Přírodní stezka Údolí ticha

Hodnocení:
(počet hlasů: 15)
Komentáře:
2
Přírodní stezka Údolí ticha

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Přírodní stezka vede územím podél Pařezového a Kublovského (Lučního) potoka, které je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Údolí potoka je zprvu široké a lučinaté, s rekreačními chatami, ale postupně se zužuje a zahlubuje. Na příkladu této konkrétní malé lokality stezka seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry Křivoklátska.

Naučná stezka je vedena po cestách různého typu, zprvu travnatou vozovou, posléze lesní vozovou cestou až pěšinou, někdy zařízlou ve svahu nad potokem. Asi na dvou místech bylo v době naší návštěvy třeba přebrodit (přeskákat) velmi mělký potůček – je třeba s tím počítat a nevypravovat se sem v době zvýšeného průtoku. Trasa není značena (až v druhé polovině vede po žluté turistické značce), a na panelech chybí jakékoli orientační údaje (čísla a názvy zastávek, popis trasy k další zastávce, plánek stezky apod.), což zbytečně komplikuje její absolvování (návštěvník netuší, kudy má vlastně jít). Dalším negativem stezky je její horší dostupnost – začíná u silnice mimo obec a končí uprostřed lesa, odkud je nutno se dostat někam do civilizace, případně se stejnou cestou vrátit k výchozímu místu. Informační náplň zastávek je povedená, texty jsou srozumitelné a doplněné pěknými ilustracemi přímo od autora textů.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začíná:
odbočka u Stroupínského mlýna ze silnice mezi obcemi Točník a Hředle
Končí:
rozcestí Pod Kamencem, na trase žluté turistické značky v lese u obce Kublov
Délka:
cca 3 km
Zastávek:
11
Značení trasy:
bez vlastního značení, v druhé polovině vede po žluté turistické značce
Vznikla:
2001, obnovena 2008
Tvůrce stezky:
ing. Pavel Votruba, Emil Šnaidauf
Naše návštěva:
červenec 2010
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

(ve skutečnosti nejsou pojmenované ani číslované, v tomto seznamu je pouze zmíněna jejich hlavní náplň)

 1. úvodní
 2. údolí potoků obecně, údolí Lučního potoka
 3. louky
 4. okolí potoků, zachování druhové rozmanitosti
 5. živočichové potoka
 6. trampská osada Ricatado
 7. obecně informativní, nástupní pro druhou polovinu stezky
 8. geologický podklad území Lučního potoka, flóra vlhké půdy kolem potoka
 9. lesy na Křivoklátsku a v okolí Lučního potoka
 10. živočichové v okolí Lučního potoka

Informační náplň

Zastávka (1)

 • uvítání na naučné stezce
 • základní informace o trase a náplni stezky
Vyobrazení:
turistická mapa; čáp černý

Zastávka (2)

 • charakteristika údolí potoků a význam těchto území
 • funkce kamenných hrází na Lučním potoce
 • fauna okolí potoků
Vyobrazení:
bělopásek dvouřadý, skokan hnědý, užovka obojková

Zastávka (3)

 • charakteristika luk a lučních porostů
 • luční společenstva
 • péče o louky
 • nejhojnější druhy
Vyobrazení:
krvavec toten, kohoutek luční, netýkavka nedůtklivá, kostival lékařský

Zastávka (4)

 • charakteristika okolí potoků
 • nutnost ochrany stanovišť pro zachování druhové rozmanitosti
 • soustava chráněných území evropského významu Natura 2000
 • oblasti ochrany ptactva
Vyobrazení:
ledňáček říční

Zastávka (5)

 • živočichové přizpůsobení k životu v potoce
 • korýši
 • ryby
 • hmyz
Vyobrazení:
blešivec, larva chrostíka, larva motýlice, motýlice lesklá, vranka obecná

Zastávka (6)

 • trampská osada Ricatado
 • historie trampingu v údolí
 • současnost osady
Vyobrazení:
turistická mapa okolí

Zastávka (7)

 • přírodní charakteristika Údolí ticha
 • informace o trase naučné stezky
 • zásady chování člověka v přírodě
Vyobrazení:
bělásek řeřichový, konipas horský; pstroček dvoulistý, šťavel kyselý

Zastávka (8)

 • geologický podklad území kolem Lučního potoka
 • flóra vlhké půdy kolem potoka
Vyobrazení:
porostnice mnohotvárná, kyčelnice cibulkonosná, osladič obecný, mokrýš střídavolistý

Zastávka (9)

 • charakteristika lesů na Křivoklátsku
 • důvod zachovalých lesních porostů
 • nejhojnější druhy stromů
 • funkce dřevin v okolí Lučního potoka
Vyobrazení:
olše lepkavá, javor klen, javor mléč, buk lesní

Zastávka (10)

 • živočichové Lučního potoka a jeho okolí
 • skorec vodní
 • čolek horský
 • rak kamenáč
 • čáp černý
Vyobrazení:
pstruh obecný, skorec vodní, čolek horský

Zastávka (11)

 • přírodní charakteristika Údolí ticha
 • informace o trase naučné stezky
 • zásady chování člověka v přírodě
Vyobrazení:
bělásek řeřichový, konipas horský; pstroček dvoulistý, šťavel kyselý

Popis trasy

výchozí místo u Stroupínského mlýna → Údolí ticha → Pod Kamencem

Naučná stezka začíná v ostré zatáčce silnice z obce Hředle směrem na obec Točník, za Stroupínským mlýnem, u odbočky vpravo hned za mostem přes Pařezový potok; úvodní panel je již ze silnice vidět. Autobusová zastávka zřejmě nikde poblíž není, ale u výchozího místa je dostatečná možnost parkování.

Od úvodního panelu jdeme hliněnou vozovou cestou ve směru od silnice, a dále travnatou vozovou cestou po pravé straně louky. Stezka není v tomto úseku nijak značena, její infopanely se většinou ukrývají v kopřivách a další vegetaci vždy po pravé straně – je třeba je pečlivě hledat. Poměrně brzy potkáme 2. zastávku, pak mineme novější dřevěné chaty, a brzy za nimi 3. zastávku. Pokračujeme dále po okraji louky, další, 4. zastávka je opět skrytá v kopřivách – v době naší návštěvy k ní byla prosekaná cesta. Zakrátko po ní se po pravé straně opět objeví větší množství chat – zahneme k nim, přejdeme po mostku potok a pokračujeme vozovou cestou vlevo po jeho druhém břehu. Po asi 250 metrech potkáváme 5. zastávku. Za ní se k nám zleva přidá žlutá turistická značka, která nás bude provázet až do konce stezky.

Jdeme dál podél louky s chatami, na jejím konci přejdeme lávku přes potok a pokračujeme opět po jeho pravém břehu. Za několika chatami vstoupíme do lesa, kde brzy potkáme 6. zastávku, a za ní rozcestník Údolí ticha.

Přejdeme po mostku, jdeme lesem, dorazíme ke kvalitnější štěrkové vozové cestě. Přejdeme přes lávku pod splavem, vyjdeme na štěrkovou cestu, ale hned vzápětí z ní odbočíme vpravo na úzkou pěšinu vedoucí nedaleko potoka. Vzápětí potkáme 7. zastávku. Následně dvakrát za sebou překonáme vodní tok – nejdříve přeskákáme hlavní potok, podruhé buď přeskočíme nebo přejdeme po improvizované lávce menší potůček. Dále pak vede stezka poměrně zarostlým úsekem, žluté značení je sice dostatečné, ale je přesto třeba ho velmi pečlivě sledovat. Jdeme stále nedaleko potoka, nyní po jeho levém břehu (máme ho po levé ruce). Projdeme úzké místo u skalní stěny a za ní přicházíme k 8. zastávce. Za ní se cesta od potoka na čas vzdálí, jdeme lesem, překonáme vedlejší stoku opět po improvizované lávce, dále pak nevelkou proláklinu. Posléze potkáme 9. zastávku.

Opět se přiblížíme k potoku, a jdeme pak krkolomnou pěšinou ve svahu nad ním. Dále mineme vysoký kamenný splav a za ním přijdeme k 10. zastávce. Ještě naposled prudce sestoupíme k potoku, ale pak se již od něj definitivně odkloníme, cesta projde mladou javořinou a začne mírně stoupat do svahu. Posléze vystoupá na křižovatku se širokou vozovou štěrkovou cestou, kde naučná stezka končí (je zde 11. zastávka, stejný panel jako na 7. zastávce s obecnými informacemi o stezce). Zde máme na výběr, kam dále pokračovat. Pokud jsme u výchozího místa zanechali auto, nezbývá nám než se stejnou cestou po trase stezky vrátit zpět.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 28. 08. 2011 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 2)

 • Alžběta hod.

  Naučnou stezku Údolí ticha jsme navštíli 18. dubna 2020. Je docela krátká – tam a zpátky akorát procházka. Velmi pěkně udělaná, respektive první čast vede částečně po poli podél potoka až do chatařské osady (cca první 2 km), poslední část byla ovšem trochu „adrenalinovější“ a rozhodně není určena pro cyklisty! Sem tam byl přes cestu spadlý strom nebo se musel přejít potok, nicméně nikde nebylo nějaké nezvladatelné místo a všude se člověk dostal suchou nohou. Určitě velmi doporučuji! Krásný odpolední výlet.

  Odpovědět
 • Radovan hod.

  Stezka je v dost zanedbanem stavu. Odporucam si vzit dobre nepromokave boty – cez potom sa treba brodit

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář