Učebna v lese – lesní naučná stezka u zámku Kačina

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Učebna v lese - lesní naučná stezka u zámku Kačina

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Lesní naučná stezka Učebna v lese se nachází v zámeckém parku zámku Kačina u Kutné Hory, v bezprostřední blízkosti zadní části zámku v menším lesíku mezi zámkem a zámeckým zahradnictvím.

Jednotlivé naučné zastávky se skládají z historické části na jedné straně panelu a informací o přírodě na druhé straně. Historická část seznamuje s minulostí a současností lesního hospodaření na Kačině a zdejším panství. Přírodní část panelů seznamuje s místní faunou a flórou a zahrnuje vždy i nějaký praktický úkol pro děti, který je nenásilně přiměje se zamyslet a poznat přírodu různými smysly. Učebnu v lese doplňuje několik dalších výukových a herních prvků (např. myslivecká kazatelna, kam je možno vylézt a rozhlédnout se po louce za zámkem, dřevěný xylofon, stromový telefon nebo houbové pexeso).

Návštěva Učebny v lese není náročná, je hned u zámku a je vhodným doplněním jeho prohlídky. Trasa není značená, panely jsou rozmístěny na dohled po lese v blízkosti zámku.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
zámek KAČINA, zámecký park, lesík u zadní, severozápadní části zámku mezi zámkem a zámeckým zahradnictvím
Délka:
cca 200 metrů
Zastávek:
5 (každá má dvě části) + další výukové prvky pro děti
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2016
Tvůrce stezky:
POD HORAMI z.s.
Naše návštěva:
červen 2017
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Lesní personál / Listnáče
 2. Způsob těžby / Zvířata v lese
 3. Ochrana parku / Škůdci lesa
 4. Plánování / Jehličnany
 5. Obory / Lesní patra

Doplňkové instalace na naučné stezce

 • kazatelna
 • lesní xylofon
 • určování hub podle siluet
 • pexeso – poznávání hub
 • stromový telefon
 • letokruhy a významné dějinné události

Informační náplň

Zastávka 1: Lesní personál / Listnáče

Lesní personál

 • náplň naučné stezky Učebna v lese
 • rozvoj lesnictví v minulosti
 • lesní personál
 • hony a myslivost
Vyobrazení:
historické fotografie – lesnicko lovecký personál, revírník František Čadek s dcerami, přibližování saněmi při těžbě dříví

Listnáče

 • javor babyka
 • nahovětvovec
 • akát
 • dřezovec trojtrnný
 • platan javorolistý
 • úkol – obkresli obrysy listů na papír a najdi listy v parku
Vyobrazení:
podzimní listy javoru babyka, lusky nahovětvovce, akát za knihovnou, trny dřezovce, listy platanu javorolistého

Zastávka 2: Způsob těžby / Zvířata v lese

Způsob těžby

 • historické lesní hospodaření na Kačině
 • hospodaření výběrným způsobem v oboře a parku
 • násečný způsob těžby v okrajových částech lesního komplexu
 • hospodaření výmladkovým způsobem
Vyobrazení:
historické fotografie – uvolňování zavěšených stromů, pastva v lese, těžba dříví

Zvířata v lese

 • živočichové stromového patra
 • živočichové stromového a křovinného patra
 • živočichové křovinného patra
 • živočichové mechového a bylinného patra
 • živočichové žijící pod zemí
 • hmyzí hotel
 • úkol – najdeš brouky ve hmyzím hotelu?
Vyobrazení:
veverka, páchník, strnad, zmije, krtonožka

Zastávka 3: Ochrana parku / Škůdci lesa

Ochrana parku

 • rozvoj ochrany přírody v minulosti a ochrana přírody v kačinském zámeckém parku
 • současná ochrana kačinského parku
Vyobrazení:
historické fotografie – sbírání mnišky v lesích, základní manipulace spotřebních sortimentů dříví, práce v lesní školce na velkostatku

Škůdci lesa

 • hmyzí škůdci
 • houbové choroby
 • klíněnka jírovcová
 • voda
 • průmyslové exhalace
 • úkol – přiřaď škůdce k danému stromu
Vyobrazení:
strom zničený lýkožroutem, ukázka grafiózy, larva klíněnky, ukázka hnijících kořenů, těžba v lese

Zastávka 4: Plánování / Jehličnany

Plánování

 • historický lesní hospodářský plán pro Kačinu
 • taxace porostů
 • nejstarší stromy v kačinské oboře
Vyobrazení:
historické fotografie – taxátoři při práci v lese, lepování tyčinkami proti mnišce, práce v lesní školce

Jehličnany

 • borovice vejmutovka
 • tis červený
 • douglaska tisolistá
 • jalovec virginský
 • úkol – přiřadit šišky stromů
Vyobrazení:
borovice vejmutovka, tis červený, šiška douglasky, torzo jalovce virginského

Zastávka 5: Obory / Lesní patra

Obory

 • torza loveckých zařízení v oboře
 • obory a bažantnice
 • hony jako součást života šlechty
Vyobrazení:
historické fotografie – lov zvěře (1904), lesnicko-lovecký personál, plachtový lov na vysokou

Lesní patra

 • druhové složení stromového patra na Kačině
 • druhové složení křovinného patra na Kačině
 • druhové složení bylinného patra na Kačině
 • druhové složení mechového patra na Kačině
 • druhové složení kořenového patra na Kačině
 • úkol – urči, do kterého patra přírodniny patří
Vyobrazení:
stromové patro, křovinné patro, bylinné patro, mechové patro, kořenové patro

Popis trasy

Učebna v přírodě nemá žádnou pevně určenou trasu, je to spíše naučný/výukový prostor v malém lesíku těsně přiléhajícím ke kačinskému zámku na jeho severozápadní straně, mezi zámkem a zámeckým zahradnictvím. Jednotlivé informační panely a herní a vzdělávací prvky pro děti jsou zde rozmístěné sobě na dohled.

Fotogalerie naučné stezky

Vložit komentář

Vložit komentář