vzpomínáme

Naučná stezka Zlatý kůň (verze 1986)

Hodnocení:
(počet hlasů: 1)
Komentáře:
zatím žádný
Naučná stezka Zlatý kůň (verze 1986)

původní stezka z r. 1986, nahrazená v současnosti novou verzí

Stezka začínala u východu z Koněpruských jeskyň. Seznamovala s geologickou stavbou, květenou a faunou CHKO Český kras, konkrétně NPP Zlatý kůň (vrch, v jehož nitru jsou Koněpruské jeskyně), a PR Kobyla, bývalým lomem asi 1 km od Zlatého koně.

Trasa stezky rovněž procházela Houbovým lomem, z něhož byly Koněpruské jeskyně v 50. letech 20. století objeveny.

Stezka byla značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Vedla kamenitými nebo vozovými cestami a pěšinami.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Beroun
Začínala:
u východu z KONĚPRUSKÝCH JESKYNÍ (není totožný s vchodem), na úbočí vrchu Zlatý kůň, cca 5 km jihovýchodně od Berouna
Končila:
parkoviště pod Koněpruskými jeskyněmi
Délka:
3,5 km
Zastávek:
10
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1986
Tvůrce stezky:
Správa CHKO Český kras
Naše návštěva:
červenec 2004
Stav naučné stezky:
v roce 2006 zrekonstruována do současné podoby

Seznam zastávek

 1. CHKO Český kras, vrch Zlatý kůň
 2. Květena na Zlatém koni
 3. Hřbet Zlatého koně, Mincovna
 4. Vrchol Zlatého koně
 5. Lesní porosty
 6. Velkolom Čertovy schody
 7. Lomy na Zlatém koni
 8. Starý lom
 9. Lom na Kobyle – rostlinstvo, očkovský přesmyk; zarůstání lomu
 10. Lom na Kobyle – geologie a archeologie

Informační náplň

Zastávka 1

 • odlišení Českého krasu od ostatních částí Barrandienu
 • Český kras – charakteristika
 • výrazný hřbet vrchu Zlatý kůň (geologická stavba, paleontologické nálezy)
 • poslání naučné stezky, základní informace o trase
Vyobrazení:
stratigrafické schéma siluru a devonu Českého krasu; plánek stezky

Zastávka 2

 • území Zlatého koně – rostlinstvo
Vyobrazení:
mochna písečná, smělek štíhlý, kostřava walliská, kavyl Ivanův, koniklec luční načernalý, okrotice bílá, devaterník penízkový, mateřídouška časná

Zastávka 3

 • geologická stavba Zlatého koně
 • Koněpruské jeskyně
 • místní křoviny, byliny
Vyobrazení:
Koněpruské jeskyně – mincovna; průřez Zlatým koněm; pupava bezlodyžná, válečka prapořitá, chrpa čekánek

Zastávka 4

 • vrchol kopce Zlatý kůň – výhled do širokého okolí
Vyobrazení:
panorama

Zastávka 5

 • návrší Zlatého koně (pastviny), zalesňování nepůvodními dřevinami
 • skladba původních porostů
Vyobrazení:
habr obecný, modřín opadavý, dub zimní

Zastávka 6

 • koněpruské vápence i barevné suchomastské mramory (těžba)
 • velkolom „Čertovy schody“ – charakteristika a jeho vliv na krajinu
Vyobrazení:
lilie zlatohlavá; borovice černá; okáč bojínkový, otakárek ovocný

Zastávka 7

 • lomy na Zlatém koni
 • geologická stavba, odkryvy geologických vrstev, paleontologické nálezy
Vyobrazení:
trilobit Proetus, trilobit Bojoscutellum, mechovka Utropora, korál Chronophyllum, plž Platyceras, ramenonožec Hysterolites, mlž Conocardium; průřez Zlatého koně s Koněpruskými jeskyněmi

Zastávka 8

 • starý lom – geologická stavba, paleontologické nálezy
Vyobrazení:
chrpa Triumfettiho, hvozdík kartouzek, ostřice nízká, rozchodník bílý; trilobit Phacops, trilobit Acanthopyge

Zastávka 9

 • návrší Kobyly – geologická stavba, lom, očkovský přesmyk
 • jeskyně v lomových stěnách
Vyobrazení:
průřez podložím lomu Kobyla s vyznačením očkovského přesmyku, jeskyně Zlomená sluj, jeskyně U Růže; růže šípková

Zastávka 9a

 • zarůstání lomu po ukončení těžby – rostlinstvo
 • ptáci
Vyobrazení:
javor babyka, hloh jednoblizný, bříza bradavičnatá; poštolka obecná, výr velký

Zastávka 10

 • lom na Kobyle – důvod ochrany
 • očkovský přesmyk, krasové jevy, jeskyně
 • paleontologické a archeologické nálezy
Vyobrazení:
Geologická mapa okolí lomu Na Kobyle, jeskyně Vestibul

Popis trasy

Koněpruské jeskyně → vrchol Zlatého koně → Houbův lom → lom na Kobyle → Koněpruské jeskyně (parkoviště)

Trasa staré verze stezky převážně odpovídala té současné, s výjimkou okolí vrcholu Zlatého koně (současná verze vede až k hraně lomové stěny velkolomu Čertovy schody-západ, kam byl za existence staré verze vstup zakázán a přístup k ní přehražen zábradlím z kulatiny). Stará verze rovněž tvořila celistvý okruh, nenabízela možnost zkrácení spojovací cestou k parkovišti pod jeskyněmi, a tedy rozdělení naučné stezky na dva okruhy – zkrácený v okolí Zlatého koně, a úplný ke Kobyle.

Stará verze měla rovněž trochu jiné rozmístění zastávek, viz následující přehled:

 1. byla umístěna pouze u východu z Koněpruských jeskyň; dnes se nachází na třech různých místech (východ z jeskyň, u provozních budov jeskyň, a nad parkovištěm)
 2. v serpentině nad východem z jeskyň; dnes umístěna až za odbočkou z této cesty směrem k vrcholu Zlatého koně
 3. umístěna naproti poklopu – vstupu do podzemní penězokazecké dílny; dnes umístěna o pár desítek metrů výš, téměř pod vrcholem Zlatého koně
 4. byla tvořena čtyřmi panely přímo na vrcholu Zlatého koně, každý zobrazoval viditelný horizont s popisem vrcholů; dnes zastávku 4 tvoří pouze jeden panel, umístěný až za vrcholem Zlatého koně u hrany velkolomu Čertovy schody-západ (za existence staré verze sem byl vstup zakázán – tomu odpovídalo i mírně odlišné vedení další trasy)
 5. pravděpodobně byla umístěna na zhruba stejném místě jako dnes
 6. byla umístěna ve svahu nad Houbovým lomem, v serpentině sestupové cesty; dnes na tomto místě žádná zastávka není, 6. zastávka současné verze je až v Houbově lomu
 7. byla umístěna v Houbově lomu, naproti lomové stěně s Koněpruskými jeskyněmi; dnes se zde nachází zastávka 6, ale nikoliv naproti, nýbrž přímo pod lomovou stěnou
 8. nacházela se až v Akantopygovém lomu za silnicí směrem ke Kobyle; dnes je zde rovněž 8. zastávka nové verze stezky (cestou z Houbova lomu sem je však zhruba na polovině cesty ještě 7. zastávka, s možností se od ní vrátit spojovací cestou na parkoviště a ukončit tak chůzi po stezce – tato možnost dříve nebyla)
 9. umístěna na stejném místě u hrany lomu Na Kobyle, tehdy byla tvořena jedním, ale oboustranným panelem označeným 9 a 9a, dnes ji tvoří pouze jednostranný panel č. 9
 10. umístěna na dně lomu Na Kobyle, stejně jako dnes

Na některých místech doplňovaly stanoviště informační panely Geologické naučné stezky západní částí Českého krasu. Ty byly rovněž obnoveny. Na místech, která jsou stanovištěm jak NS Zlatý kůň, tak Geologické stezky, byly informační panely sloučeny do jednoho – tedy panel NS Zlatý kůň je zároveň panelem Geologické stezky.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 20. 09. 2004 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Beroun, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář