Školní naučná stezka Brdatka – Talichovo údolí

Hodnocení:
(počet hlasů: 8)
Komentáře:
zatím žádný
Školní naučná stezka Brdatka - Talichovo údolí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Školní naučná stezka, nacházející se za severním okrajem města Beroun, v údolí mezi vrchy Děd, BrdatkaOstrý. Krátká, ale fyzicky náročnější trasa seznamuje se zdejší faunou a flórou (v lesích, rybnících, na lučinatých stráních) a geologickou stavbou okolí. Jedna zastávka je věnována významnému českému dirigentu Václavu Talichovi, který zde pobýval.

Stezka vede převážně po lesních cestách a pěšinách, krátkým úsekem po silnici se slabším provozem. První polovina je téměř bez převýšení, poté stezka velmi příkře stoupá na vrstevnici, po níž se vrací a sestupuje zpět do výchozího místa. Trasa je značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek, a částečně rovněž vede po červené a žluté turistické značce. Ideální naučná stezka pro vegetační období roku.

Nezaměňovat s naučnou stezkou Brdatka poblíž Křivoklátu, vedoucí přírodní rezervací Brdatka. Jedná se pouze o shodu jmen.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná a končí:
severní okraj BEROUNA, u silnice do Zdejciny
Délka:
3 km
Zastávek:
úvodní + 20
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
město Beroun, Technické služby Beroun a 5. ZO ČSOP Beroun, p. Emil Šnajdauf
Naše návštěva:
srpen 2007
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
1 zastávka částečně poničená

Seznam zastávek

 • úvodní (plánek stezky, tvůrci)
 1. informace o naučné stezce, zásady chování v přírodě
 2. stromy a jejich význam
 3. květiny
 4. ptáci – datlovití
 5. ptáci – význam v přírodě
 6. ptáci – pěvci
 7. cizokrajné dřeviny
 8. Václav Talich
 9. obojživelníci a plazi
 10. louky a bezlesé stráně
 11. ptáci – dravci
 12. lesní porosty
 13. lýkožrout
 14. horniny na svazích
 15. mlok skvrnitý a slepýš křehký
 16. geologie okolí – trilobiti
 17. ptáci – sojka obecná a bažant obecný
 18. hálky na listech
 19. klíště obecné
 20. houby

Informační náplň

Úvodní panel

 • informace o tvůrcích stezky
 • základní informace o stezce
Vyobrazení:
plánek stezky

Zastávka 1

 • základní informace o stezce
 • poslání a význam stezky
 • zásady chování kulturního člověka v přírodě
Vyobrazení:
blatouch bahenní, sasanka hajní; pěnkava obecná (samice, samec); roháč obecný

Zastávka 2

 • zelené rostliny
 • fotosyntéza, skleníkový efekt
 • význam stromů v přírodě
Vyobrazení:
listy – javor mléč, javor babyka, javor klen, dub letní, dub zimní

Zastávka 3

 • výskyt rostlin vázaných na konkrétní stanoviště
 • jejich popis
Vyobrazení:
jaterník podléška, ptačinec velkokvětý, orsej jarní, plicník lékařský

Zastávka 4

 • ptáci vyskytující se v okolí stezky
 • jejich popis
Vyobrazení:
strakapoud velký, žluna zelená

Zastávka 5

 • význam ptáků v přírodě
 • důvod, proč ptáci v přírodě ubývají
 • ptačí budky
Vyobrazení:
sýkora koňadra, sýkora modřinka, rehek domácí; ptačí budky: sýkorník, rehkovník

Zastávka 6

 • ptáci – pěvci
 • střízlík, pěnice černohlavá, brhlík lesní
Vyobrazení:
brhlík lesní, červenka obecná, střízlík obecný, pěnice černohlavá

Zastávka 7

 • cizokrajné dřeviny (trnovník akát)
 • pámelník, bolševník (stručný popis)
Vyobrazení:
trnovník akát, pámelník poříční, bolševník velkolepý

Zastávka 8: Václav Talich

 • stručný životopis Václava Talicha
 • jeho vztah k Brdatkám
Vyobrazení:
fotografie – Václav Talich

Zastávka 9

 • význam vodního prostředí (rybníku) pro život obojživelníků
 • popis života plazů
Vyobrazení:
skokan zelený, vajíčka skokana, vývoj žáby, vajíčka ropuchy, ropucha obecná; užovka obojková, zmije obecná, ještěrka obecná, rozdíl mezi užovkou a zmijí

Zastávka 10

 • louky a bezlesé stráně
 • typické rostliny a na ně vázaný hmyz
 • motýli
Vyobrazení:
babočka admirál, bělásek řeřichový; perleťovec stříbropásek, hvozdík kartouzek, zvonek rozkladitý

Zastávka 11

 • dravci – význam
Vyobrazení:
siluety – jestřáb lesní, káně lesní, krahujec obecný; poštolka obecná (silueta i vyobrazení)

Zastávka 12

 • přirozené lesní porosty
 • zásah člověka do přirozeného přírodního prostředí a jeho důsledky
Vyobrazení:
habr obecný; tesařík dubový

Zastávka 13

 • lýkožrout – čím je nebezpečný
 • proč dochází k lesním kalamitám
Vyobrazení:
lýkožrout smrkový s chodbičkami

Zastávka 14

 • suťové půdy
 • skladba stromů + význam kořenů
 • příčiny narušení půdoochranné funkce

Zastávka 15

 • mlok skvrnitý
 • slepýš křehký
Vyobrazení:
slepýš křehký, mlok skvrnitý

Zastávka 16

 • geologická stavba okolí zastávky
 • trilobiti
 • Joachim Barrande
Vyobrazení:
dalmanitina socialis (trilobit)

Zastávka 17

 • kukačka
 • sojka
 • bažant obecný
Vyobrazení:
sojka obecná, bažant obecný

Zastávka 18

 • tzv. hálky na rostlinách
 • jak hálky vznikají a co je jejich příčinou
Vyobrazení:
hálky žlabatky listové a žlabatky růžové

Zastávka 19

 • klíště obecné
 • životní cyklus klíštěte
 • příznaky přenášených onemocnění
Vyobrazení:
klíště obecné

Zastávka 20

 • houby
 • stavba hub
 • význam hub v přírodě
 • důvod jejich ubývání
Vyobrazení:
holubinka namodralá, suchohřib plstnatý

Popis trasy

Beroun → Brdatky → Ostrý → Beroun

Naučná stezka začíná na severním okraji Berouna, u silnice z Berouna do Zdejciny. Pokud se do Berouna dopravíme vlakem, k výchozímu místu se dostaneme následovně:

Z nádraží jdeme současně po zelené, červené a modré turistické značce asfaltkou kolmou na trať, pod dálničním mostem a přes říčku Litavku a dál rovně až na berounské náměstí. Dál míříme do jeho levé části (ke kostelu) a pokračujeme po modré a červené značce vpravo, přejdeme hlavní ulici a dál jdeme stále v přímém směru vedlejší ulicí (značek zde není mnoho a na křižovatkách je třeba pozorně hledat značení). Začneme mírně stoupat zcela rovnou ulicí. Posléze se od nás modrá odkloní vlevo vzhůru (směrem k vrcholu Dědu) a my stoupáme dál již jenom po červené značce. Dojdeme až na okraj zástavby a vstupujeme do lesa. Silnice zde prudce zatáčí vlevo kolem vysokého břehu. Jdeme po ní ale jen krátce, hned kousek za zatáčkou odbočuje červená značka pěšinou vpravo dolů ze silnice. Po pár metrech přicházíme dole k betonové lávce přes potok, před níž je úvodní panel naučné stezky, kde je rovněž plánek její trasy se zakreslením rozmístění informačních tabulí.

Dál přejdeme potok po lávce a na druhém břehu je 1. zastávka. Od ní míříme vlevo, cestou značenou červenou, žlutou značkou a značkami NS, která vede téměř po rovině, jen místy mírně stoupá či klesá, a míjíme další zastávky. Mnoho z nich je rovněž doplněno lavičkami. Vlevo od sebe máme potok a silnici. Posléze dojdeme až k místu, kde cesta opět vyúsťuje na silnici (krátce předtím potkáme 7. zastávku). Pokračujeme dál po silnici vpravo (po pravé straně u oplocené zahrady míjíme 8. zastávku) až k rybníčku. Zde je 9. zastávka. Od ní se kousek vrátíme zpět, ale hned vzápětí odbočujeme vlevo vzhůru do svahu. Cesta vede zpočátku napříč k plotu chaty, podél něj pak začne prudce stoupat příkrou pěšinou. Zpočátku jdeme po okraji louky, po pár desítkách metrů vstoupíme do lesa (na kraji 10. zastávka) a stále prudce stoupáme (uprostřed svahu 11. zastávka), a to až na malou plošinku uprostřed lesa (12. zastávka), kde stezka zatáčí prudce vpravo a začne mírně klesat. Zpočátku jdeme hustým lesem, posléze pěšinou po vrstevnici ve světlejším lese, která se vine přes jednotlivé hřbety ve svahu. Míjí další zastávky, navíc je po celé trase rovněž doplněna lavičkami. Později mine skalní výchozy a začne výrazněji stoupat, posléze v prudkých serpentinách (u první pravotočivé je 19. zastávka). Nakonec klesne až k okrajové zástavbě Berouna (20. zastávka) a již po rovině dojde až k lávce, u níž stojí 1. zastávka. Zde opět přejdeme betonovou lávku přes potok k úvodnímu panelu a stejnou cestou, jako jsme sem přišli, se vrátíme do centra Berouna.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 05. 06. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář