vzpomínáme

Naučná stezka Klokočná (původní verze)

Hodnocení:
(počet hlasů: 2)
Komentáře:
3
Naučná stezka Klokočná (původní verze)

naučná stezka v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí

Naučná stezka se nacházela v rozlehlém lesním komplexu nedaleko Říčan, mezi obcemi Tehovec, Tehov, Klokočná a Svojetice. Nešlo v pravém smyslu o „stezku“ – panely byly totiž bez ohledu na číslování rozmístěné různě po lese, některé bylo nutno složitě hledat. Oficiální trasa neexistovala. Seznamovala s typy lesapřírodě blízkými způsoby lesního hospodaření.

Na úvodním panelu byl vyobrazen podrobný plánek rozmístění panelů. Tyto zde byly očíslované, ale bez logické posloupnosti vzhledem k nějaké trase; na samotných panelech pak ale čísla chyběla. K některým panelům vedly mnohdy i dlouhé odbočky z hlavní cesty. V terénu chyběly jakékoliv ukazatele. Pro projití stezky bylo nezbytně nutné mít plánek s sebou.

Naučnou stezku jsme prvně navštívili v červnu 2003. Pro opakovanou návštěvu jsme se rozhodli v lednu 2011, kdy jsme stezku opět celou prošli a podrobně zmapovali (byla to první naučná stezka, kterou jsme zaznamenali pomocí GPS). Byla to docela klika, protože o dva měsíce později se již začalo pracovat na jejím odstranění a nahrazení novou verzí (ta byla údajně otevřena v červnu 2011). V červenci 2011 jsme zmapovali novou verzi, s tím, že jsme si zároveň znovu prošli i tuto starou verzi. Při té příležitosti jsme zjistili, že byla většina panelů staré verze již odstraněna, zůstalo jich jen několik zapomenutých na vedlejších cestách, a to zastávky 2, 7 (na obou místech – viz plánek), a dále 10 (u Svojetic) a 11. Předpokládáme samozřejmě, že budou časem také odstraněny.

Tabule byly strohé, pouze s textem bez grafických prvků. Pro laickou veřejnost dle našeho názoru ztrácely na zajímavosti a vzdělávacím účinku, neboť kvanta informací psaných šroubovanou odbornou řečí začala brzy nudit a splývat dohromady. Dobrým nápadem bylo doplnění textu o komentované výňatky ze zákonů.

Skok na: Seznam zastávek | Informační náplň | Popis trasy

Základní údaje

Okres:
Praha-východ
Začínala:
na třech různých místech: 1) poblíž obce TEHOVEC-VOJKOV, počátek žluté turistické značky na silnici Praha–Kutná Hora (nedaleko zastávky autobusu PID „Tehovec, Vojkov“); začátky (2) a (3) se nacházely na silnici Svojetice–Klokočná. Jedním bylo vyústění zelené turistické značky na silnici
Končila:
les u obce KLOKOČNÁ (ve skutečnosti bez konkrétního místa ukončení)
Délka:
cca 5 km
Zastávek:
úvodní + 12; některé se v terénu vyskytují na více místech
Značení trasy:
bez značení
Vznikla:
???
Tvůrce stezky:
Lesy České republiky, s. p.
Naše návštěva:
červen 2003, leden 2011, červenec 2011
Stav naučné stezky:
stezka na jaře 2011 v této podobě zrušena, nahrazena novou verzí

Seznam zastávek

 • Úvod
 1. Pokročilá fáze převodu na přírodě blízký způsob hospodaření
 2. Převod na přírodě blízký způsob hospodaření v porostech středního věku
 3. Převod na přírodě blízký způsob hospodaření v dospělých porostech
 4. Podrostní způsob hospodaření
 5. Přirozená obnova dřevin
 6. Přirozené zmlazení jedle a její obhospodařování
 7. Způsob doplňování přirozené obnovy umělou dosadbou
 8. Pokročilejší fáze individuelní výsadby
 9. Obnovní postup v podrostním způsobu hospodaření
 10. Těžba dřeva a její význam
 11. Výzkumná plocha lesnické fakulty ČZU Praha
 12. Hospodářská úprava lesů

Informační náplň

Zastávka A: Úvod

 • informace o správci místních lesů, obecné cíle hospodaření
 • podrostní způsob hospodaření
 • stručné seznámení s obsahem následujících zastávek

Zastávka 1: Rozvinutá fáze převodu na přírodě blízký způsob hospodaření

 • označení porostu a věk vrchní etáže
 • charakteristický znak pokročilé fáze převodu a její výsledek
 • podmínky tohoto způsobu hospodaření
 • citace ze zákona (§ 1 zákona o lesích, § 3 zákona o ochraně přírody) a komentář k ní

Zastávka 2: Převod na přírodě blízký způsob hospodaření v porostech středního věku

 • označení porostu a věk vrchní etáže
 • výběrný těžební zásah v mladších porostech
 • rozsah výběrné těžby v tomto porostu v roce 1999
 • citace ze zákona (§ 6–9 zákona o lesích a § 14 zákona o ochraně přírody) a komentář k ní

Zastávka 3: Převod na přírodě blízký způsob hospodaření v dospělých porostech

 • označení porostu a věk vrchní etáže
 • stejnověké porosty
 • zlepšování stavu přestárlých porostů
 • citace ze zákona (§ 31 zákona o lesích) a komentář k ní

Zastávka 4: Podrostní způsob hospodaření

 • označení porostu a věk vrchní etáže
 • maloplošný přírodě blízký způsob hospodaření
 • čím se liší od výběrného způsobu
 • citace ze zákona (§ 31 zákona o lesích) a komentář k ní

Zastávka 5: Přirozená obnova dřevin

 • označení porostu a věk vrchní etáže
 • využívání a podpora přirozené obnovy dřevin
 • hospodaření s přirozenou obnovou
 • výsledek přirozeného zmlazení a výhody oproti umělé výsadbě
 • citace ze zákona (§ 31 zákona o lesích) a komentář k ní

Zastávka 6: Přirozené zmlazení jedle a její obhospodařování

 • označení porostu a věk vrchní etáže
 • jedle bělokorá
 • citace ze zákona (§ 20 zákona o lesích) a komentář k ní

Zastávka 7: Způsob doplňování přirozené obnovy umělou dosadbou

 • označení porostu a věk vrchní etáže
 • umělá výsadba a její ovlivnění stanovištními podmínkami
 • způsob provádění dosadby
 • citace ze zákona (§ 11 zákona o lesích) a komentář k ní

Zastávka 8: Pokročilejší fáze individuální výsadby

 • označení porostu
 • bukové sazenice
 • nevhodné rozmístění sazenic
 • pozitiva rozvinutého výběrného způsobu hospodaření
 • citace za zákona (§ 24 zákona o lesích) a komentář k ní

Zastávka 9: Obnovní postup v podrostním způsobu hospodaření

 • označení porostu a věk vrchní etáže
 • smrková monokultura a její negativa
 • postup obnovy
 • citace ze zákona (§ 19 zákona o lesích) a komentář k ní

Zastávka 10: Těžba dřeva a její význam

 • označení porostu a věk vrchní etáže
 • mylný názor na těžbu dřeva
 • skutečný význam těžby na obnovu porostů
 • cíle lesního hospodaření
 • citace ze zákona (§ 24 zákona o lesích) a komentář k ní

Zastávka 11: Výzkumná plocha lesnické fakulty ČZU v Praze

 • označení porostu, jeho rozloha a věk vrchní etáže
 • význam zkusné plochy
 • úkol přírodě blízkého – výběrného hospodaření
 • citace ze zákona (§ 19 zákona o lesích) a komentář k ní

Zastávka 12: Hospodářská úprava lesů

zastávka byla v době naší návštěvy zničená

Popis trasy

Naučná stezka měla tři možná místa počátku, bez konkrétního místa ukončení.

 • (1) Vojkov, křižovatka silnic Praha–Kutná Hora a Strašín–Tehov, počátek žluté značky vedoucí směr obec Klokočná a Mnichovice. Samotný úvod stezky se nacházel asi 100 metrů od této křižovatky na trase žluté značky, na lesní asfaltové silničce, která z hlavní silnice odbočuje vlevo (zákaz vjezdu motorových vozidel).
 • (2) a (3) se nacházely na silnici Svojetice–Klokočná. Jedním bylo vyústění zelené turistické značky na silnici.

Na všech třech místech se nacházely dva panely – s úvodním přivítáním na naučné stezce a s podrobným plánkem.

My jsme zahájili na místě (1). Od autobusové zastávky „Tehovec,Vojkov“ ve směru od Prahy jsme šli asi 200 metrů zpět, rušnou silnicí Praha–Kutná Hora na křižovatku. Zde jsme odbočili již mnohem klidnější silnicí vlevo. Po necelých asi sto metrech odbočuje z této silnice vlevo lesní asfaltka. Zde jsme zahnuli a hned po levé straně narazili na úvodní panely A.

Dále naučná stezka vedla po asfaltce, zároveň stále se žlutou značkou. Po asi tři sta metrech byla 1. zastávka (Rozvinutá fáze převodu na přírodě blízký způsob hospodaření). Zde jsme asfaltku na čas opustili (rovněž žlutou značku) a šli neznačenou málo znatelnou travnatou cestou mezi smrky vpravo do lesa. Po cca 200 metrech jsme přišli k 7. zastávce (Způsob doplňování přirozené obnovy umělou dosadbou). Za ní jsme překročili příčnou kamenitou cestu a hned za ní byla 2. zastávka (Převod na přírodě blízký způsob hospodaření v porostech středního věku).

Od ní jsme se vrátili na příčnou kamenitou cestu a šli vpravo. Po 100 metrech jsme dorazili zpět na původní asfaltku, se žlutou značkou, a pokračovali po ní vpravo.

Po asi 300 metrech byla po levé straně 5. zastávka (Přirozená obnova dřevin), o 100 metrů dál byla 4. zastávka (Podrostní způsob hospodaření). Za příčnou vozovou cestou byla vlevo za dřevěným můstkem přes škarpu 6. zastávka (Přirozené zmlazení jedle a její obhospodařování). Cca 0,5 km za „šestkou“ jsme narazili na příčnou cestu, po které jsme šli mírně šikmo vlevo od asfaltky. Minuli jsme 8. zastávku (Pokročilejší fáze individuelní výsadby). Na následující křižovatce byla 3. zastávka (Převod na přírodě blízký způsob hospodaření v dospělých porostech), od níž jsme pokračovali vpravo, vrátili se zase zpět na hlavní asfaltku.

Odtud jsme se museli vrátit asi půl kilometru vpravo po asfaltce, k 10. zastávce (Těžba dřeva a její význam). Od ní jsme se pak zase vrátili zpátky a pokračovali v původním směru po žluté značce.

Asfaltka nás dovedla k lesní tůni po levé straně, hned za ní byla 12. zastávka (Hospodářská úprava lesů). O 30 metrů dál, na rozcestí Jedlice se zelenou značkou, jsme pokračovali vlevo po zelené.

Mírně jsme stoupali, vlevo minuli sesutý písečný svah, pokračovali dál a v lese po levé straně byla 4. zastávka (Podrostní způsob hospodaření). Zhruba 100–200 metrů za ní odbočovala vlevo cyklostezka. Šli jsme po ní, minuli první odbočku vpravo, a pak zahnuli druhou. Asi 100 metrů od křižovatky byla 9. zastávka (Obnovní postup v podrostním způsobu hospodaření).

Odtud bylo nutno se vrátit zpátky na vozovou cestu se zelenou značkou a jít dál v původním směru (vlevo). Stále jsme mírně stoupali. Po cca 300–400 metrech jsme potkali 5. zastávku (Přirozená obnova dřevin). Posléze jsme došli na silnici, těsně před ní byly úvodní panely „A“.

Vyšli jsme na silnici a šli po ní vpravo. V místě, kde zelená značka odbočuje vlevo do lesa, jsme odbočili i my, na širší lesní cestu. Krátce nato byla vpravo 3. zastávka (Převod na přírodě blízký způsob hospodaření v dospělých porostech), na plánku na úvodním panelu ale byla vyznačena jako 10. Šli jsme nejdříve po zelené, ale ta brzy odbočovala vpravo. My jsme však pokračovali neznačenou vozovou cestou rovně, ke znatelné hradbě vysokého lesa (cca 300 metrů od silnice). V něm jsme nalezli zastávku 10 (Těžba dřeva a její význam)zastávku 11 (Výzkumná plocha lesnické fakulty ČZU Praha). Zastávka 10 byla v plánku na úvodním panelu označena jako 3.

Od nich jsme se vrátili vozovou cestou zpátky na silnici a zahnuli po ní vlevo. Asi 200 metrů od napojení jsme odbočili vpravo na lesní vozovou cestu. Zde byly zároveň opět panely A. Cesta dál mírně klesala. Minuli jsme 7. zastávku (Způsob doplňování přirozené obnovy umělou dosadbou). Nakonec jsme sklesli až ke křižovatce se žlutou značkou, po níž jsme šli vpravo a brzy přišli na rozcestí Jedlice se zelenou značkou u lesní tůně, kde jsme již jednou byli. Toto místo můžeme pokládat za konec naučné stezky. Protože se ale nacházelo uprostřed lesa, bylo odtud ovšem nutné ještě dojít někam do civilizace.

Fotogalerie naučné stezky

Publikováno dne 27. 07. 2003 v  rubrikách Naučné stezky v okrese Praha-východ, Naučné stezky ve středních Čechách.

Komentáře (celkem: 3)

 • Šebek Otakar hod.

  Asi by bylo slušné, když se jedná o stezku Klokočná informovat, že po skončení stezky můžete pokračovat vpravo po silnici kde po 50 m dorazíte do obce Klokočná, která je nejkrásnější v celém regionu…

  Odpovědět
 • Jan Škoda hod.

  Navštíveno 26.6. 2010, zničeny panely č. 4 (mezi 12 a 9, naštěsti se stejný text nachází i jinde) a následující č. 9 (ten byl bohužel unikátní).

  Odpovědět
 • Kateřina Cardová hod.

  Na stezce projíždějí velkou rychlostí auta (zřejmě lesní zprávy) a kolaři, navíc je zde zakázáno pouštět psy z vodítek. Jinak je to moc hezká procházka.

  Odpovědět

Vložit komentář

Vážíme si toho, že chcete vložit komentář na náš web. Bohužel se může stát, že se váš komentář nezobrazí hned po odeslání, ale až s odstupem několika dní. Proč tomu tak je, se dočtete zde: Proč se můj komentář nezobrazuje? Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vložit komentář