Učebna v lese – lesní naučná stezka u zámku Kačina

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
zatím žádný
Učebna v lese - lesní naučná stezka u zámku Kačina

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Lesní naučná stezka Učebna v lese se nachází v zámeckém parku zámku Kačina u Kutné Hory, v bezprostřední blízkosti zadní části zámku v menším lesíku mezi zámkem a zámeckým zahradnictvím.

Jednotlivé naučné zastávky se skládají z historické části na jedné straně panelu a informací o přírodě na druhé straně. Historická část seznamuje s minulostí a současností lesního hospodaření na Kačině a zdejším panství. Přírodní část panelů seznamuje s místní faunou a flórou a zahrnuje vždy i nějaký praktický úkol pro děti, který je nenásilně přiměje se zamyslet a poznat přírodu různými smysly. Učebnu v lese doplňuje několik dalších výukových a herních prvků (např. myslivecká kazatelna, kam je možno vylézt a rozhlédnout se po louce za zámkem, dřevěný xylofon, stromový telefon nebo houbové pexeso).

Návštěva Učebny v lese není náročná, je hned u zámku a je vhodným doplněním jeho prohlídky. Trasa není značená, panely jsou rozmístěny na dohled po lese v blízkosti zámku.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
zámek KAČINA, zámecký park, lesík u zadní, severozápadní části zámku mezi zámkem a zámeckým zahradnictvím
Délka:
cca 200 metrů
Zastávek:
5 (každá má dvě části) + další výukové prvky pro děti
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
2016
Tvůrce stezky:
POD HORAMI z.s.
Naše návštěva:
červen 2017
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Lesní personál / Listnáče
 2. Způsob těžby / Zvířata v lese
 3. Ochrana parku / Škůdci lesa
 4. Plánování / Jehličnany
 5. Obory / Lesní patra

Doplňkové instalace na naučné stezce

 • kazatelna
 • lesní xylofon
 • určování hub podle siluet
 • pexeso – poznávání hub
 • stromový telefon
 • letokruhy a významné dějinné události

Informační náplň

Zastávka 1: Lesní personál / Listnáče

Lesní personál

 • náplň naučné stezky Učebna v lese
 • rozvoj lesnictví v minulosti
 • lesní personál
 • hony a myslivost
Vyobrazení:
historické fotografie – lesnicko lovecký personál, revírník František Čadek s dcerami, přibližování saněmi při těžbě dříví

Listnáče

 • javor babyka
 • nahovětvovec
 • akát
 • dřezovec trojtrnný
 • platan javorolistý
 • úkol – obkresli obrysy listů na papír a najdi listy v parku
Vyobrazení:
podzimní listy javoru babyka, lusky nahovětvovce, akát za knihovnou, trny dřezovce, listy platanu javorolistého

Zastávka 2: Způsob těžby / Zvířata v lese

Způsob těžby

 • historické lesní hospodaření na Kačině
 • hospodaření výběrným způsobem v oboře a parku
 • násečný způsob těžby v okrajových částech lesního komplexu
 • hospodaření výmladkovým způsobem
Vyobrazení:
historické fotografie – uvolňování zavěšených stromů, pastva v lese, těžba dříví

Zvířata v lese

 • živočichové stromového patra
 • živočichové stromového a křovinného patra
 • živočichové křovinného patra
 • živočichové mechového a bylinného patra
 • živočichové žijící pod zemí
 • hmyzí hotel
 • úkol – najdeš brouky ve hmyzím hotelu?
Vyobrazení:
veverka, páchník, strnad, zmije, krtonožka

Zastávka 3: Ochrana parku / Škůdci lesa

Ochrana parku

 • rozvoj ochrany přírody v minulosti a ochrana přírody v kačinském zámeckém parku
 • současná ochrana kačinského parku
Vyobrazení:
historické fotografie – sbírání mnišky v lesích, základní manipulace spotřebních sortimentů dříví, práce v lesní školce na velkostatku

Škůdci lesa

 • hmyzí škůdci
 • houbové choroby
 • klíněnka jírovcová
 • voda
 • průmyslové exhalace
 • úkol – přiřaď škůdce k danému stromu
Vyobrazení:
strom zničený lýkožroutem, ukázka grafiózy, larva klíněnky, ukázka hnijících kořenů, těžba v lese

Zastávka 4: Plánování / Jehličnany

Plánování

 • historický lesní hospodářský plán pro Kačinu
 • taxace porostů
 • nejstarší stromy v kačinské oboře
Vyobrazení:
historické fotografie – taxátoři při práci v lese, lepování tyčinkami proti mnišce, práce v lesní školce

Jehličnany

 • borovice vejmutovka
 • tis červený
 • douglaska tisolistá
 • jalovec virginský
 • úkol – přiřadit šišky stromů
Vyobrazení:
borovice vejmutovka, tis červený, šiška douglasky, torzo jalovce virginského

Zastávka 5: Obory / Lesní patra

Obory

 • torza loveckých zařízení v oboře
 • obory a bažantnice
 • hony jako součást života šlechty
Vyobrazení:
historické fotografie – lov zvěře (1904), lesnicko-lovecký personál, plachtový lov na vysokou

Lesní patra

 • druhové složení stromového patra na Kačině
 • druhové složení křovinného patra na Kačině
 • druhové složení bylinného patra na Kačině
 • druhové složení mechového patra na Kačině
 • druhové složení kořenového patra na Kačině
 • úkol – urči, do kterého patra přírodniny patří
Vyobrazení:
stromové patro, křovinné patro, bylinné patro, mechové patro, kořenové patro

Popis trasy

Učebna v přírodě nemá žádnou pevně určenou trasu, je to spíše naučný/výukový prostor v malém lesíku těsně přiléhajícím ke kačinskému zámku na jeho severozápadní straně, mezi zámkem a zámeckým zahradnictvím. Jednotlivé informační panely a herní a vzdělávací prvky pro děti jsou zde rozmístěné sobě na dohled.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 08. 01. 2019 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kutná Hora, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář