vzpomínáme

Naučná stezka Voděradské bučiny (nejstarší verze z roku 1967)

Hodnocení:
(zatím nikdo nehodnotil)
Komentáře:
zatím žádný
Voděradské bučiny

jedna z nejstarších naučných stezek na území Československa

Přírodovědná stezka státní přírodní rezervací Voděradské bučiny seznamovala s jedním z největších chráněných území ve středních Čechách, zahrnujícím rozsáhlý zachovalý lesní komplex částečně s přirozenou skladbou dřevin a květeny, a také s pozůstatky mrazového zvětrávání geologického podkladu na počátku čtvrtohor.

Naučná stezka původně vznikla již v roce 1967, což z ní činí jednu z nejstarších naučných stezek na našem území (od nejstarší naučné stezky Medník, vzniklé v roce 1965, ji dělí pouhé dva roky). V témže roce vyšel tištěný průvodce (Průvodce přírodovědnou stezkou rezervace Voděradské bučiny, autoři textu ing. Ctirad Rakušan a ing. Rudolf Čvančara, CSc., vydalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje ve spolupráci s Reklamou ČEDOK), z něhož čerpáme údaje k této stezce. Naučná stezka byla jednosměrná, začínala v Jevanech u autobusové zastávky před hotelem Jevany (u hráze rybníka Jan), končila rovněž v Jevanech u autobusové zastávky před zotavovnou ROH Moskva (Grand hotel Wagner). Trasa byla již v té době značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek. Měla 14 zastávek s převážně lesnickou tematikou. Z textu průvodce bohužel není jednoznačně jasné, zda měla naučná stezka informační tabule, nebo zda se informace čerpaly pouze z průvodce:

Celá stezka je označena bílým čtvercem, v němž je zelený šikmý pruh z levého horního rohu do dolního pravého. Na místech zastávek jsou přes značku černě namalovaná příslušná čísla.

Průvodce nabízel i stručný popis trasy:

Přírodovědná stezka je s ohledem na návštěvníky volena tak, aby umožnila všeobecnou informaci o chráněném území. Vychází od autobusové zastávky u hotelu Jevany po hrázi rybníka Jan na Louňovickou cestu (modrá turistická značka) a po ní jde až na silnici Jevany–Habr, po této silnici pokračuje až na křižovatku lesní cesty od sv. Antoníčka a dále směrem na Černé Voděrady. Tuto cestu pak opouští a vede středem stráně do Penčického údolí, kde se napojuje na lesní cestu od pily a pokračuje proti toku Jevanského potoka na hráz Jevanského rybníka, kde končí u autobusové zastávky. (…) Komu by se to zdálo namáhavé, může stezku za zastávkou č. 7, v místech, kde se Louňovická cesta stýká se silnicí Jevany–Habr, opustit a sejít po silnici do Jevan.

Nejstarší podoba je ovšem už dávno zrušena, v roce 1987 (tedy po dvaceti letech) byla v plném rozsahu nahrazena rekonstruovanou verzí naučné stezky, vedoucí ve shodné trase, ale s odlišným počtem a rozmístěním zastávek. V roce 2003 byla zrušena i tato verze, a nahrazena novou verzí v převážně jiné trase.

Skok na: Seznam zastávek | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Kolín
Začínala:
JEVANY, u autobusové zastávky před hotelem Jevany (hráz rybníka Jan)
Končila:
JEVANY, u autobusové zastávky před zotavovnou ROH Moskva
Délka:
6,5 km
Zastávek:
14
Značení trasy:
zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla:
1967
Tvůrce stezky:
Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje
Naše návštěva:
červen 2003
Stav naučné stezky:
nahrazena rekonstruovanou verzí naučné stezky

Seznam a informační náplň zastávek

 1. starý smíšený porost dubu, habru a buku; smrková monokultura; nepravá olšina
 2. nekvalitní dubový porost
 3. mechanické zvětrávání hornin v údobí periglaciálním
 4. uměle založený smrkový porost
 5. lesní typ javořiny s udatnou
 6. přirozený bukový porost
 7. typická středně úrodná bučina; zerav západní; pamětní kámen lesmistra Václava Eliáše Lenharta
 8. vliv úrodnosti stanoviště na výšku a sílu stromů
 9. lesní typ typické bučiny s lipnicí; pamětní deska prof. ing. dr. Josefa Sigmonda; výhled Penčickým údolím do Posázaví
 10. místo, kde se kdysi pálilo dřevěné uhlí
 11. lesní typ roklinové javořiny
 12. výběrný les
 13. výsledky intenzivního mechanického zvětrávání; kary a varpy
 14. alej cizokrajných stromů

Popis trasy

Jevany (rybník Jan) → Voděradské bučiny → Penčické údolí → Jevanský rybník

Místo popisu trasy zde uvádíme pouze orientační plánek naučné stezky, který se nachází v tištěném průvodci. Pro podrobnější popis navštivte stránku o verzi naučné stezky z roku 1987. Trasa je stejná, liší se pouze počtem a rozmístěním zastávek.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 23. 02. 2012 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář