Stezka historií Louňovic

Hodnocení:
(počet hlasů: 7)
Komentáře:
zatím žádný
Stezka historií Louňovic

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Stav naučné stezky z doby naší návštěvy, který zde popisujeme, se mohl v průběhu času výrazně změnit – stezka mohla být mezitím radikálně změněna, zrušena, nebo nahrazena jinou v odlišné trase apod. Následující informace proto už nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud jste naučnou stezku navštívili a zjistili jakékoli odlišnosti, dejte to prosím vědět ostatním návštěvníkům prostřednictvím komentáře dole na této stránce. Děkujeme.

Naučná stezka prochází obcí Louňovice na Černokostelecku, ležící na samém okraji Voděradských bučin (národní přírodní rezervace) a počátku kaskády jevanských rybníků. Stezka seznamuje nejen se selskou a kamenickou historií obce, ale i její moderní současností, dále např. s lomem Kaménka ve Voděradských bučinách, odkud pochází základní kámen Národního divadla, nebo prvorepublikovou vilovou čtvrtí.

Naučná stezka vede zhruba zpoloviny vedlejšími ulicemi obce, zpoloviny po kvalitní štěrkové lesní cestě Voděradskými bučinami. Na každém panelu je podrobný plánek naučné stezky, ale trasa samotná není značena, což místy komplikuje orientaci (zejména v její druhé polovině, kde nejsou zastávky tak nahusto a trasa není tak přímá – doporučujeme vytisknout si s sebou plánek stezky). V Louňovicích je na trase stezky volně přístupný kamenický skanzen. U zastávky č. 5 (Šestákova rokle) se napojujeme na naučnou stezku Voděradské bučiny, po níž můžeme pokračovat lesem do Jevan nebo Vyžlovky.

Stezka historií Louňovic je dle našeho názoru velmi povedená – přináší netušené zajímavosti o obci, kterou možná mnozí jen lhostejně míjejí autem po nedaleké hlavní silnici.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začíná:
LOUŇOVICE, Obecní ulice, střed obce, před minimarketem
Končí:
LOUŇOVICE, místní část Louňovičky, křižovatka ulic Sluneční / Na Mokřině
Délka:
cca 4,5 km
Zastávek:
úvodní + 8
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
září 2007
Tvůrce stezky:
obec Louňovice
Naše návštěva:
září 2009
Stav naučné stezky v době naší návštěvy:
100 %

Seznam zastávek

 • Stezka historií Louňovic (úvodní)
 1. Dolní náves
 2. Horní náves
 3. U hřiště
 4. U hájovny
 5. Šestákova rokle
 6. Na Horáku
 7. Louňovický rybník
 8. Louňovičky

Informační náplň

Úvodní: Stezka historií Louňovic

 • první písemná zmínka o existenci Louňovic
 • informace o naučné stezce Stezka historií Louňovic
 • seznam a informační náplň zastávek Stezky historií Louňovic
 • historie obce v datech
 • geografické a statistické informace o obci
 • současná charakteristika obce
 • doprava a turistika
 • významnější pamětihodnosti
Vyobrazení:
výpisy z desek zemských II; mapa okolí Louňovic (1. vojenské mapování); listina dokládající udělení znaku obci Louňovice; listina dokládající udělení praporu Louňovice; erb pánů z Říčan, erb pánů z Dubé, erb Kostků z Postupic, erb Slavatů z Chlumu, erb Smiřických ze Smiřic, erb Valdštejnů, erb Lichtenštejnů; historické foto dolní návsi s rybníčkem; cesta Na Zvoničce v roce 1960; kameníci; historické foto Horáku; plánek naučné stezky, podrobnější mapa s vyznačením této zastávky; zvonička s pomníkem padlým ve válkách; fotbalové hřiště; dětské hřiště; mateřská škola; Obecní úřad a knihovna; hřbitov; erb a prapor obce Louňovice; mapa katastru obce Louňovice

Zastávka 1: Dolní náves

 • historická, tzv. „selská“ náves a nejstarší etapa historie obce
 • zvonička
 • pomník padlým za světové války
 • lípa malolistá
 • roubená řezárna
 • dům čp. 3
 • zemědělské statky čp. 4, 5 a 27
 • informační desky na dolní návsi
 • kamenické prvky
Vyobrazení:
statek U Zvěřinů; roubenka; pomník se zvoničkou kolem roku 1930; selský dvůr; před stájí; mapa selských gruntů před rokem 1800; dolní náves (1906); plánek naučné stezky, podrobnější mapa s vyznačením této zastávky

Zastávka 2: Horní náves

 • domkářská, „kamenická“ náves a společenské dění ve vsi
 • lípa na zvoničce, na návsi a ve skanzenu
 • pomníček k připomínce vytěžení základního kamene Národního divadla
 • Obecní úřad čp. 6
 • domek čp. 18
 • domek čp. 32
 • malorolnická a domkářská stavení
 • dětské hřiště
 • kamenický skanzen
 • kamenické prvky
Vyobrazení:
Horní náves kolem roku 1920; hostinec čp. 15 (počátek 30. let 20. století); původní hostinec; sázení lip Svobody; Šibřinky 1960; divadlo 1943; hasiči 1930; plánek naučné stezky, podrobnější mapa s vyznačením této zastávky

Zastávka 3: U hřiště

 • TJ Slavia Louňovice
 • Sokol v Louňovicích
 • Sport pro všechny jako pokračování Sokola
 • rekreační sportování v Louňovicích
 • vilky čp. 118, 128, 139
 • kamenické prvky
Vyobrazení:
první fotbalisté z roku 1925; první kabiny postavené v letech 1946–1947; Sport pro všechny; Sokolové; dětské šibřinky; fotografie fotbalových týmů; plánek naučné stezky, podrobnější mapa s vyznačením této zastávky

Zastávka 4: U hájovny

 • lokalita u hájovny
 • lichtenštejnská knížecí hájovna
 • pamětní kámen a trojice pamětních lip k připomenutí důležitých historických mezníků
 • zaniklá středověká vesnice
 • moderní výstavba U Hájovny
 • národní přírodní rezervace Voděradské bučiny
 • studánky
 • kamenické prvky
 • upozornění návštěvníků na možnost zkrácení trasy naučné stezky
Vyobrazení:
hájovna; Třešňovka; typy střepů z Černokostelecka; mapa středověkého osídlení Černokostelecka; letecký snímek obce (duben 2007); léčivá studánka; plánek naučné stezky, podrobnější mapa s vyznačením této zastávky

Zastávka 5: Šestákova rokle

Vyobrazení:
lom Kaménka; základní kámen č. 3 Národního divadla; plánek naučné stezky, podrobnější mapa s vyznačením této zastávky

Zastávka 6: Na Horáku

 • prvorepublikové vilové letovisko a rekreační chaty
 • lípa na křižovatce
 • čtveřice lip směrem k horní návsi
 • domkářská stavení
 • významnější letní vilky
 • zdejší pobyt Olgy Scheinpflugové
 • kamenické prvky
Vyobrazení:
letní hosté s Olgou Scheinpflugovou hrají divadlo; stavba chat Na Hořičkách; funkcionalistická vila; secesní vila; křižovatka s lípou a kamennou lavičkou; lom v zahradě; sousedství vilky a kamenického domku; plánek naučné stezky, podrobnější mapa s vyznačením této zastávky

Zastávka 7: Louňovický rybník

 • zakládání rybníků na Černokostelecku
 • seznam rybníků dle urbáře z roku 1564
 • vodovody a kanalizace
Vyobrazení:
kiosek u pláže (historické foto); pláž Louňovického rybníka z 30. let 20. století (historické foto); rybník Pařez; mostek na výtoku Louňovického rybníka; úpravna vody; čistírna odpadních vod; Louňovický rybník v zimě; plánek naučné stezky, podrobnější mapa s vyznačením této zastávky

Zastávka 8: Louňovičky

 • vývoj osídlení místní části Louňovice-Louňovičky
 • památný dub a kámen
 • vodní předěl
 • Lípa souladu
 • kamenické prvky
Vyobrazení:
počátky výstavby Louňoviček; pohled na Louňovičky ve 30. letech 20. století; pomník Lichtenštejnů; pohled na Louňovičky; staré názvy lesů, polí, luk a rybníků s využitím mapy stabilního katastru; plánek naučné stezky, podrobnější mapa s vyznačením této zastávky

Popis trasy

Louňovice (střed obce) → kamenický skanzen → Šestákova rokle (Voděradské bučiny) → vilová čtvrť na Horáku → Louňovičky

Naučná stezka začíná v centru Louňovic, v Obecní ulici, u minimarketu, na původní dolní návsi obce. Je tu sice autobusová zastávka, ale momentálně zřejmě nevyužívaná, pro dopravu sem (z Prahy) tedy musíme využít autobusovou zastávku na hlavní silnici Praha–Kutná Hora (Louňovice, Na hrázi I.), odkud je to do Louňovic k výchozímu místu asi 1 km po silnici. Stezka pak končí v místní části Louňovičky u zmiňované hlavní silnice, velmi blízko autobusové zastávce „Louňovice, Na hrázi II“.

Nedaleko minimarketu nalézáme velké úvodní panely naučné stezky a další informační cedule. Od nich vyrážíme ulicí k nedaleké 1. zastávce (Dolní náves). Za ní pokračujeme ke křižovatce u pomníku a zvoničky, kde zahneme vpravo do kopce. Dlážděnou ulicí vystoupáme na původní tzv. horní náves, kde se po pravé straně nachází volně přístupný kamenický skanzen. Naproti němu je umístěna 2. zastávka (Horní náves).

Pokračujeme dál ulicí stále v přímém směru. Po asi 100 metrech, naproti fotbalovému hřišti, potkáme 3. zastávku (U hřiště).

Jdeme dál podél hřiště, na následující křižovatce je umístěna 4. zastávka (U hájovny). Odtud pokračujeme stále rovně, mineme hájovnu po pravé straně a krátce poté přijdeme na křižovatku. (VSUVKA: Odtud vede stezka rovně do lesa, k asi kilometr vzdálené 5. zastávce, od níž se vrací stejnou cestou zpět na toto místo a zahne do boční ulice mezi novou výstavbu – z našeho momentálního pohledu směrem vlevo. Pokud se chceme ochudit o lesní procházku Voděradskými bučinami, je možné celý úsek odsud k 5. zastávce a zpět vynechat a rovnou zde zahnout. Naučná stezka se tak zkrátí asi o 2 km.)

Pokračujeme rovně, vstříc lesu a pak lesem. Cesta je v celém tomto lesním úseku naučné stezky vozová, zpevněná štěrkem. Po asi kilometru, za křižovatkou s dalšími vozovými cestami, se napojíme na trasu naučné stezky Voděradské bučiny, a přijdeme ke společnému informačnímu panelu obou naučných stezek – 5. zastávce (Šestákova rokle). Odtud můžeme vystoupat po modré významové značce k základům kovárny lomu Kaménka. Samotný lůmek je ještě o něco výše, dostaneme se tam neznačenou cestou vlevo od kovárny, vystoupáme na horní vozovou cestu, a pak jdeme kousek vlevo a lom je napravo stranou cesty (mělká skalní kotlinka ale není nijak označena). Odtud se vrátíme zpět k 5. zastávce, a pak se vracíme stejnou vozovou lesní cestou do Louňovic (případně můžeme pokračovat po trase naučné stezky Voděradské bučiny do Vyžlovky nebo Jevan).

Po cca kilometru přijdeme zpět na okraj Louňovic na výše zmiňovanou křižovatku, kde zahneme vpravo, novou moderní čtvrtí. Jdeme ulicí stále rovně, i za jejím zalomením, až na křižovatku tvaru T, kde zahneme vlevo směrem k malé křižovatce s lípou v kamenné lavici uprostřed. Na této křižovatce nalezneme 6. zastávku (Na Horáku).

Dále pak zahneme do ulice vpravo, pokračujeme středem vilové čtvrti a pak sklesneme na malé prostranství u rybníka. U plotu na okraji zástavby nacházíme 7. zastávku (Louňovický rybník).

Pokračujeme rovně po silnici po jeho hrázi, za ní pak vystoupáme k hlavní silnici Praha–Kutná Hora. Po nedalekém přechodu u autobusové zastávky (pozor, velký provoz) ji přejdeme a jdeme rovně protilehlou ulicí k blízkému místnímu kruhovému objezdu, za nímž po levé straně nacházíme poslední 8. zastávku (Louňovičky). Zde naučná stezka končí, a my se odtud můžeme vrátit k autobusové zastávce na hlavní, případně zpět do centra Louňovic (stejnou cestou zpět k Louňovickému rybníku a za ním silnicí vpravo).

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 12. 04. 2010 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář