavla (2. zastávka). Číslo zastávky nalezneme nalepené z boku kostela na trubce okapu.

U kostela zahneme vlevo do uličky Jana Karafiáta, jíž po asi 200 metrech dojdeme k Evangelickému kostelu (3. zastávka).

Zde odbočíme vlevo do Palackého ulice, kde po asi 30 metrech nalezneme na kandelábru naprosto nesmyslně nalepenou čtyřku (což by měl být Mariánský sloup, který se však nachází až o 120 metrů dál na náměstí), a z druhé strany téhož sloupu trojku. Pokračujeme Palackého ulicí až na náměstí a prakticky v přímém směru zamíříme k Mariánskému sloupu (4. zastávka).

Od něj pak míříme vpravo přes náměstí k pomníku Jana Žižky z Trocnova (5. zastávka), samolepka s pětkou je umístěna na sloupku dopravní značky na okraji parčíku.

Od pomníku jdeme šikmo vpravo do horního rohu náměstí a pokračujeme dál ulicí Klimenta Čermáka až k dominantní historické Otakarově věži (6. zastávka). Samolepku s šestkou jsme nenalezli.

Dále jdeme v přímém směru, překřížíme ulici Rudolfa Těsnohlídka, projdeme za Penny Marketem a pak zahneme vlevo do Žitenické ulice. Na další křižovatce zahneme vpravo po hlavní ulici Jeníkovské, kterou při nejbližší příležitosti přejdeme na protější chodník.

Po asi 150 metrech ji pak opustíme a odbočujeme šikmo vlevo do Filipovské ulice, kterou jdeme téměř půl kilometru až k památníku Matouše Ulického (7. zastávka – Čáslavská stínadla). Samolepku se sedmičkou najdeme asi o 50 metrů dříve na sloupku dopravní značky.

Od pomníku jdeme k železničnímu přejezdu, ale ještě před ním odbočujeme vlevo ulicí Jaroslava Vrchlického podél tratě. Po necelých 400 metrech odbočíme šikmo vlevo do ulice Boženy Němcové, a po dalších 300 metrech vlevo do ulice Jiřího z Poděbrad, na jejímž konci zahneme vpravo do ulice Přemysla Otakara II.

Dojdeme ke slepému konci před hlavní Jeníkovskou ulicí, kterou přejdeme a pokračujeme úzkou uličkou v přímém směru (tudy je alespoň v terénu vyznačena trasa. Trasa v plánku vede podél frekventované Jeníkovské ulice.) Po 40 metrech dorazíme k malému schodišti – máte-li kočárek a nechce se vám ho vynášet, můžete zde odbočit vpravo a následující úsek obejít. Jinak vystoupáme schody a jdeme uličkou až do rohu náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde ale zahneme vpravo do Poštovní ulice. Tam nás dovede dolů k Jeníkovské, kde odbočujeme vlevo. Na následující křižovatce pak dorazíme k Dusíkovu divadlu (8. zastávka), samolepka s osmičkou je umístěna přímo u něj, na kandelábru v Dusíkově ulici.

U divadla přejdeme Jeníkovskou ulici, po níž pokračujeme dál, ale po protějším chodníku. Po necelých 200 metrech dorazíme k židovské synagoze (9. zastávka). Samolepka s devítkou je hned u ní.

Na následující křižovatce zahneme vpravo do Husovy ulice, kde po 60 metrech dorazíme k budově Městského muzea (10. zastávka). Samolepka s desítkou je ve vitríně vedle vchodu.

Tím naučná stezka končí. Od muzea se vrátíme Husovou ulicí zpět k Jeníkovské, kterou přejdeme a pokračujeme téměř protilehlou uličkou J. Mahena, a na následující křižovatce zahneme vlevo ulicí Generála Františka Moravce, která nás dovede zpět na náměstí Jana Žižky z Trocnova.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 25. 11. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kutná Hora, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář