Naučná stezka Zámecký park Kačina

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Zámecký park Kačina

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku KačinaKutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky nebo např. s místní sbírkou historických odrůd růží. Dvě zastávky představují sloh klasicismus a způsob architektonického vyjádření a přetváření celé okolní krajiny v jeho duchu.

Naučná stezka je nenáročná, bez převýšení, vede po cestách či pěšinách parkem v bezprostředním okolí zámku a je vhodným doplněním prohlídkového okruhu uvnitř. Trasa není značená, na každém informačním panelu je schematický plánek okolí zámku s vyznačením trasy a aktuální zastávky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
zámek KAČINA, vstup do zámeckého parku ve směru od obce Svatý Mikuláš
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
květen 2017
Tvůrce stezky:
Národní zemědělské muzeum s.p.o. – Muzeum českého venkova
Naše návštěva:
červen 2017
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Zámecký park a obora Kačina
 2. Zámek
 3. Okrasný statek
 4. Ha-ha
 5. Arboretum
 6. Jacquinův pahorek
 7. Plody stromů
 8. Klasicismus
 9. Klasicistní krajina
 10. Regenerace zámeckého parku Kačina
 11. Hospodářské využití krajiny
 12. Historické růže

Informační náplň

Zastávka 1: Zámecký park a obora Kačina

 • základní seznámení se zámkem Kačina, zámeckým parkem a oborou
 • památkové ochrany zámku a okolí, chráněná území, důvod ochrany
 • informace o naučné stezce
 • úkol – jak se jmenuje památková zóna, jejíž součástí je Kačina?
Vyobrazení:
umístění historických staveb v parku; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 2: Zámek

 • historický a stavební popis zámku Kačina
 • popis štukové výzdoby v hlavním štítu zámku s tympanonem
 • popis výzdoby tympanonu na severní straně
 • popis výzdoby tympanonu na knihovně
Vyobrazení:
štuková výzdoba v hlavním štítu zámku s tympanonem; výzdoby tympanonu na severní straně; výzdoby tympanonu na knihovně; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 3: Okrasný statek

 • co znamená pojem okrasný statek a čím je charakteristický
 • které prvky okrasného statku se nacházely nebo nachází v okolí Kačiny
 • nejvýznamnější památkově chráněné parky typu okrasného statku v Čechách
 • nejznámější okrasné statky v Evropě
 • úkoly
Vyobrazení:
prvky okrasného statku na Kačině na historických nákresech (rybniční pavilon s bydlením pro porybného, rybářská chata, loděnice); plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 4: Ha-ha

 • nejzachovalejší a nejúplnější ohrazení typu ha-ha v České republice
 • co je ha-ha
 • první doložené použití tohoto prvku ve Francii
 • koncept ha-ha parků v Anglii
 • úkol
Vyobrazení:
nákres zámeckého parku na Kačině s vyznačením ohrazení typu ha-ha; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 5: Arboretum

 • historické druhové složení dřevin v kačinském arboretu
 • okrasná lesní školka v Nových Dvorech na přelomu 18. a 19. století
 • výsadba kaštanovníků jedlých, moruší atd. Karlem Chotkem
 • současná podoba
 • úkol – Poznáte strom podle kůry?
Vyobrazení:
Arboretum – výsadba na historickém plánu a v dobových listinách; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 6: Jacquinův pahorek

 • zaniklý altánek
 • významný botanik Nikolaus Joseph von Jacquin a jeho spojení s Kačinou
 • vinice na Kačině
 • úkol
Vyobrazení:
zaniklý altánek na Jacquinově pahorku; vinice; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 7: Plody stromů

Vyobrazení:
urči dle plodu druh stromu; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 8: Klasicismus

 • charakteristika stylu klasicismu, jeho inspirace, vzory a projevy
 • popis klasicistních staveb
 • výjimečná klasicistní architektonická hodnota Kačiny a okolí krajiny
 • úkol
Vyobrazení:
architektonické detaily kačinského zámku; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 9: Klasicistní krajina

 • historický vývoj a klasicistní úpravy krajiny v širokém okolí Kačiny
Vyobrazení:
historický plán krajinných úprav na Kačině (1793-96); Platanový mostek; Templ; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 10: Regenerace zámeckého parku Kačina

 • obnova zámeckého parku a obory Kačiny v letech 2005-2011
 • úkol
Vyobrazení:
pohled od Novodvorské brány k zámku; Arboretum; pohled na hlavní průčelí zámku; Novodvorská alej; pohled z arboreta na knihovnu; pohled na kapli s divadlem; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 11: Hospodářské využití krajiny

 • hospodářské využívání krajiny v okolí Kačiny za různých majitelů panství
 • lesní porosty
 • vodní plochy
 • pastviny, políčka
 • další využití místní krajiny
Vyobrazení:
úkol – Rozmísti symboly využití krajiny na mapku dle toho, jak si myslíš, že se zde hospodařilo; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 12: Historické růže

 • počátky pěstování růží v Evropě, zejména ve Francii
 • největší rozárium ve střední Evropě Marie Henriety Chotkové v Dolní Krupé
 • sbírka odrůd historických růží na Kačině
 • úkol – kolik kg čerstvých květních lístků je potřeba na 1 litr růžového oleje?
Vyobrazení:
Rosa Banksiae, Rosa Muskosa, Rosa Pomponia Burgundiaca, Rosa Indica Serrulata, Rosa Damascena Aurora, Rosa Sulfurea, Rosa Gallica Regalis, Rosa Sepium Myrtifolia; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Popis trasy

vstup do parku → blízké okolí zámku → zámecké zahradnictví

Naučnou stezku zahájíme vstupem do zámeckého parku od obce Svatý Mikuláš. Uvnitř za vraty potkáváme ihned po pravé straně 1. zastávku (Zámecký park a obora Kačina).

Pokračujeme příchozí cestou k zámku, ale hned při východu z lesa odbočíme štěrkovou cestou vlevo. Na kraji trávníku za odbočkou se nachází 2. zastávka (Zámek).

Pokračujeme cestou podél příkopu směrem před hlavní průčelí zámku a brzy dorazíme k viditelné 3. zastávce (Okrasný statek). Za ní pokračujeme ve stejném směru a poblíž rohu zámku (na úrovni zámecké knihovny) nacházíme 4. zastávku (Ha-ha).

Dál se stočíme vlevo a jdeme štěrkovou cestou lesem směrem od zámku. Kousek za rozcestím tvaru ypsilon přicházíme k 5. zastávce (Arboretum).

Za ní se stočíme vpravo a vystoupáme po schodech na nízký pahorek. Nad schody opustíme cestu, zahneme vlevo a jdeme trávou jakoby zleva po obvodu pahorku. Za pahorkem na druhé straně nacházíme trochu zastrčenou 6. zastávku (Jacquinův pahorek).

Od pahorku míříme zpět k zámku. Brzy se znovu napojíme na štěrkovou cestu a potkáme 7. zastávku (Plody stromů).

Cesta nás dál dovede dozadu za zámek, k zámecké knihovně, za níž se u keře nachází 8. zastávka (Klasicismus).

Jdeme dál podél zámku kolem jeho zadního průčelí. V oblouku cesty za ním potkáváme 9. zastávku (Klasicistní krajina).

Obejdeme zámek a na jeho konci zahneme vlevo směrem k malému parkovišti u zámeckého zahradnictví. Před parkovištěm je 10. zastávka (Regenerace zámeckého parku Kačina).

Dále odbočíme z cesty doleva a jdeme po trávě podél skleníku zámeckého zahradnictví. Z boku skleníku potkáváme 11. zastávku (Hospodářské využití krajiny).

Obejdeme zahradnictví a vpravo vstoupíme na bylinkovou a květinovou zahrádku, kde je poslední, 12. zastávka (Historické růže).

Tím naučná stezka končí a my se vrátíme zpět k zámku.

Fotogalerie naučné stezky

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář