Naučná stezka Zámecký park Kačina

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Zámecký park Kačina

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází přírodně krajinářským zámeckým parkem kolem zámku KačinaKutné Hory. Seznamuje s historií zámku, zámeckého parku a obory, jejich budováním, údržbou, obnovou, zajímavými stavebními či jinými prvky nebo např. s místní sbírkou historických odrůd růží. Dvě zastávky představují sloh klasicismus a způsob architektonického vyjádření a přetváření celé okolní krajiny v jeho duchu.

Naučná stezka je nenáročná, bez převýšení, vede po cestách či pěšinách parkem v bezprostředním okolí zámku a je vhodným doplněním prohlídkového okruhu uvnitř. Trasa není značená, na každém informačním panelu je schematický plánek okolí zámku s vyznačením trasy a aktuální zastávky.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kutná Hora
Začíná a končí:
zámek KAČINA, vstup do zámeckého parku ve směru od obce Svatý Mikuláš
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
12
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
květen 2017
Tvůrce stezky:
Národní zemědělské muzeum s.p.o. – Muzeum českého venkova
Naše návštěva:
červen 2017
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 1. Zámecký park a obora Kačina
 2. Zámek
 3. Okrasný statek
 4. Ha-ha
 5. Arboretum
 6. Jacquinův pahorek
 7. Plody stromů
 8. Klasicismus
 9. Klasicistní krajina
 10. Regenerace zámeckého parku Kačina
 11. Hospodářské využití krajiny
 12. Historické růže

Informační náplň

Zastávka 1: Zámecký park a obora Kačina

 • základní seznámení se zámkem Kačina, zámeckým parkem a oborou
 • památkové ochrany zámku a okolí, chráněná území, důvod ochrany
 • informace o naučné stezce
 • úkol – jak se jmenuje památková zóna, jejíž součástí je Kačina?
Vyobrazení:
umístění historických staveb v parku; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 2: Zámek

 • historický a stavební popis zámku Kačina
 • popis štukové výzdoby v hlavním štítu zámku s tympanonem
 • popis výzdoby tympanonu na severní straně
 • popis výzdoby tympanonu na knihovně
Vyobrazení:
štuková výzdoba v hlavním štítu zámku s tympanonem; výzdoby tympanonu na severní straně; výzdoby tympanonu na knihovně; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 3: Okrasný statek

 • co znamená pojem okrasný statek a čím je charakteristický
 • které prvky okrasného statku se nacházely nebo nachází v okolí Kačiny
 • nejvýznamnější památkově chráněné parky typu okrasného statku v Čechách
 • nejznámější okrasné statky v Evropě
 • úkoly
Vyobrazení:
prvky okrasného statku na Kačině na historických nákresech (rybniční pavilon s bydlením pro porybného, rybářská chata, loděnice); plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 4: Ha-ha

 • nejzachovalejší a nejúplnější ohrazení typu ha-ha v České republice
 • co je ha-ha
 • první doložené použití tohoto prvku ve Francii
 • koncept ha-ha parků v Anglii
 • úkol
Vyobrazení:
nákres zámeckého parku na Kačině s vyznačením ohrazení typu ha-ha; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 5: Arboretum

 • historické druhové složení dřevin v kačinském arboretu
 • okrasná lesní školka v Nových Dvorech na přelomu 18. a 19. století
 • výsadba kaštanovníků jedlých, moruší atd. Karlem Chotkem
 • současná podoba
 • úkol – Poznáte strom podle kůry?
Vyobrazení:
Arboretum – výsadba na historickém plánu a v dobových listinách; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 6: Jacquinův pahorek

 • zaniklý altánek
 • významný botanik Nikolaus Joseph von Jacquin a jeho spojení s Kačinou
 • vinice na Kačině
 • úkol
Vyobrazení:
zaniklý altánek na Jacquinově pahorku; vinice; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 7: Plody stromů

Vyobrazení:
urči dle plodu druh stromu; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 8: Klasicismus

 • charakteristika stylu klasicismu, jeho inspirace, vzory a projevy
 • popis klasicistních staveb
 • výjimečná klasicistní architektonická hodnota Kačiny a okolí krajiny
 • úkol
Vyobrazení:
architektonické detaily kačinského zámku; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 9: Klasicistní krajina

 • historický vývoj a klasicistní úpravy krajiny v širokém okolí Kačiny
Vyobrazení:
historický plán krajinných úprav na Kačině (1793-96); Platanový mostek; Templ; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 10: Regenerace zámeckého parku Kačina

 • obnova zámeckého parku a obory Kačiny v letech 2005-2011
 • úkol
Vyobrazení:
pohled od Novodvorské brány k zámku; Arboretum; pohled na hlavní průčelí zámku; Novodvorská alej; pohled z arboreta na knihovnu; pohled na kapli s divadlem; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 11: Hospodářské využití krajiny

 • hospodářské využívání krajiny v okolí Kačiny za různých majitelů panství
 • lesní porosty
 • vodní plochy
 • pastviny, políčka
 • další využití místní krajiny
Vyobrazení:
úkol – Rozmísti symboly využití krajiny na mapku dle toho, jak si myslíš, že se zde hospodařilo; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Zastávka 12: Historické růže

 • počátky pěstování růží v Evropě, zejména ve Francii
 • největší rozárium ve střední Evropě Marie Henriety Chotkové v Dolní Krupé
 • sbírka odrůd historických růží na Kačině
 • úkol – kolik kg čerstvých květních lístků je potřeba na 1 litr růžového oleje?
Vyobrazení:
Rosa Banksiae, Rosa Muskosa, Rosa Pomponia Burgundiaca, Rosa Indica Serrulata, Rosa Damascena Aurora, Rosa Sulfurea, Rosa Gallica Regalis, Rosa Sepium Myrtifolia; plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky

Popis trasy

vstup do parku → blízké okolí zámku → zámecké zahradnictví

Naučnou stezku zahájíme vstupem do zámeckého parku od obce Svatý Mikuláš. Uvnitř za vraty potkáváme ihned po pravé straně 1. zastávku (Zámecký park a obora Kačina).

Pokračujeme příchozí cestou k zámku, ale hned při východu z lesa odbočíme štěrkovou cestou vlevo. Na kraji trávníku za odbočkou se nachází 2. zastávka (Zámek).

Pokračujeme cestou podél příkopu směrem před hlavní průčelí zámku a brzy dorazíme k viditelné 3. zastávce (Okrasný statek). Za ní pokračujeme ve stejném směru a poblíž rohu zámku (na úrovni zámecké knihovny) nacházíme 4. zastávku (Ha-ha).

Dál se stočíme vlevo a jdeme štěrkovou cestou lesem směrem od zámku. Kousek za rozcestím tvaru ypsilon přicházíme k 5. zastávce (Arboretum).

Za ní se stočíme vpravo a vystoupáme po schodech na nízký pahorek. Nad schody opustíme cestu, zahneme vlevo a jdeme trávou jakoby zleva po obvodu pahorku. Za pahorkem na druhé straně nacházíme trochu zastrčenou 6. zastávku (Jacquinův pahorek).

Od pahorku míříme zpět k zámku. Brzy se znovu napojíme na štěrkovou cestu a potkáme 7. zastávku (Plody stromů).

Cesta nás dál dovede dozadu za zámek, k zámecké knihovně, za níž se u keře nachází 8. zastávka (Klasicismus).

Jdeme dál podél zámku kolem jeho zadního průčelí. V oblouku cesty za ním potkáváme 9. zastávku (Klasicistní krajina).

Obejdeme zámek a na jeho konci zahneme vlevo směrem k malému parkovišti u zámeckého zahradnictví. Před parkovištěm je 10. zastávka (Regenerace zámeckého parku Kačina).

Dále odbočíme z cesty doleva a jdeme po trávě podél skleníku zámeckého zahradnictví. Z boku skleníku potkáváme 11. zastávku (Hospodářské využití krajiny).

Obejdeme zahradnictví a vpravo vstoupíme na bylinkovou a květinovou zahrádku, kde je poslední, 12. zastávka (Historické růže).

Tím naučná stezka končí a my se vrátíme zpět k zámku.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 08. 01. 2019 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Kutná Hora, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář