Dendrologická stezka Lesů ČR (Solvayovy lomy)

Hodnocení:
(počet hlasů: 15)
Komentáře:
1
Dendrologická stezka Lesů ČR (Solvayovy lomy)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Dendrologická stezka státního podniku Lesy České republiky byla vybudována na upravené skládce zeminy v jednom z bývalých vápencových lomů nedaleko skanzenu Solvayovy lomy u obce Svatý Jan pod Skalou. Informační panely představují druhy dřevin, které zde byly vysazeny. Dendrologická stezka byla později doplněna Dětskou pohádkovou stezkou s ilustracemi Vítězslavy Klimtové.

Dendrologická stezka nemá žádnou trasu, jednotlivé nečíslované informační panely (je jich více než 50) jsou rozmístěné po celém úbočí zrevitalizované haldy od úpatí až k zadní lomové stěně, v prostoru velkém zhruba 150×150 metrů. Stromy, o kterých pojednávají, rostou viditelně (tedy tak, že je i laik schopen je rozlišit) jen u některých panelů. Spousta dřevin působí neduživě, mnohým druhům se v této lokalitě zřejmě nedaří. Halda zato rychle zarůstá vysokou, spíše rumištní vegetací, která může znesnadňovat přístup (je čas od času kosena). Chcete-li si stezku projít, doporučujeme zvolit si svůj vlastní směr dle možností a chuti. Na haldě nelze zabloudit.

V bezprostřední blízkosti prochází naučná stezka Svatojánský okruh, kterou doporučujeme zvolit jako přístupovou cestu ze Svatého Jana pod Skalou, a naučná stezka Solvayovy lomy, seznamující se stejnojmenným skanzenem – muzeem těžby a dopravy vápence v Českém krasu, jehož návštěvu taktéž vřele doporučujeme.

Skok na: Seznam zastávek

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná a končí:
zrevitalizovaná skládka zeminy v jižní části bývalých Solvayových lomů, na trase naučné stezky Svatojánský okruh, naproti bývalé trafostanici
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
v době naší návštěvy 45, ale další jsou neosazené nebo zničené
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
Lesy České republiky, s. p.
Naše návštěva:
červenec 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
několik zastávek bylo neosazených nebo zničených

Seznam zastávek

 • borovice černá
 • borovice kleč – kosodřevina
 • borovice lesní
 • borovice limba
 • borovice pokroucená
 • borovice rumelská
 • buk lesní
 • cedr atlaský
 • cypřišek tupolistý
 • douglaska tisolistá
 • dub červený
 • dub letní
 • dub zimní
 • jabloň lesní
 • jalovec obecný
 • jasan ztepilý
 • javor babyka
 • javor klen
 • javor mléč
 • javor tatarský
 • jedle bělokorá
 • jedle kavkazská
 • jedle ojíněná
 • jeřáb ptačí
 • jilm habrolistý
 • jilm horský
 • jinan dvoulaločný
 • jírovec červený
 • jírovec maďal
 • lípa plstnatá
 • lípa srdčitá
 • modřín opadavý
 • olše lepkavá
 • platan javorolistý
 • sekvojovec obrovský
 • smrk omorika – Pančičův smrk
 • smrk pichlavý
 • smrk sivý
 • tis červený
 • topol balzámový
 • topol černý
 • třešeň ptačí
 • tsuga kanadská
 • vrba bílá
 • zerav západní

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 01. 05. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Prokop hod.

  V současnosti je stezka poničená, část panelů povalená nebo rozbitá.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář