Dendrologická stezka Lesů ČR (Solvayovy lomy)

Hodnocení naučné stezky:
(počet hlasů: 14)
Komentáře:
1
Dendrologická stezka Lesů ČR (Solvayovy lomy)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Dendrologická stezka státního podniku Lesy České republiky byla vybudována na upravené skládce zeminy v jednom z bývalých vápencových lomů nedaleko skanzenu Solvayovy lomy u obce Svatý Jan pod Skalou. Informační panely představují druhy dřevin, které zde byly vysazeny. Dendrologická stezka byla později doplněna Dětskou pohádkovou stezkou s ilustracemi Vítězslavy Klimtové.

Dendrologická stezka nemá žádnou trasu, jednotlivé nečíslované informační panely (je jich více než 50) jsou rozmístěné po celém úbočí zrevitalizované haldy od úpatí až k zadní lomové stěně, v prostoru velkém zhruba 150×150 metrů. Stromy, o kterých pojednávají, rostou viditelně (tedy tak, že je i laik schopen je rozlišit) jen u některých panelů. Spousta dřevin působí neduživě, mnohým druhům se v této lokalitě zřejmě nedaří. Halda zato rychle zarůstá vysokou, spíše rumištní vegetací, která může znesnadňovat přístup (je čas od času kosena). Chcete-li si stezku projít, doporučujeme zvolit si svůj vlastní směr dle možností a chuti. Na haldě nelze zabloudit.

V bezprostřední blízkosti prochází naučná stezka Svatojánský okruh, kterou doporučujeme zvolit jako přístupovou cestu ze Svatého Jana pod Skalou, a naučná stezka Solvayovy lomy, seznamující se stejnojmenným skanzenem – muzeem těžby a dopravy vápence v Českém krasu, jehož návštěvu taktéž vřele doporučujeme.

Skok na: Seznam zastávek

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná a končí:
zrevitalizovaná skládka zeminy v jižní části bývalých Solvayových lomů, na trase naučné stezky Svatojánský okruh, naproti bývalé trafostanici
Délka:
cca 1 km
Zastávek:
v době naší návštěvy 45, ale další jsou neosazené nebo zničené
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
Lesy České republiky, s. p.
Naše návštěva:
červenec 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
několik zastávek bylo neosazených nebo zničených

Seznam zastávek

 • borovice černá
 • borovice kleč – kosodřevina
 • borovice lesní
 • borovice limba
 • borovice pokroucená
 • borovice rumelská
 • buk lesní
 • cedr atlaský
 • cypřišek tupolistý
 • douglaska tisolistá
 • dub červený
 • dub letní
 • dub zimní
 • jabloň lesní
 • jalovec obecný
 • jasan ztepilý
 • javor babyka
 • javor klen
 • javor mléč
 • javor tatarský
 • jedle bělokorá
 • jedle kavkazská
 • jedle ojíněná
 • jeřáb ptačí
 • jilm habrolistý
 • jilm horský
 • jinan dvoulaločný
 • jírovec červený
 • jírovec maďal
 • lípa plstnatá
 • lípa srdčitá
 • modřín opadavý
 • olše lepkavá
 • platan javorolistý
 • sekvojovec obrovský
 • smrk omorika – Pančičův smrk
 • smrk pichlavý
 • smrk sivý
 • tis červený
 • topol balzámový
 • topol černý
 • třešeň ptačí
 • tsuga kanadská
 • vrba bílá
 • zerav západní

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 01. 05. 2011 v rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 1)

 • Prokop

  Publikováno hod.

  V současnosti je stezka poničená, část panelů povalená nebo rozbitá.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vložit komentář