Naučná stezka Údolím Vrchlice

Hodnocení:
(počet hlasů: 24)
Komentáře:
2
Naučná stezka Údolím Vrchlice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází malebným údolím říčky Vrchlice mezi Kutnou Horou a Velkým rybníkem. V tomto údolí nalezneme kromě přírodních krás také pozůstatky po historickém dolování stříbra, staré lomy a řadu bývalých mlýnů. Naučná stezka seznamuje velmi podrobně s flórou a faunou konkrétních stanovišť v údolí, s historií jednotlivých mlýnů, pravěkými hradišti a dalšími zajímavostmi na trase. Naučná stezka nově zohledňuje výsledky přírodovědeckých průzkumů, které v údolí Vrchlice proběhly v posledních letech, a oproti původní verzi byla rozšířena a zkvalitněna.

Naučná stezka vede většinou po asfaltové nebo zpevněné štěrkové komunikaci, nebo po lesních cestách a pěšinách. Trasa není speciálně značena, vede převážně po červené turistické značce, jen pod hrází Velkého rybníka z ní na čas odbočuje. Na každém panelu naleznete návod, kudy dále pokračovat. Naučná stezka není bezbariérová; s kočárkem se projet dá, ale je třeba občas počítat s náročnějším terénem (skalní stupně, výmoly apod.). Pěšina k vyhlídce nad Denemarkem je nesjízdná.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná:
KUTNÁ HORA, křižovatka ulic Po Mlýnech a V Hutích, v údolí říčky Vrchlice, na turistickém rozcestí červené a žluté turistické značky, u barokního mostku přes Vrchlici
Končí:
údolí Vrchlice, hráz Velkého rybníka
Délka:
2,5 km
Zastávek:
16
Značení trasy:
bez vlastního značení
Vznikla:
původně 2007, tato verze 2011
Tvůrce stezky:
Občanské sdružení Denemark
Naše návštěva:
březen 2012
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • 1. U mostku
 • 2. Lom
 • 3. Skály před Vrbovým mlýnem
 • 4. U štoly sv. Antonína Paduánského
 • 5. Rozcestí u náhonu
 • 6. Mlýn Denemark
 • 6a. Ostroh nad Denemarkem
 • 7. Před Spáleným mlýnem
 • 8. Za Spáleným mlýnem
 • 9. U pěšiny
 • 10. Pod skalami
 • 11. Ruina mlýna Cimburk
 • 12. Pod loukou
 • 13. Na skále
 • 14. Ruina mlýna Šimákov
 • 15. Na hrázi Velkého rybníka

Informační náplň

Zastávka 1: U mostku

 • uvítání v údolí Vrchlice a na naučné stezce
 • charakteristika údolí Vrchlice, údaje o trase a informační náplni, a o rekonstrukci naučné stezky
 • Wagenknechtův mlýn
 • barokní Boží muka
 • barokní mostek přes říčku Vrchlici
 • čtvrť V Hutích
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
turistická mapa okolí; ortofotomapa; Wagenknechtův mlýn; barokní Boží muka; barokní mostek přes Vrchlici; nerost chryzokol; ilustrační fotografie

Zastávka 2: Lom

 • amfibolitový lom
 • flóra a fauna lomu
 • vybudované sezónní tůňky
 • struskové haldy a jejich přírodní poměry a flóra
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
rosnička zelená; saranče modrokřídlá; pevnokmínek rozvětvený; dutohlávka červcová; šálečka rezavá; drobnovýtruska rezavá; mapovník; šálečka lesklá

Zastávka 3: Skály před Vrbovým mlýnem

 • historie Vrbového mlýna
 • původ názvu, majitelé; využití v 2. polovině 20. století
 • ryska nejvyšší hladiny povodně před vybudováním Velkého rybníka
 • staré štoly ve stráni
 • flóra skalní stěny, hmyz
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
bezkolenec rákosovitý; smolnička obecná; pupkovka srstnatá; skalnice kýlnatá; svižník polní; skákavka pruhovaná

Zastávka 4: U štoly sv. Antonína Paduánského

 • historie štoly sv. Antonína Paduánského
 • výzdoba štoly, vznik travertinu na výtoku ze štoly
 • živočichové, kteří ve štole přezimují
 • flóra a fauna okolí štoly
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
výzdoba stropu štoly (tzv. brčka); vrápenec malý; netopýr velký; netopýr večerní; netopýr černý; kopytník evropský; sasanka pryskyřníkovitá

Zastávka 5: Rozcestí u náhonu

 • flóra suťového svahu za náhonem
 • flóra temene skalního ostrohu
 • návod, jak se dostat na skalní ostroh
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
brslen evropský; bika ladní; tolita lékařská; střevlík vrásčitý; lejsek bělokrký; pelyněk pravý; kostřava přitvrdlá; pavinec horský; voskovka černající

Zastávka 6: Mlýn Denemark

 • zajímavosti z historie mlýna, původ názvu
 • hradiště Denemark – podrobný popis lokality, historický a stavební vývoj hradiště, výsledky archeologického průzkumu
 • fauna a flóra okolí
 • nedaleký výtok vody a vznik travertinu
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
výzkum hradiště Denemark; nalezené nádoby; plánky hradiště; krasec lesklý; krasec třešňový; terčovka svraštělá; tesařík; potemník kovový

Zastávka 6a: Ostroh nad Denemarkem

 • pozůstatky hradiště
 • flóra a fauna této lokality a okolí
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
krasec Anthaxia godeti; krasec šestitečný; terčovka posypaná; pukléřka ostnatá; zdobenec Trichius rosaceus; tesařík dubový; Xylotrechus antilope; Phymatodes rufipes; tesařík piluna; mrchožrout housenkář; Clubiona brevipes; Evarcha arcuata; křižák pruhovaný; ploštička pestrá; Philodromus buchari; paličatka březová; nosatec dubový; užovka hladká; Truncatellina cylindrica

Zastávka 7: Před Spáleným mlýnem

 • kamenný splav nad mlýnem Denemarkem
 • povinnosti majitelů mlýnů ve vztahu k tomuto splavu
 • Spálený mlýn – historie, majitelé
 • kostel Svaté Trojice
 • flóra okolí
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
kostel sv. Trojice; rozchodník velký; rozchodník ostrý; sleziník červený; sleziník severní; osladič obecný; puchýřník křehký; kulistec jablíčkovitý; dvouhrotec chvostnatý

Zastávka 8: Za Spáleným mlýnem

 • zbytky mlýnského náhonu
 • ostrůvky v širším korytě Vrchlice – flóra a fauna
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
česnek medvědí; křivatec žlutý; řeřišnice hořká; mokrýš střídavolistý; podbílek šupinatý; outkovka pestrá; číšenka rýhovaná; penízovka sametonohá; vodní lišejník; porostnice mnohotvárná; houba říční; mechovka plazivá; ploštěnka mléčná; kamomil říční; sklovatka rudá; pavučenka rudonohá; lovčík hajní; šídlo velké; vážka ploská; schránky chrostíků; strumičník zlatooký

Zastávka 9: U pěšiny

 • torzo jilmu vazu
 • flóra skalní stěny a padlých stromů v okolí
 • ptactvo
 • hmyz pod kůrou stromů
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
kapradina osténkatá; sírovec žlutooranžový; černorosol bukový; šoupálek dlouhoprstý; ledňáček říční; datel černý; larva lesáka rumělkového

Zastávka 10: Pod skalami

 • brouci vlhkého podrostu lesa a v padlých kmenech stromů
 • hmyzožravci
 • pozemek bývalého arboreta
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
páchník hnědý; nosorožík kapucínek; střevlík fialový; tesařík; roháček kozlík; oblanka tečkovaná; rejsec černý; bělozubka šedá; šácholan

Zastávka 11: Ruina mlýna Cimburk

 • původ názvu mlýna, majitelé, osud poslední majitelky
 • charakteristika lidské společnosti v období eneolitu
 • historický a stavební vývoj hradiště Cimburk
 • plži, ptactvo a hmyz v okolí mlýna Cimburk
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
dobová fotografie mlýna Cimburk z konce 19. století; dobové fotografie mlýna ze 40. let 20. století; nálezy pravěké keramiky; kresebný plán jezu na Vrchlici u mlýna Cimburk z roku 1759; vřetenatka mnohozubá; ostnatka trnitá; drobnička válcovitá; údolníček drobný; údolníček žebernatý; budníček menší; babočka jilmová; lišaj svlačcový; dlouhozobka svízelová

Zastávka 12: Pod loukou

 • charakteristika zdejší louky
 • flóra
 • hmyz
 • další fauna
 • vybudovaná tůň
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
šalvěj luční; kozlíček polníček; okáč bojínkový; okáč luční; okáč prosičkový; modrásek krušinový; modrásek rozchodníkový; modrásek černolemý; ostruháček březový; majka obecná; Phosphuga atrata atrata

Zastávka 13: Na skále

 • křovinatý pás podél louky a fauna a flóra na něj vázaná
 • vyhlídka na tok Vrchlice
 • živočichové nad a pod hladinou
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat po naučné stezce
Vyobrazení:
větvičník slívový; provazovka srstnatá; konopka obecná; zvonek zelený; pěvuška modrá; pstruh potoční; střevle potoční; pískoř pruhovaný; hladinatka člunohřbetá

Zastávka 14: Ruina mlýna Šimákov

 • historie mlýna Šimákov
 • fauna a flóra v okolí Vrchlice
 • fauna a flóra v okolí Velkého rybníka
 • otázka pro děti
 • jak dále pokračovat po naučné stezce
Vyobrazení:
ruiny mlýna Šimákov na fotografii ze 40. let 20. století; skorec vodní; kyprej vrbice; kalous ušatý; křivka obecná; kokořík vonný; chrobák jarní

Zastávka 15: Na hrázi Velkého rybníka

 • hmyz na hrázi Velkého rybníka, vodní ptactvo
 • představení naučné stezky, údaje o trase a informační náplni, a o rekonstrukci naučné stezky
 • historie Velkého rybníka, důvod vybudování, využití v minulosti a současnosti
 • další zajímavosti v okolí – zámek Roztěž, hrad Sion, pravěké osídlení u obce Bylany
 • jak dále pokračovat
Vyobrazení:
tesařík hnědý; kozlíček dazule; turistická mapa okolí; ortofotomapa; historická mapa pozemků týkajících se stavby Velkého rybníka z roku 1852; zámek Roztěž; golfové hřiště u zámku Roztěž; tvrz v Malešově; hrad Sion; archeologický průzkum u Bylan

Popis trasy

Údolí Vrchlice → mlýn Denemark → mlýn Cimburk → mlýn Šimákov → hráz Velkého rybníka

Naučná stezka začíná v údolí říčky Vrchlice, na rozcestí červené a žluté turistické značky, u barokního mostku přes Vrchlici. Toto místo je vzdálené cca 2 km z centra Kutné Hory (po červené značce), případně asi 1 km od železniční zastávky Kutná Hora-Předměstí. Nalezneme zde vedle sebe dva panely 1. zastávky (U mostku).

Odtud jdeme po asfaltové komunikaci po červené značce proti proudu Vrchlice – červené značky se budeme držet většinu trasy. Po necelých 300 metrech si u pěšiny k Vrchlici směrem vlevo, za panelem Stříbrné stezky, povšimneme 2. zastávky (Lom).

Po dalších asi 100 metrech přijdeme na asfaltové prostranství se skalní stěnou a velkou budovou za ním – vpravo na skále je umístěna 3. zastávka (Skály před Vrbovým mlýnem).

Pokračujeme po vozové cestě, obejdeme zprava budovy a další ohrady za nimi, a vstoupíme do lesa. Krátce nato potkáváme 4. zastávku (U štoly sv. Antonína Paduánského).

Další cestou po asfaltové cestě dorazíme po asi 150 metrech k 5. zastávce (Rozcestí u náhonu). Zde nepřehlédneme odbočku vpravo na lávku přes náhon, po níž se můžeme dostat na skalní ostroh nad mlýnem Denemark, kde je další zastávka. Odbočíme tedy a začneme velmi příkře stoupat úzkou pěšinou zařízlou ve svahu. Nahoře se stočíme vlevo k okraji ostrohu – zde nalezneme dva panely zastávky 6a (Ostroh nad Denemarkem).

Vrátíme se stejnou cestou zpět dolů do údolí k 5. zastávce, a pak pokračujeme štěrkovou vozovou cestou vpravo. Po asi 100 metrech přejdeme Vrchlici a za můstkem dorazíme k 6. zastávce (Mlýn Denemark).

Za ní zahneme vpravo a pokračujeme cestou podél ohradní zídky zahrady mlýna. Dále můžeme jít buď po vozové cestě, nebo po červené značce, která spolu s trasou Stříbrné stezky odbočuje vlevo vzhůru kamenitou pěšinou (tato pěšina přijde vhod za vyššího stavu vody, kdy je následující část vozové cesty zatopená). V každém případě se brzy, za zákrutou údolí nad splavem, obě cesty opět spojí. Zde u zídky po pravé straně téměř naproti lávce přes malou přehradu potkáváme 7. zastávku (Před Spáleným mlýnem).

Za ní pokračujeme k budově bývalého mlýna a po vozové cestě ho zprava obcházíme. Z jeho boku potkáváme dva panely 8. zastávky (Za Spáleným mlýnem).

Dále jdeme úzkou pěšinou podél členité skalní stěny po pravé straně. Krátce nato nalézáme na torzu stromu 9. zastávku (U pěšiny), a o asi 120 metrů dál pod skalní stěnou pak 10. zastávku (Pod skalami).

Přejdeme vodní strouhu a pak jdeme podél ní. Posléze dorazíme k ruinám mlýna Cimburk, kde jsou umístěny dva panely 11. zastávky (Ruina mlýna Cimburk).

Následně nás cesta vyvede z lesa na rozlehlou svažitou louku – my pokračujeme rovně pěšinkou podél jejího dolního okraje. Krátce poté potkáváme 12. zastávku (Pod loukou).

Za loukou opět vstoupíme do lesa, a krátce vystoupáme a poté klesneme k 13. zastávce (Na skále).

Za ní klesneme do lesa, kde zakrátko dorazíme k výraznému rozcestí s informačním panelem Stříbrné stezky – ta zde spolu s červenou značkou vede vpravo. POZOR – my zde obě značky opustíme a jdeme neznačenou cestou vlevo rovně. Po pár desítkách metrů dorazíme k další ruině bývalého mlýna, a 14. zastávce (Ruina mlýna Šimákov).

Kousek za ním pak zahneme cestou vpravo do svahu, a po zbudovaném schodišti vystoupáme opět na trasu červené značky – zahneme po ní vlevo, a ta nás dovede až k závěrečným informačním panelům – 15. zastávce (Na hrázi Velkého rybníka). Zde naučná stezka končí, a my se můžeme buď vrátit stejnou cestou zpět do výchozího místa, nebo zvolit jinou, na panelu doporučenou trasu.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 09. 12. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kutná Hora, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • petr hod.

  Dobry den. Zajimalo by mne, zdali by se nechalo zjistit, kdy byl naposledy vypusteny Velky rybnik u Kutne Hory. Dekuji, s pozdravem Petr.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář