Naučná stezka Koukolova hora – Kotýz

Hodnocení:
(počet hlasů: 12)
Komentáře:
2
Naučná stezka Koukolova hora – Kotýz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Stezka začíná v osadě Slavíky, poté vystupuje na vrchol Koukolovy hory, a po opětovném sestupu z hory a přesunu do obce Havlíčkův Mlýn vystupuje příkrým srázem kolem skalního útvaru Axamitova brána na temeno Kotýzu, kde končí. Odtud je možno pokračovat k vrchu Zlatý kůň s Koněpruskými jeskyněmi (viz naučná stezka Zlatý kůň).

Stezka nemá vlastní značení, ze Slavíků vede po zelené značce, a z Koukolovy hory až k závěru stezky po žluté. Vede většinou po kvalitních cestách a pěšinách, nebo po silnici. Výstup na Kotýz může být v jiném než suchém období velmi obtížný, ne-li nemožný.

Pozor – v některých místech se trasa přibližuje k okrajům skalních stěn, nebo propadlinám (vrchol Koukolovy hory kolem kaple, Jelínkův most na Kotýzu atd.).

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná:
osada SLAVÍKY, rozcestí zelené turistické značky
Končí:
Kotýz
Délka:
cca 4 km
Zastávek:
úvodní + 9
Značení trasy:
bez vlastního značení, vede nejdříve po zelené a pak po žluté turistické značce
Vznikla:
2002
Tvůrce stezky:
Občanské sdružení Slavíky, Děti Země, ZO ČSOP Beroun
Naše návštěva:
září 2005
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • úvodní
 1. vápence Českého krasu
 2. výhled z jižního úbočí Koukolovy hory
 3. flóra Koukolovy hory
 4. vrchol Koukolovy hory
 5. skalní stěna vrcholu Koukolovy hory
 6. dřeviny a motýli svahu Koukolovy hory
 7. hranice CHKO Český kras
 8. Axamitova brána
 9. Kotýz

Informační náplň

Úvodní

 • uvítání na naučné stezce
 • tvůrci stezky
 • základní informace a zajímavosti území, kudy stezka vede
 • zásady chování člověka v přírodě
Vyobrazení:
schematický plánek stezky s vyznačením zastávek

Zastávka 1

 • vápence Českého krasu – vznik
 • Joachim Barrande
 • zkameněliny – loděnkoví hlavonožci
Vyobrazení:
zkameněliny schránek loděnkových hlavonožců

Zastávka 2

 • výhled do krajiny z jižního úbočí Koukolovy hory
 • stručný popis viditelných míst
Vyobrazení:
viditelné panorama s vyznačeným významných míst

Zastávka 3

 • typická flóra Českého krasu
Vyobrazení:
sasanka lesní, bělozářka liliovitá, lilie zlatohlávek, okrotice bílá

Zastávka 4

 • vrchol Koukolovy hory
 • zřícenina kaple sv. Blažeje
 • minulost Koukolovy hory a okolí
Vyobrazení:
vrchol Koukolovy hory v 1. polovině 20. století

Zastávka 5

 • kotýzské vápence
 • zdejší zkameněliny
Vyobrazení:
lilijice rodu Scyphocrinites, ocasní štít trilobita Warburgella rugulosa rugosa

Zastávka 6

 • jižní stráně Koukolovy hory
 • dřeviny, motýli, dravci
Vyobrazení:
muk obecný; devaterník penízkovitý; babočka paví oko, vřetenuška obecná

Zastávka 7

 • charakteristika CHKO Český kras – geologická stavba, krasové jevy
 • národní přírodní památka Kotýz
 • krasové útvary – skalní mosty
Vyobrazení:
Axamitova brána, Jelínkův most

Zastávka 8

 • Axamitova brána
 • Kotýz – archeologická lokalita, nálezy
 • chráněná flóra a fauna Kotýzu
Vyobrazení:
stepník rudý; ploskoroh pestrý; tařice skalní, rozchodník bílý

Zastávka 9

 • flóra a fauna plošiny Kotýzu
 • velkolom Čertovy schody a jeho nepříznivý vliv na krajinu
Vyobrazení:
páskovka žíhaná; otakárek ovocný, dřín obecný, koniklec luční český

Popis trasy

Slavíky → Koukolova hora → Havlíčkův Mlýn → Axamitova brána → Kotýz (→ Koněpruské jeskyně)

Stezku zahajujeme v osadě Slavíky, kam se asi nejlépe dostaneme autobusem z Berouna směr Tmaň, přičemž vystoupíme na zastávce „Tmaň, Slavíky, rozcestí“. Tato zastávka je na křižovatce v polích, do Slavíků je odtud asi 0,5–1 km.

Stezka ve Slavíkách začíná na poměrně dost neviditelném místě blízko okraje obce, úvodní panel je skryt za křovinami u silnice, nedaleko rozcestníku zelené turistické značky. Výchozí bod stezky tedy nalezneme tak, že po příchodu do Slavíků narazíme na zelenou značku, která kříží silnici, a odbočíme po ní vlevo k rozcestníku. Úvodní panel stezky je vpravo hned za hradbou křovisk.

Od něj vyrážíme po zelené značce zpět na silnici, přejdeme ji a pokračujeme protilehlou travnatou vozovou cestou. Ještě před příchodem k domu potkáváme 1. zastávku. Jdeme dál podél domu, vozová cesta se zúží v pěšinku, vyústí na rozlehlou louku a začne po jejím okraji stoupat přímo do svahu k lesu. Nahoře na rozhraní louky a lesa je 2. zastávka. Dál cesta ve stejném směru stoupá okrajem lesa. Krátce poté potkáváme 3. zastávku. Za ní vstoupíme do lesa a dál stoupáme až na rozcestí „Koukolova hora“. Odtud nás tvarová zelená značka dovede ke kapli na vrcholu Koukolovy hory. Pozor – okraj vrcholu je tvořen kolmými skalními stěnami, jejichž hrana není v křovinách vidět! U kaple nacházíme 4. zastávku.

Sestoupíme zpět na rozcestí a pokračujeme křovinatým lesem po zelené značce. Pod skalním vrcholem Koukolovy hory brzy nacházíme 5. zastávku. Pokračujeme po mírně klesající pěšině na rozcestí „Pod Koukolovou horou“, kde opouštíme zelenou značku a pokračujeme dál po žluté. Ta klesá po úbočí hory, posléze vyjde z lesa a sestupuje k silnici. Zhruba v polovině lučinatého svahu nacházíme 6. zastávku.

Sestoupíme až na silniční křižovatku a pokračujeme silnicí klesající vlevo (pod autobusovou zastávku). Jdeme necelý kilometr, přejdeme železniční přejezd a po dalších asi 200 metrech přicházíme do osady Havlíčkův Mlýn. Na rozcestí „Havlíčkův mlýn“ odbočujeme po žluté značce vpravo. Ještě než přejdeme Suchomastský potok, nacházíme 7. zastávku. Za potokem začneme velmi příkře stoupat do svahu Kotýzu. Tuto náročnou část trasy lze absolvovat prakticky jen v suchém období.

Po necelém kilometru vystoupáme k Axamitově bráně (8. zastávka). Za ní cesta dále stoupá, ale už ne tak prudce. Nakonec vyjde na travnaté návrší Kotýzu a pokračuje už jen mírně stoupající k rozcestí „Jelínkův most“ (k němu můžeme odbočit pěšinou vpravo).

Pokračujeme dál pěšinou po žluté značce po temeni Kotýzu, posléze potkáváme poslední 9. zastávku. Krátce poté vystoupíme na plošinu ohraničenou balvany, odkud je výhled na vrch Zlatý kůň a velkolom Čertovy schody–západ pod ním. Odtud můžeme dál pokračovat vlevo po žluté značce k cca 1 km vzdáleným Koněpruským jeskyním. V okolí vrchu Zlatý kůň vede stejnojmenná naučná stezka.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 25. 08. 2007 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Jan Škoda hod.

  Kaple sv. Blažeje byla v roce 2009 vzorně opravena. Bohužel však při tom patrně vzala za své tabulka zastávky č. 4.

  Odpovědět
 • Jana hod.

  Šli jsme přesně dle popisu a super 🙂 Díky za stránky 🙂

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář